UNIVERSUMS HISTORIA  ENLIGT RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK  | 2008V3 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2023-02-02 |           portalsida          HUMAN RIGHTS HEADLINES

 

ATLANTIS ¦  AtlantisAPPENDIXShortEnglish   ¦ CheopsATLAS ¦ A ¦ T ¦ G ¦ P ¦ EarthMASS    AndromedaTEST    NATURE  ¦    

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning  alla webbsidor ·  JordSyret  · CHEOPS REKTANGEL I ¦ II ¦ III

 

UNIVERSUMS HISTORIA

TNED framträder i syntes

Gammaprojektets fysikgrunder

MAC utmanas i Universum

Nattlysande moln — i växande

Solfysiken   --  Generaltest

Solsystemen i Vintergatan

 

 

 

Atomkärnans Härledning · Atomvikterna · Planckringen h=mcr utklassar den moderna akademins teori  · Solfysiken · Blixturladdningens Fysik ·  EnergiProblemet Löst  · Gammaprojektet  ¦  mJ ¦ SyreFiltret 

 

 Snabbrubriker    Allmänna genomgångar     Planckekvivalenternas Giltighet Över Relativitetsteorin .  ·  MAT · FYS · Läsbarheten för små teckensnitt · mänskligheten · dela din kunskap

 

gravitationens absolutverkan

ljusets gravitella beroende

oändlig massa

det ekologiska universumet

värmebildningens fysik

universums form

Einsteins samband

universums kritiska täthet

 

                                                                                 K-cellen                                                                                                                       Stjärnfysiken                        ExperimentalConfirmations                           Galaxbildningen

 

                   h                 kontraktion                          detonation                         expansion                 himlakroppsbildningen                   grundämnesbildningen                       K-cellens värmefysik                  strukturkriteriet                          materieöarnas form

 

 Webbläsarna från April 2010

Universums Historia av BellDharma

enligt relaterad fysik och matematik

bara webbläsarna

Internet Explorer Google Chrome

Arora

stödjer [Apr2010-] tecken i grekiska alfabetet som används i traditionell naturvetenskaplig litteratur

 

Se

Separat Tabell [från April 2010]

— visar webbläsarnas kapacitet för Universums Historia.

Vad webbläsaren X kan och inte kan.

Detaljerade korsreferenser

analyser och jämförelser med modern akademi

för dokumentgrunder se Policy

 

 

ExperimentalConfirmations

            

 

Universums Historia2008IV9 | © BellDharma Copyright @INTERNET hem.passagen.se/belldharma

 

Detalj ur AKVARELL 1993V31. Författarens Arkiv

 

 

 

 

 

Inledning: UNIVERSUMS HISTORIA -- Uppdaterad--Utvidgad inledning Apr2017 -- på grund av förenklingar och framsteg i hela presentationssättet -- visst tidigare redundant utrensat/justerat:

 

Presentationen i Universums Historia bygger på ett ENKELT men omfattande länksystem:

referenser, artiklar, avsnitt och sektioner som berör olika detaljområden med jämförelser, exempel, referenser, citat:

 

LÄNKARNA PÅ PORTALSIDAN navigerar de centrala fysikavsnitten enligt relaterad fysik från Sanningsbegreppet i Universums Historia. Alla detaljerade genomgångar redovisas enligt den korta översiktliga sammanställningen FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING från Fysikens 7 principer med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, NEUTRONKVADRATEN, ATOMVIKTERNA, PARTIKELFYSIKEN och alla vidare detaljer i K-cellens värmefysik med JORDENS 5 EKVATIONER, SOLFYSIKEN, GALAXBILDNINGEN och K-CELLENS INRE FYSIK. En särskild förteckning över de avsnitt som behandlar matematiken finns i MATEMATIKEN. Grunderna beskrivs särskilt noga och utförligt i NOLLFORMSALGEBRAN med ATOMTRIANGELN och Matematiken från början. Syftet är att alla dessa avsnitt ska vara heltäckande, fullständigt förklarande genom exempel, jämförelser och referenser, särskilt med avseende på den moderna akademins motsvarande utläggningar, vilket är centraltemat i Universums Historia: bevisbarhet och förklarbarhet, eller intet. Fel i sakframställningen får inte förekomma.

   Särskilda förteckningar över jämförelsen relaterad fysik (TNED) och modern akademi (MAC) finns i LISTAN med särskilt jämförande exempel i GTaction och EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER.

   Utvecklingen på Jordbiosfären särskilt 1800-2000+ har medfört extra, kompletterande framställningar i de jämförande beskrivningarna MAC/TNED. Se särskilt länkande sammanställningar i TRÄDDÖDEN2015, AGW-BEVISET, GMR2016, MEL.   

— Den totalt detaljerat bevisbara — och nedslående — genomgående och sammanfattande resultatbilden kan sammanfattas som nedan med länkade avsnitt.

 

 

NÄMN NÅGOT ENDA EXEMPEL  GOOGLE  misskrediterar 157 globalt människorättsligt  anonymitetssäkrade htm-dokument:

SOM inte är ett intrång i människorätten från statsrättens sida de senaste 200 åren: OM en Positiv Kraft Uppstår UDHR10Dec1948, stympas den strax av Statsrätten: RÅ JK JO SR HD ... Säg igen.

BILDKÄLLA -- Författarens arkiv:  MONTAGE utvecklat 8Jan2017 från föregående 2010 bibehållna men här förminskade originalvinjett hö.nedan: 5Jun2010  RF--BildS17 · Vä:  11Aug2016  E2 Bild25

 

 

Bildlänken ovan leder till en separat relaterad sammanställd sammanfattning Jan2017.

 

— GOOGLE [1]¦[2]¦[3]¦ KRÄVER TYDLIGEN SÄRSKILD REDOVISNING Aug2018+ från att tidigare ha låtit människorättsdomänen Universums Historia vara ifred från uthängningar:

— GOOGLE säkerhetsklassificerar WEBBSIDOR egenmäktigt UTAN uppvisad MÄNNISKORÄTTSLIGT ERKÄND BEHÖRIGHET FÖR ETT SÅDANT KLASSIFICERANDE:

— GOOGLE — ”internetanvändning genererar information”: Internetanvändning genererar alls ingen information: GOOGLE-internetmissbruket. Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948.

Inrättningen svarar inte. Otaliga försök att försöka komma i kontakt med företagets ansvariga motas resolut bort. Inrättningen spionerar på/Märker upp den IP-adressen som potentiellt skadlig (och genomför attacker för att eliminera innehållet — 20Aug2018 inte ännu bekräftat från inrättningen, den svarar inte: utredning pågår). Säkerhet ÄR mänskliga rättigheter: iakttagande, hörsammande.

   All verksamhet inom mänskligheten utom människovärdighetens erkännande är utövande fascism: GOOGLEANSVARIGA: vänligen träd fram och klargör för mänskligheten var NI står.

 

 

Universums Historia är en 100% läsdomän, som en GRATIS bok, inga som helst förbindelser, men mera avancerad med ett omfattande länksystem som inte adresserar läsaren eller spionerar på denne, eller deltar i sådan verksamhet, typ GOOGLE, inte alls över huvud taget. Förekommer sådant, minsta tendens, är domänen kapad. Det har redan skett vid ett tillfälle (Dec2015). Och flera (nu 2018 också GOOGLE) är tydligen ute efter att förstöra/misshagliggöra innehållet enbart på grund av författarens motiverade anonymitet (GMR2014 ¦ LagenGMR ¦ Rätta Sakfel).

 

 

— Från atomkärnans härledning till himlakroppsbildningen med Solsystemet uppkomst och grundämnenas bildning — garanterat helt orepresenterat i modern akademi. Bildlänken ovan leder till en separat sammanställd sammanfattning Jan2017.

   Framställningen är RELATERAD, vilket betyder (eller SKA betyda) att varje detalj HAR en begriplig, logisk, förklaring — eller så ska den inte finnas med här. Framställningen innefattar (SÅLEDES) matematiken integrerat.

— Man läser i vilket fall bara om det som för tillfället intresserar en mest och som innehåller den mest berikande förklaringen, resten bläddrar man förbi. Tuff bransch.

   Den här framställningen är (eller SKA vara) helt fri från religiösa, metafysiska och politiska aspekter;

   Alla människors lika värde och rätt är grundvalen;

— Se även särskild allmän framställning [Dec2013] i GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (GMR) (Rättighetsförklaringen från 10Dec 1948 i svensk relaterad översättning av BMJ) och [Jan2014] LAGEN — hur GMR framgår som oförstörbara medfödda outplånliga, oförstörbara egenskaper ur naturgrunderna.

   Kunskapen är till för alla. Se även i policy.

 

Innehållet

Relaterad Fysik och Matematik

 

 

ALLMÄNNA INNEHÅLLET i UNIVERSUMS HISTORIA

 

                                      Matematiken från början | definitivt för Dig som känner dig utanför etablissemanget i ämnet matematik — här får du allt från början: målet är att du ska kunna läsa ALL mattelitteratur utan hjälp

                                                         relaterad matematik — förklarar och beskriver allt i detalj

 

                                      Universums Historia, Inledning | fysiken generellt — innehåller utförliga korsreferenser mellan relaterad fysik och de nu rådande allmänna vetenskapliga uppfattningarna

                                                         relaterad fysik — SKA förklara och beskriva allt i detalj så att ALLA kan hänga med, annars är den värdelös

 

 

INLEDNINGEN till den här webbsidan gavs ursprungligen från Passagens webbsida.

 

— Efter olika turer — deras server kraschade Jun-Aug2014, länkarna fungerade delvis inte på oförklarliga sätt — flyttades PassagenOriginalet över hit Nov2012, se BellDharmaHemPassagenIndex, och finns så att studera i sin ursprungliga form — utan nedslående länkbrott.

 

Sökalternativ — hitta och lokalisera i UniversumsHistoria

För innehållet på den här webbportalen [www.universumshistoria.se], se

 

   allmänna genomgångar — flera olika sätt;

   snabbrubriker närmast nedan;

   allmän inledning till Universums Historia (UniversumsHistoriaInledning.htm);

   SAKREGISTRET förstås — fungerar som ett vanligt bokregister, länkar följer med till varje bokstav i varje bokstavsblock;

   Allmän webbsökning:
— många (alla) artiklar i Universums Historia är allmängiltiga, av den typ man (ofta, grundkunskaperna) är intresserad av
— men som (tyvärr) lika ofta möter gravlik tystnad
— utom i Universums Historia förstås.
Sökträffarna (lämpligt formulerade typ »
globala vattenflödets allmänna ekvation» etc.) hamnar (följaktligen, ofta) högt upp på träfflistan (inte sällan högst upp på första sidan)
— just på grund av att ämnesområdena ÄNNU (2012) är dåligt representerade i övrigt: förhoppningsvis kommer den statistiken att jämna ut sig.

   direktsökning från webbsökmotor på UniversumsHistoria.se:
skriv (typexempel)
»sökobjekt» site:universumshistoria.se
— Denna sökform är emellertid inte garanterad för samtliga nyckelord (eftersom det är SökMotorn som bestämmer urvalet).
Använd istället (säkrast)
sakregistret för bästa resultat. Detta är löpande förmål för förbättringar (ursprungliga rent maskinöverförda  länkord).

