UNIVERSUMS HISTORIA | AGW och Framtiden IV — Mauna Loa-funktionen | 2015X20— a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-03-29 · Universums Historia

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

MainNV | MainATD | MainBMS | MainCAI | MainDML |

 

NV Naturen Revolterar ¦ ATD Träddöden2015 ¦ BMS The Missing Sink ¦ CAI t(AGW)integralen ¦ DML Mauna Loa-funktionen, Tabellvärden ¦

 

Tabelldata Mauna Loa (Dec2015) | Trädens Växtkol | Möjlig Orsaksbild | Bioventilationen | Värmemotståndet | Tabell Y

 

Tabelldata Mauna Loa

Mauna Loa-funktionen

Analys AGW 2015

Resultat

AGW | MLF

JordFasta AtmosfärsMassan:

 

 

Analysexempel AGW — år 2013:

 

 

AGW-beviset Dec2015:

 

 

t(AGW)-integralens betydelse:

 

Resultat 1:

 

Resultat 2:

 

Resultat 3:

 

Jämförande IPCC-budget:

 

Orsaksbilden Generellt:

 

 

Bevis för ickeFossila CO2-verkan:

 

 

Trädens Växtkol:

 

 

SkogsFältet:

 

 

Bioventilationen

1958-2013

Mauna Loa-funktionen

AGWbeviset2015

IPCC

FÖRKLARING Omsättningarna

 

Jordfasta atmosfärsmassan 5,3 T18 KG | ppmvBegin1812 | AGW Dec2015 | AnalysExAGW2013 | Resultat Dec2015 | Jämförande IPCC-exempel |

 

Mauna Loa-funktionen

 

MAUNA LOA-FUNKTIONEN

 

 

ML-funktionen:  MLövre6 | MLunre7 | MLövre¦undre¦mdl67 |  Tabelldata Mauna Loa (Dec2015)

9Dec2015

 

UTVÄRDERINGAR — Mauna Loa-funktionen (MLF) — sammanfattning i MLFres

Finns det en entydig noggrann matematisk funktion som kan användas garanterat genomgående medelmässigt 100,00% för Mauna Loa-CO2-värden?

Lösningen: Ja, det finns:

—————————————————————————————

ppmv           = 284+(0,00000005249)*(År-1812)^4,0510    ; ML06 100,00% övre       StörstaÅrMinstaÅr                    100,36%1965¦99,45%1988

ppmv           = 284+(0,00000007200)*(År-1812)^3,9900    ; ML07 100,00% unre       StörstaÅrMinstaÅr                    100,46%1965¦99,47%1988

ppmv           = 284+(0,00000006147)*(År-1812)^4,0205    ; ML67 100,00% mdl                StörstaÅrMinstaÅr                    100,41%1965¦99,46%1988

—————————————————————————————

ppmvSkalan  = medelvärde 100ppmv/430,28657p ~ 430p — alla grafer Unit50pixels

 

 

Finns det en entydig noggrann matematisk funktion som kan användas garanterat genomgående medelmässigt 100,00% för Mauna Loa-CO2-värden? Vi studerar det.

 

 

TESTMETOD:

— Man börjar (lämpligen) med första tabellvärdet (1959) och (med givet ppmvOFFSET) söker ke-värden (termerna nedan) som sammanför Mauna Loa-värdet 1959 med testfunktionens värde. Sedan (Ctrl+D [fyller neråt], antagna ke-värden fylls i kolumnserien, och grafresultatet visas) återstår att testa om sådana ke-värden existerar som satisfierar Mauna Loa-matchningen till 100,00%.

— Nedan visas några grafresultat, hur de utvecklas, och i förekommande fall tillsammans med matchande 100,00% i medelvärdesavvikelser mot Mauna Loa-värden. Graferna ska föreställa så noga inpassade i gemensam jämnhet som möjligt.

 

Värdegraferna i jämförelse med Mauna Loa-värdena

1959-2013 MaunaLoaScripps med tillägg Tabell2030 2009-2013 från (senast upphittade Nov2015)

 

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt

RECENT MONTHLY AVERAGE MAUNA LOA CO2 (Oct2014)

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ - mlo_growth

Se (Nov2015) tabellsammanställning 1959-2013 i bildkopia GrafMaunaLoa

 

— är utformade med offset 284 ppmv för år 1812 enligt etablerade data (ppmvBegin1812) med en fast x-skala anpassad till årsskalan efter NASA-CRU-kurvan (version UEA2013) enligt

 

ppmv = Offset+k(År-1812)exponent ; VärdeKurvan som jämförs med Mauna Loa-värdena

 

Från den kurvan har tagits ut motsvarande årsvärden och jämförts med Mauna Loa-värdena 1959-2013. Syftet är att på enklaste sättet, om alls, finna den matchning mellan de bägge värdeformerna som visar medelvärdet 100,00% för samtliga årsvärden med, dessutom, bägge graferna »maximalt omärkligt» åtskilda i form och utsträckning, och så långt det är möjligt.

— Den resulterande funktionen rensas sedan på allt utom en koefficient (a) och exponenten (e), enbart grafiska enheter kvar, och sammanställs sedan med motsvarande grafiska kurvformer till jämförelse med övriga AGW-bevisets grafiska sambandskomplex enligt typformen

 

y   = a·xe     ; GrafUnit 50 pixels, e för Exponenten

b-koefficienten

Transformationen från värdefunktionen ppmv till grafiska y-funktionen innefattar en skalrensning av ppmv-delen (50·100/290¦y) och årsdelen (50·140/326¦x)e enligt koefficientformen

 

a           = k(50·140/326)e/(50·100/290)

             = k(50·140/326)e290/(5000)                  ;

1           = k(50·140/326)e[290/a]/(5000)           ;

b           = k(50·140/326)e[290b/a]/(5000)         ;

 

— Grafiska koefficienten a kan sedan justeras/tareras/korreleras/analyseras godtyckligt som b mot fossilindustrins ideala t(AGW)-integralkurva för att undersöka ev. passande aspiranter. Med en fast 100ppmv-nivå blir aktuella pixelintervallet (preliminära testvärdet 290 ovan) via koefficienterna ab lika med

 

(100ppmvPixels)UNIT50 = 290·b/a

 

Genom att årsskalan (50·140/326¦x) är given (NASA-CRU-kurvan) kommer värdefunktionens formgraf bara att bestämmas av ppmv-offsetvärdet tillsammans med k-faktorn. Datakällorna (ppmvBegin1812) ger knappast utrymme för någon annan ppmv-offset runt år 1812 än just 284ppmvCO2. Så, Mauna Loa-matchningen blir i princip bestämd då k-värdet visar 100,00% medelvärde.

