UNIVERSUMS HISTORIA | PemEappGammaProjektet | Elektronikens grunder | 2015IV27 a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2016-12-13 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 11Jun2013  E12  Bild 105 — 21Jun2013 E21 Bild10 · Nikon D90 -- PRAKTISK ELEKTROMEKANIK — Se även från HUVUDDOKUMENTET MED ÄMNESORIENTERING

 

sök ämnesord överallt inom ELEKTRONIKEN i separat sakregister för Praktisk Elektromekanik i  sakregister elektroniken  

Gammaprojektets alla dokument — Maj2012-Jul2016 |

 

 

Se även särskilt för nybörjare i ämnet

Användarmanual för nybörjare på digitala oscilloskop |

Gammaprojektet klarar inte uppgiften utan avancerade test- och mätinstrument

 

Se fullständig sammanställning Dec2016 i

MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST

[MEL] från Framtiden 2016+ i GMR2016

 

GAMMAPROJEKTET 2012-2016 — kort dokumentlänkad översikt:

 

FÖRSTA ANSATSEN

Första TIA-testerna

UPPTÄCKTEN

OMFATTANDE

Endast BATTERIER

GENOMBROTTET

SKÄRMLÅDAN

TI5A -- Gammarespons

7Jun2012

2012-13

Dec2014

2015-16-

2016-

Maj2016

Maj2016-

26Jun2016-

strömförsörjningen

Begin: LjusflashTest

nätet stör

signalanalys

LowPow-VoltRegul.

2TGamma

enkla experiment

Lönen för mödan

 

Bilderna ovan med — texterna under — länkar till aktuella avsnitt.

Bakgrund med förklaringar och länkar nedan.

 

 

Bakgrund Sep2016 -- TNED:

Hela den avgörande kärnan i Universums Historia:

 

 

Från BLIXTURLADDNINGENS FYSIK 2012 gjordes observationen med koppling till RUBRIKERNA att Glödspåren sprids i riktning som hålexpansionen (CATtest Mar2013).

— Med det uppslaget infann sig strax insikten i en avgörande mätmetod för att försöka avgöra den avgörande frågan om gammaförekomster i samband med blixt/gnisturladdningar från speciellt höga stötströmmar (>80.000 A). Vi vet nu redan (sedan tidigare kända etablerade observationer) att såväl gammastrålning som positronförekomster i vissa fall uppträder i samband med atmosfäriska blixturladdningar. Enligt TNED har den detaljen stått klar redan från början (Atomkärnans härledning — se ATA/CAT). Folieurladdningarnas teori (RUBRIKERNA) har enligt TNED visat kopplingar till den matematiken. Så återstår endast, om alls möjligt, ett avgörande klargörande experiment. Eller helst ett direkt bevis som upplyser oss om vad som gäller: går det eller inte: finns det eller inte. I vilket fall är kunskapen om och inblicken i vad som gäller välkommen: Svaret på frågan om mänsklighetens framtida energiförsörjning kan realiseras rent teoretiskt efter den avancerade modell som TNED har visat: helt fossiloberoende — ja eller nej?

   Det blev, tydligen, en hel livsuppgift att finna svaret på.

   Med framryckningen i DE DISKRETA GAMMASENSORERNAS OLIKA KONSTRUKTIONER finns nu själva den tekniska förutsättningen — som vi tror — för att utföra den slutliga avgörande mätningen — på sätt som kan kontrolleras med relativt enkla medel och utan kostsamma expeditioner. Men innan den kan genomföras finns fortfarande avgörande signaltekniska detaljer som måste studeras separat: hur starkt närliggande koncentrerade elektromagnetiska pulser rent generellt påverkar, om alls, skärmad elektronik (våra konstruktioner) för att därmed säkra alla eventuella felkällor i det slutliga avgörande testet. Vi är inte, riktigt, där än. Men snart. Upplösningen är — tydligen — nära.

 

 

Gammaprojektets alla dokument — Maj2012-Jul2016

 

       GAMMAPROJEKTET 2012V-2013V—2016XX- —  Översikt

 

GammaWebben

 

 

GAMMASENSORN-dokumentet — det då enda i ämnet —

PemEappGS.htm#PemEappGS

avslutades September 2013 med orden

 

” Det blidde inget mer experimenterande i detta skede. Huvudsaken stod redan klar. Och vi skulle nu försöka förverkliga avancerade matningsspänningar för att kunna testa kopplingarna fullt ut via fullt avskärmade byggblock.

— Dessa arbeten är ännu (Sep2013) under utformning.”.

 

 

KRETSUTVECKLINGAR OCH TESTER — för att försöka nå fram till en användbar gammasensor eller gammadetektor baserad på diskreta komponenter — PiN-dioder + transistorer, operationsförstärkare — hade då utvecklats fram till TIA4-kretsen (Gammasensorn Apr/Sep2013) — från första betecknade TIA3-kretsen.

 

Efter Sep2013:

Vad hände sedan?

Hua.

   Hela Historien har nu (Jul2016) uppvisat verkliga gammaavkännande kretsresultat (utförligt från Gamma2T) — och vi närmar oss, så sakteliga, slutmålet. Men först: Historien bakom.

 

— Saker kom emellan runt hösten 2013 som gjorde att GammaProjektet tillfälligt måste skjutas åt sidan — eller i varje fall flyttas ner ett snäpp i listan på »Prioriterade UH-kandidater».

   Vissa mellanspel (icke då dokumenterade) gjordes under året 2015 — utveckling och testbyggen med tanke på speciellt stabila/lågbrusiga spänningsregulatorer — oundvikligen nödvändiga för de vidare försöken. I samband med dessa arbeten gjordes en del upptäckter som krävde ytterligare (konstruktiva) fördjupningar: det stod snart klart att endast batteridrivna strömförsörjningar kunde komma i fråga OM nu kravet skulle vara absolut maximalt (kemiskt) rena utspänningslinjer.

   Ytterligare en avgörande upptäckt, eller rättare insikt/inblick, avgjorde det fortsatta utvecklingsarbetet:

— Detaljstudier av transienter (ljusflashar — motsvarande enstaka gammapulser) kräver ett digitalt minneslagrande oscilloskop (DSO). Det gick inte att komma ifrån längre.

 

 

Svensk manual till »KinaSkåpet» — digitaloscilloskopmanual

 

Se DSO-manualen — alla elementära funktioner beskrivs på svenska — med bildlänkar på knappar och rattar med basbeskrivningar och i förekommande fall enkla exempel

 

Universums Historia vill — tydligen — puffa för digitaloscilloskop:

 

— DEN som är seriöst intresserad av elektronik (på amatörnivå), och tänker ha det som intresse vid sidan om, vad som helst, hela livet ut: Investera i ett digitaloscilloskop.

   Garanterat Tillfredsställande.

   Kjell&Company (bl.a.) har varan. Mitt exemplar inhandlades 2015 — billigaste typen för runt 2.500:- av arten 25MHz med 2 kanaler.

   Men: Manualen

 

den är på mer eller mindre hieroglyfisk »KinaEngelska»: medföljande PDF-dokument kan inte sökas i, och installationen KAN verka krånglig (hopplös) om man inte känner till grunderna, eller kan gissa (»hacka») sig fram till lösningarna — här har utförliga instruktioner lagts till med framgångsrikt testad installation i Windows 7/8/10, alla fungerar (samt även i Windows XP).

 

är rena galejan.

— I den djupa angelägenheten gjordes — således — för Universums Historias räkning en särskild DSO-manual med referens till den aktuella varan

 

UNIT-T  UTD2025CL  25MHz  250MS/s  DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE

Se DSO-manualen.

 

Instruktioner finns där hur programvaran kan installeras på Windows — XP/7/8/10 har testats.

   En del Extra Tricks (kanske) behövs (UppdateraDrivrutin) för att få programvaran att koppla Apparaten. Men dessa är inte olösliga — de beskrivs exemplifierat i manualen.

   Läs den först — och avgör sedan — om intresset är seriöst.

   Om råd och innehåll sporrar: köp ett digitalt »KinaSkåp». Absolut.

 

Instruktioner finns i 2TGamma hur digitaloscilloskopet kan användas tillsammans med komponenter från ElectroKit och Kjell&Company för att få syn på den kosmiska reststrålningens gammaenergier här nere på Jordytan — i medeltal 1 förekomst per 1-3 minuter i vårt Regionkryss och med PiN-dioderna (ElectroKit) BPW34 eller likvärdiga BP104 — bara hålkomponenter, kopplingstråd, skärmad kabel; Inga lödningar, inga etsade kretskort, inget ytmonterat, bara ett litet kopplingsdäck på ett underliggande jordplan (Aluminiumfoliebeklädd yta) + en egenskonstruerad aluminiumfolieklädd Skärmlåda utskuren i passepartout. Ritning finns i Skärmlådans Konstruktion.

 

 

Den allra främsta anledningen är enkel: Funktionen SINGLE (fånga en enstaka puls) och TIDSSVEPET GENERELLT. Alla förekomster på ett DS-oscilloskop visas/bevaras FIXERAT över hela displayens tidssvep. Ett analogt oscilloskop till jämförelse visar bara signalen där elektronstrålen för tillfället sveper fram: Allt förflutet syns bara som ett allt mer falnande fosforescerande ljuseko. Noll detaljkoll. Vill man studera någon (sådan) detalj, får man ta till en fotograferande Kamera.

   Många avgörande DSO-exempel presenteras f.ö. löpande i denna framställning — till jämförelser och analyser.

 

 

Men Historien nu då, åter till den: Hur gick det sedan?

(Det är SÅ jäkla spännande, att jag tror jag håller på att DÖ — berätta mera).

 

 

— När väl alla Prioriterande Inbrytningar lagt sig till ro (början 2016, speciellt från vårkanten/försommaren) — och GammaProjektet började klösa i på allvar — var det som om alla fördämningar hade släppts loss. Wao. Fanns det SÅ mycket att hämta?

   Maj2016:

— Var det verkligen sant?

   Jun2016:

— Hur i helsicke ..? Drömmer jag inte?

   Jul2016:

— Nä nu jä .. .

 

 

TIA4-kretsen hade (2015, mellan-arbetena efter avslutet Sep2013) utvecklats via test med ljusflashar — rivstiftet till en gastömd cigarettändare nattetid — till en högkänslig TIA5-krets med slutbeteckningen TIA5A. En gammal (2001) rökdetektor med ett 1µCi Am241-preparat hade demonterats (2015) för att användas som gammatestande källa. Men TIA5A-kretsen vägrade visa något BEGRIPLIGT i närvaron av Am241-60KeV-gammakvanta. Ett tag såg det ut som att kretsen visade gammarespons. Efter en paus, och upprepade test: intet. Inte ett liv. Och så fortsatte det ett tag. Jättekul. Det kanske är bäst, trots allt, att kasta ut datorn. För säkerhets skull kanske det är bäst att klippa av benen på alla operationsförstärkare också — kanske Borra stora HÅL i dem — så att man är säker på att ALLT motstånd är säkert fimpat.

 

 

 

Americium-241-preparatet från den gamla (2001) rökdetektorn demonterat och färdigt för gammatest.

 

 

Genombrottet — som skulle leda fram till en aktivt gammaavkännande TIA-krets — inträffade runt 1Maj2016. Se utvecklingen med Gamma2T-kretsen från Kainka-originalet 2011 och den senare efterföljande TIA5A-kopplingen.

 

Genombrottets allra första kretsbygge blev av typen TvåTransistorsBygge i »NASA-version» — typen med omgivande täckande aluminiumfolie (»Satellitversionen»). Men också, med den förslutningen, med begränsade möjligheter att testa olika komponenter; Man får riva hela förpackningen för varje gång man ska byta/testa något alternativt, och sedan vira om igen. Efter runt 5ggr är Al-folien rejält tilltygad, och en ny dito måste klippas till.

   Behovet av en mera sofistikerad testanordning blev snabbt akut:

— Strax utvecklade sig mera avancerade skärmningskonstruktioner (VinjettBilden): enkelt konstruerbara avtagbara metallbeklädda lådlock med underliggande kopplingsdäck visade sig fungera utmärkt. Med separat Jordkabel + Skärmade tilledare avlöste reguljära mera avancerade komponenttester varandra i snabb takt.

   Resultaten infann sig omedelbart.

   De olika versionerna (fram till Jun2016) finns samlade översiktligt i Skärmlådorna.