 

 

SnabbrubrikerKOMPLIKATIONERNA I MODERN AKADEMI

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: stora 4Jul2012 E13 Bild 84  · Nikon D90 — lilla MASSDEFEKTSEKVATIONEN intonad — materiens allmänna sammansättning

 

 

De inlagda sambanden beskriver MASSDEFEKTSEKVATIONEN i TNED för värdena i JÄMFÖRANDE ATOMVIKTER upp till Järntoppen (masstal 60) för alla stabila nuklider. Den matematiken är grundad på NEUTRONKVADRATEN och dess ELLIPTISKA FUNKTIONER. De jämförande teoretiska värdena med de experimentellt uppmätta har visat sig helt utklassa den moderna akademins motsvarande teoretiska former (Se Weizäckerekvationen). Ämnesområdet ligger tydligen, uppenbart, garanterat HELT utanför — bortom — den moderna akademins lärostolar. Se särskilt tydligt i MASSDEFEKTERNA I GRAFISK SAMMANSTÄLLNING där skillnaderna MAC/TNED-Experimentella framgår tydligt: skillnaden TNED-Experimentella är i princip NOLL. Den resultatbilden — och ingen annan — utgör grundvalen till hela framställningen i UniversumsHistoria: exakt kärnfysik — eller intet.

 

SNABBRUBRIKER

Nedanstående artiklar länkar till separata avsnitt i Universums Historia

 

 

 

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING — enligt relaterad fysik

 

KEPLER (K=vr) → Galilei-Newton (m) → Planck (h=mcr)

 

Atomkärnan kan inte härledas ur den moderna akademins lärosystem. Här genomgås detaljerna med utdrag, jämförelser, korsreferenser och beskrivningar. Resultatet redovisas allmänt i

atomvikterna som tydligen påvisar utklassning av den moderna akademins kärnteoretiska grunder; Dessa ingår, tydligen, som en primitiv resurs i den relaterade fysikens beskrivning (TNED).

 

SärskildaGrundbegrepp — Universums Historia utgår ifrån SANNINGSBEGREPPET med TILLSTÅNDETS PRINCIP, sedan PRINCIPERNA [Se här i MekanikensInledning] — med GMR och LAGEN. Ur dessa följer sedan det övriga.

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

Tillagda kortbeskrivningar Jan2014.

 

Sammanställningen nedan med de olika begreppsikonerna sammanfattar milstolparna med härledningarna i UniversumsHistoria. Varje ikon länkar ett centralt avsnitt. Se även LänkREMSORNA längst upp.

   Hela historien börjar från Johannes Kepler och slutar på Max Planck: atomkärnan i TNED. Resten »ger sig självt».

— Begrepps- och bildikonerna nedan visar hur Universums Historia härleds/framträder från atomkärnan mot det fullt utbildade universumet per noggrant genomgångna artiklar. Aktuell matematisk fysik härleds ur grundprinciperna (Se från Fysikens 7 Principer och Matematiken Från Början): Integrerat i framställningen visas, exemplifieras, diskuteras och refereras varför modern akademi inte kan hänga med.

 

 

SpecialÄmnen — som i senare tids vetenskapssamfund har tilldragit sig särskilda intressen: läs: mängder med etablerade pseudoförklaringar av fenomen som tydligen kan förklaras bättre genom TNED:

Gravitonen finns inte | Mörka materien är stora mängder kiselstoft | Mörk energi är spökbegrepp för gravitella rödförskjutningens effekter | Svarta hål = primitiv fysikuppfattning | NeutrinoBegreppet | TGF | GRB | AGW

 

 

 

 

massfysiken

GRAVITATIONEN

 

 

ljusfysiken

ELEKTRICITETEN

 

 

K-cellens värmefysik

UNIVERSUM

 

 

Kärnradierna

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING OCH TILLÄMPNING

 

 

Kemin

ATOMFYSIKEN

 

 

Jordens 5 Ekvationer

GRUNDÄMNENA

 

 

 

 

Neutronen

grundlägger Universums Historia

 

Huvudskälet

Varför MAC missar Kosmos

 

Hur Stjärnorna fungerar

 

 

MODERN AKADEMI kommer inte ens över första tröskeln: atomkärnans härledning. Det finns ingenting sådant i den moderna akademins lärosystem. Atomkärnans identifikation (neutronen) med Plancks konstant verkar vara ett helt okänt begrepp i MAC. Se särskilt i Förord till Atomfysiken. Av de härledbara Fysikens 7 Principer är knappt en (Newtons tre rörelselagar, NEONS) känd i modern akademi. Resultat: MAC missar garanterat hela den underbart förklarande, beskrivande och upplysande naturkunskapsboken: elektriska laddningen kan inte härledas av modern akademi (g-fysik och c-fysik i MAC är ett enda stort kaos, jämför vic-felet), och därmed heller inte den korrekt relaterbara formen för ljusets gravitella beroende: ljuskonstantens garanterade bevarande oberoende av gravitationens inverkan. Därmed missar man också PLANCKEKVIVALENTERNA som HELT utraderar/ersätter Einsteins Relativitetsteoriexakt samma matematiska formalia, helt väsensskilda teorier — och därmed motsvarande PSEUDOTEORIER i MAC inom partikelfysiken generellt [NEUTRONFRAGMENTEN]. På den vägen missar MAC helt och hållet den enastående sammanhängande fysikförklaringen till Kosmos: K-cellen. Se de särskilda länkremsorna överst i detta dokument. Se även här i kort sammandrag KOMPLIKATIONERNA I MODERN AKADEMI.

 

 

 

särskilda grundbegrepp

——————————

triangelytanatomtriangeln

Keplermomentet

impulsmomentet

fundamentalringen

centralkraftsverkan

FYSIKENS 7 PRINCIPER

FUNTOP

POM

NEONS

DEEP

 

tillstånd

jämvikt

rörelse

ändringslagarna

gravitationen — kraftfysiken

elektriciteten — ljusfysiken

massans struktur — materien

 

en ändring måste alltid referera en jämvikt = balans = nolländring

fysiken relaterar till jämvikt, inte till system

energilagen: impuls föregår kraft

Newtons 3 rörelselagar

Lika för all materia, kan inte skärmas ifrån, oberoende av tid

Olika för all materia, kan skärmas ifrån, beroende av tid

Massförstörelsen — värme, ljus — kräver en i massan inneboende struktur

 

ENERGILAGEN, energi kan varken skapas eller förintas och måste därför förutsättas, garanterar att frågan om massans — neutronens [Se NeutronKallplasma] — upphov inte kan avgöras [Se E=mc² Primära massförstöraren]. Det enkla faktumet att Jorden och Universum finns till NU, och alltså INTE för länge sedan förlorat fysikens möjlighet att återkomma eller återbildas på grund av att stjärnorna för länge sedan bränt av en förmodat ändlig kosmisk massa, blir då det enkla (»barnsliga») beviset för att en evig, oskapad massa existerar av princip. Se mera utförligt i KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

— Då massans mest fundamentala matematiska fysikaliska form visat sig vara just Plancks konstant h=mcr=neutronen=6,626 t34 JS, måste vi alltså förutsätta neutronerna som oskapade, eviga fundamentala massformer: det har aldrig funnits någon begynnelse i någon absolut mening. Ljusets g-beroende garanterar att neutronmassan utanför nollzonen bevaras och konserveras och bara kan aktiveras (Neutronens Sönderfall) innanför denna. Se även separat relaterad beskrivning i KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

— Därmed Allmänna Tillståndslagen: »evig puls». Det är förklaringen i K-cellens värmefysik. Se även mera fördjupat i K-cellens Inre Fysik (Kosmos totala förklaring).

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: lilla 24Maj2010 R Bild87 — stora 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

— PLANETEN JORDEN — se Fusionsgränsmassan, K-cellens detonation och K-cellens expansion  [Jämför modern akademis Svarta Hål]—

 

— som en av en serie massor (Solsystemets Resonansserie) som ingår tillsammans med Solen på principen utkastad materiesträng från primära himlakroppsbildningen [MÖRKA MATERIEN I TNED] i K-cellens expansion

— likt en utskjuten vattenstråle som delas upp [STORLEKSPROPORTIONERNA] i sfäriska centralmassor [GALAXBILDNINGARNA] från maximal täthet i Universums tidiga skede [K-cellens detonation]

 

— är ENLIGT TNED via sin massa den enda unika fysikaliska masskropp som EXAKT UNDER BILDNINGSFASEN uppvisar perfekt balans och jämvikt mellan konvergens (gravitation) och divergens (Coulombisk repulsion).

— TNED: Genom att den matematiska fysiken för den övergripande c0-kroppen [Allmänna Tillståndslagen] som omger den centralt upplysta K-cellen, eller vårt universum, tecknar exakt balanserad energiräkning — lika mycket som bränns av i värme och ljus fylls på från c0-kroppens neutronbank för nästa kontraktion-expansion [Se särskilt i UNIVERSUMS KRITISKA TÄTHET] — finns inte mycket annat att välja på än att  resonansformerna upprepas likformig periodiskt: Varje föregående periods förflutna eko garanterar att inte två exakt identiska massresonanser (Universa) existerar i historien; Det finns alltid någon minsta skillnad. Konsekvens: Varje universum (K-cellens detonation) efterföljs av en nytt, helt unikt universum — som varje ny individ björklöv återkommer, om och om igen för varje ny vår, lika häpnadsväckande för varje gång i sin formgestalt och funktion: aldrig två exakt likadana individer existerar — men ändå alla »lika» — eftersom varje efterföljande existens innefattar (summan av alla) föregående existensers ekon — och därmed de elektriska och gravitella svängningsformernas ingående fysik som garanterar varje ny individs egen detaljerat unika framtid. Se även i ENTROPIBEGREPPET. SÅ »kommer Jorden alltid åter» i sin resonansgrupp i ett Solsystem — i en Vintergata — i en Galaxgrupp — i ett Universum.

— Jorden är den enda himlakropp i Solsystemet, frånsett Solen själv, som har en positiv termogravitell temperaturkoefficient: +17°C (Se Jordens Första Ekvation) — och därmed absolut  mest gynnsam för biologisk utveckling. Oundviklig Slutsats: Det kommer ALLTID att finnas Jordgubbar och Glass (och personer som — på grund av speciella högskolemeriter — försöker jävlas med att antyda annat). Säkert som graniten i berget.

— Det är vad TNED — UniversumsHistoria — går ut på.