   Metoden för att finna k¦100,00% har utformats i OpenOffice Kalkyl (AM2015b.ods ¦ TabellMLa) genom successiva prövningar med resultaten som nedan. Särskilt grafritande hjälpprogram för Windows har utvecklats i DELPHI4.

 

; 1

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 6:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,000000000003)*(A2-$G$2)^6

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=3 t12

överskjutande, exponenten för stor:

Exponenten 6 för hög:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att ingen 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 6.

— Enda möjligheten här är att sänka ppmOFFSETvärdet 284 ELLER öka koefficienten k OCH minska exponenten e.

; 2

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 5:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,000000000455)*(A2-$G$2)^5

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=4,45 t10

överskjutande, exponenten för stor:

Exponenten 5 för hög:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att ingen 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 5.

— Enda möjligheten här är att sänka ppmOFFSETvärdet 284 ELLER öka koefficienten k OCH minska exponenten e.

; 3

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 4,5:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,0000000055)*(A2-$G$2)^4,5

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=5,5 t9

överskjutande, exponenten för stor:

Exponenten 4,5 för hög:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att ingen 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 4,5.

— Enda möjligheten här är att sänka ppmOFFSETvärdet 284 ELLER öka koefficienten k OCH minska exponenten e.

;

 

Vi fortsätter testet, här utan mellanredovisningar, för att komma fram till — det som ser ut som en början till — första acceptabla MAX-exponentvärde MED ppmv-offset som 284:

 

; 4

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 4,2:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,000000025)*(A2-$G$2)^4,2

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=2,5 t8

överskjutande, exponenten för stor:

 100,57% mean

Exponenten 4,2 för hög:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att ingen 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 4,2.

— Enda möjligheten här är att sänka ppmOFFSETvärdet 284 ELLER öka koefficienten k OCH minska exponenten e.

; 5

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 4,1005:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,0000000415)*(A2-$G$2)^4,1005

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=4,15 t8

överskjutande, exponenten för stor:

 100,40% mean

Exponenten 4,1005 för hög:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att ingen 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 4,1005.

— Enda möjligheten här är att sänka ppmOFFSETvärdet 284 ELLER öka koefficienten k OCH minska exponenten e.

; 6 ¦ ML67 §M

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 4,051:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,00000005249)*(A2-$G$2)^4,051

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=5,249 t8

y                  = (7.567 t4)x^4.051

match, exponenten stämmer:

 100,00% mean

Exponenten 4,051 OK:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att en 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 4,051.

;

 

Vi testar på samma sätt nerifrån och uppåt:

 

; 7

Offset 284ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 3,990:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 284+(0,000000072)*(A2-$G$2)^3,990

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=7,200 t8

y                  = (8.609 t4)x^3.990

match, exponenten stämmer:

 100,00% mean

Exponenten 3,99 OK:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att en 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 3,990.

;

 

På samma sätt som ovan: Vi söker en motsvarande 100,00% matchning (år 1812) med en högre ppmv-offset 290:

 

; 8

Offset 290ppmv referensskalanTID = år(A2) – 1812($G$2):

—————————————————————————

Samband: — e = 4,560:

ppmv     = ppmvOffset + k(År–1812)e

ppmv            = 290+(0,000000003401)*(A2-$G$2)^4,560

Blå Graf:        Mauna Loa-värdena ........     1959-2013

Apelsin:         ppmv-funktionen ...............    1959-2050; k=3,401 t9

y                  = (2.336 t4)x^4.560

match, exponenten stämmer:

 100,00% mean

Exponenten 4,560 OK:

TESTSERIERNA [alla i OpenOfficeKalkyl] bygger på att söka den ApelsinGraf vars samtliga ppmv-värden 1959-2013 matchar Mauna Loa-värden med medelvärdet 100,00% för SUMMAN(Apesin/Blå)/(2013–1958=55). Inga andra kandidater tillåts.

Apelsinkurvan ovan visar att en 100,00% Mauna Loa- matchning existerar för exponent 4,560.

;

...

 

Utprovning av medelfunktionen till ML6 och ML7:

 

ppmv            = 284+(0,00000006147)*(A2-$G$2)^4,0205.

 

Se motsvarande amplitudTarerade versioner i Aktuella 100,00% ML-funktionerna.

— Amplitudtareringen beskrivs ovan från Mauna Loa-funktionen i b-koefficienten.

 

MLF, resultatbild: MLF

VAD INNEBÄR RESULTATET (ML67)?

Se även i AGW-beviset förklarar IPCC-samfundets missar i Sätt 1 och Sätt 2

 

t(AGW)-INTEGRALENS KURVFORM ÄR HYPERBOLISK OCH SLUTAR PÅ EN ASYMPTOTISK KURVTANGENT atan6. EFTERSOM t(AGW)-INTEGRALENS KURVFORM — derivatan — FÖLJER AV NASA-CRU-KURVANS t(AGW)-KOMPONENT, samma kurvform som havsversionens utjämnade version av fossilindustrins kolanvändning, samma kurvform (Upptakten till AGW-beviset) som  mänsklighetens energianvändning (S1), som innebär att den kurvformen ligger fast, med en fast tidsskala, att den formen är absolut referens i tid och form och inte kan ändras, BETYDER DET ATT t(AGW)-KOMPONENTENS INTEGRAL — t(AGW)-INTEGRALENS KURVFORM — OCKSÅ ANGER EN MOTSVARANDE IDEAL REN FOSSILEMISSIONSKURVA en motsvarande integralt summerande funktion för industrins kolanvändning, och därmed FÖR EN MOTSVARANDE REN IDEAL MAUNA LOA-FOSSILKURVA: t(AGW)-INTEGRALENS KURVFORM KAN ANVÄNDAS SOM ETT ABSOLUT REFERENSINDEX FÖR EN ABSOLUT ATMOSFÄRISK KOLDIOXIDEMISSIONSKURVA. DÄRMED KAN EN MOTSVARANDE MAUNA LOA-FUNKTION från en verklig Mauna Loa-värdestabell — OCH FÖRUTSATT EN SÅDAN FUNKTION KAN HÄRLEDAS (MLF) — JÄMFÖRAS MED INDEXKURVAN (atan6), VILKET KOMMER ATT AVSLÖJA ALLA PRAKTISKA DETALJER, om alls:

 

L    Om Mauna Loa-funktionens kurvform skulle sluta på en kurvtangent lika med atan 6:
— Mauna Loa-CO2-värdena skiljer sig omärkligt från t(AGW)-integralens kurvform, och avspeglar därmed en rent fossilt representerad atmosfärisk mängd koldioxid som adderas till luften från industrins fossilemissioner;

M   Om Mauna Loa-funktionens kurvform skulle sluta på en kurvtangent mindre än atan 6:
— Mauna Loa-CO2-värdena uppvisar lägre värdeamplituder än t(AGW)-integralens kurvform, och avspeglar därmed en atmosfärisk reduktion av industrins fossilutsläpp: någonting finns som reducerar inverkan av en annars kraftigare global uppvärmning;

S    Om Mauna Loa-funktionens kurvform skulle sluta på en kurvtangent större än atan 6:
— Mauna Loa-CO2-värdena uppvisar högre värdeamplituder än t(AGW)-integralens kurvform, och avspeglar därmed ett extra tillskott av icke fossilt relaterad koldioxid: någonting finns som dumpar extra CO2 till luften, utöver industrins eget fossilbidrag.

 

RESULTATBILDEN FRÅN (MLF) MAUNA LOA-FUNKTIONEN (ML67) VISAR alternativ S:

 

Kurvformen i MLF följer t(AGW)-integralen upp till runt 1960. Därefter blir MLF relativt t(AGW)-integralen utpräglat exponentiellt avvikande: en tydligt växande ökning av extra icke-fossilt relaterat atmosfäriskt koldioxid dumpas till luften från någonstans, kontinuerligt, i växande.

 

   Analysen (WTD1960) visar att tidsepoken för den utpräglat exponentiella ökningen sammanfaller industriellt/handelsstatistiskt med en omfattande rationalisering inom skogsindustrin: införandet av MOTORSÅGEN på bred bas.

   Ytterligare prövning av motsvarande kvantiteter som MLF utpekar tillsammans med t(AGW)-integralen visar att skogsindustrins verksamhet förefaller tämligen noggrant (96 resp. 98%) bekräfta samtliga förekomster: totalt ändra från 1800-talet till nutid (2015/16) såväl som årligt, se Tabell Y2¦3 samt Jämförande IPCC-budget.

 

Se vidare sammanställning med länkar i Globalräkningen, Statens Naturbrott 2016, AGWb15.

 

 

AGW|MLF ingår inte i IPCC-samfundet. Se särskilt från IPCC|Giftlarm.

 

 

ANDRA testOMGÅNGEN:

Aktuella 100,00% Mauna Loa-funktionerna — ML67

 

ML67: ¦ ML6 ¦ ML7 ¦ MaunaLoaFunktionen

övre:  (11.2·10'–4)x'4.051;       290·11,2/7,767 = 418,17947

unre:  (13.0·10'–4)x'3.990;       290·13,0/8,609 = 437,91381

mdl:  (12.1·10'–4)x'4.0205;     290·12,1/8,071 = 434,76644; alla medelvärde 430,28657

(ö+u)/2 = 428,044664 ; Mauna Loa MidZero

Mauna Loa-Funktionen MidZero — Offset t(AGW) = +42p; = 42p(140År/326p) = 18,036809 år

miO:  (12.1·10'–4)[x–42/50]'4.0205 ; Mauna Loa-t(AGW)-integralNärmast; MidOffset

Differensen midOffset MINUS t(AGW)-integralen anger ökningstakten i Mauna Loa-Funktionens värden.

Differensen MidZero minus t(AGW)-integralen anger totala Mauna Loa-tillskottet utom t(AGW)-integralens inverkan.

ABSOLUITA ppmv-skalan enligt Mauna Loa MidZero: 100ppmv / 428,044664 pixels, Unit50pixels.

 

MLF-derivatan:

Dn 284+(50*100/430)*(0,00121)*((C21-1812)/(140/326)/50  )^4,0205 =

Dn (50*100/430)*(0,00121)*((C21-1812)/(140/326)/50  )^4,0205 =

(50*100/430)*(0,00121)* Dn ((C21-1812)/(50*140/326)  )^4,0205;

Dn ((C21-1812)/(50*140/326)  )^4,0205 =

[4,0205][((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205] · Dn (C21-1812)/(50*140/326) =

[4,0205][((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205] · [1/(50*140/326)] Dn (C21-1812) =

[4,0205][((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205] · [1/(50*140/326)] Dn (1) =

[4,0205][((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205] · [1/(50*140/326)]  =

4,0205/(50*140/326)[((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205]  =

4,0205/(50*140/326)(((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205) ;

y’ = (50*100/430)*(0,00121)*4,0205/(50*140/326)*(((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205).

 

 

 

ppmvBegin1812:

Startvärdet ppmv från år 1812 — 284

 

AGW-bevisets framställningar (från 2009) har använt offsetvärdet (år 1815) med 286 ppmv CO2 för koldioxidhalten i luft. Med djupdykningarna (Träddöden 2015) har behov visats för en mera precisionsartad, om alls, skalbestämning för att eventuellt kunna avgöra smärre observerade avvikelser (Lavineffekten | LavinOrange). IPCC-graferna nedan (2013) ger basvärden.