— Transistorversionen som sådan 2TGamma visade sig — dessutom, snabbt — kunna utvecklas till (betydligt) högre känslighet med hjälp av en extra JFET-transistor. Rejäla resultat visade sig. Nu du.

 

 

Och så började (kanon-) resultaten ramla in: TIA-OP:n CA3140 med R(TIA) som backspänd switchdiod visade sig plötsligt — helt oväntat — fungera

 

— Tidigare »teorier på grund av hopplösa resultat» hade i princip förpassat själva TYPEN till något man — inte direkt — nämner vid namn. Plötsligt ändrades hela scenbilden. Vad innerst inne i den mest glödheta ..

 

 

Test med en TIA-OP som CA3140

 

med normalt sett »för låga matningsspänningar (4V81): långt under »normala» 9V-batterimatningar och som normalt INTE (brusfaktorn) ens BORDE KUNNA visa gammarespons, det + en backspänd switchdiod 1N4148 [2,7GigaOhm vid 5V från tidigare separat mätningar]

 

visade att en TIA5A-krets — den mest enkla av alla (Se ursprunget från TIA4) — reagerade på gammakvanta från Am241-preparatet (Se TIA5-kopplingen).

   SÅ:

— OM man får bli hur galen som helst i Elektroniken, skulle nuläget vara Det:

   Jubla Nu.

   Omöjligt BLIR möjligt. Tydligen.

 

Det bästa av allt:

— Vem som helst kan bygga den oförskämt enkla testanordningen och kolla själv med hjälp av ett digitalt oscilloskop — om inte direkt via Am241-preparat så i vilket fall via Kosmiska Bidrag. Se särskilt från KONSTRUKTION AV SKÄRMLÅDAN med Långtidstest och TESTRESULTAT GP2tJFET.

— PiN-dioderna BPW34 och BP104 (samt det mesta övriga 2016) finns på ElectroKit.

 

Särskilda mätserier (Mätserierna) genomfördes

 

en specialkonstruerad fast mätram [Am241-ramen] anställdes för att garantera precisionen i upprepade fasta likadana positioner med gammatest på olika mellanliggande material

 

för att kontrollera och säkerställa ATT PiN-dioderna verkligen reagerade på just GAMMAKVANTA — och inget annat.

— En del Webbiga ExperimentNissar, nämligen [iPiN-uppgifterna på webben 2016] — som, tydligen, inte ger referenser, men ändå är (förmodligen omedvetet) rebelliska mot en redan etablerad klassisk experimentalfysik (Focus Materien Citat) — menar att Alfa- (och Beta-) emissioner också tränger igenom Aluminiumfolie.

   Här får dessa eminenta PhD-kandidater hemskt gärna träda fram och blända oss med Sensationella Nya Rön i ämnet Redovisad Precisionsmätning på Alfa- Beta- och Gammaemissioner — till jämförelse.

   I vårt fall, denna presentation, påverkas tydligen inte aluminiumskärmade PiN-doder av annat än gammakvanta — inkluderat Kosmiska Stråleffekter: I medeltal, vårt RegionKryss (Mellansverige), ca 1 per 1-3 minuter, ibland rejäla höjdare. Se samlade DSO-oscillogram i Långtidstest och TESTRESULTAT GP2tJFET). Helt enligt redan känd etablerad litteratur (i BASDATA ges en del allmänt kända YtJordiska referenser).

 

Se vidare i de aktuella avsnitten  i

 

Gamma2Transistor-kretsarna

 

GammaOP1-kretsarna

 

 

ÄNDAMÅLET med allt det ovan framställda betecknar ett avslut för hela framställningen i Universums Historia: Att i slutänden, som test på hela innehållet i TNED, få fram en tillräckligt avancerad kretsform — och kunskaper om alla möjliga sidofenomen för att så långt möjligt utesluta ev. SensationsNisses privata ResultatFestligheter — med vars hjälp de slutliga gammatesterna på de mycket speciella folieurladdningarna kan genomföras.

   Se utförligt med inledning från Kanonläge för gammatest — med kommande fortsättning, vilken den än blir: Lösningen på mänsklighetens energiproblem, och hur det gick.

 

——————

Editor3Jul/8Okt2016

 

 

ÖVERSIKT — 60KeV GAMMAKVANTA FRÅN Americium 241 i Universums Historia

Gammaprojektet — Gammasensorer med diskreta elektronik HÅL komponenter utan lödning och utan etsade kretskort — genombrottet från Februari  2016

 

 

Ett försök att bygga en anordning för test av eventuella gammaförekomster i folieurladdningar enligt teorin i TNED för CAT.

 

 

Foto:   24Maj2016  SkärmLådan Bild6

 

 

2016 — med uppstart från 2012:

GAMMAPROJEKTET

— den enkla (Kainka 2011) 2TransistorGammasensorn verifierad + vidare

 

Prioriterande ämnen:

 

Graferna illustrerar hur kunskapsämnena i Universums Historia framträtt prioriterande i utvecklingen av de olika ämnesdokumenten — hur Gammaprojektets mest angelägna detaljer tvingats bakåt på grund av den allt mer tilltagande angelägenheten att påtala en allt växande flora av intrång i mänskliga rättigheter, med associerad statlig kommunal naturvandalisering. Här närmast bakåt från 2012.

   Se särskilt nedan i MiljöGamma och Vårt Globala Ansvar.

 

 

Avbrotten med angelägenheterna att framhäva det viktigaste

 

— GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER och det chockerande uppmärksammade — men ännu (Sep2016) tydligt (och märkligt) webbtysta — statens och kommunernas omfattande naturmord, naturförstörelse och naturvandaliseringar — se utförligt från Statsfröjden 2013, Bakgrunden och sammanställningarna i GLOBALRÄKNINGEN 2015-16

 

tvingade under lång tid det angelägna gammaprojektet på framtiden.

 

 

GAMMAKVANTA FRÅN Americium 241 via 2TGammaSensorn (Kainka 2011) — Bygg den själv på kopplingsdäcket: — kolla Kosmiska Gammastrålningens bidrag

Inledande KretsTester via V2

 

 

 

Foto:   24Maj2016  SkärmLådan Bild11;12 — PiN-diod BPW34 ger samma resultat som PiN-diod BP104 — samma kapseltyp, bägge hos ElectroKit.

Vänster: Utan närvaro av Am-241-preparatet. Tydliga = KRAFTIGA  bidrag från Kosmisk Strålning framträder —  i medeltal 1 förekomst per 1-3 minuter.

Höger: Am-241-preparat lagt direkt över PiN-dioden. Förekomster framträder med betydligt lägre amplituder men i mycket snabbare takt — något olika beroende på kretslösning.

 

 

Se vidare utförligt i 2TGamma.

 

Först med färdigställandet av de bägge ovannämnda humanioraämnena — kunskapsgrunderna, tydligen, som vi människor lever av — kunde en mera rigorös fokuserande kraft koncentreras på gammaprojektet. Och, som det visade sig, med full utdelning. Se Gammaprojektet 2012-16 i kort länksammandrag.

 

Miljön kring Gammaprojektet Sep-Okt2016

 

Nu (Sep-Okt2016), när de mest viktiga kretsutvecklingarna i gammaprojektet står klara (Se Länköversikt och BakgrundGamma), och vi närmar oss slutdelen (det avgörande gammatestet antytt i Kanonläge för gammatest), gör sig återigen humanioraämnena påminda: Statens och kommunernas ytterligare utvidgningar av den alltmer folkligt populära etablerade globalintelligensens växande företräden med ännu mera avverkningar från ursprunget:

 

 

Den Naturligt Orörda Naturskogens grymt oerhörda rofyllda jublande sällhet — en minut räcker för Raketbränsle i Fyra(×10) År. Minst. Vilken oerhörd tystnad. Vilket Lugn.

 

 

Långt bort i bakgrunden, svagt, hörs ibland tokigt fin fågelsång. Ljusspelet. Dofterna. Tar andan ur en. Den här skogsbiten är säkert minst 100 år gammal — orörd 2016.

 

 

De träd som lämnas kvar levande efter statens framfart, dör i allt mer tydligt synlig omfattning (TD).

— Vandaliseringen vid/i/på/omkring kalhyggen och tättbebyggda områden där naturlig tillväxt systematiskt hindras, är djupt och tydligt upprörande uppenbar för det nakna ögat:

 

Satanistsamhällen  breder ut sig:

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter:

Väldigt mycket gärna rätta om FEL:

— Bilden nedan vittnar, bevisar och understryker också bilden av ett — bevisligt — under flera uppväxande generationer utbildat våldsdyrkande — satanistiskt  — skräcksamhälle: resultatet, tydligen, av dödspsykningar mot och därmed utrotning av våldsvägrare under 150 år (Statens Pacifisthat) med tillhörande grundligt utbildad naturgestaltningsskräck (Bakgrunden): Stats- och Samhällsskicket undanhåller upplysning om, undervisning i och kunskap om mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948):

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter: naturhat — satanism — våld, intrång, allmänt utbrett människorättsförakt och naturharmonibespottelse. Ingen frisk vettig människa vill leva i den här typen (»oproklamerad naturuppenbarad radikalsatanistisk svensk nykultur»):

 

 

Statens naturhat Sep2016: För min egen del: Det är omöjligt att förstå hur de människor fungerar som bär ansvaret för något så fult, vanställt och vandaliserat som i bilden nedan, på ANNAT sätt än att De ömkliga kosmiska krypen inte är förmögna att förstå en enda stavelse i fri och rättighetsförklaringen från 10 December 1948. Inte en prick.

 

 

Att människor ska tvingas bo i en sådan totalt uppenbart deprimerande och nedlåtande, förolämpande tydligt vandaliserad miljö kan bara beskrivas som en enda stor skam i mänsklighetens samlade kulturhistoria: Blotta Möjligheten att Uppleva Naturens Vidunderligt Generösa Livgivande Lugna, Stillsamma och Fridfulla och Fridsamma Skönhet är övertydligt fullständigt, totalt skoningslöst Utrotad. Ställ dessa vettlösa människor inför en Naturdomstol, som SÅ hindrar sin medmänniska från att utvecklas som människa. GUD vilket naturförakt.

— Varför står ingen upp och visar att man tar illa vid sig i blotta åsynen?

Foto:  19Sep2016  E3  Bild--9

 

Träden dör:

Sammanfattning Okt2016 — staten fortsätter sprida stora öppna blödande natursår: 

Med tydlig fortsättning från de nedslående observationerna i Träddöden 2015, och den orsaksmatematik

som tydligen sammanhänger med verksamheten — vid alla makters makter: visa att den framställningen är felaktig, osaklig, ogrundad:

 

Skogsindustrins Argument med fortsatta vandaliserande skogsavverkningar; Trafikverkets Attityd med fortsatta naturmord; Mauna Loafunktionen i Globalräkningen som tydligen i Jämförelser, Exempel och Korsreferenser med IPCC-samfundets uppfattningar om det globala tillståndet beskriver, förklarar och redovisar i detalj en helhetsförklaring som garanterat INTE är populär i regerings- och riksdagskretsar: helt diametralt motsatt nuvarande populära uppfattning:

— TRÄDDÖDEN (många svenska webbartiklar finns 2016 på webben med sökning på ”träddöden”) enligt Mauna Loafunktionen i Globalräkningen har INTE fossilförbränningen som primär orsaksbov, utan avskogningen från 1800; Den ursprungliga kolbank som den då befintliga naturskogen band upp i naturskogens slutna kolkretslopp, ligger nu utdumpad i atmosfären som extra tillskott utöver fossilbidraget — och befinner sig i stadigt växande, praktikexempel som i bilden ovan: statens ständiga utvidgningar med MigHövdingTa ännu mer ProfitMark av naturskogen — Jordbiosfärens ursprungligt konstanta livskraftspotential. Därför dör träden. Mer och mer arbetsbörda läggs på kvarvarande levande träd, men som de inte är naturbyggda för att klara.

   EXTRA ENERGIKÄLLOR i den redan övermättat kolbemängda närluften ger (naturligtvis) bidrag till den negativa process som får bladens och barrens stomata (andningsorgan) att haverera. Flera artiklar på webben (upphittade Sep-Okt2016) berättar om mätningar och observationer som gjorts i närheten av mobilantenner (marknära sändare), där det tydligt framgår att träddöden är bevisbar; Den extra (högfrekventa) energin ger en förstärkningseffekt av ett redan utvecklat degenerativt tillstånd.