MACproblemet

KOMPLIKATIONERNA I MODERN AKADEMI

Med min egen referens (Jan2014)

— för hela genomgången av alla de mest framstående detaljerna i fysiken och matematiken

— framträder en historisk knutpunkt mer än någon annan som en avgörande vetenskapshistorisk centralpunkt: PUNKTEN där modern akademi definitivt HADE kunnat komma in på rätt spår OM man BLOTT hade intresserat sig för NATUREN istället för MODERN AKADEMI. Alltså: att härleda snarare än att uppfinna naturvetenskapen. Nämligen historien i samband med James Bradleys upptäckt (1725) av aberrationen:

Aberrationen 1725

 

Bradleys upptäckt sammanfattar de centrala begrepp som modern akademi lyckats panga sönder fullständigt: Ljusets g-beroende, Ljusets friställning från kinetiken — f.ö. den direkta orsaken till Einsteins Relativitetsteori, se från vic-felet — med de i dessa begrepp fundamentala FULLSTÄNDIGT RELATERBARA matematikgrunderna — men som heller inte ingår i den moderna akademins lärosystem — i NOLLFORMSALGEBRAN med differentialbegreppet (formen för noll), differensbegreppet (intervallet), integralbegreppet och därmed via DEN RELATERBARA FYSIKENS PRINCIPER (DEEP från GRIP) divergensbegreppet till skillnad från fortplantningsbegreppet i ljusets fysikaliska natur. Modern akademi har garanterat ingen som helst begriplig DJUPFÖRKLARING i någon av dessa nämnda områden, medan däremot TNED kan genomlysa samtliga med fullständiga beskrivningar, härledningar och förklaringar. Kort sagt, och som det alldeles tydligt får förstås i ljuset av nämnda avsnitt: MAC missade VetenskapsTåget (1725).

— Efterföljande utveckling (under 1800-talet) enbart breder ut »tågmissen» över hela världskartan genom följande centrala naturmiss:

Kausalsambandet

 

Magnetismen och Induktionen [MAGNETISMEN och INDUKTIONEN]. Elektriska laddningen kan inte härledas ur den moderna akademins lärosystem EFTERSOM dess begrepp grundas på UPPFUNNA fysikdomäner, inte HÄRLEDDA. Se särskilt  i vic-felet, MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN och  MAGNETISKA KRAFTLAGEN. Därmed kan inte heller KAUSALSAMBANDET framträda i MAC, och som helt galant i ljuset av den relaterbara matematikens och fysikens differentialbegrepp förklarar varför och hur magnetism och induktion INTE växelverkar — det ovan redan omnämnda, ljusets friställning från kinetiken. Se särskilt i TRE JÄMFÖRANDE EXEMPEL hur TNED/MAC fixar naturharmonin i den vardagliga tekniska praktiken (du vet, AGW och det typen). Se även bekräftande separat experiment i PARALLELLEXPERIMENTEN. Exakt hur — särskilt — snyggt modern akademi hanterar vektoranalysen i magnetismens och induktionens ljus visas utförligt relaterat i MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN; Den i modern akademi under 1800-talet UPPFUNNA och ANTAGNA »vektoranalysen» kan inte användas i djupförklaringen av naturfenomenen (se även i MIT-exemplet hur MAC framställer en tydligt felaktig — eller rättare sagt PRIMITIV — fysikbeskrivning): naturen fungerar inte så.

— Men, Galileis arbeten fråntagna (1564-1642, Kraftlagen — den likformiga accelerationen; kulorna i fallrännan, pendelexperimenten), den viktigaste centralpunkten i hela vår tids kända vetenskapshistoria — det som markerar själva upptakten till TNED — är ändå Johannes Kepler och hans upptäckt av lagarna för planetrörelserna;

Keplermomentet

KEPLERS TRE LAGAR (Johannes Kepler 1571-1630)

”K:s ryktbarhet vilar främst på de 3 av honom upptäckta lagarna för planeternas rörelse, som Newton sedan härledde ur gravitationslagen. K:s lagar lyda:

1) Planeterna röra sig i ellipser, i vilkas ena brännpunkt solen befinner sig.

2) Rörelsen i ellipsen försiggår så, att radius vector (sammanbindningslinjen mellan solen och planeten) på lika tider bestryker lika ytor.

3) Kvadraterna på de olika planeternas omloppstider äro proportionella mot kuberna på medelavstånden från solen.”,

[BKL VI sp744, 1925]

 

 

Keplers andra lag beskriver ett YTMOMENT (v·r), här benämnt Keplers Ytmoment (K=vr) eller »Keplermomentet». Tillsammans med rörelsekroppens massa (m) bildar Keplermomentet det vi kallar för IMPULSMOMENT eller rörelsemängdsmoment (mK=mvr, JS), samma fysikaliska enhet som Plancks konstant. Keplermomentet är också den centrala delen i KEPLERRESONANSERNA: se härledningen till GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM. Inte heller det området finns beskrivet i den moderna akademins lärosystem genom någon typ av HÄRLEDANDE resonemang. Periodiska systemet i MAC växte istället fram under 1800-talet på experimentell bas. Se även härledningen till ATOMÄRA MASSENHETEN. Se även härledningen till Keplers tredje lag. Keplermomentet är avgörande för hela fysikbeskrivningen där centralkrafter verkar. Se vidare i den relaterbara fysikens allmänna kraftlära i GTaction.

 

 

Atomkärnan

 

Universums kritiska täthet, mörka materien och gravitella rödförskjutningen har genom TNED tydligen helt spelat ut det nuvarande vetenskapssamfundets »klassiska universum» som en primitiv föreställning.

— Speciellt ALLMÄNNA TILLSTÅNDSLAGEN som tydligen ger gravitationsenergins sammanhängande och fullständiga förklaring på obegränsad, oskapad evig massa till skillnad från den moderna akademins uppfattning om begränsad massa med milt sagt många obesvarade frågor, visar oss en evigt pulserande central materiecell i universum — K-cellen: K-cellen expanderar (Expansionsfysiken) under runt 336 miljarder år och sedan idealt tillbaka under lika lång tid. Kontraktionen innefattar påfyllning av neutroner från den omgivande c0-kroppens em(ElektroMagnetiskt)-avstängda masskropp (K-cellens inre fysik), exakt i proportion till den massa som användes och upplöstes i föregående expansion för Ljus och Värme.

— »Den klassiska akademin» och dess idé om begränsad massa — trots vår naturliga (»barnsliga, triviala») observation som visar att det alltid finns mera massa än den vi för tillfället ser — har ingen TNED motsvarande harmonierande matematisk fysik att visa upp. Se även Jämförelserna i Värmefysiken mellan TNED och MAC. Medan det ena framställningssättet är omfattande och förklarande, är det tydligt andra inskränkt och bristande.

— Så beskriver, exemplifierar och förklarar TNED grundämnesbildningen ur K-cellens detonation från ett maximalt materietätt tillstånd (1,82 T17 KG/M³). Varje himlakropp formas grundämnestekniskt från det maximalt täta tillståndet med maximalt tätt liggande atomkärnor (neutroner). I takt med att den expanderande K-cellen em-tänder (Divergenständning) (Ljusets g-beroende), aktiveras kärnsönderfallet för de maximalt tätt liggande neutronkärnorna: sammanhållande gravitationskraft och separerande Coulombkraft kommer att bestämma arten av himlakropp: De maximalt tätt liggande sönderfallande neutronerna formar ytterst lätt tyngre atomkärnor och i proportion till den aktuella J-kroppens massa (stoft, stenkroppar, gaskroppar, planeter och aktiva stjärnor) och den aktuellt verksamma Coulombkraft som finns i J-kroppens atomkollektiv. Se utförligt från GALAXBILDNINGARNA med Jämförande Uppkomstteorier.

— I modern akademi tvingas man utforma en helt annan händelsefysik: man börjar inte från ett maximalt tätt tillstånd, utan utifrån raka motsatsen, ett maximalt glest och utspritt materiestofttillstånd (efter BigBang). Direkta jämförelser kan därför inte göras mellan de skilda beskrivningssätten. Vem gäller? Vi kan tydligen bara avgöra genom helhetsförklaringarnas inbördes totala sammanhang, och sättet som beskrivningen kan förklara alla fenomen — och alla teorier.

   I summa sagt (redan välkänt sedan ålder av filosofer i äldre kulturer):

— Det finns inget slut. Det finns ingen början. Allt upprepas periodiskt med ständigt nya unika individer i en och samma övergripande Historia. Vi ser det i årstidsväxlingarna, och i alla levande varelsers historia: födelse och död är ofrånkomliga element. Men bakom dem och alla förgängliga yttre står sanningen, kärleken och skönheten: harmonin. Kvaliteterna ändras inte. Och för varje gång vi upptäcker att det är så, förefaller dessa alltid att fördjupas och uppvisa allt högre värden. Så är evigheten säkert stadfäst. Har du synpunkter på den sammansättningen, berätta.

 

  gravitationen                                                                                                               massprincipen

Spektrum och Kvanttalen

neutronfragmenten

           nuklidbarriären                   fusionsringarna                                                             nuklidkartan

Planckringen            Plancks Strukturkonstant

elektronmassans komponenter

atomkärnan

            nuklidbildningen                                                                                                           atomvikterna

 

 

 

»THE FINAL COUNTDOWN» — TNED stärker ställningarna Sep2017:

SYRET PÅ JORDEN kan inte härledas av etablerad vetenskap • Syrefrågan kräver svarMaunaLoaBeviset bevisar Etablerad vetenskap våldför sig — vettlöst — på växtrikets kemi för att hävda egen natursuveränitet

 

 

 

 

Atomkärnans härledning genom Planckringen (h=mcr, neutronmassan gånger ljushastigheten gånger neutronradien bildar Plancks konstant h=6,626 t34 JS) kan inte genomföras med hjälp av den moderna akademins lärosystem. Härledningarna — ENLIGT RELATERAD FYSIK — leder till neutronkvadraten med kärnradierna och atomvikterna:

 

 

 

En jämförelse med motsvarande teoretiska resultat enligt kärnfysikens modeller i modern akademi och vetenskap (Weizäckerekvationen, svarta punkter ovan höger) vägt mot experimentellt uppmätta atomvikter (tabell i HANDBOOK OF PHYSICS McGraw-Hill, färgade ringar) påvisar utklassning: neutronkvadratens resultatvärden (bilden ovan vänster) håller sig tätt till de experimentellt uppmätta värdena, medan den moderna akademins resultat (bilden ovan höger, svarta punkterna) avviker så mycket att varje noggrann jämförelse utesluts. Ytterligare jämförelser med experimentella observationer (allmänna spridningsexperiment, speciellt kollisioner mellan spinnpolariserade protoner, särskild redovisning genom artiklar i Scientific American) endast befäster och bekräftar resultaten från neutronkvadraten: det finns tydligen en fast mönstergeometri för kärnfysiken likt Pythagoras sats för matematiken i geometrin. Men den är helt okänd i modern akademi och vetenskap. Den kan i själva verket inte alls härledas av den moderna akademins lärosystem. Förklaringen till det framgår också: atomär massdefekt (relaterad fysik, atomen som en enhet) och nukleär massdefekt (modern akademi, atomens enhet beaktas inte) uttrycker INTE samma sak. Se vidare från atomkärnans härledning.

 

Solens 11-års period, härledningen enligt relaterad fysik

— kan inte härledas av den moderna akademins lärosystem

FUSIONSFASEN I SOLENS STÄDYTA garanterar enligt TNED uppkomsten av ett kärninduktivt strålningstryck (massfysiken), vilket vi särskiljer skarpt från det redan kända elektrokinetiska strålningstrycket (materiefysiken, TermofysikensMatematik) och som är helt försumbart i dessa sammanhang. Se utförligt från Solfysiken.