 

Flera (många) webbkällor anger värdet 290ppmv som motsvarande förindustriella koldioxidhalten i luft (början på 1800-talet eller slutet av 1700-talet).

American Institute of Physics [https://www.aip.org/history/climate/timeline.htm] anger ”290ppm 1800-1870” i sin sammanställning över den globala uppvärmningens vetenskapliga händelsepunkter.

— Här används den (förmodligen kanske) mest tillförlitliga uppgiftsbasen 284ppmv för år 1812 baserad på punktvärdena i nedanstående webbkällas redovisade grafer.

 

IPCC-samfundet (2013) visar CO2-nivåer vid inseglet till fossilindustrialismen (1820, Ørstedts upptäckt elektricitet-magnetism).

— CO2-data nedan från IPCC- sammanställningar (2013) visar aktuell CO2-halt år 1812 som lika med, nära eller omkring, 284 ppmv.

 

CO2-halter i ppmv [2013]

 

Källa:

CARBON AND OTHER BIOGEOCHEMICAL CYCLES | Chapter 6 | CLIMATE CHANGE 2013  IPCC 2013

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Ciais et al., 2013; s493 Figure 6.11

 

— Varför är den uppgiften viktig?

 

När vi ska söka Mauna-Loa-funktionens passning med NASA-CRU-globaltemperaturkurvan — med dess givna tidsaxel — finns bara ett egentligt avgörande kvantitativt argumentet som kan ge en (någorlunda) säker riktbas: ppmv-värdet vid t(AGW)-integralens koordinatnolla. Med given tidsbas för x=0 som år 1812 måste vi hitta just ppmv-nivån vid den aktuella epokens början, analogt kurvgraferna xy-nolla, var den ska placeras.

— I princip är det så: vi kan helt utesluta andra kandidater bara om det med säkerhet står klart att det finns ett säkert globalt medelmässigt relevant CO2-lufthaltvärde år 1812 på just 284ppmv koldioxid i luften.

   Nämligen:

 

— Högre ppmv-offset medger en högre exponentfaktor i 100,00% Mauna Loa-funktionens ekvivalent, och därmed en möjlig skarpare skärning med t(AGW)-integralens motsvarande givna CO2-kurva. (Vi vill nog, helst, inte se den typen, samma som plötsligt akuta globala giftlarm med snabbt upprusande CO2-halter från en viss kritisk tidpunkt).

 

— Lägre ppmv-offset medger å andra sidan att Mauna Loa-ekvivalenten dras allt mera mot y-axeln, och därmed en allt större CO2-övervikt redan från början av 1800-talet: vi har knappast belägg för en sådan (om inga revolutionerande nyupptäckter kommer i dagen).

— Vi måste då frånse den extra koldioxidbula (data från ishavskärnor) som visade sig perioden 1850-1950, den stora världsomspännande trädavverkningsperioden.

   Förutsatt att avverkningarna under den perioden inte medförde någon förhindrad naturlig återväxt, finns heller ingen direkt parameter i AGW-bevisets matematik som kan associera koldioxidbulan med någon extra effekt i den globala uppvärmningen: AGW-bevisets t/T=m/M, faktor t, fossilförbränningen, ingår inte. Se utförligt med räkneexempel i Värmemotstånd.

 

Däremot kan koldioxid som hindras återvända till marken via hindrad naturlig tillväxt (avskogning, naturvandalisering, allmänna naturattacker som grundas på mänskliga samvaroproblem) , alltså icke-fossilt relaterad koldioxid (King1994) summeras med

 

Naturskogarna huggs ner och deras naturliga bioventilation (BV) utsätts för kontinuitetsbrott = koldioxiddumpningar som sedan inte kan återhämtas; Se utförligt i Naturskogen och IPCC|Giftlarm;

— Icke- fossilt överskottskoldioxid kan återtas (successivt, efter TID) av skogsmarken via den atmosfäriska koldioxidens lösning till kolsyra i regnvatten och därmed åter till markens växtlighet via blad, barr (stomata) och rötter. Men om marken hela tiden hindras naturlig återväxt (Staten hindrar återväxt), finns ingen levande biomassa att hand om luftkolet på den vägen, och det dunstar bara tillbaka till atmosfären igen. Det är, tydligen, precis situationen idag med statens naturvettlösa uppträden, och som bidrar till den växande trädstressen (Träddöden 2015) med fortsatt växande tillskott av extra icke-fossilt CO2 (Statens Naturbrott 2016) (Extra Väderkrafter).

 

den allmänna luftens inslag av fossilt CO2 — vilket precis visat sig vara slutresultatet i hela den här historien, se Globalräkningen:

Extra tillskott i Mauna Loa-värdena relativt FossilIndustrins ideala bidrag enligt t(AGW)-integralens kurva.

 

 

”Scientists agree that land-atmosphere exchanges of CO2 are large, and that land-use change makes these estimates highly uncertain.”, s41

FUTURE SCIENCE — GROSS CO2 FLUXES FROM LAND-USE CHANGE | 2011

implications for reducing global emissions and increasing sinks | Carbon Management (2011) 2(1), 41–47

http://whrc.org/wp-content/uploads/2015/09/RichteretalCarbonMgmt.11.pdf

 

 

 

 

ppmv till KG/M³ — 13Dec2015

 

ppmv till KG/M³

 

Från utvecklingarna i Allmänna Gaslagen:

 

— NOTERA att webbläsaren FIREFOX inte kan läsa naturvetenskapliga originaltexter med teckensnittet Symbol (Firefox skriver typ Ö istället för rottecknet, m.fl.). Många htm-dokument hade redan författats i UniversumsHistoria via Microsofts WORD2000 (Ctrl+Shift+Q omvandlar automatiskt och bekvämt till Symbol) innan Firefox:s obefintliga naturvetenskapliga täckning upptäcktes. Från den punkten har sedan alla senare författningar i UniversumsHistoria använt DE OFTA MINDRE VÄL TEXTMÄSSIGT GRAFISKT UTVECKLADE UNICODE-tecknen (ofta med [mycket] sämre läsbarhet än motsvarande Symbol).