   Mina egna uppföljande undersökningar (2015-2016), speciellt i obebyggda regioner (med garanterat urusel mobiltäckning) visar att träddöden även finns där — numera tydligen överallt. Orsaksbilden tecknar — då — ett enhetligt sammanhang (Simard 2012): Träddöden är mest påtaglig där de största markavverkningarna skett (det viktiga markrotverket förstörs, och därmed näringsgrunden), och där sådan avverkning sker löpande med hindrad naturlig återväxt: På, i och omkring kalhyggen, vid och omkring gång- och cykelvägar, särskilt lokala växtlokaler med extra närliggande (högfrekvent) strålningsenergikällor. Träddöden ses som mest i tättbebyggda områden (min grovtest grovt runt Mora-Västerås med Siljan, Väsman-Barken), och sedan i allt mindre omfattning längre ut. Utvecklingen (jämförande fotografier) kan studeras nu 2016 per säsong: träddöden sprider sig, tydligen snabbt.

— Men varför ... (.. lever människor i okunnighet om dessa ..)

— Kolla »Kunskapsgrafen» med upprinnelse i början av 1800-talet: Den Moderna Akademin byggs upp på en grundligt reguljärt inrotad uppfattning — vi som barn — om marknadsprofit — en egenhet som Naturen, i tidens längd tydligen, dömt ut redan från ruta ett. Nu. 2016, är varenda instans på Jorden beroende av just profitmarknaden. Och därmed därför, som det ter sig: Inte en enda instans i ETABLISSEMANGET vill vidröras ORSAKSSAMMANHANGET med så mycket som ens en handhållen TÅNG EFTERSOM den orsaksbilden innebär en dödsdom över all form av marknadsprofitering, speciellt skogsindustrin: den primära orsaken (Mauna Loafunktionen i Globalräkningen) till träddöden. Det är en förfärlig meningsform, i konsekvensformen även helt överraskande för mig själv.

   Därför. Ingen vill TA i förklaringsbilden. Den är PEST. Befolkningen hålls ovetande. Statspropaganda.

 

Staten (Bakgrund) bedriver sedan 2010+ ett människorättsinkräktande korståg — mot naturen: mot mänskligheten.

 

Noll varskoende information: Omfattande naturpartier sågas systematiskt ner och ersätts av stora, omfattande kala, breda, växttomma, tydligt naturvandaliserade och — ytterst — starkt naturvanställda naturförfulade panoreringsytor, såväl horisontella som vertikala: Befolkningen påtvingas tydligt naturnedlåtande panoreringsvyer på tydlig kredit av en enögd karvande ätande profiteringsmaskin. Panoreringsytorna underhålls sedan som sådana av en ytterligare anställd fossilberoende fordonspark med stora specialbyggda avverkningsmaskiner som garanterar den alltmer bullrande och ekande utbredningen av — och i — det fortsatta statsunderhållna tydligt och bevisbart utbredande — uppenbart SÅ tydligt — fascistoida skräckväldet. Se även i Europaexemplet — Med Sverige som Världsförebild.

 

 

   ENEN verkar ta det hårdast: Den ses (nu Aug2016-) ofta mer eller mindre heldöd i mera tättbebyggda områden invid farleder, vägar, gång och cykelleder där den en gång växte frisk och grön: Alla barr är bruna. Bilden nedan från ett mera naturskogsbevarat förskonat område.

 

 

 

Samma område som ovan i NaturSkogen, men längre ut mot en genomfarande grusväg. Här står en En med tydligt begynnande grentoppsnekroser.

 

 

Besök (Enen ovan) i mer orörda skogsområden till jämförelse (som inte har påverkats de senaste 50-100 åren eller mer) visar att också Enen är drabbad där. Men då tydligt i ännu ringa omfattning: endast mindre nekroser med döende grentoppar framträder (bilden närmast ovan).

   Också Granen börjar visa Tallens 2015-symtom:

 

 

 

Samma område som ovan i NaturSkogen, men längre ut mot en genomfarande grusväg. Typexempel 2016 som kan ses i alla möjliga mera orörda skogsområden [Siljan, Väsman-Barken-regionen] på hur nu också Granen börjar uppvisa tydliga grentoppsnekroser.

 

 

   GRANEN (ovan Sep2016) börjar också uppvisa samma typfasoner som i fallet med Tall (hösten 2015) utmed gång- och cykelvägar: Tydliga nekroser (bilden ovan) i normalt friska ytterdelar visas — tydligen mest i tättbebyggda områden (I stort kollad region Mora-Västerås) med stor nyligen genomförd skogsavverkning, ännu ringa i mera orörda områden som i bilden.

   Tallen (nedan) verkar ha det svårast — syns mest.

 

Tallen:

 

Samma område som ovan i NaturSkogen, men längre ut mot en genomfarande grusväg. Grentoppsnekroser breder ut sig i allt vidare omfattning, direkt synbart minst i områden med mest orörd skog, mera tydligt märkbart och omfattande i områden där naturskog tagits bort eller hindras att återväxa.

— Det finns inte längre, veterligt alls, något enda skogsområde kvar [i Sverige] där man nu (Sep2016) INTE kan se begynnande spår av grentoppsnekroser, döda eller döende partier — normalt purgröna, de senast utväxta, på alla barrträd året runt.

 

 

En djup och innerlig önskan att observationerna av träddöden (2015) skulle vara tillfälliga förekomster, att Tallarna skulle återhämta sig, åter börja uppvisa den normala grentoppens purfriska gröna barr, har inte infriats.

   Bara under perioden våren 2014 till nu, hösten 2016, har situationen förvärrats betydligt med tydliga exempel från flera olika områden utspridda över en större landsregion i Mellansverige (Siljan, Väsman-Barken).

   Se även SÄRSKILD ERINRAN i sammanhanget Vårt Globala Ansvar.

 

 

KONSEKVENSERNA:  Förr eller senare måste Staten lämna tillbaka vad den har tagit: man gör inte så här utan att Naturen svarar med Konsekvenser: Lagen är Gravitation, Elektricitet, Mänskliga rättigheter; Inget parlament, ingen regering, kan ändra eller påverka minsta prick i Lagen. Man bedriver inte PROFIT på Naturen utan att den svarar med Konsekvenser. Återställer inte nuvarande generation naturskogarna, tvingas framtida generationer göra det, och med desto mera arbetsbörda i takt med att träddöden breder ut sig på statens nu tydligt 2010+ naturmördande nit.

— Vi skulle BEVARA så mycket som möjligt av Naturgrunderna i våra byggen. Inte Rasera. För det krävs tydligen att mänskligheten samverkar, bygger på höjden, inte breder ut sig över Jordytan genom att avverka, hugga ner, naturlig skogsyta och hindra naturlig återväxt över allt vidare beslagtagna panoreringsytor. Mest uppenbart, och gåtfullt som det är, utan att några som helst protester hörs: Det är så jävulskt maffigt fult att det inte är sant: utarmat, andefattigt, tydligt anmanat av en märkbart — märkligt — förytligad, mentalt självkickande förståndsoutvecklad tankeverksamhet — staten — som helt verkar sakna naturkontakt. Då inget sagt om den exploderade naturmördande maskinbullerstress som panoreringsunderhållet 2010+ genererar, tydligen mer och mer: Bullret tilltar. Elektriska krattor: Elektriska sopkvastar: Gräsklippargängen med maskinernas vrålande morrande B52-bombplansmotorer som mal timme in och timme ut sommartid i hyreshusområden med stora fotbollsplansgräsmattor. Skräcksamhällets naturförakt breder ut sig — tydligen allt snabbare.

 

 

— Sedan 1800 har 30% — en tredjedel — av naturskogsmarken försvunnit (Globalräkningen). Den andelen är, tydligen, fortfarande i växande med, ovan, Sverige som GlobalFöredömlig Exemplifierande ByggNation: Statens Tydligt Exponerade NaturErotiska Djupbehov 2016.

   Jämför UDHR10Dec1948, konsensus:

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter (Lagen) utvecklar icke-mänskliga rättigheter. Pick one.

   Fördummad tankeförmåga. Helt klart.. Påtaglig brist på omdöme .. . Förytligat naturföraktligt tänkande och associerande. Kollektiva mentala väl förankrade rent existentiella vanföreställningar om speciellt Förnuftets Företräden — SågaNerBraMiljöval — med konstant statsunderstödd mediapropaganda baserad på ett runt 200-årigt kulturhistoriskt våldsförhärligande (Statens Universella Kärleksförklaring till Rätten till Frihet i Tanke och Samvete). Öppna Blödande Natursår. Verksamheten är olaglig. Absolut.

 

 

   TALLEN VERKAR TA STATSSKRÄCKVÄLDET HÅRDAST:

Tallen, bilden över närmast ovan, fortsätter sin dödskamp i tydligt allt mer omfattande utsträckning. Numera (Aug-Sep2016) kan man se långa sträckor efter en del vägpartier — gång- och cykelleder som  tidigare rensats på naturskogens sammanbindande hälsounderhållande rotverk (Simard 2012) — där varenda närtall uppvisar tydliga grentoppsnekroser. Tallen är från ett ännu hösten 2016 relativt förskonat område.

 

Jämför gärna egna observationer Sep2016:

— Barravfallet kring och på vägar förefaller Sep2016 närmast enormt.

   Formidabla drivor samlas kring vägkanterna. Ofta ser man den svarta asfalten bitvis helt täckt med stora mängder starkt kontrasterande ljusbruna tallbarr. Tidigare, före 2010: i praktiken helt rent. Ytterst sparsamt, naturligt. Men inga direkta bildbevis finns här att ställa fram.

 

Se även SÄRSKILD ERINRAN i sammanhanget Vårt Globala Ansvar.

 

 

 

Marknadsprofiteringens världsherraväldesepok upphör

Marknadsprofiteringens världsherraväldesepok upphör:

 

PROFITFESTEN ÄR ÖVER — som det ser ut, violetta grafen nedan med Förklaring

Mänsklighetens tekniska utveckling 1800-2000

 

GRAFBILDEN OVAN FRÅN Positiv Framtid.

 

Gröna/Violetta graferna nedan särskilt i koppling till ovan: KUNSKAPSUTVECKLINGEN I den tekniska innovativa utvecklingen av MÄNSKLIGHETENS ENERGIANVÄNDNING Gröna grafen som — tydligtvis — styr Marknadsutvecklingens Kapitala Högskolebaserade Institut och inrättningar sedan runt år 1800 Violetta grafen — den moderna akademins uppsving.

Marknadsinvesterings- Toppen nedan — samma som effektmaximum i energianvändningskurvan, effektmaximum — nåddes 4Apr2002, efter uppsatsens årsindex (ca) 1815-1820 ansatt via Ørstedts upptäckt av sambandet elektricitet-magnetism (1820). Årtalet omkring 1820 bildar också samma som globala energianvändningskurvans upptakt — och den globala uppvärmningens dito (AGW — globaluppvärmningen).

 

 

GRAFBILDEN OVAN ansluter till den längre upp från Positiv Framtid. Sambandet [förstorat×5] från Effektfunktionen AGW3.

 

ENERGIKURVAN — Kunskapskurvan y=6[1–1/((1+[x/10]^4)], samma som t(AGW)-integralen — kurvan för mänsklighetens energianvändning, också samma kurvform som den som beskriver den globala uppvärmningen t(AGW) — beskrivs utförligt bl.a. i UTVECKLINGARNA FRÅN OKTOBER 2015, AGW-beviset i kort länkat sammandrag (2015) och AGWEffekt&Energi. Dess DERIVATA — energianvändningens VARIATIONSFORM y=[(24/10)(1+[x/10]^4)^–2][x/10]^3, som beskriver hur och när ökningsmaxima och ökningsminima inträffar — utgörs av effektkurvan (förstorad ovan 5ggr) eller POTENTIALEN FÖR »Marknadsprofitering»: NOLL kunskap = noll profit: det finns inga säljargument för något, och därmed inget att profitera på; Ju större utbud av hantverksprodukter, och i ju högre takt dessa utvecklas i tiden, desto större blir den tillgängliga profiteringskraften. Men: Vartefter hastigheten i teknikutvecklingen avtar, avtar analogt, exakt, profitkraften. Den går obönhörligt mot ett utslocknande i samma takt som mänskligheten mättas med KUNSKAP. Det är i varje fall den bild som graferna ovan tecknar.