 

— Genom uppkomsten av det strålningstryck som frigörs vid fusionsfasen i Solens städyta, bildas en polarisering mellan atomens kärna och dess elektronhölje. Strålningstrycket garanterar att Solklotet spänns upp på samma kraft som driver elektronmassan utåt Solranden, medan städytan bevarar de positivt laddade atomkärnorna.

— Sambanden som utkristalliseras ur dessa förhållanden leder till ett allmänt energisamband (vågenergins täthetsoberoende) mellan den inre täta städkärnan och Solkroppens yttersta skikt vilket senare idealt består av elektroner enligt föregående resonemang.

— I det energisambandet ingår en tidsparameter (från absoluta periodgränserna, fusionsvågens period) som beskriver perioden för energitransporten från Solkärnan till Solytan.

Tjockleken av det yttre elektronskiktet kan bestämmas ur sambandet för Solens g-radie genom massdifferensen i Solmassan respektive med och utan elektronmängden. Värdet man får blir enligt TNED ca 340 KM, vilket idealt motsvarar tjockleken hos det yttre elektronskiktet i Solytan.

— Med dessa värden givna, kan den nyssnämnda perioden för energitransporten bestämmas,

t(P) = A(R)/m(0TRANSIT)·h(r)·[r(C)·r(r)]^(1/2) · 1S

och man finner värdet avrundat (med strängt känsliga marginaler) 11,44 år. Det medelvärde för Solperioden som anges i gängse litterära fackverk ligger omkring 11-11,1 år (en källa [NASA] anger 11,4 år, men utan vidare referenser). Det statistiska materialet (Solfläckarna från 1700) visar att perioden varierar (grovt sett) mellan 10,67 till 11,053 år.

 

— Med förutsättningen att Solkärnans sammansättning ändras marginellt under Solens brinntid, och förutsatt preferenserna enligt TNED, kan grundperioden på 11,44 år förstås avta mot kortare tid; Med nuvarande 11,1 år betyder det att Solperioden vid Solenergins upphörande slutar på ca 9,4 år, idealt 100% väteförbränning förutsatt.

— Härledningen innefattar parametrar, främst begreppet städkärna (samma som stjärnans framtida pulsarkropp eller motsvarande »vita dvärg», se f.ö. vidare i Pulsarerna) som ligger helt utanför den moderna akademins begrepp i ämnet (!), och kan därför omöjligen nås genom den moderna akademins lärosystem. Vilket vill säga: Solen kan förstås producera sin frigjorda energi genom att det inre g-trycket vid den lilla täta städkärnan trycker atomkärnorna, ytterst långsamt, över varandras nuklidbarriärer och därmed åstadkommer en snabb fusion i ett mikrotunt skal som börjar vid Solpolerna och avklingar mot ekvatorn (inom lägst 0,4 mS, fusionsvågens svephastighet) i Solrotationens försorg, en sådan fusionspuls vart 11 år, och som inkluderar en garanterat jämn utstrålning enligt Stefan-Boltzmanns strålningslag utan luckor eller hopp, och vilket villkor ingår i det nyssnämnda allmänna energisambandet (i Solens fall lägst 33 S, högst 115 år, absoluta periodgränserna). Se vidare utförligt från fusionsvågens period [SolfysikenEnergiproduktionen].

   Se även vidare i Koronafysiken, Solmagnetismen och Solfläckarna där elektronskiktets inverkan ytterligare understryker samhörigheten med redan kända observationella grunddata, ehuru omöjligt att förankra i den moderna akademins lärostolar.

 

BLIXTURLADDNINGENS FYSIK

 

 

Blixturladdningens fysik TYCKS ge ytterligare belägg för teorins riktighet — men det finns ännu inte tillräckligt med mätdata för att kunna avgöra den relaterade fysikens ställning och resultat på denna punkt. Det krävs mera experimentunderlag. Dock kan — verkligen, noga — samtliga detaljer förklaras (galant) av den relaterade fysikens bidrag enligt Planckringens härledning. Modern akademi däremot står fullkomligt som fallen från skyarna inför flertalet av dessa detaljer. Ingen tycks förstå ett dugg av hur det fungerar — och man medger det också öppet. Flera citatkällor finns med i den här presentationen — som bygger på en stor mängd experimentella observationer under hela 1900-talet.

   Även här seglar kärnfysiken enligt relaterad fysik in på scenen med helt andra förutsättningar än de vi är vana vid i moderna kvarter. Speciellt den observerade gammastrålningen i samband med (vissa) blixturladdningar är av avgörande betydelse för att (slutligt) fastställa teorins riktighet.

 

   I ett tidigare skede av utvecklingarna tänkte jag så här: nu är det kört: Teorin kräver ett påvisande av gammastrålning från blixturladdning, men jag kände inte just då till att man redan hade upptäckt sådan, och inte heller visste jag hur man skulle kunna påvisa det experimentellt med mina förutsättningar. Deprimerande. Först från år 2006 gjordes jag uppmärksam på att man, visst, hade upptäckt gammastrålning i samband med blixturladdningar — så tidigt som redan i början av 1990-talet. Därmed ordnade sig saken automatiskt: det kom, oväntat, hjälp. Observera dock att ingenting därmed ännu (Juli 2008) är avgjort. Betydligt mera precisa mätdetaljer krävs.

 

  Intensiv forskning pågår.

 

ENERGIPROBLEMETS LÖSNING — CAT

Se utförlig sammanställning Dec2016 i MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST [MEL] från Framtiden 2016+ i GMR2016. Texten nedan från 2008¦2013.

Kapacitiv (Autonom [självstyrd]) Transmission — atomkärnans fullständiga upplösning

Se även Den Globala Uppvärmningen under 1900-talet i separat htm-dokument (AGW.htm).

 

 

 

Atomkärnans fullständiga upplösning är slutkapitlet i Universums Historia.

   En första komprimerad sammanställning som beskriver funktionen med redovisad energiräkning fanns tidigare på på Passagensidan

hem.passagen.se/belldharma via rubriklänken energiproblemets lösning.

   Min mening: Kommer man inte (snart och snabbt) på någon helt revolutionerade lösning på mänsklighetens (växande) energiproblem, är det KÖRT nu:

— Den fria världshandeln bygger helt på transportenergi (MAT), och de bränsleslag som finns att välja på idag (2008|2009) är i stort sett bara Olja1 och Olja2; I vilket fall är kaos redan faktum. Vi — mänskligheten — MÅSTE alltså greja det här. Nu. Inte sen. Sekunderna tickar iväg.

   MED OVANSTÅENDE EMINENTA REPERTOAR tycker man att det BORDE finnas något mera avancerat under stjärnorna för Mänskligheten än en kärnkraftsteknologi vars grunder (atomkärnan) i den moderna akademins försorg ingen ens vet något UTSEENDE för (modern akademi »förbjuder» åskådliga bilder av atomkärnan) och som, tydligen, inte har annat att erbjuda mänskligheten än konstant elände: jämna plågor.

— Finns det inget annat? Något mer »avancerat»? Eller var det allt naturskafferiet hade att bjuda på? Det var i så fall särskilt exceptionellt fjuttigt — i ljuset av naturens övriga uppvisade närmast häpnadsväckande ändamålsenlighet med otaliga underbara exempel, min mening.

— Det finns ett (synnerligen) enkelt experiment som visar vägen. MEN: Eftersom allting som kommer i dess väg fragmenterar, förångas och i princip försvinner i plasmaångor, finns — likväl — flera olika fenomendetaljer som måste undersökas mera ingående för att få fram säkra belägg OM det går eller OM det inte går.

Relaterad fysik ger CAT till öppet påseende;

— Kapacitiv transmission (CAT) ansluter till blixturladdningens fysik och kärnfysiken enligt Planckringens härledning: atomkärnan innefattar en sin egen strömfälla. Finns inte en chans att smita från den energiräkningen. Ekvivalenter är ekvivalenter.

— OM det fungerar, utlovas — det garanteras — en helt avfallsfri fullständig energiutvinning från materien (i princip vilka sopor som helst kan användas).

— Avfallsprodukter existerar inte. Energivinsten — förhållandet mellan utgiven energi och den som behövs för att underhålla verksamheten — är dessutom närmast enorm. Kolla gärna energiräkningen i det aktuella CAT-experimentet — som tydligen heller aldrig ens genomförts i moderna kvarter, trots dess enkelhet. Vi vet nu redan, emellertid, anledning till det och annat liknande vid det här laget. Se från Planckringen.

   OM CAT håller streck återstår fortfarande dock huvudproblemet: att få en sådan funktion att fungera kontinuerligt. Den är i experimentformen extremt självstrypande, och jag har för tillfället själv ingen som helst uppfattning om hur man skulle kunna omsätta funktionen rent tekniskt;

 

En enkel funktionsprincipskiss som visar grundformen finns i CAT-motorn [EXPERIMENTANORDNINGEN] [EXPERIMENTKOPPLINGEN];

 

 

 

CAT-motorns enkla princip

 

CAT-motorns princip går bara ut på att samla upp positronstocken [e+] i en särskild jonkammare där annihilations- och jonisationsenergier omsätts i värme.

 

Värmeutvecklingen iJonkammaren driver en turbin, som levererar utströmmen i netto.

 

PRINCIPSKISSEN OVAN — ytterst schematisk och förenklad — skulle egentligen ha funnits med från början. På grund av en del oklarheter i teorin utelämnades den, men kommer här [14Apr2013] igen i ny tappning då nu teorin fått en fullständigt enhetlig fenomenförklaring. Se utförligt från BlixtTGF2012. Se särskilt i beskrivningen från ABULBAlFU. För frågan om förbränningsmaterialet, se särskilt i NollRest.

 

 

— Instrumentbygge pågår Nov2012 för mera avancerade testmätningar; Definitiva resultat [med utförlig redovisning] som (en gång för alla) bekräftar eller dementerar funktionssättet generellt beräknas ligga på bordet tidigast våren 2013, om inget oförutsett kommer emellan.

— Resultaten visas [nu Apr2013] i BlixtTGF2012: glödspårens fotografering via speciellt instrument [URLADDNINGSSERIERNA123] ger för första gången tydliga bilder av nanopartiklar i kollision med luftmolekyler, beräkningarna i IMPULSkalkyl bekräftar det som redan tidigare framkommit i GLÖDSPÅRENS ENERGIBIDRAG, vilket är avgörande för teorins riktighet: glödspårens energibidrag är försumbart. Instrumenteringen genom speciell laddningsmätning [JFET-sensorn] [XYcoAlFEDU] har också klargjort, speciellt för aluminiumurladdningarna, att ingen restladdning finns påvisbar efter aktuella urladdningar. Den detaljen avgör enhetligheten i teorin för alla urladdningsförlopp [ABULBAlFU], och avgör därmed funktionssättet generellt, entydigt och slutgiltigt för TNED:s del. Det enda som nu [Apr2013] återstår i teorins slutgiltiga stadfästning, om alls, är påvisandet av gammastrålning från urladdningarna (Gammatestfrågan har tidigare uteslutits på grund av svårigheten att få fram komponenter; den senare tidens utveckling har delvis ändrat oddsen till det bättre. Se vidare i GAMMAMÄTNING). Se särskild beskrivning i POSITRONFRÅGAN I URLADDNINGSEXPERIMENTEN och KANONLÄGE FÖR GAMMATEST.

