GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2015¦22UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2015XII31 | Från 1996X | LatestUpdat: 2022-11-06      HumanRight is a knowledge domain

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor · Universums Historia

 

¦  ¦ Bakgrund ¦ Windows10 ¦ O16Filter1800+ ¦ SummingUP ¦ Organization ¦  ¦

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  19Jun2013 E20 Bild8 —  2Okt2010  E9   Bild5 —  13Jun2013 E14 Bild28 · Nikon D90

 

 

 

Det är INTE »stigen upp till Himmelen». Det — illustrationen illustrerar — är VÄGEN TILLBAKA HIT — för alla som är välkomna att försöka igen. Ursäkta bildspråket.

 

INGET VACCIN KAN BOTA — AVSKAFFA, HÄVA, upphäva — EN AV MÄNSKLIG HAND UNDER 200 ÅR FÖRORSAKAD ALLMÄN GLOBAL LIVSFÖRSVAGNING — PÅ EN AV NATUREN UPPSTÄLLD BIOKEMISK TEKNISK FORMFYSIK SOM ANVÄNT runt 3 miljarder år FÖR ATT FORMA MÄNNISKAN OCH ALLT ANNAT LIV PÅ JORDEN: — SOLENERGINS LIVSUPPEHÅLLANDE OCH UTVECKLANDE KLOROFYLLAGENTER BLAD&BARR — i 100% BEVARAD NATURSKOG: — EN GROVRÄKNAD UTBREDD BIOYTA PÅ MINST ÅTTA — 8 — SLÄTA JORDYTOR — REDUCERAT PÅ 200 ÅR 1800-2000 MED MER ÄN 30% [ForestWORLD2012] TILL motsvarande DUKTIGA JÄTTEFINA 5: 70%. En KAN UTFÖRA RÄKNINGEN SJÄLV MED GRUNDSKOLANS BASKUNSKAPER OCH TILLGÄNGLIG DATA:

— FN 2022: »Det duger bra med 70% Solagenter för fortsatt Hjärna — i fortsatt lönsamma internationella avtal på föregående nervsystems 100% — en får inte va knusslig inte ..».

 

mark ¦ FDTable ¦ Privacy Conflicts ¦ The Misapprehension ¦ The Microsoft List ¦ Situation2022

Relaterad genomgång UDHR10Dec1948 | HistorienBakom | Alla 30 Artiklarna | Artikel20 | Demokratibegreppet | Våldsvägrarens Rätt | Våldsvägrarens Existensrätt | Europas Diktatur 2013 | Propagandaministeriet Sverige

 

Åtgärder mot intrång ¦ Bakgrund Dec2015 ¦ Windows upphör från 2015¦16 ¦  var finns kunskapen som kan klargöra uppslaget

 

HOST PROVIDER FOR UniverseHistory TAMPERS ON ITS VERY WELL 14 YEARS OLD PERFECTLY FUNCTIONAL ORIGINAL SCRIPTS — on certain Webbers.

China wants to announce it has found the coordinates to truth?

IN EXPLICIT ADDRESS TO CHINA AND ITS BUSINESS INTEREST IN universumshistoria — UniverseHistory:

   THE WHOLE WORLD KNOWS THAT CHINA IS A COUNTRY WHERE HumanRight IS NOT RECOGNIZED.

   THE WHOLE WORLD ALSO KNOWS THAT universumshistoria — UniverseHistory — IS ALL ABOUT HUMAN RIGHT recognition.

— So, CHINA Business Department, Please: WHAT IS YOUR BUSINESS HERE — would you be so kind as to clarify your level of intelligence — ?

   If you would be so kind as to explain to us why univerumshistoria is a dear pet to you, perhaps we can help the rest of the world to understand too.

BellDharma — Admin.

 

--------------

Honestly and seriously, again UniverseHistory to all CHINA requests on universumshistoria:

 

   Universe History — universumshistoria — is ALL about HumanRight recognition.

   HumanRight recognition has no whatsoever connectivity to business enterprise.

   CHINA is world wide known to be a country where HumanRight is NOT recognized:

   »CHINA does not understand the concept of HumanRight recognition»:

 

— Do you/CHINA understand This Level of Communicating Intelligence?

 

BellDharma.

--------------

 

STATE attacks its own internationally asseverated societal contract 

” .. of the greatest importance .. ” — Marker :  what 30% can you spare?

   Do share greatest.

 

 

— WHERE IS WORLD HEALTH CARE UNITED NATIONS DEFENSE? One single word HumanRight? Please do share: humanity is apparently  under attack.

   Say it : That is incorrect. Come again.

 

PERFECT ASSEMBLY. No flaws. No errors. What built life: sun energy transfer agents. Perfect beauty .. until ..

———————————————————————

STATE ATTCKS NATURAL FORMATION — LIFE — suggests itself more important .. Supreme Ultra High IQ. MustBuyBook. Mar2022. By DRIFT. Not plan.

———————————————————————

STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN

Exempel — ALLMÄNGLOBALT INTRÅNG I MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER | ————————————————————

 

MidSweden April 2021

 

 Pluto standard ..

.. SWEDEN CONTINUES ITS WORLD POPULAR ENHANCEMENT ON CONTINUED CARE FOR UNIVERSAL ANIMAL RIGHTS ..

.. It is such a chemical joy on the classic 3Gy chemical convention with full medical care for all species .. MustBuyBook.

 

STATE HAS LOST ITS MANIFEST

Exact VIRUS picture: what it is, what it looks like, how it evolves ”MUTATES” in universe, and from where, and under what conditions — do disclaim the one who can:

 

 

• No way LIFE ON EARTH (3Gy till 1812) can develop on such premises and figures.

— Come again. Say again. No way. Claim whatever you want, whoever you are, in whatever position you have: no mother god loving way.

———————————————

Def37% ¦ DOLE1965 ¦ MLN1812IPCC2013Graph284ppmvCO2 ¦ Simard2012 ¦ ForestWORLD2012 ¦ Quinney2020 ¦ Marker ¦ VIRUS ¦ SummingUP ¦ The2 

 

GMR:

Mänskliga Rättigheter — gäller 24/7 — människorätten är en kunskapsdomän: gravitation, elektricitet: människorätt.

Undantag existerar inte — Se särskilt Artikel 30: ingen stat, ingen nation, ingen individ.

 

Den mänskliga kulturhistorien vittnar om att människor i olika epoker sökt framhäva och uttrycka allmänna satser som referenser och riktmärken i erinran av ett civiliserat uppträde: Grunderna för demokrati = fria val under mänskliga rättigheter [A20]. Speciellt andra världskrigets vedervärdigheter från nazisterna frammanade just ett sådant angeläget tillfälle för hela mänskligheten. 10Dec1948 intygade världssamfundet en gång för alla ett kraftfullt universellt erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter (Kungörelsen St.1). Vi ser idag (2015) att förmågan att hålla sig till saken starkt begränsas av en elak akademiskt rotad drift — allmän advokatyr — att hävda våldsinrättningar som den fria födda människans samvetsauktoritet.

   Det var inte demokratins uppgift. Utan kursändring tillväxer avarterna. Sveriges förmåga att utveckla fredligt: 0.

   FILOSOFINS ALLMÄNNA UPPSVING I SVERIGE. Folknöjet.

 

 

Den UNIVERSELLA FÖRKLARINGEN AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 10Dec1948

Den Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna

Kraftfulla GLOBALA åtgärder för att motverka

den växande globala löpelden med

intrång, attacker och kränkande beteende

—————————

6JAN2016I6

Om den som brukar använda UniversumsHistoria på något enda sätt märker att någon webbläsare antyder att fel skulle finnas på den här domänen: gå omedelbart ur och gå inte tillbaka förrän grönt ljus visas (varningen visas inte längre).

   Firefox och GoogleChrome verkar ha pålitliga rutiner i sina webbläsare som skannar av webbsidor och rapporterar om något skumt finns med. Ignorera inte sådana varningar. StopBadWare ger bra 1:a-hjälp/koll om olyckan skulle vara framme.

   InternetHackare (i växande mängd) kapar frekvent webbsidor (och mobiltelefoner) för att utnyttja intet ont anande besökare för olika ändamål — typ: läser av våra knapptryckningar. Gå omedelbart ur om varningar visas.

 

Åtgärder mot intrång — Bakgrund Dec2015

Åtgärder för att motverka intrång, attacker och kränkande uppförande och beteende — Dec2015

 

 

Förklaringen: 2015

 

Som en löpeld genom alla typer av mänskliga umgängen, dialoger och kommunikationer sprider sig en inträngande, kverulerande, kaxig övermentalitet av typen MigVeta(Dig)BättreÄnDu-natur.

 

bedrägerier: intrång, webbspioneri, självutnämnda upplevelsekonsulter, naturmördare ..

 

Det är inget fel i sig att det skulle finnas en sådan JagVet(jätte)Bra (typ GUD).

— Problemet är bara det, att alla (hittills) som försökt sig på den genren tycks ha missat en väsentlig kärnpunkt: försäkran att iaktta, hörsamma, beakta och främja RESPEKT FÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (UDHR10Dec1948):

 

— Bedragarna får vänligen ansöka om, och hålla sig till, nivån på scenen för Film och Teater:

 

 

 

Förklaringen från 1948intrång utan särskilt lov är inte tillåtet:

 

 

 

Du FÅR GÄRNA härja över mig (testa karatesparkar, kolla vilka Bibliotekshyllor jag spanar in, vilken min synpunkt är NU, och så där), förutsatt SÄRSKILT LOV om det.

   Annars inte.

   Du (särskilt till GOOGLE-samfundet) får inte heller AVBRYTA, tjöta, min uppmärksamhet om DET utan lov.

   Intrång — associativa avbrott — i privatlivet (hem, korrespondens) får inte förekomma UTAN SÄRSKILT LOV.

   Ja är ja. Och nej är nej.

 

 

Så här:

— PONERA att folk i allmänhet hade goda insikter i innehållet, att innehållet vore frekvent bekant i samhällets alla skikt och nivåer: Ingen människa som besitter en sådan insikt och inblick sysslar (medvetet) med kränkande verksamhet. Inte mot någon eller något. Det är uteslutet.

 

Så: ENBART genom att bekantskapen med innehållet i Förklaringen växer i gemenskapen, att människor RELATERAR SAKINNEHÅLLET i samvaron, speciellt i alla problemsituationer, ÄR DÄRMED BUSARNA INRINGADE: Vi VET — strömningen, attityden, vibrationerna — vilka som sysslar med intrången (främst alla skikt, typer, mentaliteter, attityder som anser att mänskliga rättigheter är SKIT). TYPEN är väl känd, in till varje atom. Problemet här är bara:

Förklaringen syns inte. Än.

Tillvägagångssätt:

Fråga om/erinra innehållet, i varje detalj där motsättningar uppkommer: UNDVIK HELT OCH HÅLLET PLADDRET — trätorna, de elaka tonlägena som så lätt slinker ur en när man är förbannad och upprörd — VID SIDAN OM, DET GYNNAR BARA FRIDSAMHETSFÖRAKTET:

 

OM det hettar till: (Eniro.se: Omdömen är rika på exempel i ämnena GOOGLE och UPS ...)

— FÖRSÖK FÖRST MED ALL MAKT FÅ KLARHET I HURUVIDA PERSONEN/FÖRETAGET ALLS ERKÄNNER FÖRKLARINGEN (man blir häpen ...) [SKRIV, helst, babbla inte: ge mesta möjliga utrymme för eftertanke, hetsa inte, aldrig — och låt ingen provocera dig dit = verbalt självmord]:

 

Förklaringen (nämligen) innehåller detaljerade anvisningar — för den som VÄL fattat innehållet — att lösa VARJE UPPKOMMET UMGÄNGESPROBLEM i mänsklighetens familj (”frihet, rättvisa och fred i världen”) med GARANTERAT BEVARAT LUGN, ANSTÄNDIGT TONLÄGE OCH FRAMFÖRALLT I GARANTERAD TILLFREDSSTÄLLANDE UPPLÖSNING I SAK INTE BARA I PERSONÄRENDET — helt fristående från ”polis, åklagare, domstol” — utan också (därmed i skolexempel) FÖR HELA MÄNSKLIGHETENS VÄNSKAPLIGA UMGÄNGE OCH SAMVARO.

 

Min rekommendation till Dig: Underskatta inte din egen förmåga (DU är i grunden helt otrolig). Men LÄS Förklaringen om inte redan bekant, studera den NOGA, först — relatera sakinnehållet i varje uppkommen konfliktsituation — och låt dig själv växa i beundran för innehållet (DIN rätt att få VARA IFRED, DIN rätt att BLI BEHANDLAD RESPEKTABELT OCH ANSTÄNDIGT — gäller det så att trycka upp Partituret framför näsan på Presidenten; RÅ, JK, JO, SR ...).

 

Vi behöver ingen polis, åklagare eller domare för den uppgiften, inga vapen, inga stängsel, inga lås, inga gränser, ingen övervakning ANNAN än Förklaringen — med DIN medverkan. Annars intet.

 

Civilt:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: lilla  24Maj2010 R Bild87 — stora  3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

Civilisationens Återerövring — När affärsrörelsen försöker ta över Kunskapen återstår bara ett scenario: Trafficking. Slaveriets återinförande — med Moderna Kollektiva Busskort: Staten utnyttjar barnen för Lönsamhet: Kvinnohandel.  Statens eget förbannade ansvar. Decennium in. Decennium ut. Inte ett förbannat enda ord MänniskoRätt. Vadå ”virus”? Statligt underhållen växande livskraftsförsvagning. Säg: Du har fel. Visa. Ge exempel.

 

 

 

I SVERIGE (-2015) finns (här veterligt, ännu Dec2015) ingen annan RELATERAD framställning som behandlar Förklaringen UDHR10Dec1948 än den i UniversumsHistoria.

 

Så här kan jag/du intyga Förklaringen:

 

— Jag (har läst igenom, begrundat och beaktat Förklaringens innehåll, och) erkänner och förbinder mig att respektera, hörsamma, främja och beakta innehållet i deklarationen (Förklaringen) om de universella mänskliga rättigheterna från 10 December 1948 (UDHR10Dec1948), enligt förklaringen, det beskrivna syftet och ändamålet i Förklaringens Kungörelse: för ”frihet, rättvisa och fred i världen”.

 

Det gjort, är det sedan upp till dig/mig att relatera sakinnehållet, noga: kompromisslöst, utan sidoblickar, utan sidosteg, stenhårt, bergfast, och trofast, precis som det framhålls i Kungörelsen åttonde stycket, att göra innehållet känt, bekant, etablerat genom varje uppkommen konfliktsituation, varje uppkommen träta, varje uppkommen motsättning och konflikt:

 

K8 UDHR10Dec1948

”KUNGÖR Nu, och därför, GeneralFörsamlingen,

denna Universella Deklaration (Förklaring) av Mänskliga Rättigheter som en gemensam norm för uppnåendet hos alla folk och alla nationer, att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.”.

 

RÅ. JK. JO. SR. ...

 

Ingen —  ingen  — står ÖVER ingen.

Nobody is superior to nobody.

 

BellDharma 30Dec2015 ¦ 6Jan2016

 

 

 

 

Bakgrund: 22Dec2015

 

UNIVERSUMS HISTORIA PÅ zip-FIL

BAKGRUND

Universums Historia utsattes Tisdagen den 22Dec2015 för en serverattack på domänens webbhotell — alla filer/dokument nerlusades med skadlig kod, och universumshistoria.se fick stängas ner (tillfälligt suspenderad).

 

Innehållet i UniversumsHistoria

 

sanningsbegreppet, atomkärnan, mänskliga rättigheter, lagen, sanningens filosofi, miljön, attityderna ..

 

kan möjligen uppfattas (ytterst) stötande och besvärande trots (eller kanske just på grund av) det rent naturvetenskapligt strikta innehållet:

det som inte kan styrkas, relateras, ska inte finnas med. OM anledningen till attacken skulle koppla dit

 

olika krafter som strävar att försöka tracka/skrämma bort UniversumsHistoria från Internet

(och det är i så fall inte första gången olika krafter försöker stoppa friheten i mening och tanke)

 

kan det vara lämpligt tillfälle att påpeka följande:

 

För varje gång Sanningen, Kärleken till Lagen, Livet och Kunskapen antastas, växer sig Lagen bara starkare, djupare, vidare.