— FIREFOX kanske också ska lägga ner Times New Roman?

— Det blir ännu enklare, FirefoxTeam f.ö., om man bara har siffror (0123456789) när man ska webbhandla.

 

 

pV1       = kT = E                                                 ; J         Allmänna Gaslagen

k           = NuR = (m/U)R = ρ0R·1M³ = RM      ; J/°K   Momentekvationen

k           = ρ0R·1M³  

             = pV1/T                                                  ;

ρ0          = pV1/(TR·1M³)                                     ;

V1         = V/[N = m/Uu]                                     ; M³     Boltzmanns konstant

             = VUu/m                                                ; Vi använder enheten u = m så att u/m=1:

             = VU                                                      ;

ρ0          = pVU/(TR·1M³)                                   ; KG/M³; V/1M³ = ppmV·t6 :

ρ0          = ppmV · t6 · U/(TR)                         ; KG/M³

STP-värdet kan användas generellt för p:             U anger atomvikten/molekylvikten

p           = 101325 Pa                                           ; 1 Pa = 1 Pascal = 1 N/M² Se Fundamentala Gaskonstanten

R           = b/u                                                       ; Konstanternas värden

             = (1,3805502 t23 J/°K)/(1,66033 t27 KG)

             = 8314,9148 J/KG°K                             ;

p/R        = 12,185933 = 1/0,0820618                   ;

KG/M³ till ppmv:

 

ρ0          = ppmV · U/(T·82061,8)                        ; KG/M³

 

U anger atomvikten/molekylvikten i u-enheter (1,66033 T27 KG);

ppmV anges i t6 enheter = miljondelar

T anges i °K = 273,15 + °C

ppmv till KG/M³:

 

ppmV   = ρ082061,8 / U                                  ; t6 enheter

 

 

Se även motsvarande samband i Wikipedia (Air pollutant concentrations) (utan härledningar, samma typ som ovan men med 8205,0).

 

 

 

JordFasta Atmosfärsmassan

 

Författarens arkiv — Naturvy 2012.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

JordFasta Atmosfärsmassan — m=Apa–1= 5,28 T18 KG

Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3 |

 

— TYPEN är »obehaglig» att använda, alls över huvud taget.

   ANLEDNING:

— Med en fast Jordatmosfärisk massa som i en given tid har en viss gasisk molekylär sammansättning

mJatm(Kväve%|Syre%|Argon%|Koldioxid%|+..%)

PLUS ett avgasrör som sticker upp ur planetytan och puffar ut mera gas (CO2) i mJatm än vad mJatm redan innehåller, uppkommer den djupt irriterande besvärligheten att välja vem av de redan inbjudna gästerna som får stryka på foten och försvinna ur lokalen för att den minimala hedersgästen CO2 ska få springa omkring och ha sig i mJatm.

   Problemet är att alternativ saknas.

   Se vidare nedan i p/m-Proportionaliteten och p/m-FörenkladAnvändning.

 

Härledningen

Sambandet för fysikaliskt tryck (p) anges som kraft (F) över yta (A)

 

p           = F/A                ; enhet Pascal, Pa = N/M²

 

Med kraftlagens F=ma på Jordkroppens tyngdkraftsacceleration a vid Jordytan A=4πR2 ges

 

p           = ma/A             ; enhet Pascal, Pa = N/M²

 

Accelerationskonstanten (a) vid Jordytan (R) fås ur gravitationslagen via Jordmassan (m2=5,975 T24 KG) enligt

 

a           = Gm2/R2          ; M/S²

 

Därmed

 

p           = m(Gm2/R2)/4πR2

             = mGm2/4πR4   ; Pa = N/M²

 

Förhållandet mellan trycket (p) vid Jordytan och (den överliggande atmosfäriska) massan (m) är konstant via Jordmassan och Jordradien enligt

p/m-proportionaliteten:

p/m       = Gm2/4πR4      ; Pa/KG = N/M²KG = [KG·M/S²]/M²KG = KG·M/S²M²KG = 1/S²M

             = (6,67 t11 J/[KG]²)(5,975 T24 KG)/[4π(6,3737843 T6 M)4]

             = 1,9216 t14 (S2M)–1

 

Med givet (atmosfäriskt gravitellt dragande, konvergerande) tryck p på Jordytan (R) från en överliggande atmosfäriskt massa finns en motsvarande konstant fast (atmosfärisk) massa m med värdet

 

m          = p · 4πR4/Gm2

             = p · A/a

             = p · 4πR2/a      ; p(STP)=101325Pa | Rekv=6,378 T6 M | a~9,81 M/S² | π=3,1415926

STP, 0°C vid havsnivån [Rekv]

 

Industristandardvärdet som brukar användas för Jordytans accelerationskonstant (1g) är a=9,81 M/S². Med Jordmassan 5,975 T24 KG ger det en medelJordradie

 

Rmean = √ Gm2/a

             = √ 6,67 t11 JM/(KG)2 · 5,975 T24 KG / 9,81M/S2

             = 6,3737843 T6 M

             = 6.373,7843 KM

 

Ekvatorialradien för Jorden till jämförelse brukar anges Rekv = 6,378 T6 M. Wikipedia (Earth radius, 18Dec2015) anger Rekv=6.378,1370 M och (Global average radii) Rmean=6.371,0088 M.