 

   Möjligheten att lyckas blir (naturligtvis) större om det blir flera som intresserar sig för ämnet — och förutsatt att ämnet också verkligen håller vad det lovar.

   [Det finns f.n., veterligt, bara EN instans på Planeten Jorden som, säkert, vet hur ett avgörande testbygge ska konstrueras. Sen får vi se].

FermiBekräftar

 

Uppmärksammat 31Aug2010

Fermisatellit bekräftar TNED — Positronförekomst enligt TNED i TGF bekräftad

Se beskrivning i POSITRONFÖREKOMST I TGF BEKRÄFTAD.

TGF, eng. Terrestrial Gamma ray Flashes, sv. [Terrestriella] Jordbaserade gammastråleflashar.

 

 

Figurutdrag u-bestämningenI direkt utdrag: Med prövning på samtliga 282 stabila nuklider som agenter för u(x), från Väte-1 till och med Vismut (83Bi209), finns rent numeriskt bara fyra nuklider vilkas n(e)-värden i det allra närmaste ansluter till det givna Helium-4-mD-värdet på den experimentellt uppmätta normalformen (orangea grafdelen ovan, HOP-värdet 14,4834105 mot neutronkvadratens fasta mönstervärde 14,485281, röda grafdelen ovan). Normalformen, orange (experimentalvärdena) lämnar bara två kandidater kvar: Kol-12 och Kväve-15. Neutronkvadratens masstalsskala (A) bildar en tolerans (särskild beskrivning) med ett högsta mD-värde vilket säkert utesluter Kväve15 och därmed kvarlämnar Kol12 som enda slutlig aspirant; dramatiken avgörs (galant) genom statistisk medelvärdesbildning — från atomära massdefektens definition.

   Se vidare från den korta inledande artikelbeskrivningen nedan.

 

Atomära massenheten u=m(KOL12)/12 — kan beräknas statistiskt

 

Den atomära massenheten (u) sammanhänger ENLIGT RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK (TNED) intimt med definitionen av den atomära massdefekten (mD) — det sistnämnda begreppet förekommer överhuvudtaget inte i den moderna akademins lärosystem: där tillämpas istället den nukleära massdefektens matematik. Genom att mD bygger på en väl definierbar mönstergeometri — helt okänd i modern akademi, men fullständigt härledningsbar, se f.ö. Neutronkvadraten explicit — kan den enda unika stabila nukliden av de befintliga 282, från Väte1 till Vismut209, möjliga bestämmas som uppfyller villkoret med atomvikt (U) och masstal (A) enligt U/A=1; Uppgiften blir omöjlig utan neutronkvadratens preferens. Artikeln ger en fullständig genomgång med utförliga förklaringar, beskrivningar, samt en fullständig tabellredovisning av resultatet.

   Se fullständig beskrivning från atomära massenheten. Se även figurutdraget ovanför rubriken ovan.

   I modern akademi blir det omöjligt att härleda Kol12 som den enda slutliga u-kandidaten — därför att man inte känner till någon fast mönstergeometri att jämföra med. Därför anses också atomära massenheten (u) vara en ”godtycklig massenhet”. Huvudartikeln ger citat.

 

 

 

 

 

Fermisatellit bekräftar TNED

 

Se även i UTVIDGAD BESKRIVNING [Jul-Aug 2011] i anledning av ytterligare bekräftelser: Zambia-TGF:en [14Dec2009] som uppvisade noggrant mätbara positronförekomster — praktiskt räkneexempel som visar att TNED tycks kunna beskriva fenomenformen väl.

— Ju mera (liknande) TNED-gynnsamma exempelräkningar, desto mindre blir sannolikheten för alternativa beskrivningssätt.

   Klockan tickar.

 

 

 

Fermisatelliten [Fermi Gamma-ray Space Telescope] bekräftar positronförekomst från TGF — Tillkännagivande 5 November 2009 Fermi Symposium, uppmärksammat här först 31Aug2010. Se även i Tillägg31Aug2010 i AGW.

 

 

 

 

Uppmärksammat 31Aug2010

Fermisatellit bekräftar TNED — Positronförekomst enligt TNED i TGF bekräftad

TGF, eng. Terrestrial Gamma ray Flashes, sv. [Terrestriella] Jordbaserade gammastråleflashar.

 

 

 

Tillkännagivet 5 November 2009; Uppmärksammat 31 Augusti 2010 enligt

 

DISCLOSE.TV — Lightning’s gamma rays may destroy matter, Irene Klotz Nov2009

http://www.disclose.tv/forum/mystery-terrestrial-gamma-rays-may-destroy-matter-t12272.html

;

MICROSOFT NBC — Lightning’s gamma rays may destroy matter, Irene Klotz Nov2009

http://www.msnbc.msn.com/id/34114891/

;

DISCOVERY NEWS — Lightning Holds Fingerprint of Antimatter, Irene Klotz Nov2009

http://news.discovery.com/space/gamma-rays-lightning-antimatter.html

 

Se Tillägg31Aug2010 i AGW.

Se även PRAKTISKA FALL i KORT RESUMÉ AV BLIXTURLADDNINGENS FYSIK där olika webbkällor (Juli2008) citeras i ämnet

TGF, eng. Terrestrial Gamma ray Flashes, sv. [Terrestriella] Jordbaserade gammastråleflashar.

 

SCIENCE NEWS — Antimatter Signature Detected in Lightning, Ron Cowen Nov2009

http://www.usnews.com/science/articles/2009/11/06/antimatter-signature-detected-in-lightning.html

 

 

”During two recent lightning storms, Fermi recorded gamma-ray emissions of a particular energy that could only have been produced by the decay of energetic positrons, the antimatter equivalent of electrons. The observations are the first of their kind for lightning storms. Michael Briggs of the University of Alabama in Huntsville announced the puzzling findings November 5 at the 2009 Fermi Symposium.

 

It’s a surprise to have found the signature of positrons during a lightning storm, Briggs said.”,

sv.,

Under två nyliga stormar registrerade Fermi gammastråleemissioner av en speciell energi som bara kunde ha producerats genom sönderfall av energirika positroner, antimateriens ekvivalent till elektroner. Observationerna är de första i sitt slag för åskväder. Michael Briggs på Universitetet i Alabama i Huntsville tillkännagav de förbryllande rönen vid Fermisymposiet 5 November 2009.

 

Det är en överraskning att ha funnit signaturen av positroner under ett åskväder, sade Briggs.

 

Beskrivning

Enligt TNEDatomkärnans härledning från PLANCKRINGEN — består atomkärnan av en ±e-väv (massa, laddning, spinn) med en överliggande, ytterst ringa positiv nettoladdning (Z) som följer ett strängt mönster av ordning [Se Kärnmatrisiska Algoritmen i GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM samt Spektrum och Kvanttalen]. Ingenting sådant finns (här veterligt) varken upptaget eller omnämnt i etablerad vetenskap — det som beskrivs här är nytt. Sambanden visar att ±e-väven kan upplösas under vissa (strängt självstrypande) betingelser: atomkärnan i TNED är en strömstyrd komponent, den innehåller en sin egen strömfälla — som knappast kan utvecklas på andra sätt (frånsett originellt högströmmiga blixturladdningar) än via människans raffinering av specifikt elektriskt material, se utförligt i CAT. [Ämnet är tydligt naturreserverat för högteknologi — faktiskt].

   POSITRONFÖREKOMST I BLIXTURLADDNINGAR ENLIGT TNED förklaras av CAT i ATA under de speciella betingelser som bara uppvisas för exceptionellt höga urladdningsströmmar och som enligt TNED sammanhänger med atomkärnans fullständiga upplösning. Se utförligt från PRAKTISKA FALL i BLIXTURLADDNINGENS FYSIK, KORT RESUMÉ AV BLIXTURLADDNINGENS FYSIK, CAT.

   TNED — som inte ingår i den moderna akademins lärosystem på grund av den allmänna driften från 1800-talet att UPPFINNA fysiken snarare än att HÄRLEDA den — är redan primärt (formellt) bekräftat dels i experimentalfysiken genom ATOMVIKTERNA från NEUTRONKVADRATEN i jämförande uppställning med etablerade teorier, samt vidare (därigenom) genom PLANCKRINGEN som grunden för ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, och (därigenom) dels i KÄRNRADIERNA med jämförelsen mot de tidiga mätningarna (slutet av 1950-talet) enligt Hofstadter (den allmänna täthetsdistributionen [laddningstätheten] i atomkärnan), se även generellt i NEUTRONENS SÖNDERFALL.

   Avgörande experimentella observationer är nödvändiga för att kunna introducera TNED i beskrivningen — på grund av dess som ovan associerade »förbryllande» natur och sett i ljuset av den etablerade forskarvärldens (särskilt originella) idéer om atomkärnans byggnad. Frånsett ovannämnda (inkl. observerad gammastrålning från blixturladdningar på Jorden, först observerat på 1990-talet) finns även tydligt bekräftande kopplingar till TNED genom [Neutrinofysiken] de nyligen (31Maj2010) tillkännagivna resultaten från OPERAPROJEKTET [Se OPERAPROJEKTET BEKRÄFTAR TNED].

   Uppmärksammandet av positronspåren i blixturladdningar, som ovan (Nov2009), kan därmed sägas vara kronan på verket i det primära rent experimentellt observerbara klarläggandet HURUVIDA någon fysikalisk grund alls existerar för TNED som praktisk fysikgrund. Uppgiften (här) var att försöka hitta exempel som avfärdar TNED. Praktiken har ännu så länge (Aug2010) bara svarat med att stärka positionerna.

   [Som vi alla redan vet, tilldrar sig alltid en uppstickande nykomling stark misstänksamhet i meningen av att vara en tokmening. I det här fallet blir det svårt att fullfölja det programmet, eftersom TNED också måste innefatta det redan kända och sammanföra allt i en totalt övergripande förklaring, felaktigheter såväl som korrektheter. Ämnet tillägnas helt och hållet matematisk fysik på en nivå som är garanterat tillgänglig för alla].

   Vidare följer.

 

Se även i UTVIDGAD BESKRIVNING [Jul-Aug 2011] i anledning av ytterligare bekräftelser: Zambia-TGF:en [14Dec2009].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trailers · Speciella artiklar som berör matematiken och fysiken

 

Planets reguljära indelning · snabba resultat med kraftfull metod

 

 

Författarens datorreferenser

Passagens HemsidesServer har Kraschat. [Jun-Aug2014].

— Länken  hem.passagen.se/belldharma   till Passgen kopplar inte längre [leder till en ForbiddenSida]. Se även Info på Spray Passagen Support.

— Hemsidestjänsten som sådan [max20MByte] verkar dock fortfarande finnas kvar på Passagen.se.

— En kopia av PassagenOriginalet finns på http://www.universumshistoria.se/AaPassagen/PassagenIndex.htm.