   Sanningen går visst att förneka. Men dess väsensgrund går inte att ta bort, förstöra, eller utplåna. Motståndet bara — enbart — försvagas. Se även från SANNINGSBEGREPPET.

 

   Jämför paradexemplet:

— »Ingenting varar för evigt» — som det låter höra om sig, då och då:

— .. Aha .. Och när upphör den meningen då?

   Ett annat:

— »Tror du på Gud?».

— Vad är det — vad menas med ”gud”? Berätta. Eftersökt. Ännu inget upphittat. Säg. Visa. Ge exempel.

 

 

 

 

TheCopyright:

 

• Every human history page of the day — before »Business took over Knowledge» (finally some ≈2010+) — reflects this following »world short history compilation», do correct if wrong:

New Microsoft (2015+) BusinessOverKnowledge&Google Corporation, World Enterprise Copyright Owners:

— Tell me/us something, please:

• WHAT ELSE is a computer — for humanity — than a pen and rubber? Please share: knowledge development:

 

No law exists claiming copyright on pen and rubber — on how to use them, where, under what circumstances, in what extent, how much, at what times and occasions, demanding license — except in nazism, fascism, satanism, dictatorship — anarchy, Trafficking:

— BUSINESS utilizing — exploring — humanity for profit, power, influence: New Microsoft&Google as the world’s leading instances with the world jurisdictions — and governments — as their societal executing bitches (4Nov2020).

• Education: LEARN. My point: just get the fuck out of humanity.

 

Shorter:

— Who invited you, and the most interesting: when did that happen? Please share.

 

 

 

DOWNLOAD INFO: — Possible Privacy Conflicts ¦ Free-OpenDownLoadsINuniverseHistory ¦ DownLoadLIST — the actual Windows API computer programs¦ LatestVersion ¦ OrganizeUH

 

IMPROVEMENT OF PREVIOUS zGMR2015 WITH ADDITIONAL SECTIONS AND PARTS IN MORE DETAIL — developed from Jan2022 — some parts are still pending completions .. this is »the latest most complete» version ..

 

 

 

4Jun2022 ¦ Bakgrund ¦ GMR2015¦22 UH2008+:  ¦ UH UniverseHistory in universumshstoria.se @Internet from Aug2008 — Background: POSSIBLE PRIVACY CONFLICTS ¦

 

DoLin: Background

 

It seems The UN have a real Issue in catching the difference between Suspension — support — and Production. Have your say.

— We don’t build Technology outside the foundation of Plain Vector Math. Because if we do, it crashes. HumanRight is a knowledge domain. No business.

 

2011 a request was made for a free distribution of the freeware Borland DELPHI4 Windows API programming tool version — on the (1997+) computer magazines appended ”The CD of the week”.

My The PC-world magazine was asked for advice how to do. It gave a reference. That reference in turn gave another reference to the copyright owners Embarcadero.

A request was sent. And no answer has yet been seen;

2022—2011=11 years. It is obvious that 1. nobody cares, and that

2. DELPHI4 is a practically forgotten thing in today’s computer world

 

 

 

establishment. So: If WE are bold enough to make DELPHI4 accessible through this web site, taking the free DELPHI4 copy from the 1997 magazines,

— along with a manual how to install it (Particularly on Windows 10 with all its hideous [examples] short comings) and how to use it, informing of its non business purpose and content, only for personal use —

it is unlikely that the already dead will awake and protest. If they, still, would, you know where to find US

(Admin: Planet Earth, Solar System .. take right after Greenland ..):

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

IF FOUND INAPPROPRIATE, THE DELPHI4 ADDITIONS HERE WILL PROMPTLY BE REMOVED.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

   Just say the word.

 

 

• See content DELPHI4 ¦ basic info ¦ HowToUse ¦ HowToInstall ¦ The DELPHI4 BasicHelpSystem ¦ DELPHI4 HELP examples

 

Intro: UHzip ¦ FileLIST

 recommended — ON THE URGE FOR UNIVERSAL KNOWLEDGE — THE EXECUTING DOWNLOADING CLICK COMMAND IS GIVEN IN THE LIST IN Free Downloads — but read CONTENT first

DOWNLOAD instructions for UNIVERSE HISTORY

 with some basic info — as of 2Mar2022

BasicInfoOnUHOrganization ¦ POSSIBLE PRIVACY CONFLICTS

 

THE htm-PRODUCTION OF (UH) universumshistoria.se UniverseHISTORY began (Jul2002) on a Hewlett Packard Windows XP machine — with a pre-installed WORD2000. With it the htm-documents could be produced. BUT: It was soon realized that WORD SEARCH in these htm-documents on the editors account — on a plain Windows operating system’s base — was »a horrible experience». Short: Practically useless. Worthless. Then — on a free-ware DELPHI4 Windows API programming Windows basis — the Classic Windows API (D4T) Delphi4Test20xx search engine was developed (Project2002): fast, effective, exactly what an editor of a UniverseHistory needed: (very) fast AND EXACT associative access to parts, articles, links and phrases — in (an intense and hastily) a growing production of UniverseHistory htm-documents.

   Windows Operating System (now Mar2022) still has no search engine worth the name (as still testified globally).

 

 

So: IF the reader even would THINK of downloading UniverseHistory without D4T

— or without access to some other effective search engine for Off Line personal use

— THAT would be like Having The Math but denied using its Subject INDEX.

   We — humanity — NEED a (D4T) Delphi4Test2022 program — or a (such) corresponding effective search engine. Microsoft has it not (-Aug2022[+]).

 

A Windows 7 outlook May2022:

 

Complete, fast and exact access to any TEXT NAME ASSOCIATED stored on the computer — your own off line home working assistant — all help manual off line. What Windows [after Bill Gates] should have served and offered, but today 2022 completely absent — pushing the individual into a dark and unfriendly corner:

New Microsoft Enterprise. No Classic Help File Word Search. Windows API Computer Archive Knowledge Excluded. Dictatorship. Fascistic Inducement. Say it: You’re wrong.

 

A Windows 7 outlook May2022:

 

A computer based full feathered search and find system entails all the properties connecting the user to a full — complete — organized computer usage: knowing how to search and find any part or portion of text — namings, letters and their context — stored on the computer: any part of a productive work the user choses to store on his computer. This organization demands several input domains: WHERE a certain extension file type [audio, video, photo, picture, document, text, help] is situated, how many there are of that kind in which location, and their exact tabled location: WHERE a certain catalog/directory/folder name exists, with a tabled order of selection if several: WHAT a certain extension file type has inside of IT in the form of [free and open available, that belongs to humanity in general without any restrictions: general sharable knowledge] TEXT. All with fast, exact and accurate effective results. What we know: One single input box is NOT sufficient for such a mission. And, as it seems: Microsoft has long ago [after Windows 95] deserted any even smallest approach to such an agenda. The Search engine in Windows operating system is well testified during the last two decades on many voices to be a veritable disaster — to a serious user for purposes of direct general knowledge.

— In D4T2022 the divisions are:

   an input box for direct text search on — [option] catalog names and — file text content on specified file extensions:

   an input box for specific search for locations — on all root catalogs or one or several specified — of a specified file extension and/or specific file names or a part/fragment of a file name;

   a combination of File Explorer’s Tree Node system with a column compressed ditto with capability of a direct name search on the computer’s catalog names;

   a special [Ctrl+Shift+L] »often used» list of search paths;

   a simple [Enter] »search on last path» for repeated searches on same path with different text to look for.

 

 

 

That — UH without a D4T or similar effective — is NOT recommended here.

   See further Delphi4TestMAIN.

   So:

— After a D4T download — no registration needed, it works as a stand alone Windows API program:

 

 

 

CHANGE, IMPROVE, ADJUST WHAT YOU DON’T LIKE, MAKE IT AS YOU WISH — IF AT ALL:

 

 

There are no limits here — if you also have the [1997 PC Magazines free version of] DELPHI4 Installed:

   D4T2022 includes its entire project file catalog: all unit files and their associated; icons, bitmaps, fonts and htm-helpfiles:

   You can change the content in any way you want or like, making the original your new personal Fabric — provided you have Delpi4 Pascal code insight and its help Book system — it is shipped along with D4T, plus additional help and manual descriptions.

   If in D4T there are parts you don’t like, or would like to change or test: feel free. There are no other restrictions here than this: HumanRight. No Trafficking.

   Build it. Share it. Enjoy it. Use it — and its [yours huge] knowledge potential.

— Above: A special subroutine on FormCreate collects basic computer and windows version data. On comparison with copied versions run on another computer, it is ”Imported” if not, or ”Original Fabric”. if basic data are identical; We, anyway, must make certain fabric cleaning of our own fabric product before an exported copy will start working »as new yours» on another machine.

   My private LastSearchPaths on My Computer would be of little interest to you, I’m afraid, as an example.

 

 

In — from — Windows 10:

   Open directly from the D4T.exe file or make a DTI, desk top icon, from where to start:

   Open and Run as Administrator — otherwise some initiating file list routines will show ”No file access”.

— RightClick, Properties, Compatibility, select Windows 7 (least design vandalized as tested);

— OK, RightClick again, select Run as administrator, Enter:

   Press F6 — in Windows 7 it takes max 20 seconds, in Windows 10 a round some 5 minutes:

— The W10 HourGlassRing is shown LeftTop during the listing along with the displayed results. Wait until finished.

— A Status report is presented at the window’s bottom (Label1) showing results and  the time it took.

   D4T creates a UnitDirList.txt file document — listing all the computer’s File Explorer catalogs, directories and folders — some 10-15 000 posts. It will be used frequently in all coming search and find missions.

   All Search And Find routines will be based on that list — with a guaranteed efficiency and above all: fast.

 

COMPUTER WORKS ..

If old catalogs/directories/folders are removed and new ones inserted, the first collected UnitDirList will be incomplete. But that is not our concern if the changes only belong to the Windows operating system as such and its program folders, give or take from downloads: Our search routines — unless otherwise imperative — have no interest in these parts (Windows own system files and associated inW10 type: C.\Windows\LastGood\system32\ ..). We are only — in general — interested in our own productions on help- and text documents, picture-, photo- and video containers or whatever we use to store and work with on our computer.

   D4T2022 has — Key F12 — a CheckUnitFileList routine reporting removed catalogs from the last removed in the last collected UnitDirList (my example: some 10 000 catalogs). In Windows 7 this test takes 0.6 seconds (1.27 seconds in W10 ¦ asTested 1May2022) — and the removed catalogs are displayed in a Notepad if opened and pasted from Clip (Ctrl+V). In there, if any, we might see some typical catalog names belonging to transfers (type Google and others as above) between Windows and its programs that is really not important to our interest. These can be discarded.

   Or, if vital parts are important: we make a new UnitDirList update on a starting F6 (or Ctrl+F6 from FindPan, Key F from start). But Note: Windows 10 takes 3-6 minutes — while Windows 7 makes the 10-15 000 on 10-20 seconds (Bad New Microsoft).

   The same routine holds for any other DriveUnit than the computer’s general Drive Unit (C): — D4T will automatically make (Ctrl+F6 from FindPan) separate UnitDirList.txt files for these.

— We must anyway select the appropriate Drive Unit if we want to perform a search in a such

   in D4T2022 as Ctrl+Shift+D, Enter — and we never write search-paths manually in D4T: these are always selected on already UnitDirFile list collections.

 

Why all this?

THE POINT IS (still 1May2022):

 

— Why on Earth and in Heaven did never Microsoft incorporate this simple Always Updated UnitDirList effective and fast procedure in the Windows operating system as such?

   Within the Windows own system, single folders are updated within the blink of a micro.

TEST ANSWER:

 

   Because: THEY DON’T KNOW HOW TO TAKE ADVANTAGE OF WINDOWS COMPUTER STRUCTURE.

 

Say it: You’re wrong.

New Microsoft Enterprise does not understand the potential of computers.

   IF they had, the Windows Search Engine would be a perfect superfine super fast exact search and find tool and engine — in a top world class that nothing can beat — compared to the long and well certified and testified present: a havoc of embarrassing mental associative Kill — all After Windows 95. Something happened that removed Knowledge from Microsoft (After Bill Gates). With further (The Microsoft List). Proof: Install D4T; test, read it and weep.

 

   There are two possible (or combined) solutions:

   Installation of the free Super Finder XT search engine solves the SearchAccess problem

— but Windows 10 as tested (Jan2022) has a partly »funny way»[‡] to treat that Guest Search engine. Examples are given here (picturing Windows 10 as a real mean villain — who does NOT like anything except itself);

— And neither Super Finder XT uses a UnitDirList — which increases search time on extensive searches.

   Installation of the now 20 years excellent tested SearchEngine in Delphi4Test2022 version of the first Project2002 in DELPHI4 for Windows General Search Applications:

Evaluations, tests and comparisons on the different Windows machines (Windows XP, 7, 8 and 10) on Delphi4Test and Super Finder are given for reader’s information and insight on the different results (Windows 10 is a veritable havoc — »trying to kill all but itself»):

   The general »speedometer» relation in Search results (here in a rough)

   from Delphi4Test to Super Finder to Windows own search tool is,

(Windows 10 is plainly horrible — exposing that the present Microsoft Crew most definitely and apparently cannot handle — even understand the aim of — computer programming):

DisClaimerTEST: TheCopyRight

— Listing the General Microsoft Issues:

— Try this one (or shorter: »you don’t want to know») — listing the issues:

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/T2014A.htm#MicrosoftLIST

 

respectively

1 30 300

— And THAT with an addition that Windows own search »loses vital parts»:

   presenting »crap»:

   »searches everywhere for everything» without available specifying markers:

   »no file type specifications allowed».

— Most of all in Windows own search tool:

   not allowed to specify file type:

   Windows prohibits itself from direct word search — explicitly in classic Windows Help files:

   No *.hlp-file content search allowed in Windows 10. Zero result.

— Delphi4test does it. And Super Finder too — but heavily obstructed by Windows 10, as tested.

 

Shorter:

 

Downloading UniverseHistory on a Windows machine without downloading Delphi4Test2022 will be a devastating experience — if the aim is: natural human (fast) associative context study.

 

ArgumentOfMath: Intro

   The same (DevaState) appears IF downloading the (1997) free-ware DELPHI4 — without downloading Delphi4Test20xx.

— Why?

   Because Microsoft (2015+) banned out the use of the classic Windows help file Book System — meaning:

   The original very fine DELPHI4 help system is mutilated in all Windows versions (after Windows 7):

   links does not connect (see TrishTech quote):

   impossible to study the DELPHI4 Windows API programming context on a Word Search basis;

   Delphi4Test20xx can search the help-file system for single key words — and we can open the Delphi4Test found actual hlp-files manually — giving us an effective end access to the extensive DELPHI4 help book system

— That too with Super Finder XT — but as tested: Windows 10 seems trying to KILL[‡] Super Finder .. IF trying.

 

TheModOP: Intro

Why any download of the 1997 free-ware DELPHI4? As it is known here: it is the only guaranteed CPU fast executable free available complete off line help visual knowledge system for developing (outside Windows 10 after »the great update» Sep2016) Windows programming knowledge on classic Windows API for personal use: extremely high level of personal gratification — on the level of direct — advanced — physical experimentation. See for yourself.

Correct me if wrong: It seems that New Microsoft Enterprise Business Corporation’s foremost mission is to get RID of that — the TYPE as such: HumanRight.

   By DRIFT. Not by plan. Take a look (DisClaimerTEST):

 

TheBasicSystem: Copyright

Only purpose: to educate. No Take.

 

 

A finer search and knowledge system was never made.

— We »idiots» thought that THAT would DEVELOP — become even MORE.

 

"With Search one can search words and phrases in the help sections instead of searching for category.

 

Before one can use Search, one must create a list (database) containing all words in the help files.

 

Select Next if a list should to be created now."

 

 

NEW MICROSOFT KILLED IT — NO KNOWLEDGE OF PRESERVING THE UNIQUE ARCHIVE. Not a sign. Zero.

OffLINE (No Internet Intrusion) personal study: New Microsoft abandoned it. Why?

— What would the reason be for such a galactic fantastic stupid approach?

— The only one supreme knowledge base IN VISUAL COMPUTER PROGRAMMING FOR PERSONAL USE AND STUDY that ever was made inside the knowledge history book of humanity: no Internet connection: no surveillance: a 100% free — supreme too — knowledge system:

   all scientific development emanates from a free individual will and choice without any kind, sort or type of INTERFERENCE:

WHY DID NEW MICROSOFT KILL IT?

the most fast and effective there ever was: text and image handling — and mathematics:

   drawing graphs, and — as the most outstanding example of them all in (modern) human history, do correct if wrong:

WHY DID NEW MICROSOFT KILL IT?