 

Normaltrycket (1 atm) vid Jordytan (STP Standard Temperature and Pressure) vid 0°C är

 

p(STP)  = 101325 Pa

 

Med Rmean=6,3737843 T6 M och a=9,81 M/S² ges Jordfasta atmosfäriska massan

mJatm: MJATM

mJatm   = p · 4πR2/a

             = 101325 Pa · 5,1051 T14 M²/9,81M/S²

             = 5,27293 T18 KG

             ~ 5,3 T18 KG               ; Jordfasta atmosfärsmassan

VJatm

Med formen för täthet D=m/V KG/M³ kan en totalhomogen atmosfärisk ideal Galileisk (överallt samma a-värde) ekvivalent Jordatmosfärisk volym (VJatm) anställas på medeltätheten för luft (DluftSTP~1,2 KG/M³) enligt

 

VJatm   = mJatm/DluftSTP

             = (5,27293 T18 KG)/(1,2 KG/M³)

             = 4,3941 T18         ; Jordfasta atmosfärens ideala [Galileiska] volym

hJatm

Idealt med plan Jordyta (A~5,11 T14 M²) — även med flera mil rymd över Jordytan (A) blir felet litet/försumbart om A räknas som en ren ideal planyta — ges motsvarande Galileiska (samma a överallt, samma täthet, samma tryck) Jordatmosfärs höjdskikt lika med (V=Ah)

 

hJatm    = VJatm/A

             = 4,3941 T18 M³/(5,1051 T14 M²)

             = 8607,275 M               ; JordGalileiska atmosfärens höjdskikt — nära som Mount Everest [8848Möh]

 

p/m-proportionaliteten:

— Om i mJatm en extra massa införs, typ koldioxid (CO2) som pumpas in i atmosfären via ett ytmynnande avgasrör (från Jordens inre), garanterar konstanterna fasta Jordmassan (m2) med Jordradien (R) och universella gravitationskonstanten (G) via m/p=4πR4/Gm2 ~ 5,2 T13 S²M att yttrycket vid Jordytan (A) tillväxer proportionellt så att alltid m/p=konstant.

p/m-förenklad användning:

Är storleken av den införda gasmassan ringa — typ max 1/1000 (1000ppmv) av mJatm — kan ändå samma fasta mJatm-värde (5,27 T18 KG) användas, förutsatt max tre decimalers noggrannhet används i resultatet.

 

EXEMPEL 1: Kalkylkort Tabell4 AM2015A.ods

Kolinnehållet i atmosfären via Jordfasta atmosfärsmassan — direkt från Mauna Loa-värden, vid STP

Exempel på uppställt kalkylkort i OpenOffice för bestämning av motsvarande atmosfäriskt KGkol från givna Mauna Loa-CO2-mätvärden.

Violetta [mina egna generellt — och Blå]: inmatning. Övriga: resultatvärden.

 

 

ppmv-offset från 1812 = 284 som frånräknas inslaget ppmv(NU). ppmvAGW är ökningen från 1812.

Sambandet för omvandlingen mellan ppmvCO2 och KGkol är KGkol = ppmvCO2 · 1 t6 · 12/28,8. 28,8 är medelatomvikten för Luft, 12 för Kol.

— I a(J) har använts Jordmassan 5,975 T24 KG.

 

Kalkylremsan ovan visar exempel på hur sambanden till Jordfasta atmosfärsmassan kan insättas i ett kalkylprogram för bekväm bestämning och analys. Värdeparametrarna kan enkelt ändras för att kontrollera olika basvärden.

 

EXEMPEL 2: Kalkylkort Tabell4 AM2015A.ods

En likvärdig, men något mera avancerad kalkylremsa (lufttemperatur inkluderad), kan anställas på sambandet för ppmv till täthet [ppmv|D] som nedan.

 

Kolinnehållet i atmosfären via Jordfasta atmosfärsmassan — Mauna Loa-värdena minus 284 [år1812] — med variabel lufttemperatur

Exempel på uppställt kalkylkort i OpenOffice för bestämning av motsvarande atmosfäriskt KGkol från givna Mauna Loa-CO2-mätvärden.

Violetta [mina egna generellt — och Blå]: inmatning. Övriga: resultatvärden.

 

 

Sambandet för omvandlingen mellan ppmvCO2 och KGkol, se ppmvTillTäthet.

— Jordmassan ingår inte i ovanstående. Sambandsformen är istället utvecklad ur Allmänna Gaslagen, se utförlig beskrivning i länken ovan.

 

Här beräknas kolinnehållet från ett givet ppmvCO2 inom ett godtyckligt höjdskikt av samma homogena täthet och temperatur som hela Jordfasta atmosfärens (mJatmEkv).

— Höjdskiktets beräkning:

 

V           = V1 – V0

             = 4π/3 · (r13r03)                      ;

r0          = 6,378 T6 M + h0·1000 M      ;

r1          = 6,378 T6 M + h1·1000 M      ;

 

EXEMPEL 3: Kalkylkort Tabell4 AM2015A.ods

Ytterligare ett (KEMISKT) alternativ finns — här förenklat utan inslag av Argon [ca 1%]:

 

Kolinnehållet i atmosfären via Jordfasta atmosfärsmassan — Mauna Loa-värdet [CO2%] i ppmv·t6

Exempel på uppställt kalkylkort i OpenOffice för bestämning av motsvarande atmosfäriskt KGkol från givna Mauna Loa-CO2-mätvärden.

Violetta [mina egna generellt — och Blå]: inmatning. Övriga: resultatvärden.

 

 

Här har justerande täthetsdata använts från webbkällan

http://www.engineeringtoolbox.com/gas-density-d_158.html

för att få fram matchande värde med mJatm.

 

För att bibehålla konstant Jordfast atmosfärsmassa (mJatm) har CO2-tillskottet här kompenserats genom motsvarande borttag av kväve. Alternativet, för exakt mJatm-ekvation, skulle vara att tryckvärdet ökar proportionellt mot massinförseln — analogt andra täthetsvärden för samtliga komponenter. Vilketsom är dock dessa detaljer här av underordnad betydelse eftersom resultatet i vilket fall (det ringa CO2-innehållet) inte är signifikant med användning av (max) tre decimalers noggrannhet. Exemplet visar dock principen med eventuella äventyr med och i Jordfasta atmosfärsmassan om man inte är aktsam (för större gasmängder).