 

                Den här Webbsidan  är utformad med källkod i Microsoft WORD 2000 version  9.0.4402 SR-1 sidan skriven i Webblayout, sparad och testad preliminärt i formatet htm, därefter manuella ändringar i scriptet (Visa HTML-källa) allt efter kunskaper -- Passagen har [fortfarande Aug2014 efter serverkraschen] bra länkar till grundstudier (se Passagen Hemsidor Hjälp    Webbdesignskolan [se HTML grunder, HTML-editorer-Webbstandards …])

 

                   Den här användaren kan nås med e-mail på Webbadressen    belldharma@universumshistoria.se

 

                   Den här användaren använder operativsystemet                        Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Home Premium [Vistadatorn gav upp andan Jun2014 efter 7 års trogen tjänst].

 

                  Den här användaren använder också operativsystemen          Windows XP, Windows 95, och Windows 3.1 (numera i allt mindre MEN FORTFARANDE TROGEN utsträckning 1994-2017)

 

                    Den här användaren använde FRÄMST WEBBLÄSAREN     Internet Explorer 7 |  8 |  9 ÄNNU av skäl som redovisas i test på särskild webbsida -- se WebbTest och DATOROFREDANDET.

 

       Den här användaren talar, skriver och studerar löpande            Svenska och Engelska

 

Delphi             Den här användaren har grundläggande erfarenhet i bild- och datorkunskap med programmering i assembler från bl.a. Borland Pascal (Delphi 1, Delphi 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innehåll     se även i separat innehållsförteckning till denna sida · universums historia i detalj enligt relaterad fysik och matematik med jämförande korsreferenser till modern akademi

Tabellrutorna i den sammanställda bilden nedan innehåller länkadresser med ämnen i Universums Historia som utvalts i (någorlunda) koppling till figurinnehållet.

 

Tabellrutorna nedan innehåller länkadresser med sakämnen som visas i en separat liten remsa under skärmpeken — länkpekaren (handen) för dessa fall syns inte (direkt) i Internet Explorer (men i andra webbläsare)*.

Vänsterklicka som vanligt för att gå till länkstället. *2009-12-23: Med särskilt tillägg av kommandot »a:hover {cursor:pointer; cursor:hand}» i htm-skriptet på raden före »/* Font Definitions */» fås korrekt funktion i hela dokumentet.

 

Orienterande innehåll till Universums Historia

med länkar genom figurCollage

 

 

 

 

 

 

Grundform

ELEMENTARY MATHEMATICAL PHYSICS · point equilibrium · the catenary · division of mechanics · distance · time · velocity · mass · impulse · Kepler area momentum · central force action · area momentum in the ellipse · angular momentum · acceleration · force law · the pendulum principle · the Galilean force field · energy · central acceleration · angular velocity · the conical pendulum · the plane pendulum period time equation · gravitation law · the elliptical orbits · the CEPH equation ·

WAVE MECHANICS · mirror law · reflexion law · impact · pulses · standing waves · waves in water · light’s refraction · water’s refractive index · dispersion · a simple interferometer · the colour wavelengths · refraction through a drop of water · the mysterious colour aura phenomenon ·

Mekanikens indelning

Arbetsverkstaden från vilken alla vetenskaper kan beskrivas hämtar sina verktyg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysik

 

massa

g-FYSIK  .............................................................................................................    konvergens a=w2/r

MEKANIK   KINEMATIK · DYNAMIK: Statik | Kinetik

e-FYSIK ® induktion, magnetism  ..........................................................................     divergens a=c/dT

laddning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN ELEKTRISKA LADDNINGEN Q=Ö (m/R)(A/dT) kan inte härledas från modern vetenskap

FYSIKENS BESTÅNDSDELAR: massa (m), laddning (Q), spinn (rörelse, K=vr=JS/KG)

KinematikMECH

KINEMATIK

Läran om kropparnas rörelse utan massans/kraftens inverkan;

Kinemati’k  (av grek. ki’nema, rörelse), läran om kroppars rörelse från rent matematisk synpunkt med bortseende från de verkande krafterna och kropparnas massor, i motsats till kinetiken l. dynamiken.”,

BKL VI sp816

KinetikMECH

KINETIK

Läran om kropparnas rörelse med massans/kraftens inverkan;

Se citatet ovan (källan ovan hänvisar till stycket om Kinematik på ordet Kinetik).

DynamikMECH

DYNAMIK

Komplementärt begrepp till kinetiken: Dynamiken är (också) läran om (växelverkan mellan) kropparna med hänsyn till de verkande krafterna;

Dynami’k  (av grek. dy’namis, kraft), läran om kroppars rörelse under inflytande av på dem verkande krafter. Vätskors och gasers D. kallas hydrodynamik, resp. aerodynamik. Jfr Mekanik. —  Dyna’misk, självverkande, växlande i styrka.”,

BKL III sp611

MekanikMECH

MEKANIK

Fysikens »maskinlära» (GRAVITATIONSFYSIK med massan, ELEKTROFYSIK med laddningen);

Mekani’k  (av grek. mekan’e, verktyg), läran om krafters jämvikt och om kroppars rörelse under inflytande av på dem verkande krafter. Den förra grenen kallas statik (se d. o.), den senare dynamik. Dynamiken grundades av Galilei och utvecklades vidare av Huygens, men först Newton gjorde den till en enhetlig vetenskap genom att klart formulera dess grundlagar.”,

BKL VII sp1467

— Notera att mekanikens indelning kan göras på flera olika sätt: som ovan enligt

   Kinematik•Dynamik(Statik|Kinetik), eller (på visst sätt mera stringent)

   Statik(Kinematik)•Kinetik(Dynamik) eller andra möjliga kombinationer.

StatikMECH

STATIK

Läran om kropparnas jämvikt;

Stati’k  (grek. statike’, läran om vägning), den del av mekaniken, som handlar om kroppars jämvikt under påverkan av krafter. Läran om vätskors och gasers jämvikt benämnes hy’dro- och a’ërostatik.”,

BKL X sp1451

FysikMECH

FYSIK

Naturbeskrivning i relaterad vetenskaplig — experimentellt underbyggd — mening;

”Fysi’k  (av grek. fy’sis, natur), var urspr. detsamma som naturvetenskap i allmänhet. Då senare biologi, kemi och kosmisk F. (astronomi, meteorologi och geofysik) avskildes från F., kom denna att innefatta studiet av de allmänna naturföreteelserna, naturkrafterna l. rättare energin, energiformerna och energiomvandlingarna i naturen.”,

BKL IV sp812

 

DIVERGENCE AND ELECTRICITY · the electric displacement · the basic principles of physics · definition of classical mechanics · divergence · energy-mass equivalent · the Q-revelation · electric force law · electrical constants · the impulse equation · the 461750c cosmic particle · Q-polarity · revelation of light · Fizeau’s experiment · light’s gravitational dependency · light’s deflection near Sun · the gravitational influence on frequency · the change of divergence from mass centre · aberration · Planck’s constant · Planck energy · collision radiation · principal structure of mass (introduction) ·

BASIC ELECTRIC QUANTITIES · current · resistivity · thermal dependency · current density · voltage · capacitance ·

ELECTRODYNAMICS | INDUCTION · primary induction · secondary induction · the ring · the straight conductor · internal secondary induction · the transformer law ·

ELECTRODYNAMICS | MAGNETISM · the causal connection · the B-vector · understanding the B-vector · the right hand rule · the magnetic Q-window · building strong magnetic fields ·

MAGNETIC FIELD GENERATION | THE NEAR APPLICATION · B on conductor · B inside solid conductor · B inside hollow conductor ·

MAGNETIC FIELD GENERATION | THE FAR APPLICATION · magnetic wave expansion integral · magnetic line integral ·

MAGNETIC FIELD INTERACTION · the four basic laws of electromechanical induction · the generator · the iron transformer · general theory of ferromagnetic materials · the turning coil instrument · synthesis of induction and magnetism · examples in induction and magnetism · structure of the electric field · field mathematics · basic electronics ·

THERMODYNAMICS | ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS · the periodic system with nuclear matrix algorithm direct from Kepler area momentum resonances · Planck constant · deduction to atomic nucleus · spectrum · quantum numbers · explaining light’s reflexion, refraction and polarization · explaining the electron trajectory in bubble chamber · the neutron · the neutron square · the atomic masses ·

THERMODYNAMICS | GENERAL COSMOLOGY · K-cell thermo-physics · the five equations of the Earth · the three equations of the Sun · basic star physics ·

THERMODYNAMICS | ENERGY SUPPLY FOR MANKIND · CAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna genomgångar

 

 

ALLMÄNNA GENOMGÅNGAR — mesta möjliga överblick på kortast möjliga tid med minsta möjliga ansträngning

Universums Historia ENLIGT RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK

Länkar anges vanligen med färgmarkering typ länk, eller (dock inte alltid) som i nedanstående beskrivning med fetstil, VERSALER eller kursivstil.

 

Primära genomgången  ..............................     länkad översiktlig beskrivning med tonvikt på den övergripande kosmologin — det vi FÖRST vill veta

Här genomgås detaljerna i Universums Historia och jämförs med motsvarande detaljer i modern akademi och vetenskap; här berörs de mest brännheta och övergripande kosmologiska detaljerna, det vi FÖRST vill veta i resultatjämförelsen TNED (relaterad fysik) kontra MAC (modern akademi) typ

Planckekvivalenterna kontra Relativitetsteorin,

gravitationens absolutverkan, universums massa,

universums form, expansion och kritiska täthet,

det icke-ekologiska och det ekologiska universumet,

värmebildningens fysik, Einsteins och Schwarzschilds samband till jämförelse,

atomkärnan med atomvikterna m.fl. och hur Universums Historia vuxit fram ur dessa och andra grundläggande aspekter på naturfysiken

 

Fysikens allmänna förklaring  ..................    från kraftlagen till ljusets g-beroende, relaterade samband i härledningar med vidare länkar

Här ges speciellt den härledande berättelsen till centraldelen i Universums Historia, »den klassiska» härledningen till ljusets gravitella beroende och dess vidare koppling i jämförelse med motsvarande resultat i modern akademi

 

Sambanden i översikt  ................................    från tillståndets princip till Solens 3 ekvationer

Här beskrivs i ett kortare stycke hela den övergripande matematiska fysikens berättelse till Universums Historia och hur sambanden följer ur och beror av varandra.

 

Inledning till Universums Historia  .........     länkade kortare inledande avsnitt med löpande beskrivningar till de mera utförliga artiklarna

Den här genomgången beskriver huvudämnena i Allmän inledande beskrivning (Planckekvivalenterna, Elektriska Laddningen, Universums Expansion), samt vidare i Huvudrubrikerna, och är mera inriktad på (huvudtextens) ämnesbegrepp med artikelkoncept som helhet typ Atomkärnans härledning och Blixturladdningens fysik m.fl.;

I Huvudrubrikerna beskrivs varje artikel kortfattat (och illustrerat där så är möjligt) som en »liten trailer».

 

Stripes (»remsor»)  ......................................     illustrerad (visuell) »länktrailer» som kopplar till mera utförliga avsnitt, typ nedan:

 

 

                                                    K-cellen                                                                                                                                                                                                       STJÄRNFYSIKEN                                                          Galaxbildningen

 

 

kontraktion                           detonation                         expansion                 himlakroppsbildningen            grundämnesbildningen                              K-cellens värmefysik                    strukturkriteriet       materieöarnas form

 

 

Denna typ kan förekomma (i princip) på godtyckliga ställen i presentationen (där så synts lämpligt).