   Performing calculus on the only now known remaining mod-operator division algorithm that Microsoft and others (after MsWorks 4.0: Excel, OpenOffie and others) has NOT destroyed.

— It IS A HAVOC.

 

OnStage2022: ModOP

— Humanity — DisClaimTEST examples with The New Microsoft Business Enterprise — apparently and provably in to the bare atom is witnessing

   a KNOWLEDGE VANDALIZING ENTERPRISE — on DRIFT. Not plan.

   And so only by, apparently, trying to push BUSINESS — »popular usability copyright» — over knowledge:

   trafficking. The mod-operator is our simple and one unique proof:

   it is impossible in Excel and OpenOffice to present the MsWORKS 4.0 calculus (spread sheet — which Microsoft suspended during the Windows VISTA epoch: gone, dead, killed) results from

   Related Nuclear physics (NeutronSquare discovery Math; the atomic masses matching the experimentally measured):

   the mod-operator — after MsWORKS 4.0 — was apparently vandalized: not understood.

   Do disclaim anyone who can: Microsoft (after Bill Gates) does not understand mathematics. No way.

 

 

THE ONLY HERE KNOWN PRACTICALLY ACCESSIBLE REFERENCE SYSTEM

THAT APPLIES TO A FULL 100% RELATABLE KNOWLEDGE — in mathematics and physics

Relatable KNOWLEDGE it is.

— And what might that be? Everything outside Microsoft&Google (some 2010+): HumanRight recognized.

 

— New Microsoft Enterprise Business Corporation: nothing. Not a spell. Not a sound. No math. No physics. $.

   Trafficking Humanity as tagged 24/7 supervised cattle. Not one word HumanRight. No rights mentioned.

   Treats the humanity’s developed Windows Standard as a tagged 24/7 private supervised cattle with no rights.

   Hiding behind money on a global world bought jurisdiction with copyright on privately owned cattle.

   ”Restart your computer or we will do it for you”.

   We are unique in thought”. Zero HumanRight recognition. Unproclaimed satanism — by Drift. Not plan.

 

 

OWNERSHIP: PERSONAL PROPERTY entails NOT interfering with other persons property and their right of personal development: the person’s own free choice is guaranteed protected. Claiming PERSONAL OWNERSHIP entailing forcing other persons to stand changes they themselves have not ordained, is the per definition of SLAVERY: slave trade: Trafficking. Say.

 

Bottom line:

CARING FOR STUDYING on a free UniverseHistory contribution UNIVERSAL KNOWLEDGE in Windows our year 2022+ — in practice — apparently (at the present) needs

 

   DELPHI4 (1997 free-ware version — for personal purpose only)

   DELPHI4 Help Book System

   Delphi4Test2022 (or earlier 20xx versions) [or a free Super Finder XT version]

   The (2) Co-working Delphi produced Delphi4Test programs (P1¦2D3D and P2¦TextZoom) developed in DELPHI4 and used frequently during the production of UniverseHistory (2002+ — on Internet from Aug2008).

   All these with detailed OffLine manuals — strongly recommended Read-Before-Use:

offered and guaranteed free 100% Internet INDEPENDENCE: no individual mirroring. No Trafficking.

 

 

Continued in INSTALLATION MANUALS.

 

 

 

PrivacyConflicts:

 

 POSSIBLE PRIVACY CONFLICTS

 

 

 HUMAN RIGHTS DETAILS

 

IF the following does not apply to the user’s scent — do not download this program:

The Delphi4Test2022 Windows Classic API based Windows program uses

FastHELP:

CursorOverComponent ¦ NoMove ¦ Pause/F1

 

   Notepad

— opening with size and position adaptions;

   the computer’s standard (or private) Web Browser

— opening with height and top adaptions;

   File Explorer

— opening;

 

 

all intended for 100% off line studies and work: no Internet

for purposes connected with

 

   HELP links — connected to Delphi4Test2022 associated htm-documents on the computer — or their occurrence in UniverseHistory @Internet;

   D4T has a function that transfers UH-Internet http-addressing to off line computer stored, if UH is downloaded:

   absolutely no need for Internet seen from D4T — except the user’s own private investigations of course.

   Sometimes D4T dictates Notepad height and Browser windows positioning to fit/communicate the helping headlines — if at all, with the user’s permission as above.

   General Delphi4Test20xx program information — type last search results, basic text help readouts — are used where the Notepad window is adapted in height and position to fit the Delphi4Test2022 program help purpose of the help context — as organized by this author and programmer.

   But the use has full 100% option to change the content if DELPHI4 is installed on the user’s computer: All D4T project files comes along with the program — so everything lies fully open: no restrictions except HumanRight.

   And (general use of Notepad and Browser), as well:

   Computer Information: listings on available search catalogs, use of automated File Explorer openings as responding to executed search items;

— These are all (corresponding) classic Windows API based Features not (really) included in the original Windows operating system as such (no real search energine) — but they appear here »for a more elegant use of Windows».

 

All these are in concern of only formal search and find and help functions — using Windows potential and its program environment for fast and optimal results.

 

The helping details above allow the user to partly or completely turn the specific D4T Notepad and Browser usage off (or on) — the selections are stored at program termination and are permanent until changed by the user.

 

Notepad and Browser windows are (if permitted) opened and adopted in size and position to fit the help and data presentation parts — but never closed.

 

As experienced by this author and programmer:

All of these window manipulating adjustments have been (really) LIBERATING in finding a more effective way to present the many parts of the complex.

 

 

USER’S OPTION:

IF DELPHI4 as such is downloaded — Delphi4Test20xx series are all shipped as DELPHI4 projects: all with open code, all project files,

  the user has full freedom to change and enhance any Deplhi4Test20xx program, developing full personality.

   There are no restrictions here other than HumanRight.

   Delphi4Test2022 has extensive help htm- documentation in how to use DELPHI4 — included with an appended classic Delphi4 Help Book system for full code and Windows API program development insight:

   all Delpjhi4 help files are shipped with the original winhlp32.exe 278 KB file which Microsoft removed 2015+.

   Its installation has been tested to work on all Windows machines [from Windows 95] up to 10 [Jan2022].

   Instructions in detail are found in the Delphi4Test2022 htm- help files.

— »What’s in it for me?».

   Useful effective tools for search, text and picture 

— with a Classic Windows API Program highly effective Development for making Windows programs.

 

 

So:

   This author and program responsible leaves it all up to you, the user (and tester) IF the download and use of Delphi4Test2022 at all will be present on your menu.

 

NOTE:

Delphi4Test20xx series programs are downloaded and run in Windows as stand alone programs

— they have been repeatedly tested to work in Windows XP, Windows 7¦8¦10:

   There is never any installation registration of any kind or sort. But Windows demand that Delphi4Test20xx AT FIRST (UnitDirList) be run as Administrator for proper function (unless the user account safety function is suspended [»on idle»]).

   So, if unwanted:

— Just delete the catalog/catalogs/Folders with the Delphi4Test20xx content. And it is gone for ever.

— Delphi4Test20xx programs leave no traces, rests or garbage on the computer if deleted. And they should never cause any kind or sort of computer problem: no breaks.

— IF it still would happen: Delete the program. Don’t use it. Forget it — other than »stupid useless crap». I would.

 

 

 

 

TrishTechComRef:

 

The trischtech.com

trischtech.com/2015/12/how-to-open-hlp-winhelp-files-in-Windows-10/

has a say on how to (possibly) review the old classic Help files

(mostly familiar from Windows 3.1 and on — 1990+)

 

”But Windows 10 users have no such luck since Microsoft has decided not to offer any such option for them. And if you try to install KB917607 hotfix released for Windows 7 or 8.x on your windows 10 system, then it displays the update incompatibility message.”

   Screen dump added in the soucre, not shown here.

”If you really want to access the .HLP files on your Windows 10, then we at TrishTech.com have created a tiny utility that can extract WinHlp32.exe from KB917607 hotfix files for you”.

Source:  answers.microsoft.com/en-us//windows/forum .. ¦ can’t open .hlp files with windows 10

LastUpdated Feb2022

 

The TrishTech site has several comments from persons testifying that their approach works (and some it didn’t).

   However, the TrishTech approach is (somewhat) extensive (relative the Grasp in this production; see below in DELPH4 Help Book System).

 

 

 

HowToBeginUseDELPHI4:

 

HOW TO USE DELPHI4 FROM A BEGINNER’S START

BELOW ARE LISTED some foremost UniverseHistory produced DOCUMENTS describing the

functions FOR THE USER TO FAMILIARIZE with BEFORE ANY DOWNLOADING ACTION

The manuals and guides are written on the aim of a thorough and complete discussion

with examples on how to get things done with DELPHI4

 

 

DELPHI4 BEGIN

Installationsanvisning

AD4aBegin.htm#Installationsanvisning — installationsanvisning med startexempel, Jan2022+

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#Installationsanvisning

AD4aBegin.htm#InstallationManualDELPHI4 — Jan2022+

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#InstallationManualDELPHI4

 

Delphi4Begin

AD4a1Begin.htm#DelphiBegin — archive (2011), some basic examples ..

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4a1Begin.htm#DelphiBegin

Microsoft tampers on human history:

D4HelpManual — some exemples here in ImDELPHIhelp4Mar2022

AD4aBegin.htm#D4HelpManualen — enhanced edition May2022 — on the Delphi4’s own HELP section only

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#D4HelpManualen

IT was (Quote) REMOVED FROM WINDOWS AS SUCH BY LATE MICROSOFT WHO CANNOT SERVE ITS ARCHIVE

AD4aBegin.htm#HowBeginDelphi4 — May2022: HOW TO BEGIN DELPHI4 PROGRAMMING — all first steps

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#HowBeginDelphi4

 

 

DELPHI4HelpBookSystemImDELPHI4Mar2022 ¦ C7

THIS PRESENTATION IS UNNECESSARY COMPLICATED ON THE FACT THAT MICROSOFT (2015+) EXCLUDED ALL ORIGINAL WINDOWS HELP FILE CONNECTIONS — all excellent and very detailed off line independent Windows programs information — AND DID NOT BOTHER TO MAKE AN OFF LINE SECURE ARCHIVE COMPLEX ACCESSIBLE COPY OF THE VERY FINE ORIGINAL WINDOWS HELP SYSTEM CONTENTS — A RESPONSIBILITY TO HUMANITY ANY SANE AND SERIOUS INSTANCE WOULD HAVE SERVED WITHOUT ANY OBJECTIONS WHATSOEVER: history archive AS IS. This is an attempt to retrieve the essence with DELPHI4.

 

See explicitly in THE MICROSOFT LIST — collected documented case history (2008+).

 

 

 

 

INSTALLATION MANUALS: 2022+    Archived installation guide from 2011 in

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm - Installationsanvisning

DELPHI4 — DownLoadLIST ¦  HOW TO USE DELPHI4 FROM BEGINNER’S START

 

   PREPARE TO FOLLOW THIS INSTALLATION GUIDE — IT HAS SAFELY BEEN USED FOR INSTALLATION ON ALL THE BELOW SPECIFIED AND TESTED WINDOWS MACHINES.

 

”.. some dialogs may appear .. click therm off”:

————————————————————————————————————

   On all (earlier) tested DELPHI4 installations, a total of 5 error info boxes

”Error copying file .. unknown ..” appear. Just click these off — they have, as experienced, no meaning for the end installed result.

   After installation: Always start DELPHI4 with ”Run As Administrator”. Otherwise DELPHI4 will not compile correctly — or not at all.

— Exception: Turn off all safety settings — and never use any type of Internet connection: use only off line mode. Then DELPHI4 can be run directly.

   See HOW TO USE DELPHI4 FROM BEGINNER’S START (BegUsDe).

   Recommendation: do not download DELPHI4 unless also downloading the separate DELPHI4 Help catalog:

Without Delphi4HELP’s own archive[‡] we can forget the whole idea behind.

IT’S HELP SYSTEM ORGANIZATION HAS BEEN REMOVED FROM WINDOWS AS SUCH BY LATE MICROSOFT WHO CANNOT SERVE ITS ARCHIVE (Quote) .

  A special UH-service installation[‡] have the original HLP-files collected in a separate catalog.

— And it needs extra help [from YOU] to be accessible on a WORD SEARCH basis:

— WINDOWS-10 SEARCH ITSELF BANNS ALL HLP-FILE SEARCH — always a zero result:

— So it is imperative to install a separate WindowsHELP WordSearcher — free Super Finder XT[‡]

[which Windows 10 treats really badly and hostile by example, see

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#TestD2]

— or this here developed Delphi4TEST2022 general Windows search engine: IT — all this — PRESENTS SOME DEMANDING FEATURES, yes — unless Microsoft will change Captain and become Human Again, serving Humanity on Its Own Developed Archives. HOWEVER: On considering the programming power value of DELPHI4 — its extensive (32 MBzip) Help system is extensive — imperative — this author attests [after two decades use]: it is worth every piece of the universe. IT IS FOR LIFE — 100%.

   Fast, reliable and effective Windows programs results — anything YOU KNOW that can be done with text and picture — with YOUR hand on the keys as The Master Engineer. Absolutely.

 

 

SizeOnDisk:UNzipped  230 MB — SizeONzipFile: 51.227 MB — Installation-guide part — preparation:

Have these installation codes visually independently at visual sight ready

— the DELPHI4 installation window tends to occupy¦hi-jack the whole screen:

——————————————————————

Serial Number                        ¦           Authorization Key

200-005-4454     ¦           cax3-5fx0

——————————————————————

Updated installation manual — Mar2022

DELPHI4

 

— No need for updates.

 

SizeOnDisk: 62 MB ¦ DELPHI4

Updated installation manual — Mar2022

Delphi4HelpBookSystem

SUGGESTED INSTALLATION ORGANIZATION:

 

 

ALL DELPHI4 COLLECTED HELP FILES AND THEIR ADDITIONAL FILE ASSETS IN A SEPARATE CATALOG/DIRECTORY ALONG WITH THE ORIGINAL 278 KB winhlp32.exe file.

  The separate catalog can have any RUN AS ADMINISTRATOR FREE location on the computer — TYPE in a sub-directory in MyDocuments.

 

   AFTER INSTALLATION IN A SEPARATE CATALOG ALONG WITH THE ORIGINAL 278 KB winhelp32.exe file in that same catalog — that is imperative:

   AS SUCH: the help files can be opened and shown their original content and design — but the Search TAB is missing due to Microsoft’s (2015+) banning of the original 278 KB winhlp32.exe file location in Windows directory. And Microsoft’s apparent further unconcern in making this unique help file knowledge system at all accessible testifies the tremendous interest from New Microsoft to enlighten a future humanity on its own imperative developing history:

   no matching objects” — Windows own search tool (All Windows versions after Windows 95).

Windows own search tool:

   A Search Example on ”ShellExecute” on the installed WinAPI directory and its 40 DELPHI4 help files with Windows’ own search tool results in:

— ”no matching objects”.

   Compare Delphi4Test20xx (same effective result  as in [but more or less faster than] Super Finder XT):

 

 

 

As of Mar2022: DelphiHELP

 

The only possible WAY for accessing a DELPHI4 Help File System Associated Key Word is through the (here) Windows API DELPHI4 developed Delphi4Test20xx

— or alternatively by (see TestD2 link below) the free version of Super Finder XT.

— See TestD2 — Is Microsoft Windows 10 deliberately abusing — mobbing — Super Finder XT?:

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#TestD2

   The WAY Windows 10 handles Super Finder XT makes it — practically — impossible to get the fast (within seconds) Super Finder XT results from a search on Windows classic hlp-files content: Windows 10 blocks the results — during minutes.

   Or other free of charge search engines that can handle Windows (not known here).

   Microsoft itself (2015+) has excluded all connectivity:

 

ComparingW10Example: HELPsystem

 

 

   Normally also Delphi4Test20xx should open the actual *.hlp file. But — as stated (Microsoft’s 2015+ banning of the help system as such);

   As the original Windows help file system depends on a Windows directory situated 278 KB winhlp32.exe file

— which Microsoft has replaced by a ”dummy” 10¦12 KB winhlp32.exe file, informing (Windows 10) an end station of ”outOfDate¦noAccess”

— that order of line of commands is broken:

— We can — though — open — finally REACH, grasp, read — the actual *.hlp file as found — manually — from the collected help files catalog.