 

 

 

Möjlig orsaksbild — 1Jan2016 — Varför och Hur IPCC-samfundets Jordbiofysikuppfattning STARKT OCH STRÄNGT skiljer sig från AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen

 

 

Skogsindustrins ArgumentProfitörernaKärnpartier ur Skogsindustrin

—————————————————————————————————————————————————————————————

VARFÖR IPCC-SAMFUNDET ANSER ATT TRÄD TAR NER LUFTKOL FRÅN FOSSILINDUSTRINS ATMOSFÄRISKA KOLEMISSIONER

—————————————————————————————————————————————————————————————

ORSAKSBILDEN GENERELLT — Möjlig orsaksbild

TRÄDENS VÄXTKOL

———————

Varför och Hur IPCC-samfundets Jordbiofysikuppfattning STARKT OCH STRÄNGT skiljer sig från AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen (Resultat)

———————

Resultat2013

IPCCpoängenRef:

IPCC|Poängen visar det möjliga upphovet:

 

 

 

IPCC-samfundet:

 

Differensen S(FossilIndustrinsStatistik)minusM(MaunaLoaVärdena) bevisar att en stor del (grovt 50%) av fossilindustrins CO2-utsläpp tas upp av skog/hav, och därmed åstadkommer en reduktion av den människoförorsakade globala uppvärmning (AGW) som annars skulle ha blivit större [ref. ”Luckily”].

 

AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen:

 

FÖRUTSÄTTNINGEN — NASA-CRU-kurvans komponenter Kolumn1; havsperioderna + t(AGW) — för den globala uppvärmningen BYGGER HELT OCH HÅLLET PÅ HAVSUPPTAGET: ingen reduktion sker av något alls från industrins fossilutsläppande AGW-förorsakande CO2-emissioner.

— UTÖVER DEN EMISSIONSBILDEN — explicit genom Mauna Loa-funktionen tillsammans med AGW-beviset — finns tydligen och uppenbarligen en extra, icke fossilt kopplad koldioxidemission (+0,9 ppmvCO2 nu år 2015) som läggs till atmosfären, och har så gjort sedan 1800-talets början med nu år 2015 ackumulerad extramängd +43ppmvCO2.

— Uppfattningen att skog/hav skulle absorbera industrins CO2-emissioner saknar helt belägg.

— Uppfattningen att havsupptaget skulle ha medfört reducerad global uppvärmningseffekt, saknar helt belägg.

— Uppfattningen att träd/skog skulle ta växtkol som härrör primärt överifrån atmosfären, saknar helt belägg [Resultat].

 

IPCC-samfundets, här som ovan påstådda missgrepp, säger AGW-beviset, har sedan lett fram till typformerna illustrerade nedan, som det här förmodas: MODELLTYP MED TOTALT IRRATIONELLA, helt vilseledande (galna ”pre-industrial fluxes”) LUFTFLÖDESKVANTITETER SOM INTE HÖR TILL ÄMNET ALLS ÖVER HUVUD TAGET — frånsett den enda partiellt väl relaterbara  flödesformen [IPCC‑relevanser] av arten ”Land Use Change” (1994: +1,6 Gt = 1,6 T12 KGkol; Mauna Loa-funktionen [föreställande mera exakt] visar för sin del +1,25 T12 KGkol för 1994). Se även övriga ungefärligt samstämmiga jämförande relevanta partiella IPCC-flödesvärden i IPCC-relevanser. Vidare nedan, under figurerna.

 

 

WikipediaIllustrationen — IPCC-samfundets ”pre-industrial” atmosfäriska CO2-kopplingar till biologin — se även i FÖRKLARING och WikipediaCarCycl

 

 

WIKIPEDIA — Carbon cycle [3Nov2015]

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle

Carbon Budget — IPCC

IPCC FOURTH ASSESSMENT REPORT: CLIMATE CHANGE 2007 —

Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis Figure 7.3.

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-7-3.html

 

The global carbon cycle for the 1990s, showing the main annual fluxes in GtC yr–1:  pre-industrial  ‘natural’ fluxes in black and ‘anthropogenic’ fluxes in red

 

IPCC-samfundet FÖREFALLER — utan att någon direkt sådan formulering verkar finnas, se Webben — vara av den allmänna globala uppfattningen att TRÄDEN TAR SITT VÄXTKOL ÖVERIFRÅN DEN KOLTUNNA ATMOSFÄREN ÖVER TRÄDEN, inte nerifrån den koltäta marken (markoxidation, kolsyrat regnvatten till rötterna) [SkogsFältet]. Flödespilarna ovan vänster FÖREFALLER vara typiska resultat av en sådan allmänuppfattning. Men den ifrågasätts här, starkt, i kraft av resultatbilden från AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen. Se utförligt från RESULTAT med IPCC-jämförande exempel.

 

 

Vad vi, här, har förstått är luftCO2-flödena ”pre-industrial fluxes” ett resultat, just, av att ha försökt inpassa en delvis modellerad totalbild MED IPCC-poängen för att syntetisera ett mera övergripande helhetssammanhang: Kvantiteterna 120 Gt resp. 60 Gt har ingen direkt motsvarande representation i AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen [MLF] [RESULTAT].

— Se närmast kvantitativa överensstämmelse i m(JGE); kvantiteten (60 Gt) är OK, men enheterna och deras motsvarande påstådda, tydligt icke relaterade innebörd är galna; IPCC-samfundet verkar inte ha något ett motsvarande konstant JordLandBiologiskt VäxtTryck (9,196875 Pa=N(Kol)/M²). Och heller verkar ingen litteratur finnas som förklarar detaljerna.

 

HELA SCENBILDEN TER SIG SOM ATT SPELA KORT MED EN SAMLING POKERHAJAR SOM KÖR MED DELVIS IHÅLIGA KORT (ibland byter Hjärter och Ruter plats).

 

AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen visar nämligen [ResultatExempel2013] att

 

        föreställningen att träd prioriterar atmosfäriska uppsug av fossilindustriemitterat kol
saknar belägg — ingen sådan tendens finns eller syns i Mauna Loa-värdena;

        föreställningen att träd, alls över huvud taget, skulle prioritera den koltunna atmosfären över träden för att ansamla växtkol — och därmed fossilt industriemitterat dito också i meningen »reducerar AGW» — snarare än den kolsammansatta marken som träden står på via närluft och vatten, också
saknar belägg — ingen tendens finns eller syns i Mauna Loa-värdena som antyder något annat än att andelen luftkol, utöver fossilindustrins tillförda mängder, växer stadigt, exponentiellt, med ett årligt (2012: +0,9 ppmvCO2) extra icke fossilrelaterat CO2-tillskott med början ända från 1800-talet. Utförligt i Globalräkningen, Statens Naturbrott 2016.