Den är den associativt mest begärliga, men (händelselinjen) är också den allra svåraste att utforma; arbete pågår.

Någon direkt förteckning för dessa fall finns (Februari 2009) ännu inte.

 

 

 

 

UNIVERSUMS HISTORIA ENLIGT TNED — 2009-02-10

Sambanden i översikt

 

Se även en inledande beskrivning i efterföljande Inledande företal.

Universums Historia bygger i korta drag på den relaterbara matematiska fysikens allmänna sambandsled i nedanstående sammanfattning

— från kraftlagen (F=ma) till Solens 3 ekvationer.

 

1. FYSIKENS 7 PRINCIPER i första, enklaste, genomgången; induktionen i POM kan ännu inte formuleras fullständigt; vidare i (8);

2. KRAFTLAGEN F=ma ges från a=a·m/m=F/m och som ingår i (1) via POM; KEPLERMOMENTET K=vr ger via den elementära cirkulära rörelsebanan (fundamentalringen) också CENTRALACCELERATIONEN a=å=w2/r, och därmed

3. GRAVITATIONSLAGEN (GRIP) direkt på fundamentalringens tillståndsekvation (centralkraften lika med gravitationskraften)

F = ma = (w2/rm2m2m = (w2/m2m2m/r = (w2r/m2m2m/r2 = G·m2m/r2.

4. LJUSBRYTNINGEN I VATTEN leder till påvisandet av DIVERGENSEN som ett tillstånd under gravitationen, i enlighet med satsbilden i (1), och därmed LJUSETS ABSOLUTA ACCELERATION

a=c/dT och därmed grundformen för LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE, analogt ljusets friställning från kinetiken (DEEP från GRIP enligt 1);

5. Tillämpningen av absolutaccelerationen på kraftlagen ger så allra först divergensenergin

dE = dds = dma·ds = dm(c/dT)ds = dmc(ds/dT) = dmc2 ; E = mc2 som beskriver den primära massförstöraren (PASTOM i 1)

samt sedan direkt ELEKTRISKA KRAFTLAGEN

F = ma = m(c/dT) = m(c/dT)(RA)/(RA) = Rc(m/R)(A/dT)/A = Rc(Q/r)2

med ELEKTRISKA LADDNINGEN

Q = Ö (m/R)(A/dT) samt vidare de elektriska storheterna potential U=k(Q/r)=E/Q och fältstyrka X=F/Q=U/r genom analogier i g-fysikens begrepp;

6. Därmed är Q säkrad på g-fysikens grund enligt SUPERPOSITIONSPRINCIPEN (e-fältets fysik via divergensen c genom den absolutverkande gravitationen);

7. Absolutaccelerationen grundlägger vidare, via ÄNDRINGSLAGARNA (NEONS i 1), INDUKTIONEN (induktansen L=RT) och MAGNETISMEN (fältstyrkan X/ç0=B) med KAUSALSAMBANDET (ç0=c–v);

8. Därmed, i en andra omgång, kan POM i (1) nu preciseras mera ingående i den fullständiga ENERGILAGEN med induktionen (m®g) inkluderad i POM 2 via den primära massförstöraren E = (m®g)c2=UQ, Uind=E=UQ/Qs=L(di/dt)k=Lk; energin bevaras masslöst genom induktionen;

9. Därmed framstår nu FYSIKENS 7 PRINCIPER i en andra, mera fullständig genomgång med energilagen fullständigt formulerad.

10, Därmed kan också ALLMÄNNA KOSMISKA TILLSTÅNDSLAGEN (m®¥)–(m®g)=K  preciseras fullständigt via (m®g).

11. Med ljusets g-beroende via Q ges så POTENTIALBARRIÄREN med energizonen (c0/2=cz); därmed framträder FUNDAMENTALRINGEN (se 2 ovan) tydligare som PLANCKRINGEN h=mcr som massans fundamentalform (neutronen) enligt PASTOM i (1). Därmed kan också ATOMKÄRNAN härledas (med redan experimentellt välkända approximativt uppmätta kärnradier, kubgrafen A1/3). Därmed följer automatiskt (neutronens sönderfall) elektronmassans komponenter (t-ringarna), och därmed vidare Vätets SPEKTRUM och KVANTTALEN generellt, samt också KEPLERRESONANSERNA med PERIODISKA SYSTEMET via kärnmatrisiska algoritmen (som alltså först kräver att atomkärnan är någorlunda identifierad), samt vidare (LJUSETS BRYTNING, REFLEXION OCH POLARISATION).

12. Därmed framträder också KÄRNREAKTIONSLAGEN K1+K2–(m®g)=K direkt ur (10), vilket leder till K-cellens allmänna värmefysik; himlakroppsbildningarna med grundämnesbildningen (Jordens 5 ekvationer), härledningarna till strålningslagarna (Stefan-Boltzmanns strålningslag, Plancks strålningslag, Wiens förskjutningslag) och sedan vidare på kärninduktiva strålningstrycket (p=akPT4) med stjärnornas allmänna tryckekvation (p–pegp=0), och därmed Solens 3 ekvationer som grundlägger den resterande delen i stjärnfysiken.

 

En kort, särskilt härledd, sammanställning från kraftlagen till ljusets g-beroende som visar hur sambanden följer ur varandra ges i Fysikens Allmänna Förklaring.

 

 

 

 

Inledande beskrivning till ovanstående Samband i översikt

INLEDANDE FÖRETAL TILL SAMBANDEN I ÖVERSIKT

 

M

ed klarläggandet av Planckekvivalenternas giltighet över relativitetsteorin [‡1], samt Plancks konstant som en strukturkonstant [‡2] (PASTOM), är den s.k. klassiska naturfilosofin återupprättad. Därmed blir »den kosmologiska härledningen» precis så enkel som många människor genom historien ansett sig ha rätt att förvänta inför anblicken av den mäktiga stjärnhimlen [‡3].

   I den föregående historien — utom TNED, se även från osäkerhetsprincipen

 

 

”Genom att det sålunda är principiellt (inte bara praktiskt) omöjligt att samtidigt bestämma olika fysikaliska storheter med godtyckligt hög noggrannhet, rycks själva grundvalen för den klassiska fysikens deterministiska betraktelsesätt undan.”.

   ”Enligt Newtons mekanik skulle det vara möjligt att helt och hållet förutsäga en kropps framtida rörelser om dess situation vid en bestämd tidpunkt var helt känd, men sedan ett statistiskt, ett slumpmässigt element nu smugit sig in i beräkningarna är detta inte längre principiellt möjligt. I denna bemärkelse har alltså kvantmekaniken medfört att kausalitetsprincipen har måst överges; orsak och verkan har inte längre samma väldefinierade mening som inom den klassiska fysiken och när det gäller atomära systems beteende kan man aldrig uttala sig exakt utan bara ange graden av sannolikhet.”.

FOCUS MATERIEN 1975 s99sp2ö

;

Ur filmen om Cantor, Gödel, Boltzmann och Turing (1tim29min från BBC FOUR),

[http://www.supranaturalis.se/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=40&id=1689],

Philosophy, Physics, Mathematics - Dangerous Knowledge (BBC FOUR):

 

”The idea of entropy had a profound philosophical and political significance. Entropy is what changes the ticking of a clock into the destroyer of all things. It is what underlies the inexorable passage from youth to old age. Entropy is decay. And with decay, nothing lasts forever. Boltzmann had in essence captured mortality in an equation. Physics now declared, that no order, not even a God given one, will last forever. That there was no natural order, that God had set in stone, had already been pointed out by the scientist Boltzmann most admired, Charles Darwin.”, vid ca40min;

Min översättning:

Entropins idé hade en avgörande filosofisk och politisk betydelse. Entropi är vad ändrar klockans tickande till en förstörare för alla ting. Det är vad underligger den oundvikliga övergången från ungdom till ålder. Entropi är sönderfall. Och med sönderfall varar inget för evigt. Boltzmann hade i summa fångat dödligheten i en ekvation. Fysiken tillkännagav nu att ingen ordning, inte ens given av Gud, varar för evigt. Att det inte fanns någon naturlig ordning som Gud skulle ha stensatt, hade redan påpekats av den vetenskapare Boltzmann mest beundrade, Charles Darwin.

Kommentar:

Jämför beskrivningen i DET ICKE EKOLOGISKA UNIVERSUMET (modern akademi) kontra DET EKOLOGISKA UNIVERSUMET (relaterad fysik).

 

 

— blev nettoresultatet av gällande strömningar, riktningar och hävder tydligen en KULTURKRAFT som självmant, spontant sökte (med all kraft och makt) mota bort den enkla ”klassiska urgamla” naturfilosofin. Men bara med den bisarra effekten »att försöka ersätta den» med en motsvarande illa dold, grundlig, sannings- och harmoniförnekelse;

 

 

Jämför den moderna akademins allmänna festligheter i salongerna, fetstilen är min markering:

 

”När allt kommer omkring passar bilder nog bara för mycket små barn. Lagrange avstod helt från sådana barnsliga hjälpmedel då han utarbetade sin analytiska mekanik. Den benägenhet vi har att ”geometrisera” vår analys är närmast ett tecken på att vi ännu inte är vuxna uppgiften.”

SIGMA1, s314n-315ö, E.T. Bell

;

”Tidigare ansåg både filosofer och matematiker att bevis inom geometrin stödde sig på figurer; numera vet man att detta är oriktigt. I de bästa böckerna finns det inga figurer alls. Bevisen utförs enligt den formella logikens stränga regler från en klass av axiom, som från början fastställts.”

SIGMA4, s1676st2, Bertrand Russel

;

”Vi har sålunda inte endast slopat geometrin som vår lots — vi har bundit en säck med tegelsten om halsen på honom innan vi slängde ho­nom överbord. Hädanefter ska algebran och analysen bli våra lotsar till "rymdens" och dess "geometris" outprickade hav.”

MATEMATIKENS MÄN s72, E.T. Bell

;

Vi anser, att vi känner den vanliga materiens struktur väl. Emellertid är det alltid vanskligt att åskådliggöra hur materien ”ser ut” med bilder från vår vanliga föreställningsvärld. I vår vardag rör vi oss med dimensioner ner till storleksordningen millimeter, och det är sällan möjligt att överföra våra föreställningar till en värld som är mer än femton tiopotenser mindre än den som vi har erfarenhet av. Även om bilderna kan illustrera ett fenomen, blir de ofta dåliga i andra avseenden.”

Lunds Universitet

Fysiska institutionen

Kurslab LU Carl Erik Magnusson, 1996-09-10

Kommentar:

Ämnet gällde massfysiken, Magnusson. Inte materiefysiken.

;

Se även citatet från Sveriges Radio (Vetandets Värld 1988, ”Människan har skapat matematiken …”)

 

 

HarmoniFörnekelsens ändamål: enbart och tydligen till uppenbar förmån för SÄRSKILDA IDÉER SOM SPECIELL INTELLIGENS OCH BEGÅVNING (nazism) — i samma analoga riktning som de strömningar vi vanligen känner igen från allmänna herraväldesidéer (överhet, »skillnader i intelligens») och lokala furstlighetsuppfattningar om överintelligens och annat dylikt (typ STATEN i dess mest negativa bemärkelse, och liknande).