   THAT is very demanding. Yes. But given the Windows programming potential in DELPHI4 — this author says — it is worth every atom in the entire universe.

   In the original DELPHI4 we can place the cursor over a key word, press F1 — and a direct connection/opening is made. Here, we can reach the same key word only by a separate search — with zero help from Microsoft 2015+ Windows’ own search engine. And arrive at our end station by a following separate manual final help file opening. Same end result. But with more effort (and indignation on the wicked HumanRight Microsoft Corporation Computer Usage inducement).

— »We intend to exclude and erase everything except our own — and take Humanity with us — by electronics Copyright». So it appears.

 

Banned by Microsoft 2015+ — The finest Personal Study Knowledge System — for visual computer programming personal development — ever made by humans

ScreenDumps from [Swedish edition] Old Classic Windows — compiled here at real time 14Mar2022 for UniverseHistory

— Super Fine Knowledge Archives, the best ever made in human history, no longer available through New Microsoft Business Enterprise 2015+

 

 

 

The original Search Guide is excluded:

   Microsoft banned its use by suspending Windows general original 278 KB winhelp32.exe file 2015+.

— As yet Mar2022: No sign spotted of any interest from Microsoft to preserve the archive reading and access of this very fine historical achievement.

— In D4T a general attempt has partially restored that help system — on an available and effective word search not at all available from Microsoft as such:

   Apparently, do correct if wrong: New Microsoft Enterprise treats humanity as a private personal property for doing-whatever-we-want-with-it.

   Example: »kill knowledge»: Microsoft excluded — MADE a Ban on 2015+ — all word search in .hlp-files from File Explorer: Windows 10. New Microsoft.

   Super Finder XT

— free personal use

— can also find words in .hlp-files.

   But Windows 10 has a funny way of treating Super Finder XT found results .. making it practically impossible to use:

 

 

Windows 10 apparently abuses Super Finder XT search results on the classic Windows Help *.hlp-files:

   Microsoft itself (2015+), Windows 10, shows zero results directly for any hlp-file word or phrase search attempt. 0.

   No doubt Super Fínder XT on Windows 10 CAN and DO find the searched for word in a classic *.hlp-file.

   But apparently Windows 10 has Issues on allowing the fast response — acting as if the guest is an intruder.

   Who is the villain?

— Compare D4T — after adding the WINAPI.HLP-file not present at the Super finder XT test occasion — fast, and exact:

 

Example from WINDOWS 7 —  latest 2015:

 

 

Delphi4Test20xx has an exceptionally fast search engine — here in Windows 7. Fast. Very so. 0.2 seconds.

— In Windows 10 — after »the great update Sep2016»:

   Prepare for a count on some 10 times slower [only slightly faster than Super Finder XT]. No reported W10 interference.

   After [some] 2015+ Microsoft banned out any HLP-file Opening: a dummy dialog informs ”not available any more”.

   Se further here on Delphi4HELPsystem ¦ ComparingW10Example [above same search: took 0.4 seconds in W10].

 

Installation: Delphi4HelpBookSystem

— No need for updates.

 

   0. (Reserve a catalog/directory named DELPHI4 — HighFolder ¦ type: MyDocuments)

   1. Download DELPHI4Help.zip (move/copy it to DELPHI4)

   2. Unpack/unZip it from that place;

   3. A new DelphiHelp catalog/directory appears with its subdirectory WinAPI:

— Inside the WinAPI catalog are the 40+ Delphi4Help files along with the original 278 KB winhlp32.exe file.

   RightClick the exe-file and select (”sendTo”) a DeskTopIcon (DTI) for direct access.

 

A Click on the DTI opens the 40 hlp-file dialog for manual file selection.

   Basic (introductory) help files are the DELPHI.hlp and Delphi4.hlp files.

— And often the WinAPI and Win32 help files — as we develop Windows programs.

   Use their Archive/Open feature to open other hlp-files while retaining the first window (needing some manual size adjustment).

 

 

 

AuthorsRec:

 

Author’s recommendations

Under present circumstances: a download of Universe History is NOT recommend — on a Windows 10 machine — apparently occupying most of its time (OffLINEtest) serving Microsoft Corporation Copyright Business Enterprise Telemetry Reports. Rather than: Allowing the computer’s owner to use the machine for personal WORK — AND so under HumanRight:

   slowafter sep2016: comparable to »the old Windows 95 era»; a practically Zero existent Search Engine, as tested and observed by comparing examples on much more successful search tools.

   Microsoft Corporation Business Enterprise mentions never HumanRight. Not one word. Not a sound.

   Universe History covers the most essential common content in mathematics and physics — and we often need a fast and reliable search tool for looking up, analyzing and studying.

   Windows 10 (after »the great update sep2016» [WolfRadio quotes]) is not a very friendly environment for such expeditions.

— Documents with detailed Windows 10 comparing examples are being compiled at the present — and will be launched »as we go» (but not in this production) — along with some Windows tools based on

   Windows API;

   Without a tool for removing The Windows 10 own function handicap for personal knowledge study (at first: introducing an effective search engine) we will NOT be able to proceed.

(the classic Windows Help File ARCHIVE — containing the best off line reference ever, but banned by Windows 10 — it even refutes a simple word search basis: must be seen to be believed).

   IT APPARENTLY IS ALL a reminder of already earlier observed movements inside the New Microsoft Business Enterprise Corporation:

   Trafficking Humanity: not one word HumanRight. Not a sound. Not a spell. Not a hint.

— ”Restart your computer or we will do it for you”, Microsoft 2016+.

— »Get the fuck out of my bedroom».

   Windows 10 Removes/violates classic Windows API functionality, resulting in a more or less mutilated classic Windows program standard menu — hindering/inhibiting development on basic knowledge.

   Detailed manuals will follow. But not (yet) in this present production

  (The entire DELPHI4 free version from 1997 will be launched here in UH — along with its classic help file system — if nothing comes between ..).

 

   If the reader still yearns for a download of UniverseHistory (until then), the below illustrated details will help navigating:

 

Latest available version: UH22Mar — if others come, the designation will follow the convention UHyearMonth for best ordered archive support.

SIZE unzipped on File Mar2022: 640 MegaByte — Universe History was launched on Internet August 2008 — based on works from around 1980 [1971] — starting out with some  first 50 MegaByte.

— Related mathematics and physics — with examples, comparisons, evaluations, quotes, analyzes, developing issues, deductions and their presentations. No politics or religion. Open for all.

— All work based on the foremost portal figures:  Kepler, Galilei, Newton, Euler and Planck.

 

 

 

LatestVersion: UH20xx  ¦  OrganizedUH: 28Feb2022 ——  C0: DownLoadLIST ¦ C1 ¦ C2 ¦ C3 ¦ C4 ¦  C5 ¦ C6 ¦ C7 ¦ HelpSystem

 

UNIVERSEhistory AND ASSOCIATED

Ctrl+Shift+G — Guard OnOff  — Delphi4TestFeatureOnly

IT SHOULD HAVE BEEN LIKE »A SIMPLE ADDED PROGRAM ROUTINE» — BUT ADDITIONAL ISSUES HAVE FORCED SOME EXTRA ATTENTION:

   IF THE FUNCTION IS NOT DESIRED, JUST IGNORE THE Ctrl + Shift + G option. If used, it idles in the background, prepared to handle UH off-line http-adresses — AsIf Online..

 

Accessing downloaded UH http-links — OffLine ¦ Organization

Accessing UniverseHistory’s http-texted links — offline: without any electronic Internet connection at all

— from only the standard Web Browser’s own focused window

——————————————————————————————————————————

Delphi4Test2022 Home¦World organization

——————————————————————————————————————————

NORMALLY we don’t reach Internet addresses offline: we need an Internet connection.

 

 

 

   HOW do we communicate fundamental issues in The only one known

— relatable

— Knowledge existing Domain in our universe

HumanRight: gravitation and electricity: life: all species developed on Earth during a rough 3Gy

with an instance — Microsoft&Google — that mentions not one word HumanRight. Not one sound. Not one spell. But apparently EXPECTS AND demands highest prioritized attention everywhere 24/7 ”We are unique in thought”:

   how?

  L .. L .. L .. LL .. Learn.

   Come again. Say again. It is such a joy.

(»Established unproclaimed satanism — zero human right mentioning — on bought telephone rights ..». By DRIFT. Not plan).

(Handling humanity as tagged — 24/7 supervised — cattle, prohibiting every previous possibility of personal individual development).

 

 

UniverseHistory — UH — ONline: All internal UH linkage is directly accessible through ones installed Web Browser WB. No restrictions.

UH OFFline — Home: no Internet connection: Same. Except The Reference Section:

   Internal UH link addressing of the http:// .. form cannot be directly accessed through the normal MouseButtonLeftClick procedure on ones WB [»weBe»].

   One must use Windows File Explorer manually to browse in to the http end address inside the UH library system.

   The same order also applies for the UH author during production and browsing.

   Up till now Jan2022 there were no — here known available — Windows tool for aborting this inconvenience.

   With the free PC Magazines 1997 DELPHI4 shipped Windows API Windows Application Programming Interface,

   a Windows tool in Delphi4Test2022 has now Jan2022 been developed.

— The inconvenience can be reduced to some simple Mouse/KeyBoard strike routine of the form :

   RightClickLink, [select] CopyLink .. F6, Ctrl+V, Enter.

 

 

CtrlShiftGmanual: HelpSystem ¦ LatestVersion

 

THIS IS HOW IT WORKS .. Ctrl+Shift+G ¦ OnOff

ACCESSING UniverseHistory’s OnLine http-addressed links — OffLine a normally impossible — or very tricky — Task ..

 

   Intended for type

 

http://www.universumshistoria.se/zGMR2015.htm#DownLoadINFO

 

original OnLine links

   to be active also at an OffLINE basis, same file content,

   in an OnLine downloaded copy of UniverseHistory:

How The Guard works:

   A Delphi4Test2022 window — first KEYED BY Ctrl+Shift+G, then — is minimized or defocused in the background, behind other windows (front active: a web reader) :

   The Guard is constantly (each second)

   watching eventual incoming ClipBoard contents as the above;

   WHEN that happens, and only then (the procedure checks on ClipBoardFormats)

 

http://www.universumshistoria.se/..

 

   Delphi4Test2022 activates a link transforming procedure:

   the link is reformed to its corresponding UH offLine address.

   That is, a htm-document location inside the UH-downloaded directory.

   So that we can reach the same document parts OffLine as well as OnLine — with UH downloaded:

   no internet obstructions. Perfectly free personal study..

With a little help ..

   Point is:

   The Guard must be deactivated IF we are shuffling (composing) type

 

http://www.universumshistoria.se/

 

addresses — or else these are automatically changed to what we do not want to have, type

 

file:///C:/Dok11/CopVista/iNET/UniversHist/HTM/zGMR2015.htm#DownLoadINFO

THIS ISSUE SHOULD NEVER PERTAIN TO THE USER unless working with UniverseHistory addresses ..

 

   Just press Ctrl+Shift+G a second time

   and make a Ctrl+Shift+G reset afterward if so wished for furter Guarding.

 

What happens with multiple opened Delphi4Test2022 windows?

   »You don’t want to know» — the preliminary result, a tricky one to solve .. occasionally ”Cannot open clipboard” .. before the final gallantly solution arrived:

   A general Watch Windows Class Name procedure checks who is who when activating a new D4T22 window — like this (Guard is on first opened ..)

   informing the TheGuard is in D4T22—1 — if an activated Guard at all — otherwise normal black background xy point display.

   This first announced

»WhereGuard-info» disappears as soon as any ClipBoard import arrives, type

   So how do we know then — »WhereGuard»?

   Just press Ctrl+Shift+G — and see where :

(bottom status line informs — and top red becomes black):

   NoProblemo. Can be checked at any time.

— Only one specific D4T22 window at a time can have a Guard Status.

   If we shift the Guard Status from D4T22—1 to D4T22—2, or other, the same automated adjustments apply.

 

The Guard function is most useful on Web Reader addresses

 

http://www.universumshistoria.se/

 

with the following routine:

   RightClick ”copyURLaddress”, select (LeftClick), F6 (focuses the web reader’s URL box), Ctrl+V (pastes the Guard’s new ClipBoard shipped format), Enter:

   The actual document is now directly opened — even directly (with Safari web browser) an OpenOffice spread sheet — or other (FileExplorer on actual location).

   Even as an author to the documents, that convenient feature did never exist before.

 

HelpSystem: 19Aug2022 — GUARD ¦ ProjectDataFiles

HELP SYSTEM

CONSTRUCTING AN EFFECTIVE — VISUALLY SUPPORTED — HELP SYSTEM in Windows is — and always has been — a difficult expedition:

   Showing the user — foremost ME — the different parts, together with informative text (because in time, with longer semesters) we FORGET : need a good refresh.

   The Classic Windows Help BOOK System is — was — a truly effective off line guide — with excellent peace and quiet from the present highly disturbing and irritating and constantly supervising Internet OnLineBrainPush (»don’t touch me»):

   never a PERSONALLY quiet moment. Just ME and MY own choices, our own privacy, the nice and friendly HOME (in universe) — as it was, once upon a time when there were also flowers on the ground ..

 

 

— »We disclaim that the Earth Forests is chemically connected to the functionality of the human brain and its 3Gy developed natural bio-systems».

— »We disclaim that the reduction of Earth Forests with 30% in 200 years 1800-2000 has vital chemical consequences on human brain and nerve chemistry».

— »We disclaim that the reduction of Earth Forests with 30% in 200 years 1800-2000 has corrupted the 3Gy general biological chemistry system».

 

It is such a joy.

   What is known here: Although the fine classic Windows help system result, it was never given on any free basis for personal use in developing personal references on such a classic Windows help system (its edition was complicated, no easy available manageable editing tools were involved ..).

   NOW — with our Ctrl+Shift+G GUARD function in D4T2022, together with a web reader (Safari, Chrome, Internet Explorer [Microsoft suspends its support Jun2022], Firefox ..) we have found some Light in the tunnel ..

 

The most simple:

THE MOST SIMPLE HELP foundation is — of course — a simple TEXT file

   as in NotePad: easy to consult, has an internal fast, simple and effective search engine.

   But: how can we take on its advantage?

— Our GUARD function in D4T2022 has offered a fairly advanced opportunity:

How it works:

— Not only guarding on ClipBoard text content types as »http://..», the Guard could as well keep track on type texts as

 

   ***UHHelpTransfer¦ .. and

   ***D4THelpTransfer¦ .. and possibly others.

 

If we have a simple NotePad HELP TEXT GUIDE, we just have to write down typically simple text links of the form

 

CapsLock — Test function for Windows 10: corrupted bottom window edge:

***UHHelpTransfer¦zGMR2015.htm#Win10Van

***D4THelpTransfer¦DELPHI4Test2011ref.htm#W10copt

 

With the text link on a row of its own, we only have to mark that row

Shift+END, then copy it to Clip

Ctrl+C, then switch to our Web Reader and key

F6, switches focus to the URL in box, then paste from Clip (The D4T transfer)

Ctrl+V, with a following

Enter — and there it is,

 

Shift+END, Ctrl+C, Alt+TAB .., F6, Ctrl+V, Enter

 

if we we want to read the actual htm(L) article — fully illustrated and explained in htm-documentation — directly from a NotePad. OffLine.

Two new Guard types:

This feature has now (19Aug2022) been integrated into D4T2022:

   The UHHelpTransfer pertains to UniverseHistory htm documents.

   The DT4HelpTransfer also pertains to UniverseHistory htm documents, but in explicit to the D4T2022 specific (18) help file system htm-documents.

 

D4T2022 has (several) text file connections (ReadMe.txt) wherein the named text link can be found — and be connected to its originally explaining fully ILLUSTRATED articles — directly from a NotePad. OffLine. Home sweet home.

 

 

 

 

SuggestedOrganization: HelpSystem

 

SUGGESTED ORGANIZATION WITH DOWNLOADED VERSIONS OF UNIVERSE HISTORY

— Suggested outline in case of »no actual idea ..» ..

 

Author’s suggestion — HowToOrganzie:

IF updated downloads are wanted ¦ available

 

   Zip-file naming convention:

UHyearMonth (type: UH22_03) — promoting a »best archive order» of type and form (now March2022)

  UH22_03.zip;

 

   0. (Reserve a catalog/directory named UH).