 

Alla kurvformer ovan ingår i AGW-BEVISET med detaljerade härledningar, korsreferenser, jämförelser och exempel. Se särskilt sammanställningarna i Effekt och Energi. För AGW-beviset explicit, se även mera ingående i GLOBALRÄKNINGEN.

Förklaring:

   Eftersom KUNSKAPEN STYR MARKNADEN — marknaden utvecklas efter och följer kunskapen, hantverket, tekniken — utpekar utvecklingsgraferna ovan att potentialen för marknadsprofit från och med 2002 stängs ner och reduceras för att gå mot ett helt utslocknande — i takt med den fortsatta naturliga mänsklighetens kunskapsutveckling som fortsätter obegränsat, ehuru i allt mer långsam takt.

   Om det är korrekt uppfattat — och allt tyder på det — måste de nu verksamma traditionella s.k. statsmakterna — traditionellt under 200 år uppbyggda på föreställningen om ansvarslöst profitherravälde, egenmäktig naturexploatering och egenmäktig naturvandalisering — tänka om rejält och förbereda sig på en helt annan epok i mänsklighetens kulturhistoria: Strävan att utveckla samhället efter kunskap — inte efter marknad. Marknaden följer i vilket fall alltid kunskapen, har så alltid gjort, och kommer så alltid att göra.

 

Vi bygger det vi behöver, efter kunskap, tid och tillgång på material, i respekt till naturen och enligt Lagen efter demokratiska beslut: fria val under mänskliga rättigheter. Inget annat.

   Alla fria val som sker i sanning och kärlek är berättigade, goda val.

 

   För mig är dessa sentenser — konsekvenser — också en överraskning. Alla — i stort alla födda i varje fall i västvärlden efter andra världskriget (världshandelns sjudubbling 1945-1975) — har alltid (från barnsben) förstått »ett verklighetens samhälle» i termer av teknisk utveckling och utbildning med tillhörande världsmarknad. Tar vi bort den utpräglade profithanteringen från den bilden (typ Allmänna Globala IntrångsKlubben med Satanistsamhällets Allmänna Naturvandaliseringar) är det — kanske — också mycket lika den vardag som människorna kommer att leva i inom de närmaste framtida generationerna, och förhoppningsvis även längre än så (NaturSkogen).

 

—————

Tydligt och bevisbart icke kunskapsintresserade, utpräglade profitörer på mänskligheten — med tillhörande systematiska intrång i och brott mot mänskligheten (UDHR10Dec1948): cookies, active hours, tvångstillhörigheter, hinder från att använda fungerande utvecklingsverktyg, krav på och diktat för insyn och medlevande i privatlivet, systematisk kontinuerlig övervakning, maskindikterande privatlivsdirektiv, undanhållen, undertryckt och begränsad frihet i mening och uttryck, tvång att samarbeta löpande kontinuerligt med en sammanslutning för rätten att få utnyttja ett skrivverktyg — som utvecklats på axlarna av alla arbetande människor i mänsklighetens familj.

   Jämför:

— FÅR VI ANVÄNDA COOKIES?

— Nej. UDHR10Dec1948, A12. Intrångsskyddslagen.

   Verksamheten är olaglig.

   Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

— JAMEN HUR SKA DÅ VI KUNNA VETA HUR VI SKA UTVECKLA

VÅRAN WEBB FÖR ATT TILLFREDSSTÄLLA .. ?

   Guvasvårt.

Sluta med profittänkandet.

— Utforma samvaron med alla detaljer och innehåll så som du själv skulle vilja se det som en främmande besökare som letar efter det allra bästa, mest förnäma och mest utstuderat upplyftande: vi människor är lika urfina allihop.

   Be om konkreta synpunkter och förslag om du inte själv vet. LIKA dig själv med andra på människorättsliga bevekelsegrunder: sanning och kärlek. Sluta profitera.

   Sluta med intrången, våldtäkterna.

   Människors internetanvändning 2016 avspeglas i ELEKTROMAGNETISKA VÅGRÖRELSER Jorden runt, närmast motsvarande TANKEVÅGOR i individens alla möjliga olika internetaktiviteter: val, besök, frekvens. Och inte en enda själ i Universum besitter minsta lilla prick till RÄTT att hacka sig in där, systematisera, registrera, statistikicera, samla uppgifter, spåra personer eller annat utan uttryckliga LOV från den det berör. Den verksamheten är olaglig (UDHR10Dec1948, A12. Intrångsskyddslagen). Varför då? Varför är den olaglig? Därför att den förorsakar exakt bevisligt motsvarande kulturhistoriska SKULDPUNKTER i människosamvaron — intrång, våldtäkt — som bara sänker samvarokulturen allt längre ner i våldskloakerna. Lägg av.

   STATEN MÅSTE sluta upp med att fortsätta popularisera den populära invanda folkföreställningen om att »Vi gör som vi vill utan konsekvenser bara vi har Flera med oss». Det är fascism: Avgränsade, vettlösa, satanistgillen. Studera Demokratiartiklarna A18-21 i UDHR10Dec1948 — individrätt. FÖRSLAG som inte ansluter tas inte ens upp. Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

 

 

 

GAMMADETEKTORER PÅ WEBBEN

GammaWebben — 3Jun2016 | Basfakta på gammemissionerna från Americium 241 |

 

 

GAMMADETEKTORER PÅ WEBBEN

————————————————————————————————

uppbyggda med diskreta halvledare: transistorer, operationsförstärkare

— i fördelaktigt gammatest med Americium 241 från äldre rökdetektorer, Jmfr TestlägenFigur1-5

 

Basdata — Kosmiska strålningsinslag vid Jordytan:

 

Experimentalists are familiar with this number in the form I ≈ 1 cm−2 min−1 for horizontal detectors.”, s6n:

Lawrence Berkeley National Laboratory — 24. COSMIC RAYS, 2008

http://pdg.lbl.gov/2008/reviews/cosmicrayrpp.pdf

 

The theoretical rate of cosmic rays is of the order of 1 count per minute per cm2 of active area, but it does depend on solid angle, so this number is only approximate.”;

” Worse case terrestrial radiation may have energies up to 1.3 MeV”:

What should the count rate be?

COSMIC RAY DETECTORS, datumuppgift saknas

http://www.hardhack.org.au/book/export/html/2

 

” As such, the cosmic ray flux at the equator is four times less than the flux at the poles.”,

  This is because cosmic rays are guided to the poles along the Earth’s magnetic field lines.”:

Antarctic Glaciers — COSMIC RAYS, 2015

http://www.antarcticglaciers.org/glacial-geology/dating-glacial-sediments-2/cosmic-rays/

 

 

FÖRTECKNING: DIY-GammaProjects

av typen (GörDetSjälv) DIY-GammaProjects Webben Apr2016 — endast sådana med kretsscheman:

 

1.          DGK Electronics — A RADIATION DETECTOR WITH SOLID STATE PIN-DIODE SENSOR, 2012

http://www.dgkelectronics.com/a-radiation-detector-with-a-solid-state-pin-diode-sensor/

 

Kretsbygget ansluter till MaximGruppens 4OP-krets. Men författaren i webbkällan ovan har en del originella uppfattningar om inverkan av den täckande aluminiumfolien — se jämförande tester här ovan i Resultatbilden i TestlägenFigur1-5:

 

” I did some measurements with an americium-241 radiation source from a smoke detector (it emits some low-energy 60keV gamma radiation) but the aluminum foil blocks over 90% of those low-energy gamma photons and there is not much activity to begin with so the effect is not too dramatic”, Källa 1 som ovan.

 

Al-folien dämpar intet

MÖJLIG FELKÄLLA — anledningen till ”blocks”-uppfattningen:

 

— Som vi ser av testerna med 2TGammaKretsen redovisade i detta dokument (Se t.ex. TestlägenFigur1-5) MÅSTE varje omnämnande av testresultat innefatta varenda detaljerad metrik i beskrivningen: distanser, dimensioner, matningsspänningar, oscilloskopinställningar — ett regionkryss: inslagen av kosmisk strålning finns (2TGammaBasic), och varierar med region. Vi måste ha den bilden i bakgrunden.

 

Resultatbilden visar alldeles entydigt och klart att en mellanliggande vanlig köks-Al-folie (0,02mM) INTE inverkar reducerande på gammaförekomster från Am-241-preparatet som tagits från en rökdetektor — se demonteringsbilder och preparat från 2TGamma, samt testerna i TestlägenFigur1-5.

— Enda möjliga förklaringen till resultatet i webbkällan ovan — ”Al-folien dämpar det mesta” — skulle vara om avståndet mellan Am241-preparatet och PiN-dioden är (lämpligt) STORT OCH en extra Al-foliebit läggs emellan (som åstadkommer den rapporterade avvikelsen) — här inte direkt testat, möjligen antytt som förklaring.

 

2.          RH Electronics — GAMMA PHOTON NUCLEAR RADIATION DETECTOR WITH PIN DIODE, 2015

http://www.rhelectronics.net/store/gamma-photon-nuclear-radiation-detector-with-pin-diode

 

Kretsbygget ansluter till (en avancerad tillbyggnad med/via) MaximGruppens 4OP-krets.

— MaximGruppens redovisade oscillogram från ett (rökdetektor) Am241-preparat visar en utamplitud på (minus) 280mV — OP1 ger positiv utpuls, OP2 negativ, OP3 positiv, OP4 negativ. Det visar i sig ATT MaximGammaKretsen ÄR Am241-känslig.

 

” You can test the circuit with a cheap smoke detector. The ionizing types of smoke detectors use

americium 241, which emits a 60keV gamma photon.”, från MaximGruppens GammaDokument, s3ö.

 

Men webbkällan ovan skriver (istället):

 

” Because of miniature active surface of the diode, usually PIN detector has very weak reaction to the natural background. Actually low energy sources where not detetctable by the PIN diodes I have.”;

” My PIN diodes samples I got from Digikey is QSE773 and BPW34. Both types where non sensitive to low range of nuclear energy of 60keV and non sensitive to natural background. But it detect higher energy isotopes, as uranium, thorium and cesium. I'll post here later more detailed information about energy range sensitivity.", Källa 2 som ovan.

 

MÖJLIG FELKÄLLA — anledningen till ”nonSensitive”-uppfattningen:

 

— Frånsett möjligheten att författaren har fått tag på särskilt taskiga fabriksexemplar (BPW34[Kainka]-QSE773[Maxim]) är grunden för påståendena ovan uppenbarligen grundlösa — men nödvändigtvis inte felaktigt observerade:

— GammaKretsBygget ÄR OCH FÖRBLIR (tydligen, tills man fattat Principen) en trixig otämjd vildhäst med exceptionellt känsliga detaljer som alla måste stämma.

— Se särskilt BIDRAGEN FRÅN KOSMISKA STRÅLNINGEN i grundtesterna med den rena 2TGammaKretsen (här förmodat men ännu inte bevisat ca 10ggr MINDRE känslig än MaximGammaKretsen): BPW43 (och veterligt men ännu inte testat också QSE773, samma basdata) känner VÄL av effekter från kosmisk strålning. Se särskild sammanställning efter resultat i Kosmisk Gammarespons och DSO-oscillogrammen i Långtidstest — Kosmiska inslag.

 

Titta på webbkällans fotografier av GammaDetektorn, de 4 bilderna med konservburken och kretskorten — med PiN-diode(r)n(a) inuti:

 

”To get more pulses during my experiments I placed a piece of uranium glaze inside the box:”,

Källa 2 som ovan, texten över bilderna.

 

— Med PiN-dioden inuti en plåtburk, och ett Americium 241-preparat utanför plåtburken — minst flera centimeter sensor/strålkälla — kan nog även den mest inbitna partikelexpert intyga att responsen i princip = 0. Inte ett liv.

— Jämför TestFigur 2:

— Med Am241-preparatet bara 2mM ovanför/Utanför PiN-dioden BPW34 (eller BP104) är responsen reducerad med grovt 50%:

— Bara 5cM utanför: noll från ett Am241-preparat. Intet.

 

PiN-dioden måste obönhörligen befinna sig MAXIMALT NÄRA SVAGA gammapreparat (typ 60KeV-kvanta från Am241).

Inslagen från kosmiska strålningen vid Jordytan

 

Wikipedia Apr2016, Background Radiation: Cosmic radiation — i stort enbart 511KeV- kvanta vid Jordytan:

” The cosmic radiation at sea level usually manifests as 511 keV gamma rays from annihilation of positrons created by nuclear reactions of high energy particles and gamma rays.”.

 

är mindre benägen att dämpas på grund av den avsevärt högre grundenergin.