   Se även i artikeln MASSA OCH GRAVITATION I MODERN AKADEMI.

   Naturligtvis finns ingen organiserad drift bakom ett dylikt scenario. Det är bara den naturliga följden av att INTE intressera sig för att härleda fysiken, utan i stället att söka uppfinna den: Ingen kan stänga av tankeflödet, den associativa strömmen av föreställningar och uppfattningar. Är inte det flödet riktat mot ett genuint sanningssökande (vanlig hygglighet och rättframhet), är det uppenbarligen riktat åt något annat håll — med tillhörande resultatredovisning. Men det är bara min mening.

 

 

 

 

MASSA OCH GRAVITATION I MODERN AKADEMI

— ALLMÄN NOTERING

 

TNED: Med massans förintelse upphör också den lokalt utövande gravitationen (massa = gravitation), se utförligt från MASSDESTRUKTIONEN; Gravitationen upphör och överförs masslöst genom induktionen på andra massystem via elektriska laddningen (Q), se COEI. Följden blir att induktansen (L) ökar med bevarad energi (E) för given tidskonstant (t2) enligt

E = LQ2/t2, vilket formellt motsvarar energiintegralen E=LI2, se Integrala analogierna. Se även Innebörden av LQ2 i K-cellens värmefysik. Det finns ingen möjlighet att undkomma den energiräkningen. Den masslösa överföringen av energi (E=mc2=UQ) genom tomrummet besitter ingen graviterande egenskap. Gravitationen finns där massan finns.

   Med klarläggandet av Planckekvivalenternas giltighet över relativitetsteorin, samt Plancks konstant som en strukturkonstant (PASTOM), blir med andra ord den s.k. klassiska naturfilosofin — som tidigare under relativitetsteorin ansågs ha spelat ut sin roll — återupprättad. Se även i Osäkerhetsprincipen. Därmed blir »den kosmologiska härledningen» tydligen precis så enkel som man kan sluta sig till i anblicken inför stjärnprakten en klar natt. Se från KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

 

I modern akademi skiljer man mellan gravitation och massa; Einstein hänförde (genom vissa idealiseringar som ofta förbises) gravitationen till begreppet acceleration,

 

 

Einstein beskriver hur han själv ser på ekvivalensprincipen och dess detaljer

Fetstilen är min markering.

 

”Den speciella relativitetsteorin bibehöll från den klassiska mekaniken en väsentlig punkt, nämligen satsen "Naturlagarna gäller endast i inertialsystem". "Tillåtna" koordinattransformationer (dvs. sådana som lämnar naturlagarna oförändrade) är endast (linjära) Lorentz-transformationer. Är denna inskränkning verkligen grundad på fysikaliska fakta? Följande resonemang visar att detta avgjort inte är fallet.

   En kropp besitter trög massa (= motstånd mot acceleration) och tung massa (som bestämmer kroppens tyngd i ett givet gravitationsfält, t.ex. det på jordytan). Dessa två enligt definitionerna så skilda storheter kan enligt vad experimenten visar mätas med ett och samma tal (ekvivalensprincipen). Det måste finnas en djupare liggande orsak till detta. Man kan också uttrycka saken så: Olika massor erhåller i ett gravitationsfält samma acceleration. Slutligen kan man också säga: Om man använder ett likformigt accelererat koordinatsystem (i stället för ett inertialsystem) som referenssystem, så uppträder kroppar i ett gravitationsfält som om det inte funnes något sådant. [NOT., Einsteins fritt fallande hiss].

   Det tycks därför inte finnas något skäl till att avvisa följande tolkning av det sistnämnda fallet. Man betraktar koordinatsystemet som ett inertialsystem och det "skenbara" gravitationsfält [NOT., Einsteins accelererande hiss] som existerar i förhållande till det såsom ett "verkligt" fält. Detta gravitationsfält som "alstrats" genom koordinatsystemets acceleration, skulle naturligtvis ha oändlig utsträckning, så att det inte kunde tillskrivas gravitationsmassor inom ett ändligt område. Men om vi endast intresserar oss för en fältteori, behöver detta förhållande inte bekymra oss. Med denna tolkning förlorar begreppet "inertialsystem" sin mening, och man får en "förklaring" till likheten mellan tung och trög massa. (En och samma egenskap uppträder som tyngd eller som tröghet beroende på framställningssättet).”

 

PROBLEM OCH PERSPEKTIV Albert Einstein från s42n

HUGO GEBERS FÖRLAG 1952

 

 

och införde därmed en distinktion mellan den s.k. tunga massan (vägande) och den tröga massan (förflyttande) och vilken distinktion inte existerar i relaterad fysik där gravitation och massa är fullständigt ekvivalenta, se från massbegreppet — men som Einstein, sedan han påstått dem vara distinkta, menade var identiska begrepp genom hans införda s.k. ”ekvivalensprincip” (accelerationskraft = gravitationskraft).

 

Att Einsteins ekvivalensprincip INTE är giltig framgår direkt genom att tillämpa ljusets gravitella beroende på ”de klassiska exemplen” som Einstein använde (tankeexperiment med observatörer i hissar) men som — tydligen, i efterhand även insetts av andra, se nedan — direkt eller indirekt förbisågs av Einstein (samt en väsentlig del av 1990-talets allmänna fysiklitteratur, se exv. FOCUS MATERIEN 1975 s85, här utan vidare utläggningar).

 

Numera [ref. @INTERNET Wikipedia Allmänna relativitetsteorin, Ekvivalensprincipen 2009-02-09] har man (följdriktigt) dragit tillbaka den delen och kallar den numera (mera blygsamt) ”den svaga ekvivalensprincipen” med särskilt tillagt villkor enligt

 

”Man måste dock begränsa sig till så små regioner av rummet att gravitationskraften kan anses konstant.”,

@INTERNET Wikipedia Allmänna relativitetsteorin, Ekvivalensprincipen 2009-02-09

 

vilket just utesluter det avgörande argumentet med ljusets gravitella beroende.

 

   En vidare beskrivning av de övriga alternativen (1. den svaga ekvivalensprincipen, 2. Einsteins ekvivalensprincip och 3. den starka ekvivalensprincipen, se @INTERNET Wikipedia Equivalence principle 2009-02-09) visar att liknande, begränsande, villkor för gravitationens inverkan ingår även för dessa fall — och som därmed i den relaterade fysikens synvinkel för länge sedan har passerat gränsen för en allmänt hållen naturvetenskaplig beskrivning: gravitationen inkluderat, annars går det naturligtvis inte.

 

EXEMPEL:

Mätningen av skillnader i atomklockornas frekvenser (ljusfrekvensens g-beroende), typ GPS-exemplet.

 

 

 

 

                   ORIGINAL överflyttade — FÖRKLARING — till ett indexORIGINAL-dokument:

 

Webbtest — (15Maj2008) första testomgången innan Google Chrome kom till

Rapport 2008V15 efter Webbtest

Efter Tillägg 7Jun2011

 

Skärmdumpar av testresultatet

 

 

WEBBTEST Apr2010 — med uppdaterad uppföljande genomgång Jan2012

 

Tabell 3Maj2010 Webbläsarna kapacitet

Kan läsa WINDOWS katalogstruktur

Kan läsa Symbol

Läsbarheten för små teckensnitt

 

 

                   ORIGINAL överflyttade — FÖRKLARING — till ett indexORIGINAL-dokument.

 

 

 

Innehåll — med länkar genom figurCollage

 

Universums Historia · webbportal

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

 

Universums Historia — portalsidan

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              UNIVERSUMS HISTORIA — IndexA.TEST

 

                                                         Innehåll — med länkar genom figurCollage

 

                                                                            Grundform — den matematiska fysikens grundbegrepp

 

                                                                            Mekanikens indelning

 

                                                                                               Länkar till FYSIKENS SJU PRINCIPER

 

                                                                                               Kinematik

 

                                                                                               Kinetik

 

                                                                                               Dynamik

 

                                                                                               Mekanik

 

                                                                                               Statik

 

                                                                                               Fysik

 

                                                         Inledande länktrailers

 

                                                         Domänrubrik — presentation

 

                                                         STATEN KRÄNKER MÄNNISKORÄTTEN

 

                                                         Innehållet — relaterad matematik och fysik

 

                                                         Sökalternativ — hitta i UniversumsHistoria

 

                                                         SNABBRUBRIKER

 

                                                                            ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING — KEPLER, Galilei-Newton, Planck

 

                                                                                               Särskilda Grundbegrepp — Universums Historia i kort översikt

 

                                                                                               Komplikationerna i modern akademi

 

                                                                                                                  Aberrationen 1725

 

                                                                                                                  Kausalsambandet

 

                                                                                                                  Keplermomentet

 

                                                                                               Atomkärnan

 

                                                                                               Solperioden på 11 år

 

                                                                            BLIXTURLADDNINGENS FYSIK

 

                                                                                               ENERGIPROBLEMETS LÖSNING

 

                                                                                               Fermisattelit bekräftar

 

                                                                            Figurutdrag u-bestämningen

 

                                                                            Atomära massenheten

 

                                                                            Fermisatellit bekräftar TNED

 

                                                                            Speciella artiklar som berör matematiken och fysiken

 

                                                                                               Planets reguljära indelning

 

                                                                            Författarens datorreferenser

 

                                                                            Innehåll genom figurCollage

 

                                                         Allmänna Genomgångar

 

                                                                            UNIVERSUMS HISTORIA ENLIGT TNED — sambanden i översikt — 2009-02-10

 

                                                                            INLEDANDE FÖRETAL TILL SAMBANDEN I ÖVERSIKT

 

                                                                            MASSA OCH GRAVITATION I MODERN AKADEMI

 

                                                                            Webbtest — första testomgången innan Google Chrome kom till

 

                                                                                               Rapport 2008V15 efter Webbtest:

 

                                                                                               Skärmdumpar av testresultatet

 

                                                                                               Tabell 3Maj2010 Webbläsarna kapacitet

 

                                                        

 

 

 

referenser

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

[BA]. BONNIERS ASTRONOMI 1978

[BKL]. BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON Band I-XII med SUPPLEMENT, Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1922-1929

SIGMA 1-6, MATEMATIKENS KULTURHISTORIA av James R. Newman, Forum 1965, efter originalet The world of mathematics 1956

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

 

MAC, i Universums Historia ofta använd förkortning för Modern Akademi (eng. Modern ACademy)

 

TNEDRelated PHYSICS And MATHEMATICS — Se särskild djupbeskrivning av innebörden i begreppet relaterad framställning.

 

 

  

 

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller Toroidnukleära Elektromekaniska Dynamiken är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED förstås (således) också

RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED i Atomkärnans Härledning.

 

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically equivalent resulting description following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction. The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2023-02-02

*END.

Stavningskontrollerat 2008-12-02 | 2009-02-19 | 2009-08-11 | 2010-09-06 | 2014-02-03 | 2014-11-26 ¦ 2017-04-22.

 

rester

*

åter till portalsidans huvudrubrik   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNG-justerad 2011-06-25

åter till portalsidans huvudrubrik   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se