   1. Download UH22_xx.zip (move/copy it to UH).

   2. Unpack/unZip it from that place.

— A new catalog/directory/Folder appears named UniversHist with a subdirectory named HTM:

— Inside the HTM catalog resides the UniverseHistory production.

   If also Delphi4Test20xx is downloaded from UH (OnlineOnly) it implies that the UniverseHistory production is stored in a directory ending on .. UniversHist\HTM

 

..

UniversHist

HTM

.. all the documents

 

This organization also reflects the first SEARCH Directory Upload when D4T Delphi4Test2022 first is started [Key F6]:

   The program automatically stores the UniverseHistory folder path, if downloaded on the computer

— for further coupling with the UniverseHistory content through D4T linkage functions.

   It is so suggested that the user does not change the folder naming as above — if a full UH linkage functionality is desired.

 

it is used for implicit fast and effective search in UH.

   RightClick the HTM directory properties, and select (”sendTo”) a DeskTopIcon for fast and convenient access.

 

If (available) consecutive UH downloads:

   Change previous active UniversHist directory name by adding a number (type ..1..2..3) for each new downloaded version:

  Repeat steps 1 and 2 above:

— The new version automatically becomes the new (latest) active UniverseHistory domain.

 

FreeDownLoads: DownLoadList

All download links in the OnLine downloaded OffLine version of this production are deleted: click on these does nothing.

Downloading is only activated in the OnLine version.

 

 

 

 

 

 

IN STOCK

NOT OnLine AVAILABLE

 

 

MB

content

Site zip-file for download

previous last available — always replaced by last updated — if such occur

C

execute:

————

—————————

————————————————————————————

0

DownLoadThis

670

ShowContent

UH22_08

UH18_12 — UniverseHistory from 2008 @Internet ¦ year_month

6

DownLoadThis

230

ShowContent

DELPHI4

only one version — original PC Magazines free-ware 1997

7

DownLoadThis

  62

ShowContent

DELPHI4Help

only one version — as collected in a separate catalog

1

DownLoadThis

  40

ShowContent

D4Test2022

Delphi4Test2014 — original Project 2002 — including 17 htm help files

2

DownLoadThis

  18

ShowContent

D4Basic2D3D

no previous — a Delphi4Test Co-operating Windows API produced program — basic 2D ¦ 3D

3

DownLoadThis

    4

ShowContent

D4BaseTextZ

no previous — a Delphi4Test Co-operating Windows API produced program — Text & Zoom

4

DownLoadThis

    4

ShowContent

D4PlainTextIm

no previous — a Delphi4Test Co-operating Windows API produced program — Text

5

DownLoadThis

  17  

ShowContent

Webber22

no previous — a Delphi4Test Co-operating Windows API produced program — BrowserOrganizer

 

Authorization: Hovering the mouse pointer over the bold text DownLoadThis should show

same URL address as in the above GRAY MARKED 4 item table 0671 http-stripe text — in the web reader’s bottom status bar:

   Safari Web Reader has the facility of displaying a Local Link’s URL in this document as type ”Go to LINK on this page”: No full info.

If that is not the case, the source is compromised: do not respond:

    The ZIP document sources in and from UniverseHistory can only have one universally unique original source:

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHIHelp/HTM/..

   See also in AuthorizationNOTE.

The5: FreeDownLoads

All zipped files are fully virus scan tested in Windows 10 — additional scans are made by the Internet web host of this domain.

The 5 — 12345 their (here) suggested mother folder (inline D4T root directory) — the DELPHI4Test.zip file content:

 

THESE 5 DELPHI4 DEVELOPED PROGRAMS HAVE A COMMON HTM HELP FILE DIRECTORY IN THE Proj2022 FOLDER.

Important for proper use:

Their developed co-working function — cross referring htm help-documents — assumes that no changes are made in the folder naming structure.

 

 

 

 

Note 1: These 5 Delphi4Test programs include their full DELPHI4 project files. The user can if so wished — provided a downloaded DELPHI4: private personal project development on HumanRight basis — make further developments and share them equally and freely as here in any such production — within recognized HumanRight.

   There are no limiting restrictions for development other than the user’s own imagination and Delphi4 code familiarity.

— The user — if DELPHI4 code familiarized — can freely alter and develop and use any part of these projects for personal development on personal choices.

Note 2: aDELPHI4Help is added to the list of D4T-associated program folders by this reason, after some consideration:

     WINDOWS Microsoft 2015+ [WRquote] DOES NOT SUPPORT WHATSOEVER ANY KIND OF HELPING ACCESS TO THE DELPHI4 CLASSIC HELP BOOK FILE SYSTEM, and as still far as here is known [12Oct2022]:

   WINDOWS 10 — to exemplify — promptly refuses to perform any kind of WORD SEARCH inside classic hlp-file type: notoriously 0 results.

   WINDOWS 10 also seems to abuse the only commercially free available search engine — Super Finder XT — that CAN find such occasions:

   Delphi4Test2022 Windows API based developed program seems to be the only one available program that — effectively and very fast — can find all the key words and phrases in DELPH4: own help book system — the now only available way to restore [some part of] a connection to the original very vast DELPHI4 help book system:

   So: The most convenient way would be to collect the Delphi4 original help files with their imperative 278 KB winhlp32.exe file along with the associated co-working Windows API programs for best overview — and the least effort from the user, if interested at all.

   A list of the collected original DELPHI4 hlp-files contained in aDELPHI¤Help is given in the D4T folder’s help files in TheHELPfileList.

   In order to use the classic original DELPHI4 help book system content, the user is advised to make a Desk Top Icon to the aDELPHI4Help folder:

   D4T can find the key-words

— but Microsoft [2015+] banned all normal Windows API ShellExecute connection for opening such classic files. So:

 

Windows 7 screen dumps 2022:

 

 

   In order to OPEN what D4T has found, [we] the user must manually open the aDELPHI4Help folder, and select the D4T found hlp.file from that aDELPHIHelp folder’s inner list — and again write the actual SearchWord in the Book system’s text box and press an Enter.

   In the original DELPHI4 help book system, from within Delphi’s own code writing window, we only had to place the text cursor on some already existent key word, or write it directly, and press F1, and DELPHI4 would automatically connect directly.

   Now, we have to perform the outlined routine to reach the same end station.

   Microsoft 2015+ is such a joy: a perfect computer knowledge Windows API archive system of a never before human made STATUS OffLine personal privacy protected connectivity of a never before known nature, Microsoft 2015+ just turned its back on. Apparently Knowledge is NOT Microsoft’s most beloved Pet: it — apparently — treats humanity as tagged cattle [”restart your computer or we will do it for you”]. Freedom in Microsoft’s Universe History is certainly on the Up.

   Say again.

 

 

The downloaded version of UniverseHistory has no internal zip-files: The actual 4 zip-files are added

by this author as uploads to the server host only after the actual UHyear_month zip-file has been made — without zip-files (so that the off line downloaded UH version is free from zip files).

— Meaning: Click on OffLine DownLoadThisZIP-file shows no reaction: the zip-link (and its OnLine file) is removed in the DownLoadVersion of UniverseHistory.

 

 

 

DownLoadLIST: — FreeDownloads

 

AVAILABLE DOWNLOADS FROM UNIVERSE HISTORY

————————————————————————————————————————————————

All free personal use sharing program details — no restrictions except this: HumanRight Recognition 24/7. No Breaks. No vows: As Children and Animals:

   ADULT HUMANS CAN’T HOLD THEM ANYWAY. But we get credit for trying.

UNIVERSE HISTORY [Aug2008-Aug2022] — a SEPARATE DOWNLOAD ZIP FILE — FOR OFF LINE Internet UNDISTURBED PERSONAL STUDY:

 

 click on this here left UH icon leads directly to the actual UniverseHistory down load station DownLoadUH from where the actual UH download will be advised. The other 3 zip-file blocks — as tabled below — are down-load directed in separate from the FreeDownloads table list.

 

 

No

program ¦ icon ref.

icon

program references

Window 7 view

MB

0

@InternetAug2008

700

1

Windows XP icon 0109

Project2002Begin

58

2

Escher Morphology

orig. Win.95 Delphi1

20

3

Developments 2014+

TextOnImageZoom

4

4

PlainTextOnImage

4

5

Webber2022

Detailed Delphi Tutorial

17

6

DELPHI4 FreeWare

PC Magazines 1997

50

7

DELPHI4 FreeWare

PC Magazines 1997

65

No

program ¦ icon ref.

icon

Compiled

18Aug2022

 

 

The above color marked 4 zip-file blocks are further down-load directed from the FreeDownLoads list. The above table links give basic content information.

   MB, [approximated] user size as unzipped [Aug2022].

 

Some free ICON-producing programs exist on Internet. Using these, we can produce — simple —  Personalized Program Icons ..

— But we also, then, need a practical What-You-See-Is-What-You-Get visual routine: inspection and The Feel for a 16×16 end icon — while we do normal work ..

EACH OF THE FIVE DELPHI4 DEVELOPED PROGRAMS HAS AN (advanced, simple) INDIVIDUAL ICON-SHOW FEATURE (Toggle Ctrl+NumpadMultiply, Numpad±, Letters A..Z, Folders 1..9). IT is intended for a user personal Icon BuildAndCheck At ProgramRun — possible to alter (and develop) on available (simple) Icon Builder personal user free programs. See separate Description with Examples.

   Simple Photos MAY give excellent results on a 16×16 pixel basis — these will be SO easy and fun to produce, THAT we will »make some 50 an hour» for test .. we need Organization ..

 

 

Author’s recommendation — on general download programs:

— Try to catch as much as possible of the edited manuals (see content first: take your time before deciding to download) — avoiding an eventually later dissatisfaction on the content (making you angry and pissed because it didn’t what you wanted, or did the unwanted):

   these programs are all intended for your — in a general sum — JOY. Which does NOT mean that every day is a tense love affair. But almost, very close (my 20 years bottom line with Delphi in Windows).

 

Delphi4Test2022 BasicDELPHI4 2D| 3D   BasicDELPHI4| BasicTextZoom   BasicDELPHI4| PlainTextOnImage   BasicDELPHI4| Web Browsers

 

All five D4T programs are delivered and

contained in one and the same zip-file folder:

 

   Including The Delphi4 HelpBook system on the original 278 KB winhlp32.exe file. See separate D4H.

 

 

THE REASON FOR THIS COLLECTED CONTAINMENT is that the all D4T programs cooperate in use with advanced text and picture editing — and leaving any of them out, as experienced, will make the work more demanding.

   SO IF UNWANTED any of them: just delete their catalog. Then we are more confident that no parts will be missing — on the choices we make for ourselves; We always begin from the most available possible, and take the rest from there.

 

   What about possible updates — on some single of these D4T programs?

— That should never happen — unless special circumstances (Author’sReference);

Motivation:

1 :

These programs (their predecessors) have been used and tested in developing UniverseHistory during decades. Thereby trustfully having earned the title of Very Useful Tools — on this author’s credit only.

   As so tested on the actual Windows machines (W95, XP, W7, W8, and W10) they work — on (as proved on a total of 7) Windows computers  — the functions are as described without problems.

   That is the only reference available here — with this addition;

 

2 :

WITH THESE PROGRAMS ARE SHIPPED THEIR COMPLETE DELPHI4 PROJECT FILES (SeeContent):

 

   All those Classic Windows API constructed programs are run AS IS: no installation procedure needed. Each Delphi4Test Windows program can be deleted, and reinstalled, without any problem. The only request here — The Delphi4Test2022 program — is on its FILE LIST introductory start up: It MUST be Run as Administrator. Otherwise the file list will not be complete — and the search engine will not work.

UserCANmodify:

   If the user chooses to download DELPHI4 — 1997 PC magazines freeware[‡] — THE USER HAS FULL FREEDOM TO MAKE PERSONAL ADJUSTMENTS, EXPERIMENTS OR WHATEVER COMES TO MIND — HumanRight — FOR REFINING OR ENHANCING ON THESE SHIPPED HERE DEVELOPED DELPHI4Test PROGRAMS. SO:

FullLiberty:

   The user will in no way be caught in a box, unable to escape the given environment;

   There will always be a way to improve on an existing noted flaw, if at all — either by my way (»the high way») or by your way (»the best way»).

 

   IF such interest would appear AND the user anyway gets stuck, not knowing how to proceed, test a first search on available DELPHI(4) programming comments @Internet — there are still (2022) some useful such. Or, if a need is still going strong on urgent matters, if nothing else comes to mind: Send this author (Admin) a note for response. And we will see what we can do.

 

♦ The DELPHI4 Windows API Windows-Programs Developing Program has a separate zip-folder:

   It must be installed/unzipped with Windows automated registration procedure, and:

   It must be run as Administrator for proper function.

   Read that Installation Part properly first (it has repeatedly been tested to install correctly on all the tested Windows machines: W95, XP, W7, W8 and W10).

   It is imperative to follow that installation guide

— because if not: There are some tricky parts, otherwise leading to an installation failure.

 

   The DELPHI4 Windows API installation has been tested (repeatedly 2016+) during several occasions on Windows 10 in explicit to certify a proper function with zero reported installation or run problems.

 

— But the best is if the user has a Windows 7 machine

— NOT — ever — connected to Internet.

   Very fast stuff. (They don’t do them any more .. Question is What they do .. )

 

Microsoft has excluded that possibility: no computer privacy (2016+).

”Restart your computer or we will do it for you”.

MustBuyBook. Very interesting Human History.

— How did it go .. did we win?

ProjectDataFiles:

CONTENTS —HELP SYSTEM

all project data files are detailed in

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/T2014AReg.htm#Delphi4Test2022TXTfiles

C1: DownLoadLIST ¦ C2 ¦ C3 ¦ C4 ¦  C5 ¦ C6 ¦ C7 ¦ C0 ¦ ProjectDataFiles

HelpANDmanualFileSystem — VERY DETAILED DESCRIPTION — all functions — IN:

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/T2014A.htm#DELPHI4Test2014A

SEE CONTENT FIRST — 1

with all 18 [ 18Aug2022 ] D4T help files listed in

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/T2014AReg.htm#AllaWebbsidor

 

pas-files: textfiles holding all the programming code to the entire project — all these lie open for the user to modify or develop further if interest and skill is close ..

 

Delphi4Test2022 — Content Delphi4Test2022

complete project catalog May2022

Elementary Cloning ¦ Simple drawing tools WITH PRECISION ARROW KEY MOVEMENTS ¦ Merging ¦ Toning ¦ FrameTONING ¦ BasicTEXT ¦ DrawZOOMED ¦ ICONshow ..

ca nnMB

 

The Proj2022 root directory (May2022 — som further minor posts are added as the project developes ..)

 

4 D4T program windows cooperate ..      .. organization .. TEXT and PICTURE .. how ..

.. shuffling, copying, adjusting, forming, handling, pasting .. each with a specific specialized set of functions ..

 

 

 

   We use the programs in text-picture developments for each specific task in general so:

   D4T2022 for general composition, minor text work, frame and major image toning, with

precise zoomed (up to 19 times) color pixel and position adjustments

   Basic2D3D for general coloring/photo enhancements, making 3D appearances from 2D,

sharpening and specific simpler (or more advanced) coloring services

  BaseTextZm for general (more demanding precision) zooming works (making ICONS),

merging bigger text fonts on photographic image surfaces;

PlainTextIm does the same but has no zoom function (Clean TextOnImageDelphi4CodeTutorial):

   all these for mutual intermediary HOLD — not store — and interchanging picture trading duties

   with Windows Paint as The Main Save Service Agent (any available image format):

   The Delphi4Test programs have no internal Save functions — and no Regret recalls:

[SelectALL in Paint for Import with Ctrl+A,C — then shift to D4T with Ctrl+V].

[Paint ResetSize: Alt+F,E, 1 TAB 1, Enter — ready to import an actual D4T image copy: Ctrl+i,

[After Ctrl+V import; DrawMarkRect, select portion, CopyToClip Ctrl+C. WasteRest by Ctrl+Numpad3 (PixelMatrix20), Ctrl+Arrow-Waste-Out From Screen — to preserve previous image content — then import the Marked with Ctrl+V, with further ..], This is the general (fast) routine.

shift to Paint: Ctrl+V, store with (hold Ctrl) S — preselected type in Paint of picture/image format.

mostly *.PNG format for general illustrations, sometimes *.JPG for photos to save memory space].