— Jämför först TestFigur 5 med gammakvanta från Am241:

— Med 2 mM solid koppar över PiN-dioden försvinner praktiskt taget all avkänning hos PiN-dioden från Am241-preparatet placerat direkt på kopparplattan över;

— Jämför sedan separat mätning (Resultat K) utan närvaro av Am241-preparatet, enbart i koll på kosmiska förekomster (Uin=5V, Utrig=50mV):

— MED (=lägsta frekv.) en 25mM kompakt kopparstång över: 10st/3007sek;

— Utan (=högsta frekv.) en 25mM kompakt kopparstång över: 10st/889sek.

— Kosmiska bidrag dämpas ca 70% av mellanliggande kompakt 25mM Cu som täcker PiN-dioden direkt med början från PiN-diodens sensoryta (minus mellanliggande aluminiumfolie, ca 0,02mM);

 

 

Med 25mM solid koppar DIREKT VERTIKALT HELTÄCKANDE över PiN-diodens komponentyta (5×5mM) (mot Al-folien närmast över) dämpas inslaget från Kosmiska Strålningen med ca 70%. Se Resultat K från rena 2TGammaKretsen — Apr2016 i aktuellt regionkryss

 

 

ANLEDNINGEN är då tydligt uppenbar: Webbkällans författare (Källa 2) har inte optimerat känsligheten (distansmonteringen) i PiN-diodens avkänningsfysik.

 

 

3.          A SOLID STATE PHOTODIODE GAMMA RADIATION DETECTOR, 2012

https://circuitsalad.com/2012/11/19/a-solid-state-photodiode-gamma-radiation-detector/

 

Kretsbygget ansluter till en (LMP7721; LM358) OP-baserad kretslösning (FotoDiod PS100-7; 10×10mM ”very expensive”).

— Webbkällan omnämner Am241 som testgrund för GammaKretsen.

 

When I am lucky I see about 200 mV output from an Americium-241 source. On average, an Americium-241 source will generate a 150mV pulse.  When this circuit is working correctly, there will be about 50mV to 60mV of noise. The practical detection threshold is about 100 mV.",

” For example: Americium-241 generates a 59Kev gamma pulse, therefore 59Kev/3.62eV = number of electrons = 16.3K electrons per gamma strike. This assumes all of the possible electrons and holes  are formed, which is an ideal assumption and not realized.”, Källa 3 som ovan.

 

Jämför Vårat:

When WE are lucky (2TGammaS&H), we see (CompDSOosc) 150-200mV GammaResponses (with NoiseFloor at ±50mV and Uin=6V0 regulated batterysupply) [Construct V2.2] — roughly ca 1perSecond (33/30s) at Uin=6V9 — with a PiN-diode BPW34 (or a BP104) 7,5mM² sensor-area with a demounted smoke detectorButton (TestFig1) Am241 directly (1mM) above (the Al-foil covering the top of) the flat PiN-diode surface.

 

 

Källan ovan uppvisar, tydligen, ungefär samma gammaresponser som i vårt fall med 2TGammaS&H;

— Videosekvensen visar, utan kommentarer, en uppsättning olika föremål som närmas GammaKretsens PiN-diod. Första föremålet KANSKE (rutindelningen med amplituden + citatdelen ovan) är ett Am241-preparat från en rökdetektor: Oscilloskopet visar grovt 60 förekomster på ca 23 sekunder, eller 1per0,38sekunder; ca 2,6 Hz — med en detektoryta (FotoDiod PS100-7; 10×10mM = 100mM²) 32ggr större än BPW34 och BP104 (7,5mM²): Motsvarande frekvens för den mindre sensorytan (BPW34/Bp104 ca 13ggr mindre än webbkällans PS100-7) skulle då bli 2,6/13 = 0,2 eller 1 förekomst per 5 sekunder. Verkliga förekomsten (CompDSOosc) är 33st/30Sek = 1per0,9sekunder — betydligt högre känslighet som (bara) kan bero på den mera tajta närheten PiN-diod Am241-preparat.

   Bra resultat.

 

 

4.          Alan´s Lab — PHOTODIODE GAMMA RAY DETECTOR, 2011

http://www.vk2zay.net/article/265

 

Kretsbygget ansluter till en mix av JFET (PN4117A) och OP (2st LM158) med FotoDiod BPW34.

   Videosekvensen visar resultat av utslag från flera olika radiokällor (Am241, Uran m.fl.).

   Kretslösningen ser ut att fungera (utomordentligt) väl — men kretsschemat är delvis ofullständigt beskrivet: 100K-potentiometern nederst;  uttagsbenet till potentiometern har ett icke betecknat motstånd; +-matningen obetecknad (Vi får »giss lösningen»); ingen särskilt klargörande kretsbeskrivning finns; framställningen är (ytterst) summarisk.

   Uppslagen är tydliga — bara för de av eleverna som redan är förtrogna.

 

Webbkällan ger en upplysande information:

 

” The background count rate is approximately a count every two minutes.”, Källa 4 som ovan.

 

   Det är samma resultat som här.

   Vi kan jämföra uppgiften med testresultatet i Långtidstest— samma typ av PiN-diod BPW34 (eller BP104) men annan förstärkarkrets: ca 1 per 2,5min. Nästan lika. Om webbkällans experimentlabb är i England (UK), är det också grovt samma breddgradsområde som här i RegionKrysset.

 

 

Basfakta på gammemissionerna från Americium 241 — se även i GAMMAWEBBEN.

Basfakta Americium 241 Gammaemissioner:

 

Basfakta på gammemissionerna från Americium 241

 

Många gammanivåer finns:

Bildkopian nedan illustrerar komplikationerna i databasuppgifterna: inga teckenförklaringar finns.

 

Radiochemistry society — GAMMA-RAY SPECTRUM CATALOG OF ISOTOPES, 2003

http://www.radiochemistry.org/periodictable/gamma_spectra/

EXPLANATION OF SYMBOLS/DENOTATIONS HAS BEEN SEARCHED FOR, BUT NOT FOUND.

 

 

 

 Webbsidan innehåller en tabell med olika ämnesnamn och masstal:

— Klick på Americium - 241 - leder till ett särskilt PDF-dokument (Page 1-13) med första sidan som ovan.

 

Flera betydligt högre gammaenergier än 60KeV finns för Am241. Se webbkällan ovan, Page 2.

 

— Siffror med rött, första sidan (Page 1) (och efterföljande), ska förmodligen föreställa uppgiften om gammaenergins nivå i KeV — men ingenstans i tabellerna finns en sådan uttrycklig information. Enda vägledande information är den som finns på inledningssidan där de olika ämnestabellernas värden kan väljas:

 

”To Download the Gamma Spectrum data, select from the alphabetical list below.”;

 

Saken förefaller m.a.o. avse ”gamma spectrum” — men ingen sådan antydan finns i tabellerna som sådana.

 

Originalkatalogen i PDF-format (med föreställande teoretisk bakgrund) nås genom klick på

”View Complete Catalog Browser”, och där, sist ”DOWNLOAD ENTIRE CATALOG”.

 

Men — hela det dokumentet genombläddrat och sökt i (25Sep2016):

 

HELA TABELLPRESENTATIONEN ÄR YTTERST KRYPTISK: INGEN FÖRKLARING FINNS TILL TABELLERNAS MÅNGA OLIKA BETECKNINGAR/ENHETER.

— Teckenförklaringar existerar inte.

TABELLERNA ÄR TYDLIGEN ENDAST AVSEDDA FÖR PhD-SKOLADE EXPERTER SOM REDAN HAR SINA SPECIELLT FÖRKLARANDE REFERENSVERK HEMMA I BOKHYLLAN MEN SOM INTE REDOVISAS I TABELLSAMLINGEN.

— Sökning på ”meaning of symbol” ger noll träff.

— Sökning på ”symbol” ger noll träff.

— Dokumentet verkar inte heller innehålla några som helst referenser.

 

VAD VI KANSKE KAN GISSA OSS TILL:

— Olika detektormaterial ger något olika resultat: flera olika mättyper finns redovisade med kemiska ämnesbeteckningar [HPGe; Si(Li); Ge(Li)].

— Vertikalvärdena (COUNTS) avspeglar MÖJLIGEN — men ingen explicit information finns om det heller — den relativa förekomsten i antal sönderfall per tidsenhet.

 

Vi kan (kanske) förbättra de osäkra oddsen om vad som menas från PhD-eliten genom att söka på andra webbkällor som omnämner

gammaenergier hos Americium 241:

 

TABELL MED TRE GAMMANIVÅER FÖR Am241 finns redovisade i webbkällan nedan.

 

ScienceZero — Americium 241, 25Feb2016

http://www.sciencezero.org/index.php?title=Americium_241

KeV:

——————

59,5(35,9%);

26,3(2,4%);

13,9(42%)

——————

Summa 80,3%

 

Teorin bakom gammaRestStrålningen vid Jordytan beskrivs delvis i webbkällan nedan.

 

COSMIC RAY DETECTORS, datum saknas, texten refererar tider 2009-2013

http://www.hardhack.org.au/book/export/html/2

:

What should the count rate be?

The theoretical rate of cosmic rays is of the order of 1 count per minute per cm2 of active area, but it does depend on solid angle, so this number is only approximate. Assuming each GM tube has a broadside active area about 10 cm2, the number of counts maybe 10 per minute";

"Worse case terrestrial radiation may have energies up to 1.3 MeV".

 

Se även liknande framtoning i Basdata: 1 förekomst per minut per kvadratcentimeter sensoryta — varierar beroende på Jordlokal.

 

I de tester som redovisas i detta dokument från ”kosmisk strålning” ingår »allt möjligt» utom Am241-gammaförekomster. Författaren ovan antyder att högsta gammaenergin från Jordskorpan ligger upp mot 1,5 MeV. Det är i storleksordningen samma siffra (enstaka 0,5MeV eller dubbla) som omnämns i Wikipediaartikeln om den kosmiska reststrålningen vid Jordytan.

Testresultaten i gammaprojektet med tydliga inslag från den kosmiska reststrålningen här vid Jordytan visas bl.a. i Långtidstest och TESTRESULTAT GP2tJFET.

 

Övriga:

Delvis Detaljerad beskrivning av detektering via mera solida detektorers fysikmassor av kosmisk strålning på Jordytan finns i

 

Department of Physics, Novi Sad —

INTENSITY VARIATION OF THE COSMIC MUON INDUCED ANNIHILATION LINE —

Mrda et al., datumuppgift saknas

http://www.df.uns.ac.rs/download/40-Mrdja.pdf

 

Smith et al., 1982:

En tidig (1982) delvis utförlig beskrivning av hur gammakvanta växelverkar i samband med gammadetektorer ges i den upphittade PDF-webbkällan

 

GAMMA-RAY DETECTORS — Smith et al., (1982)

http://www.lanl.gov/orgs/n/n1/panda/00326398.pdf

:

  When gamma rays interact in scintillator material, ionized (excited) atoms in the

scintillator material “relax” to a lower-energy state and emit photons of light. In

a pure inorganic scintillator crystal, the return of the atom to lower-energy states

with the emission of a photon is an inefficient process.”, s45;

:

  When the gamma ray enters the detection medium, it transfers part or all of its

energy to an atomic electron, freeing the electron from its atomic bond. This freed

electron then usually transfers its kinetic energy, in a series of collisions, to other

atomic electrons in the detector medium.”, s51mn.

 

 

 

 

 

För ev. ytterligare.

 

 

 

Praktisk ElektroMekanik — GammaProjektet

 

 

SÄRSKILD ERINRAN

Aug-Sep2016: SÄRSKILD ERINRAN

 

Vårt globala ansvar

 

LAGEN -- Gravitation [GRIP] Elektricitet [DEEP], Mänskliga rättigheter [UDHR10Dec1948] -- UNIVERSUMS HISTORIA:

 

 

Bildkälla Andromedagalaxen: NaturSkogen i Sverige 2016  med  Andromeda Galaxy (Messier 31) -- Image Credit: GALEX, JPL-Caltech, NASA -- @INTERNET Wikipedia ANDOMEDA GALAXY -- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy - /media/File:Andromeda_galaxy_2.jpg

 

Intrångsskyddslagen (UDHR10Dec1948, A12): Varje instans som TAR något från Naturen — Hem, Familj, Privatliv och Korrespondens — utan att GE tillbaka motsvarande hälso- harmoni- och gestaltningsbefrämjande värdegrund, skapar SKULDPUNKTER i mänsklighetens kulturhistoria:

”Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång”. Intrångsskyddslagen.