[Paint SaveAs: Alt+F, new name ..].

[General Picture Transfer — PrintScreen PrtScn takes whole screen: Alt+PrtScn takes active window only].

   F5 in D4T adopts the window area to last imported size. F2 clears the image area.

   MoveWith Ctrl+Arrows: Ctrl+ 123 5 6 sets the matrix step intervals in pixels: 1 5 20  ½  wholePage.

   Simple basics: keys R H V I rotate. flipHorizontalVertical InvertsColors (Space+H: RGB to BGR);

   Numpad0 gives color data in RGB and HSB for actual color under pointer.

   General details more precise in T2014A.

AuthorsReference:

Reader should know — author’s reference:

 

— It started with Delphi1 on PC Magazines Free-Ware in the Windows 95 era (almost 30 years now since).

— SINCE: procedures and functions have developed during the Delphi4 work period (nearly every day in periods):

   Some of »New Microsoft Enterprise IQ-enhancements» (Windows Vista) resulted in a shut down of some of these projects — leaving previous but NOW suspended procedure blocks — important for me in my history with Delphi4 to preserve (for an eventual future recreation [solving numerical integrals — very fine and fast, and others]).

— THESE BLOCKS are inhibited — as marked (navy blue italic) simple text additions (until unlocked):

 

 

 

IF the user feels any need to experiment on these — with DELPHI4 installed — be my guest. Recommendation:

 

   Start a new project and take, test and develop parts freely from D4T: build from there.

   Making direct changes in D4T as such (as a new copied project) is not recommended — unless familiar:

   D4T contains (many) complex threads between different processes and functions in 12 units:

   Any the slightest smallest change — outside Knowing or Testing — in general means a (bad) crash:

   the program won’t even start. Or if it does, »a probable bad computer hang» is on top of the menu.

 

Do anything you want with your copy (test, develop, or whatever).

   But do think before do: unless familiar (make tests first) Delphi4 can appear as a real sucker mean enemy on hangings and code errors we don’t understand immediately. If in any doubt: don’t. Wait until more experience arrives.

— Don’t ask me. Ask YOU — you are the engineer here. Find out. Use your famous intuition. It never fails.

 

WhatDoDelphi4Test: Author’s reference

Reader should know — what does Delphi4Test2022 (Delphi4Test20xx)?

 

   IT IS NOT ALIKE ANYTHING ESTABLISHED YOU’VE EVER SEEN:

   There are no settings — except (in case) those we leave after using a function, recalling its last use.

 

THERE IS NO INSTALLATION PROCEDURE EXCEPT THIS

 

— WHAT DO YOY MEAN ”THIS”?

   This, the text here in writ, what actually is being read at this moment.

   So .. it is advised that time is taken to familiarize with the content — BEFORE any »creative ideas on download wishful thinking». Why?

   Mainly because the foremost interest is NOT to make anyone disappointed, angry, disillusioned, imagining things that don’t exist, or being pushed into a society that turns its back on HumanRight, and the fuck. It is spelled Knowledge, or not at all. Say again.

 

   There is no MENU — File, Edit, Archive, View, Tools ..

— See a detailed presentation on the program window and its different parts in

 

 — SEPARATE MANUAL  in  http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/T2014A.htm#DELPHI4Test2014A

    There is no SAVE function.

— We use Windows PAINT to save the image area (Ctrl+I, shift to Paint, Ctrl+V,S) at all times;

— Paint’s Alt+F,E introduces a one time (for that picture) basic setting of image area (1, TAB 1, Enter). It guarantees that the set 1×1 pixel Paint area is not larger than the imported: Paint then adopts automatically to the imported. And we can repeatedly update copies from the image work area in Delphi4Test2022 to Paint with the key sequence Ctrl+i, Alt+TAB (to Paint), Ctrl+V,S. Cooperation practice.

   The general (most memory effective) save image format is the PNG one. It is a ”Turbo” RGB dynamically saving kind — only on the number of colors. Not every pixel on a 24 or 32 bit basis.

   The JPG format — very much reduced memory space — is preferred on photos if a minimum of memory size is preferred. But it may significantly reduce original (RGB) colors: It leaves »ugly traces» (on white) if viewed back in PNG or RGB format. PNG (or RGB) is therefore the Real Clean format we choose for exact recurring image development works.

   DELPHI4 uses only RGB (32bit, 24bit) with 16bit, 8bit, 4bit and 2bit options (all BMP type, Bitmap).

   Delphi4Test2022 (D4T) has a key F5 option: D4T adopts to last ClipBoard imported image area.

   One of the benefits in so doing is that IF we make some mistake, we always have a last version on the Paint’s credit. So: we take care not to be overly enthusiastic in imagining a »free carelessness».

   Be careful: Think (PaintCopy, if crucial) before do. Very good memory training.

   There is no REGRET function (except the Delphi supported text-in boxes: only the last change).

WE DO WHAT WE DO AND TAKE THE CONSEQUENCES. MEANING: THINK recognize BEFORE DO.

   Acquaintance with the functions is based on PERSONAL MEMORY with program EXPERIENCE:

T for text, S for search, F for find, Z for zoom, R for rotate, V for flip vertical, and so on ..

Documentation: in a basic text file (ReadMe.txt, always available from the program window): all functions and key strikes are described and explained: only offLine info on a guaranteed secure 24/7 basis. Never fails.

   The lack of a MENU function — normally its bonus feature is to isolate different program parts from eating on each others domains — CAN present »frustrating combinations» in Delphi4Test2022.

— Very unwanted Effects (”AccessViolation” dialogs — they are not harmful, but should never show: an indication that the program has flaws ..) may appear (See an AVexAMPLE)

WE TAKE CARE TO FINISH THE START BEFORE TAKING NEW MEASURES ..

— UNLESS we take care to FINISH WHAT WE STARTED before TAKING A NEW GRIP.

   One example — which does not show an error dialog, but still can be frustrating — is the MERGE (Key M, onOff) function. It is easy to forget to restore when we are adding (fast) text (Key T, after an Ctrl+T general text mode introduction): After entering the text-in box written text on to the Delphi4Test2022 image area, activating an ObjectMove with Ctrl+Arrows, WE MIGHT MISS or overwrite SOME VITAL image PARTS if we forgot to remove the Merge (Key M again) mode. Or maybe, observing the combinations, USE these for »special purposes».

— If we use PAINT as a backup, as above, we will be safe if the accident still would happen.

   Everything is OPEN in Delphi4Test2022.

   EXAMPLE:

   Key ENTER always opens the Clone tool — closing again on a second Enter — because (most often sometimes) we want to make some (fast) minor additions or removals — on a fast and easy to handle program basis.

   Also the text function is a one key program agent: Once introduced (Ctrl+T, select font and size), Key T just opens the text-in box for further (Enter places the text where the cursor is in the Delphi4Test2022 Image1 area).

   Other often used one key features: R V H for Rotate (+90°), flip Vertical, flip Horizontal.

   There is no MOUSE MOVE in Delphi4Test2022: only precise and exact pixel moves are allowed.

— See MatrixExamples.

   All moving action is made with keys: Ctrl+Numpad 1 2 3  5 9 sets a matrix period of 1 5 20 pixels and ½ and 1 whole page on a following Ctrl+ARROW key: always exact precise positioning;

   The image cursor has the same features as the one in Paintbrush’s Windows 3.1: Holding down an arrow key, the cursor accelerates until it reaches a screen edge

(holding MouseRightDown makes the cursor draw a 1 pixel thick line

 

 — by arrows or free hand, whatever ..

— Key N selects color under cursor); Marking Rectangles (Mouse Left) are automatically limited by the image window edges. Precision markings uses the Insert key.

   Shifting between different Windows, Delphi4Test2022 always returns to the xy position it was exited. Very useful stuff in precise image handling matters — when we shift between xy analyzing references.

   AND SO ON.

   Having a classic MENU on that premise would KILL the performance of FAST associative response:

   before we can find the exposed columns of functions, browsing among NEW impressions and designs (»a weeks vacation in Alaska». mountains, rivers ..), we would have lost the memory of what we were supposed to do .. Delphi4Test2022 excludes all such behavior (reflectivity response within the push of a key ..).

 

 

C2: DownLoadLIST ¦ C1 ¦ C3 ¦ C4 ¦  C5 ¦ C6 ¦ C7 ¦ C0 ¦

HelpANDmanualFileSystem

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/T2014ColAn.htm

SEE CONTENT FIRST — 2

Basic2D3D — Content Delphi4Basic2D3DWITHcolorAnalysis — BasicPicture/Photo-Improvements and ITS programming in DELPHI4

complete project catalog May2022

ca nnMB

 

 

C3: DownLoadLIST ¦ C2 ¦ C1 ¦ C4 ¦  C5 ¦ C6 ¦ C7 ¦ C0 ¦

HelpANDmanualFileSystem

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/P2Help.htm

SEE CONTENT FIRST — 3

BaseTextZm — Content TextOnImageWITHmatrixPrecisionZooming

complete project catalog May2022

ca nnMB

 

 

C4: DownLoadLIST ¦ C2 ¦ C3 ¦ C1 ¦  C5 ¦ C6 ¦ C7 ¦ C0 ¦

HelpANDmanualFileSystem — same as BasicTextZ but without the advanced Zoom function: only the necessary central TEXT programming DELPHI4 code

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/P2Help.htm

SEE CONTENT FIRST — 4

PlainTextIm — Content PlainTextOnImage — same as 3 but without the zoom feature,

just the Delphi4 plain neccessary code for (Merging)TextWithImage, exposing the code complexity for studying the programmatic issues

complete project catalog May2022

ca nnMB

 

C5: DownLoadLIST ¦ C2 ¦ C3 ¦ C4 ¦  C1 ¦ C6 ¦ C7 ¦ C0 ¦

HelpANDmanualFileSystem

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/DELPHI4Webber2022HELP.htm

SEE CONTENT FIRST — 5

Webber22Help

DELPHI4Webber22HELP.htm — special beginner’s first project tutorial — detailed coding discussions

 

 — SEPARATE MANUAL  in  http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/DELPHI4Webber22HELP.htm

 

Webber22 — Content Delphi4TestWebber2022 — tutorial example in managing/using multiple web readers for OFF line purposes

— collecting picture and text data for further works — from (several) extensive sources (by using tab groups on several instances ..)

complete project catalog May2022

ca nnMB

 

C6: DownLoadLIST ¦ C7 ¦ C5 ¦ C4 ¦ C3 ¦ C2 ¦ C1 ¦ C0

HelpANDmanualFileSystem — HowToBeginUseDELPHI4

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHIHelp/HTM/DELPHI4.ZIP

SEE CONTENT FIRST — 6

 

 separate installation guide

 

DELPHI4 — from Freeware  PC Magazines 1997

ca 80MB imported DELPHI4 — except Projects

 

   The DELPHI4 exe-file is located in the Bin directory’s catalog folder: MouseRightClick to make a DeskTopIcon (DTI).

   The originally integrated DELPHI4 Windows API Help files — cursor on a search-word with key F1 automatically opens the appropriate help book section — was functionally removed by Microsoft (some 2015+) — with no attempt to organize a corresponding off line archive accessibility:

   Microsoft (2015+) frankly banned[‡] any classic Help Book System help-search connectivity out from its own operating system: Windows 10 shows 0 results as tested/compared.

   But there is a (not complete, but fairly useful) way to reinstate (most of) the Delphi4 help book file system (but we have to live without its [third] search dialog tab, further below):

 

C7: DownLoadLIST ¦ C6 ¦ C5 ¦ C4 ¦ C3 ¦ C2 ¦ C1 ¦ C0

HelpANDmanualFileSystem

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#TheHELPfileList

SEE CONTENT FIRST — 7 ¦ Installation book system ¦ DelphiHelpBook

 

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#D4HelpManualen

 

DELPHI4HelpBookSystem

 

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#D4HelpManualen

DELPHI4Help Book System — from Freeware  PC Magazines 1997

ca 65MB

 

   All DELPHI4 original hlp-files and their associates have been collected in a separate catalog — along with its original 278 KB winhlp32.exe file. It is imperative that THAT 278 KB file has the same catalog location as the actual hlp-files and their associates. It is contained here with the actually collected hlp-files in their catalog (See CONTENT). These files are listed with a short description in

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#TheHELPfileList

— From there, we can open the different original help file dialogs on their original design with inner links.

   In order to compensate for the lost original Search Tab part, we must use a separate SearchFind program routine:

Super Finder XT is (Jan2022) a free personal user alternative (But Windows 10 treats it hostile): it finds the help key word in the help files effectively as tested (in Windows 10 too);

Delphi4Test20xx gives the same search result as Super Finder XT

(but most often [very] much faster, especially on extensive search regions).

   So: combining the extra made DELPHI4Help catalog with a separate Finder lets us do the same job — however with some slightly extended effort (and sometimes even with more precision ..)

 

DELPHI4 — some manual and basic programming examples — is described in explicit here in some htm-documents:

 

   DELPHI4ProgrammingManual (Exemplified)

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm

 

   DELPHI4ProgrammingCodeTutorialExamples — Webber2022

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/DELPHI4Webber22HELP.htm

 

   DELPHI4 HELP Book System — Microsoft’s exclusion of computer knowledge

http://www.universumshistoria.se/AAALib/DELPHI4/HTM/AD4aBegin.htm#D4HelpManualen

 

 

 

 

Admin:

 

ANY OBSERVED ERRORS, FAULTS OR FLAWS IN DOWNLOADING (or other):

— Send a note if something is out of order to the below given address:

(but append no Internet links — unless a first established trust by mutual agreement: other is deleted directly)

(too many Ace Inventors have been born during the Internet era who Direct DO:s to a receiver by prompting to click on a link — we do not where in connection to — not even asking a permission. Excluding these fine eminent suckers demands some extra care. Type: before we get laid, I would like to know more in detail who or what the fuck I’m fucking with .. mama care stuff ..).

HumanRight. We have to start all over again ..

 

 

 

 

                       Denna webbsidas ansvariga författare kan nås med e-mail på Webbadressen

                   ¦belldharma¦AtSign¦universumshistoria¦Point¦se¦

 

 

 

 

 

WINDOWS10: Microsoft2016+    5Jan2022

 

SINNESFRIDEN — euforin — man upplever: när man får arbeta självständigt, ostört, utan att att någon eller något hänger en över axeln — den bevarade renheten och klarheten i det associativa tänkandet och reflekterandet:

 

NOBODY — NOTHING — THERE TO STOP YOU. BREAK YOUR CONTINUITY. CRASH ON YOUR FOCUS. YOU — YOU — DECIDE ON EVERY INCH, ON EVERY PIECE, ON EACH THE F-WORD ATOM. IT’S ALL YOU. DO YOU KNOW WHAT I’M TALKING ABOUT?

No Internet connection. It is in a way closest to erotic. Computer programming development — on Windows — on provably Worlds Fastest Most Effective and most direct exact logic Computer Programming Language: assembler: Borland’s TURBO Pascal. Talking directly to the CPU — on ITS conditions. No Internet connection. A complete Covering HELP directly accessible from the code editor on every single word — with tutorials, examples, references, explanations on all Windows API functions (Application Programming Interface): no Internet connection. Completely silent. Tranquility in heaven. The best Thing ever made by humans — as it has been known and experienced here. Completely without competition.

— And how well is that known by History today 2022?

   Completely corrupted by Microsoft (2016+) Windows 10: Help file system banned out: cannot be used. Compromised — partly destructed Windows API functions through Microsoft’s New Time Design Changes — the ugliest meanest one human ever saw. Compare the original Windows Real Steel: Excellent performance — made us all happy, and full of belief in a great future Intenet.

 

winhlp32.exe278KB:

Neither Windows7+ nor Windows 10 allows the Windows directory use of the winhlp32.exe file (278 KB in Windows XP). Several sites @Internet (still Jan2022) claim some methods to go around the locks — with more or less extensive tutorials. Straight on: none of these works. Windows operating system (Windows7+) refuses to let go of its own dummy Windows directory’s 10 KB ”winhlp32.exe” — it just tells NO. It is the Microsoft’s ”TrustedInstaller” who locks all attempts down.