Det har ingen betydelse om regeringar, parlament, inrättningar, samfund, företag eller andra instanser bildar överenskommelser om olika friskrivningar. Det enda som händer är att motsvarande skuldpunkter skapas — utbildad okultur, lagbrott: intrång — och som kan betalas tillbaka endast av den förrättande orsaken: in till sista prick. Se även Lagen i syntes.

 

 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT BROTTSBEKÄMPANDE OCH DEMOKRATIFRÄMJANDE LOKALA NATIONELLA UPPROP OCH KONTINUERLIGA KAMPANJER FÖR UTBILDNING OCH UNDERVISNING I GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FULLSTÄNDIG ENLIGHET MED FRI OCH RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN FRÅN 1948:

— Varför inte Sveriges Regering och Riksdag?

 

 

Erinran enligt K8 i UDHR10Dec1948, ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”,

Människor som förespråkar att Förnuft och Sans bestäms av Församlingar, s.k. majoriteter: fascism

   BEVIS — Lydnad och Spö: inte ett enda förståndsargument existerar, kan framläggas eller relateras:

— Fascism: klickvälden, s.k. oligarkier bestämmer regionalt genom självutnämnda lokala majoritetsgillen: mänskliga rättigheter undertrycks, våld framhävs: naturstympning, naturvandalisering, intrång, våldtäkt, naturharmoniförakt. Kulturen utvecklas kontinuerligt genom att våldta — TA — kapa natur. Aldrig ge.

— Fascismen utvecklas aldrig — någonsin — genom  proklamationer, utan genom grundläggande förakt för sanning och kärlek: sanningshat, naturförakt.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild41 · Nikon D90  --  PRAKTISK ELEKTROMEKANIK — finmekanik för hobby och amatörer —  Se även från HUVUDDOKUMENTET MED ÄMNESORIENTERING.

 

 

Det spelar ingen roll vilka församlingar som har Bestämt att Det och Det gäller;

 

Sådana förespråkar i realiteten bara fascism OM meningen går ut på Lag och Bestämmande Förnuft, vidare i bevis nedan — inte för att de proklamerar det »vi förespråkar fascism, vi anser att fascism är jättekul», utan för att de INTE förespråkar utveckling av mänskliga rättigheter: lagen [A12 med centralartiklarna »demokratiartiklarna» A18-21 i UDHR10Dec1948]: ”Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång”.

 

— Varför inte då? Varför har det ingen betydelse?

 

— Därför att människor som inte frågar efter sanning och kärlek — LAGEN: elektricitet, gravitation, mänskliga rättigheter: sanning och kärlek — utvecklar icke-sanning och icke-kärlek. Pick one.

   Varje sekund. Varje tillfälle. Varje tanke. Varje association.

   Ge ett (1) enda exempel i mänsklighetens samlade kulturhistoria som visar att DET är fel, och den här framställning är rent nonsensprat. Skit. Sopa.

 

Församlingsbeslut gör inget åt saken: Inget parlament kan ändra elektricitet eller gravitation med så mycket som en enda prick. Ingen församling. Inget gille. Ingen Domstol. Ingen Regering. Exakt samma med mänskliga rättigheter, exakt: Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar motsvarande kulturhistoriska SKULDPUNKTER: okultur, intrång, våld, med osviklig otrygghet i spåren.

   Med andra ord: MYNDIGHETSBEGREPPET — i meningen Förnuft och Förstånd: Lagen — tillkommer INTE människan att bestämma över eller i. Lagen är given (sanning och kärlek: UDHR10Dec1948). Vår uppgift är endast att försöka utveckla mänskligheten i enlighet med Lagen: att på mesta möjliga sätt gynna varje enskild individs egna personliga individuella förutsättningar för att utvecklas som människa i livet — utomordentligt formulerat och samlat i UDHR10Dec1948.

   Varje.

 

 

Copyrightintrång i exempel — Exempel på intrång och egenmäktigheter från utomstående i presentationen av Universums Historia

EXEMPEL PÅ EGENMÄKTIGA OCH SJÄLVSVÅLDIGA COPYRIGHTINTRÅNG — Sammanställt 9Okt2016

 

EXEMPEL PÅ EGENMÄKTIGA OCH SJÄLVSVÅLDIGA COPYRIGHTINTRÅNG:

 

Exemplen nedan ansluter till alla författningar i Universums Historia med introduktion på webben @INTERNET från år 2008 — Windows XP på datorer från år 2002 som aldrig varit Internetanslutna, aldrig kommer att bli. Det var förutsättningen.

 

 

ORIGINALET —  rent och snyggt, så författaren vill ha det — BREDDREMSORNA NEDAN ÄR PNG-BILDER FRÅN SKÄRMDUMPAR MED RUBRICERAT RENT TEXTINNEHÅLL [Microsoft Sans Serif 7 Svart]:

 

 

EFTER INTRÅNG — kan inte återfås i versioner efter Internet Explorer 9/10: förfulat, delvis direkt oläsligt, ostädat, slarvigt: uppenbar originalförfalskning: globalt införd diktatur:

— Även senaste Webbläsarna Google Chrome [54] och Microsoft Edge [38] visar samma fason [15Okt2016] som nedan:

 

 

ORIGINALET EGENMÄKTIGT VANDALISERAT AV UTOMSTÅENDE.

— Jämför den förstorade textdelen längst ut till höger från förteckningens första rad [.. projektet ..]. Respekten för ”.. rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen som härrör från varje vetenskaplig, litterär eller artistisk produktion ..” är här, tydligen, utsatt för systematiska intrång. Ett stort och omfattande inledande arbete i Universums Historia gjordes just för att tillförsäkra mesta möjliga tydliga enkla rent typografiska läsbarhet [Se Webbtest]. Varför respekteras inte det?

 

 

 

Förklaring:

— Ovanstående bägge skärmdumpar är från Internet Explorer 9 (IE)) — den (här veterligt) sista av Microsofts webbläsare som ännu — behjälpligt — kunde läsa författningsoriginalen från tidigare arbetskopior:

 

   När IE9 startar upp visas endast Microsoft autoinlagda ClearType-fason, den närmast ovan;

— Genom Alt+SPACE, Ändra storlek, Högerpil, Ctrl+Numpad1 (Ändrar fönsterbredden med +1 pixel) tas ClearType-fasonen bort och originalet framträder;

— Man behåller den inställningen genom att trycka ESC — ingen fönsterändring görs då — men Microsofts ClearTypeDiktat fortsätter att vara eliminerat.

 

I senare IE-versioner finns inte den möjligheten (Testat i Windows 8/10 med rekommenderad IE-läsare).

 

Enda sättet (ännu 2016) att få ha sitt original i fred från intrånget, är att använda Firefox (och äldre versioner av GoogleChrome och Internet Explorer — använd inte dessa OnLine: HTML-Redirect-Trojaner inbjuds om man så bara besöker Vädret.se). Alltså, att helt utesluta Microsoft.

 

 

Internet Explorer (11), Google Chrome (54), Microsoft Edge (W10¦38) förvanskar alla originalet på samma sätt:

— Testa att kopiera IE11-delen över de bägge andra: Kolumnförvanskningen identisk: Ett och samma Bolag Äger/Ansvarar för Verktyget, tydligen.

Originalförfattningar kan inte längre läsas/fullbordas i författningen med utgångspunkt från författningen början: Universums Historia (@Internet2008).

 

 

Ovan: Skärmdumpar av De nu 15Okt2016 fyra enda tillgängliga webbläsarna @INTERNET — skärmobjektet från Universums Historia alla webbsidor.

FÖRSTORINGEN ÖVERST: FRÅN m:et i 4:e htm-raden.

   TYDLIGHET:

— Alla utom Firefox:  Förvanskar naturvetenskapligt utvald originalgrafisk författning. Firefox: Kan inte läsa typografin i naturvetenskapligt utvald originalgrafisk författning.

   ORDNING:

— Alla utom Firefox:  Förvanskar en arbetsuppställd TIDIGARE BEVARAD ORDNING, se de förvrängda kolumnbeteckningarna. Firefox: OK — ännu 15Okt2016.

   ALLA:

— Kunskapsintresset med humaniora respekteras tydligen inte (UDHR10Dec1948, A27). Verksamheten är olaglig (Intrångsskyddslagen UDHR10Dec1948, A12).

 

 

Firefox — en rent naturvetenskapligt litterär bedrövelse

Men FIREFOX för sin del — annars »bra» — läser inte den klassiska naturvetenskapliga symboliken: matematik, fysik, kemi.

   Teckensnittet Symbol accepteras inte:

   Av (-2016) 118 dokument i Universums Historia (Se alla webbsidor) kan FIREFOX inte läsa grafiken i 64 (de S-märkta i förteckningen): avgörande htm-dokument med jämförelser, referenser och exempel mellan MAC och TNED i ämnet främst matematik, matematisk fysik, och särskild fysik med särskild tonvikt lagd på alla centrala detaljer inom kärn- och atomfysiken — författade, sammanställda och bearbetade under runt 10 år — långt innan Firefox ens var påtänkt.

   Varför?

— Därför att dessa är skrivna i respekt till vad Firefox, tydligen, inte respekterar: En under 2500 år etablerad, självklar, naturvetenskapligt grafiskt antagen tecken- och symbolhistoria — representerad av teckensnittet SYMBOL, särskilt och förnämligt utformat för att betjäna intresset. På teckensnittet SYMBOL:s form är hela den kända naturvetenskapliga litteraturen framställd. Se t.ex. gamla LetraSet-ark.

   Varför respekteras inte Människans Litterära Vetenskapliga Kulturhistoriska verk av Firefoxsamfundet?

   När Universums Historia först utformades (Från Windows 3.1 i MsWorks), skedde det (1994) med MsWorks och senare (2002) med WORD2000, långt innan Firefox ens var påtänkt (9Nov2004: Firefox 1.0, Wikipedia): Ctrl+Shift+Bokstav i WORD ger direkt ett Symboltecken typ pi för p, rhå för r, rottecknet för ö, osv.; Snygga, tydliga, särskilt utformade tecken för att matcha den naturvetenskapliga traditionens grafik, och kul att jobba med på grund av det fina resultatet. Det (långt) senare uppmärksammade (förfjuttigade, trånga, småsinta motsvarande, ytliga, s.k.) Unicode-hacket visar i vissa fall långt ifrån någon tillfredsställande matchning — UnicodeSYMBOL är tydligt utformat av programmakare som aldrig känt den kulturella dragningen till en snygg, tydlig och naturvetenskapligt färgad typografi. Man väljer själv sitt umgänge.

 

   Varför respekteras inte Människans Litterära Vetenskapliga Kulturhistoriska verk av Firefoxsamfundet? UtellMe. GillaAdolf kanske.

— Instanser som funger så är enkla att karaktärisera, rätta gärna om fel: Kunskapsintresse ger max artbevarande. Annars inte.

   WEBBLÄSAREN FIREFOX LÄSER INTE/ACCEPTERAR INTE KLASSISK NATURVETENSKAPLIG KULTURHISTORISK GRAFIK: Symbol. Se förteckningen av webbläsare som gör/Gjorde det i TabellApr2010 (InternetExplorer, Google Chrome, Arora).

 

— FirefoxSamfundet vill, tydligen, istället ha det så att ALLA DOKUMENT SOM TIDIGARE GJORTS »SKA OMFORMAS TILL MODERN UNICODE». Diktatet frånsett: UnicodeSYMBOL är en andefattig och direkt grafiskt förfjuttigad — och klart förfulad — version av teckensnittet Symbol — OM ANVÄNDAREN VILL HA DET LÄST RENT NATURVETENSKAPLIGT I FIREFOX.

 

— »Gör-Om-Till-Unicode»-alternativet är uteslutet av flera skäl.

   Först:

— Med de redan 64 dokumenten i Universums Historia som författades i Works/WORD — en period på runt 10 år (1994-2004) med en omfattande flora matematisk fysik med Symbol-tecken — finns inte TIDEN.

— ÄVEN om man rent formellt skulle sätta igång med det påtet — med alla konflikter det innebär för att försöka ersätta med det kulturhistoriskt nedvärderande sämre Unicodesnittets Symboltecken — finns ingen rimlig KORT tid att göra det på.

   Sedan:

— Med de — så — senaste 20 Internetårens webbinstanser som referens, som ovan — tydligt bevisbart noll kunskapsintresse, noll respekt för naturvetenskapliga verk — finns idag 2016 ingen som helst FAST REFERENS i föreställningen om ett kommande presentationsunderlag: noll motivation. Fortsätter utvecklingen som nu, återstår inget annat av Internet (om ytterligare 20 år, tydligen) än ett utpräglat hackande gangstersyndikat på Planeten Jorden. Noll kunskapsintresse.

   Det betyder, tydligen: Firefox är KÖRD SOM RELATERBAR KUNSKAPSLÄSARE om ingen kursändring sker.

 

   INTERNET var från början tänkt som en lovvärd marknadsplats för hela mänskligheten och dess fria otvungna utveckling på människorättsliga bevekelsegrunder: handel, naturvetenskap, samvaro (erotik). Idag 2016: Wao — full huggsexa:

 

   Diktaten avlöser tydligen varandra. Och ingen egentlig, enhetlig, respekt för författningsfrihet i kulturhistoriens anda existerar på Planeten Jorden år 2016: den liknar mer och mer en förbannat snabbt växande Rövarkula.

   Den fanns från början — långt före Firefox + Associerade rövarkuleassistenter.

   Pesten breder ut sig. Ursäkta. På med skyddsoverallen tjejer. Nu kör vi.

 

 

W10NoHelp — 10Okt2016:

W10NoHelp — 10Okt2016:

 

Windows — 10 — kan inte längre läsa utvecklingsverktygen Windows API i Windows HELP

 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA HÄR ÄNNU INTE DIREKT KÄNDA HELTÄCKANDE LÖSNINGAR:

 

Microsoft — inte Windows — försvårar, motarbetar och hindrar kunskapsutvecklingen — rätta gärna om fel:

— Tidigare avsnitt i operativsystemet Windows som läser dokument i samband med utvecklingsprogram för Windows API (Application Programming Interface) — Windowsprogram som man kan SKRIVA själv — läggs ner och kan inte längre ens läsas i Windows 10. Stödet för de tidigare Windows HELP-dokumenten har tagits bort.

 

Alla winhlp32.exe-alternativ som Microsoft erbjuder (Okt2016) har HÄR testas i Windows 10: inget av dessa accepteras. Microsoftforumets (admin) påstår själv att heller inget sådant ska fungera i Windows 10.

— Den som har en Windows 7-dator (och som installerat help-delen särskilt från Microsofts erbjudna alternativ) eller en Windows XP-dator »still going strong» hittar den exe-filen i WINDOWS-katalogens rotdel (stor gul frågeteckensikon som ovan, 278kB).

— Den kan kopieras till Windows 10 (på valfri plats — efter uppslag Okt2016 från en bidragsgivare på ett frågeforum answers.microsoft.com) — och den läser sedan obehindrat alla klassiska Windows hlp-fildokument (med tilläggsvalet på Egenskaper/Compatibility: XP). No Problemo.

— MEN: Problemet är — till exempel i samband med installerad programutvecklingsvara (DELPHI4) på Windows 10 — att Windows 10-systemet INTE tillåter den avgörande kopplingen mellan:

— I DELPHI:s kodfönster sätter man markören vid aktuellt ord, trycker F1, och Delphi tar fram ett hjälpavsnitt (i alla Windows 95+ — utom W10). Windows 10 tillåter inte den kopplingen; Det finns en systemlåsning i W10 som Microsoft inte vill/kan låsa upp (Microsofts egen självutnämnda Användaranonyma ”TrustedInstaller” med reserverade ”Special permissions”: vägrar upplåsning).

   Med det avbrottet står man, likväl, på noll och kan inte utnyttja utvecklingsprogrammets (enorma) kraft.

   Att Microsoft — på Det Sättet — sätter käppar i hjulen för ett seriöst datorutvecklande arbete är alldeles uppenbart:

— Perfekt fullt användbara, ytterst kraftfulla datorutvecklingsverktyg, men SOM INTE FÅR ANVÄNDAS LÄNGRE.

   Det kallas DIKTATUR i andra sammanhang. Förtrycket är i vilket fall direkt kännbart.

 

Snabbmanual Windows Classic Helpfiles i Windows 10 — 17Okt2016

— Förutsatt att man kan få tag på  — typiskt från Windows XP-datorer:

1.  Skapa särskilda kataloger (WinHLPa..b..c..d..) med Windows klassiska hlp-filer — särskilt för varje importgrupp, vilket eliminerar risken för ev. sammanblandningar: Varje hlp-grupp innehåller interna länkar som kopplar till just den gruppen.

2.  Importera winhlp32.exe-filen (på valfri plats), högerklicka, välj egenskaper (Properties) och kompatibilitet (Compatibility), välj Windows XP; skapa skrivbordsgenväg — Egenskaper, skcka till (Send to).

3.  När winhlp32.exe öppnas öppnas i Windows 10 samtidigt en dialogruta med ÖPPNA (Open): Bläddra/Markera någon Windows Helpkatalog. Den öppnas sedan alltid med sist valda.

   Därifrån kommer sedan Windows-helpfilerna fram med fungerande länkar och de särskilda fönster som hör till den aktuella HELP-gruppen (Jättefint).

 

 

Kunskapsinnehållet

— som därmed också Microsofts egen personal utestängs från inblick i: kommunikationer, information, tvingas upphöra —

stängs för, släcks ner. Människor, som tidigare utvecklat kunskapen i datoranvändandet genom egna programkonstruktioner, som använt den skrivbordsmiljön för att alls kunna utveckla arbetet, om  så bara en enda, påtvingas alldeles tydligt och uppenbart genom nersläckningarna en allt mer uppenbart förytligad — tydligt profiterande — användarkultur.

   Varför får vi inte använda fullkomligt perfekt fungerande underbara utvecklingsverktyg? Varför hindras vi, ständigt, med jämna mellanrum, att utnyttja våra egna valda skrivbord? Varför tränger sig ständigt utomstående in och försöker påverka, stänga för och hindra oss i arbetet?

 

Det är tydligt att sådana negativa kraftuppvisningar INTE har något allmänt kunskapsintresse. Intrånget är uppenbart.

 

Exempel på den överlägsna användbarheten i programutvecklingar som kan göras av den enskilda datoranvändaren med hjälp av Windows API, vidare nedan, existerar av ovannämnda skäl således  inte inom Microsofts programmerande fakulteter;

— Vi får aldrig tillfälle att dela med oss.

 

— Microsoft för ingen dialog med enskilda datoranvändare.

— Inte på annat sätt än att sådana ska BETALA.

— Företaget visar inget som helst här känt eller meddelat intresse för att stödja, uppmuntra och framhäva den enskilda människans RELATERBARA kunskapsutveckling:

— Inget sådant enda exempel är här känt, däremot motsatsen (Microsofts Offentliga MsWORKS-mord).

   Datoranvändandets FRIA MÄNSKLIGA KUNSKAPSBILD existerar — tydligen, bevisligen och väl relaterbarligen — inte inom Microsoftföretagets horisont. Ursäkta intrånget.

   Företaget har istället, tydligen, utvecklat en egen privat föreställning om att det självt  ständigt och CopyRightSuccessivt får  plocka bort alltmer av Den förbannade ANVÄNDARFRIHET som en gång fanns — brytpunkt kanske någonstans vid Windows XP. Och som hela datorkulturen, tydligen, byggdes upp på:

— Då: Många fria, obundna, människor medverkade i ljus framtidstro att bygga upp Microsoft.

   Företaget har tydligen, ursäkta intrånget, i allt högre grad i stället infört en alldeles egen, tydligt icke människorättsligt bevekelsegrundad intellektuellt och rent bevisligt kunskapstekniskt och kulturellt uppenbart begränsad  syn-, tanke-, föreställnings-, associations- och förnimmandeförmåga:

— Enskilda användares tidigare fria val utestängs, släcks ner, motas bort.

   Bristen på programmeringskompetens från företaget är (också) besvärande uppenbar per konkreta Windowsexempel:

— Jämför t.ex. ClipCursor i Paint — och som går ut över programlösningar SOM klarar uppgiften:

 

Windows Paint — från och med Windows 95:  SKÄRMMARKÖREN, pilen, stannar inte i fönstrets SYNLIGA nederkant, utan följer musrörelsen utanför. Bara själva markeringen stannar vid fönsterkanten.

Korrekt ClipCursor-funktion fanns i PaintBrush Windows 3.1.

— Paintbrush finns inte i Windows 95. Den ersattes av Paint (i varje fall från och med Windows 95).

 

— TESTA SJÄLV på alla Windows från i varje fall Windows XP, ända fram till nu 2016 senaste Windows 10:

 

Microsoft PAINT som medföljer Windows, HAR ingen clip-cursorbegränsning:

— Muspekaren stannar INTE vid fönsterkanten då man drar streckrektangeln för markering — DÄRFÖR ATT MICROSOFTS PROGRAMMERANDE PERSONAL FRÅN WINDOWS 95 (då många »klassiska programmerare» lämnade företaget) INTE KAN LÖSA UPPGIFTEN PROGRAMMATISKT (förmodligen på grund av de inneboende komplicerade begränsningarna i C++-språket som bygger på att GENERALISERA »alla möjliga» mikroprocessorers assemblerrutiner).

— ANDRA WINDOWSPROGRAM SOM HAR UTFORMATS MED WINDOWS API ClipCursor BLIR, tydligen i Windows 10, lidande på företagets oförmåga att matcha programrutinerna: ClipCursorFunktionen är tydligt korrumperad, och kan inte återfås som i tidigare Windowsversioner. Microsoft degenererar datoranvändningen.

 

— Personalen kan, tydligen, inte lösa elementära API-programuppgifter (i C++-språket);

— Delvis tydligt förytligade FÖRDUMMANDE hjälpverktyg — stympade i jämförelse med tidigare utbud — följer med Windows. Paintbrush från Windows 3.1 i utvecklingsexempel nedan är ett slående exempel: Kanonfint — som bara försvann från och med Windows 95 — men som kunde importeras från ursprunget och som fortfarande fungerar på alla Windows 32-bitarssystem. Varför så förtegen om ett SÅ användbart ritverktyg, Microsoft?

   Windows hårddisksökmotor är ett annat välkänt exempel. Windows hårddisksökmotor är fortfarande 2016 enligt en del webbröster rena datoranvändarmordet.

 

 

PAINTBRUSH 2003 från Windows 3.1 i Windows XP — utvecklingen av Neutronkvadraten med Ellipsfunktionerna. BMP-bilden nedan vä en av hundratals från 2003.

 

Paintbrush

Ellipsritverktyget:

 

Exakt pixelsättning via piltangenter.

— Steppa med INSERT + pil.

 

Microsoft har tagit bort den funktionen från och med Windows 95 — Paintbrush ersattes med Paint — och alla senare Windowsversioner:

:

Går inte att använda i någon som helst naturvetenskapligt preciserad mening.

 

Man frågar sig ärligt i anledning av Microsoft s.k. utveckling: Varför stänger företaget ner naturvetenskapligt användbara datorutvecklingsverktyg och ersätter dem med stympade, urvattnade, kopior av tydligt programstympad karaktär?  Noll kunskapsintresse.

NEUTRONKVADRATEN — endast i TNED — stadfäster Atomkärnans härledning med ATOMVIKTERNA — som utklassar den moderna akademins kärnteori på kredit av experimentellt uppmätta atomviktsvärden [HOP]. Det är bara att läsa innantill och jämföra — Utvecklat med Paintbrush från Windows 3.1.

Men Microsoft Corporation året 2016: vad angår det dig? Visa. OM du hade trott att du befinner dig i Fronten av mänsklighetens naturvetenskapliga utveckling, så Innovativt Företagsamt som du uppför dig framför Hela Mänsklighetens ögon — Plockar hit och Plockar dit, Stympar Här och Tar bort Där — vore det jädrans kul att få se ett enda bevisbart praktiskt relaterbart KONKRET EXEMPEL på något ANNAT än spåren från en instans som kopplat kedjor på mänskligheten och som släpar den efter sig i smutsen. Rätta gärna om fel.

 

Alldeles särskilt speciellt tydligt inför Microsoft ETT SLAGS NYTT WINDOWS med Windows 8 —

— under bävande bärsärkarutrop från en märkbart upprörd del i mänskligheten. Sen rullar det på.

   Det är viktigt att markera vem det är som anser sig vara upphovsrättsligt knuten till verksamheten.