— But there is a way to lure Help ON anyway, provided access to type Windows XP (or the 278KB winhelp32.exe file as such): Collect all actual WinHELP files in one directory, along with the winhlp32.exe 278KB file. Import it to Windows7+ — also Windows 10 — in (any) separate catalog or directory (Create one type HelpUS). Create a shortcut to the window’s desk. Right-click on ”Run as administrator” — and on we go. SOME ”minor problems” might appear — which can be solved by ”compatibility” alternatives: do not give up if it doesn’t come directly. — Right click the short cut icon on Properties, select Compatibility, and keep on trying. I did. And it came along. But the link between DEPHI4 and its superior automated HelpFile System is lost — because DELPHI4 assumes a Windows directory winhelp32.exe 278KB system file. Microsoft is unable to solve the programming task in allowing the computer owner to use his own computer programs without surveillant supervisions. Again.

Win10Ex1:

NOBODY — NOTHING — THERE TO STOP Need. BREAK Need’s CONTINUITY. CRASH Need’s FOCUS. Mathematics on top-speed pace. Just NEED and Nature.

HUMANITY KNOWS NOT HOW MUCH DAMAGE MICROSOFT ENTERPRISE IS COMMITTING IN ITS CLAIM ON COMPUTING OWNERSHIP

HUMANITY  HumanRightNEEDS TO GET RID OF MICROSOFT’S

provable COMPUTER HANDLING INCOMPETENCE

MICROSOFT HINDERS HUMANITY’S NATURAL SCIENTIFIC DEVELOPMENT — denies (vandalizes — by DRIFT, not plan) imperative tools (The Microsoft LIST)

The instance who knows the least of it has a name: Microsoft. Say it: that is wrong. Please give an example. That would be something encouraging — for Humanity: HumanRight.

New Microsoft&Google: not one word HumanRight. Not a sound. Not a Spell. Not a Hint. As on the graveyard: nobody survived. Come again.

 

 

SearhWORDtest 5Jan2022 in a marked HTM-directory — with all subdirectories: Andromeda — same Windows API  provisions on both competitors.

   Windows in general have a facility of speeding up repetitive routines: a first search is significantly slower than a second. Testing the W7aboveRight W10 spouse 19Sep2022: 1:st 32sec, 2:nd 2sec.

   RETESTED 19Sep2022 after additions with a total of 13 htm-documents including the word Andromeda:

   Windows 10: Found ” 9 items ” in 11 minutes — we have to use a stop watch, Microsoft never gives precise info [OffLine: all Windows off line info has been suspended]. 9 of 13:

   That is — still — a practically worthless search result: how about  the missing 4? WE HAVE NO scientific USE FOR A SEARCH ENGINE THAT CANNOT GIVE EXACT RESULTS.

   In any case, it is apparent that Microsoft Programming Crew have Issues on a Search Engine Task: C cannot handle the solution. Say it: that is wrong. Show an example. Please. Compare: BlockRead.

 

Then: removed by New Microsoft Owners — the Era of User Supervision Control: dictatorship based not on weapons but on TRADE: slavery reinstated

HUMANITY MUST WAKE UP TO MICROSOFT’S RAGING IDEAS OF SOVEREIGN INTELLIGENCE — IT IS SINKING HUMANITY DOWN INTO A SUER OF PRIMITIVISM — AND ESPECIALLY LOW PERCEPTION OF THE POSSIBILITIES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Say it: You are wrong. Show. Say.

— Microsoft (2016+) acts as an emperor of humanity — with history’s provably lowest idea of the content of intelligence. Say it: You are wrong. Show. Say.

— ”Innovation is in our blood”. ”We are unique in thought”, ”.. a growth mindset”. We have nothing against High IQ. But where is it? Show. Please share The Math.

WHAT IS THE CATCH?

TEST THIS ANSWER: THE ENTERPRISE (after Bill Gates, 2016+) CANNOT ORGANIZE COMPUTER USAGE OF AN OPERATING SYSTEM, WINDOWS, ON PURPOSE OF THE USERS COMPUTER USAGE. THE ENTERPRISE IS PROMPTING ITS OWN SUPERVISION. THE ENTERPRISE CANNOT DEVELOP ITS PRODUCT UNDER HUMAN RIGHTS: ”and all of you are children of the most High” (KJB, Ps.82:6), ”recognition of the inherent dignity .. equal rights .. all members of the human family .. foundation of freedom, justice and peace in the world” (P1 UDHR10Dec1948). Compare the basic ”of the greatest importance”, here the foremost A19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. — As long as the world’s police and jurisdictional instances are Microsoft and Google bitches, no change will happen.

 

Search engine in

WINDOWS (Jan2022) IS STILL COMMONLY TESTIFIED AS THE WORLD’S MOST LOW INNOVATIVE PRODUCT — WITH NEAREST NEIGHBOR: suer.

— Why is that?

 

Where is the simple text-file List? Windows 10 has no. Windows as such never had one, as far as here is known. Have one — and the first simplest way to check for catalog names, directory names, is to look into the simple text file for exact information on Where. With today’s computer capacities, it takes less than a second, even with a huge directories node system (tens of thousands). Why is it not there — in Windows, by Windows, through Windows — What’sUp? It’s here (DETestEX) — through DELPHI(4): UnitDirList.txt.

— Maybe The Enterprise’s aim is to NOT let anybody know anything about nothing .. as it anyway isn’t there. That is: imprisoned humanity. Living in The Dark. No Light. What?

 

— ”Innovation is in our blood”? Only A Racist — basic satanistic inducement — enterprise can take ink on such a statement. Have your say: Knowledge is for all mankind. And it evolves and develops — matures — through: the individual. Exactly as nature shows it. Kepler, Galilei, Newton, Bradley, Euler, Planck .. ”all of you”. Basic human rights.

 

Delphi4TestMAIN:

WINDOWS KATALOGLISTA? Finns inte. ↓ 

WINDOWS operating system (all After Windows 95) has no file system catalog list: fast and effective computer search inhibited. Why?

 

 

WINDOWS (10) SÖKMOTOR STÅR FORTFARANDE SOM EN AV DATORVÄRLDENS ALLRA SÄMSTA, MEST LÅNGSAMMA, OMSTÄNDLIGA, MINST EFFEKTIVA — OCH MEST SKRÄPIGA TEXTSÖKANDE PROGRAMFORM  (PROGRAMPERSONALEN PÅ MICROSOFT KAN INTE LÖSA, ORGANISERA OCH HANTERA PROGRAMUPPGIFTEN därför att datorprogrammeringen som sådan har urartat i en godtyckligt baserad kryptik som ingen begriper, som ingen kan förklara, och som just därför ingen kan hantera — utom genom att strömlinjeforma mänskligheten efter en överdikterande instans).

— WINDOWS 10 (Jan2022) har ingen ”Windows kataloglista”: EN Datorns (typ UnitC) fullständiga förteckning över samtliga katalognamn som användaren kan titta i — och söka direkt på sekunden efter katalognamn eller delar av katalognamn (dokument, foton, allt möjligt) FINNS INTE: En vanlig enkel textfil med samtliga förekomster. Finns inte på WINDOWS. — (.. AHA: ”Utflykten36” .. den glömmer man inte så lätt .. men ..). — Var tusan hade jag lagt den katalogen ..

DELPHI4Test20XX har den alltid tillhands i UnitDirList.txt. — Katalognamnen i Windows 10 (mitt datorexempel) tar upp nära hutlösa 1MB med en sådan förteckning (äldre Windowsversioner runt en fjärdedel). Sökning på något namn eller stavelse tar bråkdelen av en sekund. Full koll.

DETestEX:

DELPHI4Test20XX exempel (5Jan2022) med WINDOWS 10:

 

 

WITH THE ABOVE GIVEN LIST, IT CAN ANSWER FAST AND DIRECT — on the second: IN WHAT DIRECTORIES ARE MY IMAGE FILES TYPE PNG JPG BMP ..? WHERE ARE MY doc FILES LOCATED ON MY COMPUTER? HOW MANY txt FILES ARE STORED ON MY COMPUTER? ARE THERE OTHER DIRECTORIES THAN THE SPECIFIC dirX HAVING HTM OR HTML FILES? AND SO ON: full computer insight on the second. Fast associative decision. Superior Intelligence. YOU are.

— FEEDING MICROSOFT IDEAS OF INDEXING — JUST INCREASES THE ALREADY HUGE AMOUNT OF INFORMATION, MAKING THE ENTIRE COMPUTER SYSTEM EVEN SLOWER. BUT MICROSOFT HAS NO OTHER SOLUTION TO OFFER: THE ENTERPRISE CANNOT SOLVE THE PROGRAMMING TASK. SO THE USER IS FORCED INTO A HABIT OF THINKING IN slow mind associative routes. ESPECIALLY EFFECTIVE WHEN DECADES PASS UNDER THE SUPERVISING MICROSOFT WORLD AUTHORITY. What — is there anything else? Say it: You are wrong: Microsoft’s low IQ enterprise is, slowly, killing humanity’s intelligence potential:

   Knowledge is excluded — not by purpose, of course not. But by the low IQ:s own DRIFT. Microsoft is not even aware of the concept — blinded by its own Super Idea.

 

SEARCHORG:

 

Why cannot Microsoft develop ultra fast searching tools in Windows — What’sUp? Why is Microsoft shuttingh down and banning super fine Windows developing TOOLS — What’sUp? Why is Microsoft not allowing users to use the usable — What’sUp? Why is Microsoft uglifying the original super fine  — What’sUp?

   Why is Microsoft&Google the provable world leading destructor in scientific development — the individual human’s way: — What’sUp? SearchORG.

 

FUCK MICROSOFT’S WINDOWS TAGS — THE ONLY WORSENS THE MIND TRAIONING AND ASSOCIATION CAPABILITIES: Test this — and say again:

FOR EXAMPLE VAST — HUGE MEMORY SPACES — PHOTO DIRECTORIES: NAME EACH DIRECTORY BY INCLUDING A DATE STAMP OF THE SIMPLE FORM (MY EXAMPLE) mainYEAR WITH SUBDIRECTORIES .. 1955Apr14 .. Jun25y12 .. Sep1y22 .. AFTERHAND SEARC in our natural human memory IS MUCH MORE EASY, FAST AND EFFECTIVE IN FIRST TRYING ON dates. SEARCH — ANYWAY — IGNORES LETTERS AROUND THE SPECIFIED xxxMAYzzz .. : ORGANIZE DIRECTLY BY GIVING ”SMART” NAMING — EASY TO REMEMBER WHATEVER. We can’t miss dates in our history. That is excluded. NUT IN MOCROSOFT ORGANIZATION ALL SUCH SIMPLIFIED ASSOCIATIVE THINKING IS BANNED — or rather ignored by principles in lack of computer knowledge.

VARFÖR KAN INTE MICROSOFT ORGANISERA NATURVETENSKAPENS FRIA UTVECKLING?

 

— What’sUp?

 

DÄRFÖR ATT FÖRETAGETS PERSONAL INTE HAR KONTAKT MED TYPEN AV BEVEKELSEGRUNDER I SJÄLVA DET TÄKANDE VERKSTÄLLANDE FÖSTÅNDET.

 

— Och HUR kan du vara så jävla tvärsäker på det?

— Därför ATT OM så vore fallet hade den här texten aldrig kommit på pränt.

Det finns ingen diktatur i ett människorättsligt samhälle. FACIT:

 

ON MY sataSLAVE HARD DISK DRIVE UNIT G (ACCESSED BY Computer A, W7 DualCore 64bit): — HOW MANY DIRECTORIES ARE THERE ON IT: WHAT AM I WORKING WITH?      Answer: 22 253 directories taking execution time 0.109 S to LOADaSHOWUp from the already earlier loaded up UnitDirListG.txt (available in the exe-file’s catalog) — IF I WANT EXPLICITLY TO MAKE AN OCULAR INSPECTION.

 

 

HOW MANY FILES ARE THERE IN THERE: HOW MANY jpg FILES, htm FILES, AND FILE NAMES CONTAINING THE WORD ”atom”? ANSWERS on the minute:

THERE ARE 638 291 FILES (exeTime34S), WHEREOF 195 757 ARE TYPE jpg (exeTime14S), 6 286 ARE TYPE htm (exeTime8S), AND 744 CONTAIN THE WORD atom (exeTime8S).

 

 

IF I WANT TO INSPECT ANY OF THESE IN PARTICULAR, I JUST 1. ADD A NUMBER SIGN, 2. reRUN, 3. OPEN NOTEPAD, AND 4. Ctrl+V PASTE THE LIST:

I KNOW MY COMPUTER TO THE WORD ATOM.

 

 

THE DRIVE UNITS ARE SIMPLY SELECTED BY A KEY BOARD COMMAND Ctrl+Shift+D: CURSOR ALIGNS BOTTOM UNDER IN SINGLE endless RUNNING STEPS: SELECT WITH Ctrl+ENTER (if pending working image is on desk, it is saved and returned after the following finishing Ctrl+Shift+D). The Ctrl+ENTER selected drive unit letter shows in the left bottom panel above the M — after a Ctrl+ENTER. Then a key F (find) follwed by a Ctrl+F6 (FileFind) arrives at the FileRead InBox, as above. Make specifications, and collect answers on ENTER. THERE IS ONE SPECIFICICALLY STORED UnitDirList.txt FILE FOR EACH LAST LOADED DRIVE UNIT. SO WE DON’T HAVE TO LOAD THIS ENGINE ALL THE TIME, FOR EACH SPECIFIC SEARCH. Result: fast response. Results within a fraction of a second, in seconds, or in minutes, depending on the size of the object (some 18 000 files per minute, or roughly 300 per second).

 

 

MICROSOFT 2016+ AFFÄRSRÖRELSENS FRÄMSTA GLOBALA UPPGIFT ÄR ATT AVLASTA MÄNSKLIGHETEN SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT IFRÅN SJÄLVSTÄNDIGT TÄKNADE OCH UTVECKLANDE. DET FÖRETAGET HAR INGEN ANNAN AGENDA ÄN DEN: NOLL NATURVETEBNSKAPLIG UTVECKLING därför att affärsrörelsen har aldrig bidragit med någon naturvetenskaplig utveckling och kommer heller aldrig att göra det — det är individens domän, inte affärsrörelsens: kunskap kan inte köpas, inte skaps, inte uppfinnas, inte påtvingas; Kunskap kan bara förtjänas genom naturvetenskapligt studium:

 

— 100% EGET INDIVIDUELLT DATORANVÄNDANDE BESTÄMMANDE: no breaks . Finns inte. Inte en suck.

— Naturvetenskapen utvecklas på INDIVIDENS unika initiativ — Microsoft (2016+) förstår inte själva Det konceptet.

— Microsoft2016+ är eller förefaller att vara mest jätteberömda för att premiera just den bevekelsegrunden. Jättefint.

   INTE ENS EN KATALOGFÖRTECKNING — individens enda egna grundläggande organisationsplan.

   PROGRAM SOM KAN DEN DELEN UTESTÄNGS.

 

 

Okej, DELPHI4Test20XX exempel (5Jan2022) med WINDOWS 10:

— Hur kommer vi åt FILNAMEN i Den katalogen?

— Jag har namnet, eller en del av namnet, på en fil/BILD — ?Atom?.? — som jag vill komma åt — i en av katalogerna jag inte minns namnet på: vilken katalog?

 

Är den avdelningen också DELPHI4Test20XX-bannlyst av Microsoft i Windows 10?

MICROSOFT WINDOWS HAR VAD VI VET INGEN SÅDAN ORGANISATION.

 

MeraDator:

NyHETna: ».. demonstrationstågen sträckte sig från öster till väster med paroller som .. VI VILL HA MER DATORFRIHET .. VI VILL HA MER DA ..».

 

Samma inledande rutin som ovan    annars låser W10 sökåtkomsten direkt .. :

— Jag har namnet, eller en del av namnet, på en fil/BILD — ?Atom?.? — som jag vill komma åt — i en av katalogerna jag inte minns namnet på: vilken katalog? Galant lösning i DELPHI4Test20XX .. :

 

 

Test2011 — 2014? Mina egna testversioner har olika dialogadresser — en egenhet jag inte (i den när testversionen) har åtgärdat. Windows 10 har också sina egna avbrottsdialoger (med olika interna referensetiketter). Sökresultatet ovan höger ger omedelbart full koll på var det sökta finns.

— DELPHI4Test20XX plöjer kataloglistan i DETestEX för att hitta alla förekomster ?atom? som finns i NAMNET till varje befintlig fil/Bild.

— Sökningar kan upprepas och resultaten visas med mellanliggande resultatbild via ett Ctrl+(↑PilUpp-↓PilNer), Enter.

 

— Det går bra — fram till avdelningen USERS och SYSTEM. Där stoppar Microsoft Windows 10.

   ”File not found”. NAMNET eller filändelsen spelar ingen roll. Alltid samma resultat i den nedre delen:

   ”File not found”.  Läs NO ACCESS.

 

Så: OM jag händelsevis sparar något i ”USERS” (Det är typen MinaBilder, Mina Dokument ..), kommer jag helt säkert INTE åt det med DELPHI4Test20XX?

— Alldeles riktigt — på namnsökningen. Sökning på typ textinnehållet (separat rutin som också kräver ett inledande Run as admin ..) innehåller inte den spärren.

   Det är ytterligare en detalj som sänker Microsoft: inrättningen har ingen som helst KUNSKAPSRELATERAD koll på vad den sysslar med i sitt operativsystem: naturvetenskapen undertrycks, nekas.

— Datorn är inte 100% tillgänglig på användarens egna dokument. Helt enkelt. Microsoft bestämmer — och övervakar (allt från 2016+: varje tangentnedtryckning).

   Det är bara Så läskigt det kan bli: inrättningen med bevisbart noll naturvett bestämmer.

 

Läggs i DELPHI4Test20XX sökrutan till ett ledtecken # (Tangent Shift+3) sparas resultaten automatiskt i Urklipp:

— Ta fram ANTECKNINGAR (NotePAD) och koppla med Ctrl+V. Sökresultatet visas som ovan höger.

 

FULL KOLL — MED MICROSOFT WINDOWS 10:s FÖRBJUDNA ÅTKOMSTER: begränsad åtkomst. Jättefint.

 

Så KUL är det det att ”jobba med Microsoft”. Väldigt Socialt Ställe.

Stor respekt för individens fulla och fria universella utvecklingsrätt.

Jättefint. Mina Sidor. Min Dator. Min Hjärna. (»Microsoft planerar implantat ..»).

 

VARFÖR HAR INTE MICROSOFT DEN HELT ENKLA SÖKFORMENS ENS MEST ELEMENTÄRA VERKTYG?

— Jag har namnet, eller en del av namnet, på en fil/BILD — ?Atom?.? — som jag vill komma åt — i en av katalogerna jag inte minns namnet på: vilken katalog?

MICROSOFTS STYRELSE OCH PERSONAL FÖRSTÅR INTE SJÄLVA KONCEPTET — jättevana vid att tillämpa naturvetenskapens olika verktyg ..

 

— Hur kan du påstå något sådant?

— Därför ATT OM så INTE vore fallet hade den här texten aldrig kommit på pränt.

Det finns ingen diktatur i ett människorättsligt samhälle. FACIT.

 

— What’sUp?

 

DET GÅR JU SKITSNABBT. Microsoft: hallå? På fingrets tangentnedslag. Kanon. Hallå?

— Hur länge ska Sveriges, Europas, Världens samlade rättsutövande instanser hålla på att kela med diktaturens Microsofts KÖPTA världsherravälde FÖRRÄN INKRÄKTAREN KASTAS UT?

 

Slaveriet i alla dess former skall vara förbjudet, A4:

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

 

ALL INSKRÄNKNING I INDIVIDENS FRIA UNIVERSELLA PRIVATA UTVECKLINGSRÄTT INNEBÄR DETSAMMA SOM EN LIVEGENSKAP UNDER DEN — HANDEL — INRÄTTNING SOM UNDERHÅLLER BESLAGET: FINNS DET NÅGON ANNAN DEFINITION PÅ VAD SLAVERI ÄR OCH INNEBÄR? Säg. Ge din egen mening.

 

VARFÖR FÅR INTE MÄNSKLIGHETEN SJÄLV UTVECKLA DATORKULTUREN?

Det såg så ut från början med Bill Gates Microsoft och Internet. Sedan sket det sig, värre.

— MÄNSKLIGHETEN SÅG TILL ATT DEN KOM FRAM GENOM FRI HANDEL OCH MARKNAD. OCH DEN VISAS VILKEN RESPEKT DÅ FÖR DEN DELEN?

Om min integritet verkligen vurmas för, varför hindras jag då utan lov i mitt arbete?

   Säg. Visa. Ge gärna exempel. Jättefint.

— AMEN DET ÄR JU FÖR DIN SÄKERHET.

— DU MENAR ATT DU ÄNTLIGEN HAR HITTAT KOORDINATERNA FÖR SANNINGEN?

   Säg. Visa. Ge gärna exempel. Jättefint. Hallå?

TILLTAL UTOM MÄNNISKORÄTTENS UTTRYCKLIGA IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE DEFINIERAR UTÖVANDE FÖRTRYCK. K1 UDHR10Dec1948.

   Säg. Visa. Ge gärna exempel. Jättefint.

— Tilltal utom: förtryck. Säg. Ge din mening. Datorprogrammering? Den måste avspegla Det. Vara grundad på Det. Eftersträva Det. Underhålla Det. Framhäva Det. Samhällets allmäna omsorg. Tryggheten i tillvaron. Inga lås. Ingen ovänskap. Inga intrång. Naturvetenskap — med handel och marknad. Teknik — som inte mördar naturen.

 

— Vilka filtyper kan DELPHI4Test20XX söka textinnehåll på?

— Bara för typen »datordokument före runt 2015» och som fortfarande finns i bruk;

.abw, .doc, .htm innefattar html, .pas, .rtf, .txt, .wps.

— De senare textbaserade datordokumenten har infört kryperingsrutiner som helt utestänger en öppen fri textsökning. DELPHI4Test20XX kopplar noll resultat för sådana.

   Det är (blir) alltså avgörande viktigt för Microsoft att göra sig av »med allt gammalt» för att på den vägen säkra den egna verksamhetens fortsatta världsmonopol.

 

 

MICROSOFT(efter Bill Gates)S PROGRAMPERSONAL TYCKER ATT DET ÄR SKITJOBBIGT ATT ÄGNA SIG ÅT EXAKT LOGISKT TÄNKANDE PROBLEMLÖSNING: REQUEST-ACKNOWLEDGE, MIKROPROCESSORNS ENDA TILLGÄNGLIGA SPRÅK: ASSEMBLER: MNEMONICS. BORLANDS TURBO PASCAL: 8bitar, 16 bitar, 32bitar, 64bitar .. — hela programutvecklingskonceptet. UNIVERSUMS I SÄRKLASS MEST SNABBA, EFFEKTIVA PROGRAMSPRÅK — SOM MICROSOFT (EFTER BILL GATES: Windows 10 2016+) HELT HAR SPÄRRAT programutvecklingskonceptet för.

— INRÄTTNINGEN FÖRSTÅR INTE KONCEPTET: kunskap — teknik: naturvetenskap. SÄG ATT JAG HAR FEL: Säg det. Visa.

— Mänskligheten lider FÖRTRYCK under Microsoft&Google MED ASSOCIERADE. SÄG ATT JAG HAR FEL: Säg det. Visa.

 

The instance that:

FORCES — cookies — COMPUTER INVOLVED INDIVIDUALS TO THINK ACT REFLECT ADAPT ADOPT ASSOCIATE UNDER its SUPERVISION. Those who do not consent, are locked out from previous Free Internet.

— A historically unique — what we know — (funda-) mental dictatorship of tremendous vastness. Never before seen or heard of. ”Restart your computer or we will do it for you”. Self proclaimed intruders — ON market and trade enterprises: slavery: trade with — and on — human rights.

— And the juridical system approves — and supports. World Web Established Dictatorship. They do not even understand the concept — blinded by the idea of Supremacy. CLASSIC FASCISM.

 

Begin: W10

SÅ: HUR VILL VI ENKLAST KOMMA TILL SKOTT FÖR ATT HITTA FILEN MED ORDET I? »IdealProgrammet»?

   plocka bort allt bjäfs och låt mig skriva in ordet och ENTER hitta det jag söker — please. Hur?

 

 

EXEMPEL

Vi håller oss helt och hållet till Windows 10 huvudkatalogen (C://)

enligt exempelförteckningen med underkataloger i MeraDator:

 

DELPHI4Test20XX innehåller MÅNGA olika program funktioner för bild och text.

— Med utgångspunkt från att det just har startats upp — eller att vi avbryter för textsökning mitt under typ en bildbehandlingsuppgift:

Vi visar utseendet i senast snygga bevarade i Windows 7 Home Premium 2009 Servicepack 1 — Windows 10 har vandaliserat den delen, helt:

— HUR SKA TEXTSÖKNINGEN PÅ DATORN INITIERAS utan att ha ihjäl mig med kryptiska hjälp som jag ändå inte begriper ett endaste nå av hur mycket du än försöker inbilla mig annat, please?

1. TESTA ett

G (S)

för ”go” ¦ ”Search”:

2. (.. oj .. bra respons ..)

Skriv in sökordet — eller gå ur med ESCape — åter med G igen:

3. TESTA ett

ENTER

för ” .. försök nu, please, att få fingrarna ur och visa mig nåt .. konkret .. praktiskt .. ”:

ANVÄNDARENS ABSOLUTA FLASKHALS — det går inte VIDARE utan viss bekanskap med datorns interna organisation av katalog och fil — en inlärningsfråga, oftast med kort intid:

 

   

 

— THERE IS NO ESCAPE FROM THESE COMPUTER ORIGINAL DATA BASE ROUTINES: practise them now and then, and they will be easy to handle. And remember.

   In DELPHI4Test20XX a special ”repeated routine” command is practised for simplity:

   SUPPOSE WE ALREADY KNOW WHERE TO SEEK — let us say in our main directory for our UniverseHistory htm-documents: we searched there last time. In that case — provided de file extension form (*.htm) is specified (Ctrl+H adds it automatically), there is only one keystroke to add:

4.

ENTER

.. a chance to escape — if something came along .. (Classic Yes No Cancel — 2022 long gone .. )

5.

ENTER

— Depending on ”search frequency” (Windows has internal routines speeding up repetitive commands) the search time (in this case no more than a single second) can be longer or shorter.

 

WE COULD STOP THERE — SATISFIED WITH THE INFORMATION WE NEED — WE CAN HANDLE THE REST MANUALLY. THANKYOUVERYMUCH.

 

A key sequence Alt+LeftArrow narrates and compresses the actual results:

 

Additional rows expose the ongoing search, disappearing at the end, showing only the hit number.

— Remove it with an ESCape.

And an additional cursor hovering the blue file rectangle changes the SearchCompleted panel with specific information in what directory and catalog the hovered file resides:

 

 

The Found Set of files — if longer than the window height — are scrolled by Shift + Left¦Up=↓ and  Right¦Down=↑ Arrows.

— The blue rectangles are RGB-coded specifically for each item (from darker to brighter). Hovering the cursor over it, it takes the RGB-code associated with the file and opens it on ENTER in the computers actual WebBrowser.

 

Pressing another

6.

ENTER

opens the actual file in the actually computer selected web browser environment (adding a flag icon to the left to show it is open).

— And from there, a conventional Ctrkl+F highlights the FoundWORD.

 

Start: Begin

SO HOW DO WE CHOSE A DETestEX DIRECTORY FROM START?

— DIRECTLY FROM

?

F6:

 

   F6 recalls the DETestEX katalog — in a TREE format: Node1 Node2 Node3 .. NodeN but vertically — exactly by order as we see it (in a horizontal vew) in the File Explorer window.

 

 

 

And it is fast. And it never ever presents crap. No exceptions. ENTER searches on last selected. Ctrl+Shift + ENTER searches the actual highlighted included all its subdirectories. Ctrl + ENTER same but without subdirectories. Shift + ENTER: special (preselected domain, additional tutorial).

 

 

— I’M TERRIFIED: How does it look — Microsoft: why not .. hello, anybody home?

Computers were never, really, the most deep interest in Microsoft (2016+) after Bill Gates.

— They bought it for potential »mental power over the masses»: ”Restart your computer, or we will do it for you”. Tell me I’m wrong. The individual human being’s own private right. No breaks.

 

 

KNOW YOUR COMPUTER — understand its architecture

On top of the node tree is displayed a stripe with the last highlighted in explicit complete text.

 

 

 

THE SELECTED END NODE ALWAYS DISPLAYS ITS scrollable (Ctrl+↨Arrows) if long CONTAINED FILES OR CATALOGS (with inner special DELPHI4Test20XX additional functions we leave here [»advanced computer nerd stuff»]).

— Once familiar with how the simple navigation keys ←↨→ functions on the DELPHI4Test20XX window (no panels: it’s only image code on a DETestEX container) there is not much left to chose on in seeking a most simple approach:

G, write, Enter, Ctrl+FileExt or write manually, Enter or F6, Arrows, Enter with Ctrl+Shift options.

Instead of the initializing G, a direkt F for FIND can be given. Same end result. Always Cancel/Regret with ESCape key.

   An ESCape key always cancels. Ready to begin anew.

 

 

 

 

Organization: SEARCH — Jan2022

 

I WILL SURRENDER IMMEDIATELY — if ANY PERSON ON THIS PLANET EARTH CAN EXPLAIN TO ME, OR OTHER, THAT THIS FOLLOWING JUDGMENT IS FAULTY, IN ANY KIND OF NATURE OR WAY:

The photo TYPE  below proves that our present type of humanity is 100% incapable of understanding the meaning of : ORGANIZATION — someone DID miss the on ramp:

 

STATE ATTACKS FORMATION — 1800+

Exempel — ALLMÄNGLOBALT INTRÅNG I MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER | ————————————————————

 

 

 

Exact VIRUS picture: what it is, what it looks like, how it evolves ”MUTATES” in universe, and from where, and under what conditions — do disclaim the one who can.

 

 

OffLineTEST—Jan2022: Microsoft Company 2015¦16+ cannot leave the computer’s owner alone

enabling an optional computer handling private culture free from intrusions

 

Left: Normal Windows function on two (highly) useful and tested search engines: Super Finder XT and DELPHI4Test20XX on a 64-bit Win7 dual core computer: sparse CPU heat.

Right: same search engine programs tested in Windows 10 Jan2022 with corresponding image dumps from the CPU meter gadget: so high CPU stress that program execution time is severely and markedly — shockingly by comparison — reduced. The computer’s owner is not allowed to use the purchased computer at its original Windows standard. One example.

— Microsoft Company 2015¦16+ has built up a world wide jurisdictional protection in care on its own proceeding interest for continuing its hiJ on humanity’s Windows Interest.

— It was (Bill Gates & Humanity’s) Windows. Not ”we buy it so we can do whatever we want with it” Windows. PayTime it is: freedom to humanity: freedom from slavery.

 

Example of copyright infringement — from Microsoft Company 2016+: UGLY AND VANDALIZED, DESIGN DESTRUCTION ON A PERFECTLY FINE DEVELOPED WINDOWS: vandalizing the use of original Windows API functions [Application Programming Interface] — introducing programs — Windows Own [After W95] Hated Search Engine — with concepts that forces primitive ideas of computer use onto humans that have no chance in a choice for themselves — because Microsoft Company cannot solve the programming problems. Please: Do correct if wrong. I will surrender immediately — on such presented facts.

 

Program development — 1980+ — in The First Free Human Mankind Produced and Developed Windows Operating System — outside Windows 2015¦16+

SEARCHWindowsDied2016Quotes from WOLF RADIO, LLC — WHY WINDOWS 10 SUCKS. Below: just confirmations by examples: the rape on humanity

Using a Computer demands some basic Computer Knowledge — which Microsoft Company 2016+ seems most interested in removing from human (in) sight.

organization of DELPHI4Test20XX — FindWORDinFILE exemplified — in a Windows7 DualCore 64-bit CPU (2GHz) machine:

 

We never — ever — select DRIVE UNIT manually. Ctrl+Shift+D allows UNIT AWARE selection of available drives — One in = new driveICONshow: one out, driveICON removed.

— The example above is used only for MACHINE TEST — We rarely will search all files *.* on the whole hard disk unit for a potential content of a word or name. However in doing so, we will know the limits of the search engine: We never — ever — write a search PATH manually: we select a command that lets us chose from a computer known CONTENT:

— We always write — manually — THE WORDS to look for. No more. No less. We have A FULL CATALOG LIST in a separate text file where all catalog NAMES are listed — for a first fast search if so needed — within a fraction of a second. But WINDOWS never had such a one. See below in