 

Suveräna programlösningar med Windows API:   Microsofts programmerande personals tydligt STORA svårigheter att utforma ett snabbt, effektivt och enkelt sökverktyg noterades för min del först med Windows XP (2002): Att försöka hitta ordfraser och filnamn/kataloger på hårddisken visade sig vara rena mardrömmen med Wndows XP:s medföljande sökverktyg — och är det än idag (2016, Windows 10) enligt flera röster på webben..

   Med hjälp av DELPHI4 och Windows API konstruerades då ett hårddisksökprogram för Windows (Se Sökverktyget i DELPHI4Test2011). Jämförande test visade snabbt i (en del) fall runt 300ggr snabbare sökresultat än Microsofts eget — samt (»runt räknat milt») 500% mera effektivt; Hårddisken genomletas på minuten; Varenda fras hittas — och inget annat.

   Ett liknande (gratis) alternativt sökprogram finns på webben kallat Super Finder XT. Det är (nästan) lika snabbt som DelphiVersionen, men mera anpassat för den bredare allmänheten. Se jämförtest med DelphiVersionen i Test på Super Finder XT.

 

Osv. Windows hårddisksökprogram klargör datorprogramexemplen särskilt tydligt — och den som vet bättre får gärna rätta om fel:

— Microsofts programmerande personal kan INTE lösa ELEMENTÄRA datorprogramuppgifter:

— Personalen har i det sökande exemplets ljus ytterst ytliga (förståndsmässigt tydligt icke utvecklade) uppfattningar om vad en dator ska, eller KAN, användas till. Bevisligen.

— DEN Eminensen, lika bevisligt, påtvingas sedan en allt mer tydligt utarmad Mänsklighet som något suveränt högtstående eftersom det inte finns något annat att välja på. Det TER sig så.

 

   Min spontana — möjligt felaktiga, och formellt delvisa — orsaksförklaring: C++-språket — noll atomistisk logik: kan inte utföra exakt definierade detaljerade operationer/kommandon på en given mikroprocessorenhet..

 

Boven i dramat — C-språket?:   C-språket skapades som en »medelvägsform» till alla mikroprocessorers interna mnemonics-repertoar (Assembler):

— Ingen. Alla.

— Och bara med den påföljden att

en detaljerad, begriplig, logisk, fattningsbar programkodskrivning generellt är ett omöjligt företag.

   Själva programspråket som sådant omöjliggör en fruktbar logisk atomistisk datorProgramutveckling — därför att KODEN ÄR UNIVERSELLT SULLIG FRÅN RUTA ETT.

   En del liknande antydningar har också uppvisats (i olika programwebbforum) från mera erfarna C-programmerare.

   Ingen direkt mening har dock ännu upphittats liknande den här framkastade (Det fanns en, tror jag, från en erfaren C-programmerare, typ: ”Ju förr C avskaffas, dess bättre”).

   Microsofts SökTextPåHårddiskenProgram har allt sedan dess (från Windows XP) följt med alla efterföljande operativsystem:

— Vista/7/8/10/..

— Och webben är lika full av — motsvarande — upprörda inlägg, ännu idag 2016.

— Windowsanvändare förfasar sig över Microsofts oförmåga att ge ut ett anständigt, människorättsligt respektabelt hårddisksökprogram.

— Webben 11Okt2016:

windows 7 search sucks, Is there a way to ..”;

Windows 8 search function suck?”;

Windows 10 Worst Windows Ever”;

Windows 10 file search SUCKS”; ..

   Mänskligheten hålls instängd. Röstrepertoaren slår aldrig fel.

 

Alltså:  Bästa sättet att bli rejält upprörd om man vill hitta något på sin dator (Efter Windows 95) är att anlita Microsoft: »medan du ändå är på väg ut, kan du passa på att ta med dig soporna också».

   2016+: Häftiga Handikapphjälpmedel för analfabeter: pekskärmar. Tangentborden avskaffas. Alfabetet behövs inte längre. Stundtals 9 av 10: Blicken konstant riktad ner mot asfalten: Kolla Handhållna Peken. InteTittaNaturen. Tut Tut. Kunskapen breder ut sig. HjärnMobilen tvångsinförs.

 

Närmast — kort sagt — som det ter sig i de olika exempelformerna:

 

— Datorer åldras. En dag upphör maskinen, och en ny måste anskaffas. Därmed tvånget att anta, inte välja, nya detaljer i samma operativsystem som föregående för att alls kunna fortsätta det (påbörjade, omfattande) skrivbordsarbetet:

 

EN MÖJLIG SAMMANFATTNING:  Vi är bundna och beroende av de arbetsverktyg som en gång skapades (Windows 3.1, Windows 95 ..) för vårt fortsatta arbete.

   Men: FÖRETAGET — som är associerat med produkten — påtvingar mänskligheten företagsledningens värderingar som, tydligen och bevisligen, medför ständiga användarinskränkningar med nya Windowsutgåvor; Mänsklighetens kulturutveckling utarmas genom, exemplen ovan, att redan befintliga användbara skrivbordsverktyg försvinner: tas, stjäls; Intrången intvingar människor till inskränkta förval, köpförbindelser, användarspionerande individövervakning, påtvingad upplevelsekonsultering (»vi måste få göra intrång i dig, annars får du inte använda våran produkt»):

— En motsvarande kultur har uppstått med avskaffandet av klädköp och införande av kläduthyrning — med användartvånget att alltid tvingas samarbeta med och vara uppkopplad till ägaren: löpande tankerättsavgifter.

 

Möjligt förestående framtidsscenario:

— På grund av omfattande brott mot och intrång i mänsklighetens familj, konfiskeras Företaget (härmed) av, och överlåts på, den rättmätiga ägaren, den verkliga upphovsrättsmannen: mänskligheten, friheten att utveckla kunskapen på kunskapens egna villkor — och ansvaret för dess efterlevande (UDHR10Dec1948, A29).

 

 

Jämför — Fem enkla referenspunkter för kunskapsbefrämjande datorutveckling:

— En Kunskapsbefrämjande Datorutveckling

 

• Välkomnar användbara skrivbordshjälpmedel

 

• Uppmuntrar enskilda initiativ att utveckla sådana

 

• Bevarar redan befintliga användbara skrivbordsverktyg

 

• Utvecklar redan befintliga användbara skrivbordsverktyg

 

• Bevarar, stödjer och uppmuntrar användningen av alla, samtliga, utvecklade verktyg, och SÅ stödjer den enskilda människans fria val och fulla utvecklingsmöjligheter i full respekt till UDHR10Dec1948 (A27, A29 särskilt).

 

END.

 

— Varje avslut bildar alltid början på en ny epok; Det kommer alltid en dag när solen går upp över en blomstrande våräng. Men det behövs paus mellan tillfällena (K-cellens värmefysik); Dag och natt, sommar och vinter, ... .

 

 

 

 

PRAKTISK ELEKTROMEKANIK — GAMMAPROJEKTET -- Primärt färdigställd INNEHÅLLSFÖRTECKNING  8Okt2016

 

 

 

Praktisk ElektroMekanik — GammaProjektet

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

sök ämnesord överallt inom ELEKTRONIKEN i separat sakregister för Praktisk Elektromekanik i  sakregister elektroniken  

 

Praktisk ElektroMekanik — GammaProjektet

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              GAMMAPROJEKTET

 

                                                                            GAMMAPROJEKTET 2012-2016 — kort dokumentlänkad översikt

 

                                                                            Bakgrund Sep2016

 

                                      Efter Sep2013 — Vad hände sedan?

 

                       ÖVERSIKT — 60KeV GAMMAKVANTA FRÅN Americium 241 i Universums Historia

 

                                                                            PRIORITERANDE ÄMNEN

 

                                                                            Miljön kring Gammaprojektet Sep-Okt2016

 

                                                                            NATURSKOGEN

 

                                                                            Statens Betygade Naturkärlek 2016

 

                                                                                               Träden fortsätter dö

 

                                                                            Mänsklighetens tekniska utveckling 1800-2000

 

                       Gammadetektorer på webben

 

                                                                            Basdata

 

                                                                            FÖRTECKNING: DIY-GammaProjects

 

                                                                                               GW1 -- 2012 ansluter till Maximgruppen 4OP-lösning från 2003

 

                                                                                               GW2 -- 2015 ansluter till EN AVANCERAD UTBYGGNAD AV Maximgruppen 4OP-lösning

 

                                                                                               GW3 -- 2012 ansluter till EN SÄRSKILD OP-BASERAD KRETSLÖSNING

 

                                                                                               GW4 -- 2011 ansluter till EN MIX AV JFET OCH OP

 

                       Basfakta på gammemissionerna från Americium 241

 

                                                                            Många gammanivåer finns             

 

                                                                            Smith 1982

 

                       Vårt globala ansvar

 

                                                                            Copyrightintrång i exempel

 

                                                                            Windows — 10 — kan inte längre läsa utvecklingsverktygen Windows API i Windows HELP

 

                                                        

 

 

 

referenser

 

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

Atomviktstabellen i HOP allmän referens i denna presentation, Table 2.1 s9–65—9–86.

mn        = 1,0086652u  ......................    neutronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 2.1 s9–65]

me        = 0,000548598u  ..................    elektronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 10.3 s7–155 för me , Table 1.4 s7–27 för u]

u           = 1,66043 t27 KG  ..............     atomära massenheten [HOP Table 1.4 s7–27, 1967]

u           = 1,66033 t27 KG  ..............     atomära massenheten [ENCARTA 99 Molecular Weight]

u           = 1,66041 t27 KG ...............     atomära massenheten [FOCUS MATERIEN 1975 s124sp1mn]

u           = 1,66053886 t27 KG  ........     atomära massenheten [teknisk kalkylator, lista med konstanter SHARP EL-506W (2005)]

u           = 1,6605402 t27 KG  ..........     atomära massenheten [@INTERNET (2007) sv. Wikipedia]

u           = 1,660538782 t27 KG  ......     atomära massenheten [från www.sizes.com],

CODATA rekommendation från 2006 med toleransen ±0,000 000 083 t27 KG (Committe on Data for Science and Technology)]

c0          = 2,99792458 T8 M/S  ........     ljushastigheten i vakuum [ENCARTA 99 Light, Velocity, (uppmättes i början på 1970-talet)]

h           = 6,62559 t34 JS  .................    Plancks konstant [HOP s7–155]

e           = 1,602 t19 C  ......................    elektriska elementarkvantumet, elektronens laddning [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

e0          = 8,8543 t12 C/VM  .............    elektriska konstanten i vakuum [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

G          = 6,67 t11 JM/(KG)²  ..........    allmänna gravitationskonstanten [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö] — G=F(r/m)² → N(M/KG)² = NM²/(KG)² = NM·M/(KG)²=JM/(KG)²

 

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

Dekadiska prefix

 

PREFIXEN FÖR bråkdelar och potenser av FYSIKALISKA STORHETER

Här används genomgående och konsekvent beteckningarna

 

förkortning       för        förenklad potensbeteckning — t för 10^–, T för 10^+

 

d                       deci      t1

c                        centi    t2

m                      milli    t3

µ                       mikro  t6

n                       nano    t9

p                       pico      t12

f                        femto   t15

 

I elektroniken — kopplingar, scheman — skrivs ofta enbart tusenprefixen K M osv. för de olika storheterna Resistans i OHM typ 1K, 1M osv. och Kapacitans i Farad 1µ 1n 1p osv istf. det mera fullst. resp. 1KΩ, 1MΩ, osv; 1µF, 1nF, 1pF osv.

 

Alla Enheter anges här i MKSA-systemet [Se International System of Units] (M meter, KG kilo[gram], S sekund, A ampere), alla med stor bokstav, liksom följande successiva tusenprefix:

 

förkortning       för        förenklad potensbeteckning — t för 10^–, T för 10^+

 

K                      kilo      T3

M                     mega   T6

G                      giga     T9

T                       tera      T12

P                       Peta      T15

E                       Exa       T18

Z                       Zetta    T21

Y                       Yotta    T24

 

Exempel: Medan många skriver cm för centimeter skrivs här konsekvent cM (centiMeter).

 

MAC, modern akademi

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically (related) equivalent — resulting description — following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction.

— The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2016-12-13

*END.

Stavningskontrollerat 2014-01-27 | 2016-10-14¦16.

 

rester

*

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

∫ Δ √ ω π τ ε ħ UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

 

Pilsymboler, direkt via tangentbordet:

Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,

■²³¹·¨°¸÷§¶¾‗±­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se