 

Det finns (Dec2015) inga upphittade etablerade källverk som avhandlar ämnet på den här nivån: inga referenser, i varje fall inga antydningar som direkt syns.

 

SKOGSFÄLTET tillsammans med upptäckten (Simard2012) av naturskogsträdens gemensamma rotnätverk, tillsammans med det möjliga (svagt 0,17%) kolsyrade regnvattnet (GranVattnet) som ständigt sköljer genom träden, ger detaljerade uppslag till hur träden i naturskogen KAN, verkligen, forma ett eget avskilt skogsmarkluftfält som helt underhåller sig självt, helt oberoende av atmosfären över träden — frånsett inverkan från fossilemissionernas globala uppvärmningseffekt.

   Den naturbilden innehåller också ANGREPP mot nutidens framställningssätt generellt (föreställningen att träden tar växtkolet överifrån atmosfären över träden, se Webben): naturskogar finns (knappt) inte längre. Jordytans skogslandskap har brutits upp i ett formidabelt pusselband av lapptäcken där svårligen någon naturgrundad analys alls kan anställas: Växtexperiment utförs i isolerade laboratorielokaler där växten/plantan får ta sitt växtkol varthelst det finns närmast tillgängligt. Resultatet presenteras sedan som avgjort  av typen ”växter tar växtkol från atmosfären”. Se särskilt jämförande räkneexempel i BeTäVK. Att växterna, alla utan undantag, tvunget, tar sitt växtkol uteslutande ytterst sett från skogsmarken (och havsbottnen) framhävs inte. Se även i RäkneExempel.

   Men inte heller dessa aspekter verkar finnas ens omnämnda i etablerade korridorer.

   En särskild exemplifierad räknegrund som visar hur det extra emitterade icke fossilrelaterade CO2-tillskottet påverkar Jordbiosfären generellt finns sammanställt i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer: Extra väderkrafter.

 

Och orsaken skulle vara?

— Men OM nu allt det ovan skulle hålla streck, djupt rebelliskt som det är, varför har då ingen i hela världens IPCC-samfund noterat något? Vilket skulle den i sig remarkabla orsaken vara?

 

   Sanningsbegreppet är ju, för det första, JätteEtablerat i Modern Akademi.

— Elever och Studenter, över hela Världen, får avancerad undervisning Hur man Avläser Naturgrunderna: hur man härleder, inte uppfinner, och så där, så att själva sakinnehållet i LISTAN ä SÅ JätteVälkänt, att man redan för länge, länge sedan insåg de här påtalade aktuella sakdetaljerna, och på den Historiska Vägen har avvärjt den Versionen av Historien, och därmed alla de här påtalade tokfasonerna från en Modern Akademi i en annan Historisk Version som, alldeles förfärligt tveklöst, lämnar en del övrigt att önska.

   Testa AGWb15: Finns inte i IPCC-samfundet. Varför inte? Fråga dom.

Svaret:

AGW-beviset — Kolumn1 NASA-CRU-kurvans uppdelning i komponenterna havsperioder + t(AGW)-värmekurvan = globala uppvärmningskurvan — som förklarar och beskriver hela fenomenkomplexet i detalj.

 

IPCC-samfundet har inte den fysikuppfattningen — tydligen.

— En giftkatastrof håller tydligen, obemärkt av IPCC-samfundet, på att sprida sig inom Jordbiosfären på grund av ovanstående felgrepp (Orsaken). Väldig gärna dementera det.

 

 

Träddöden 2015

Observerad uppträdande omfattande begynnande träddöd, stadsregion Mellansverige sensommaren/hösten 2015, tydligt synligt utmed cykel- och gångvägar, se utförligt från Träddöden2015.

— Den här framställningen är — helt och hållet — resultatet (från Okt2015) av att ha börjat ROTA I MÖJLIGA ORSAKER till de direkt synliga djupt deprimerande trädtillstånden, bilden ovan typiskt snitt. Se speciellt från Mauna Loa-funktionen och AGW-beviset i sammanställning.

 

Medan IPCC-samfundet lever i föreställningen om att träd reducerar fossilutsläppen, ges istället [RESULTAT] extra icke-fossilt relaterade CO2-utsläpp (år 2015: +0,9 ppmvCO2) genom (Globalräkningen) skogsindustriernas fortsatta profitfester på naturskogarna som här veterligt enda tillgängliga kandidater till förödelsen, + staten/kommunernas uppenbart vettlösa korståg mot naturlig tillväxt — med lokalt uppvisade fenomeneffekter som ovan.

 

Således det exakta svaret:

— Utan AGW-bevisets detaljer, sedermera nu också Mauna Loa-funktionen (Dec2015) som slutligt bidragit till Upplysningen (Globalräkningen) [ResultatExempel2013], är och förblir, tydligen som det får förstås, ämnet en solid »sluten, slät, stängd bergvägg» för alla som försöker fatta något i ämnet. Ingen, inget, kommer in. Stumt. Tyst. Slutet. Förseglat. Det som har framkommit här har chockerat inte minst den här författaren själv. (Långt ifrån vad som kunnat förutsägas).

 

Den rebelliska slutsatsen kräver det:

Om sakfakta kommer fram som visar att ovanstående tydligt strängt rebelliska påståenden skulle bygga på fel, vad dessa än vara må, kommer rättelser självklart att göras. Tills dess, enda källan som här veterligt finns + aktuella fältobservationer, är det tydligt att Mauna Loa-funktionens värden talar för sig själva tillsammans med NASA-CRU-kurvan — då inget annat framgår.

   Se särskilt från Globalräkningen [ResultatExempel2013].

 

 

Se även genomgången med IPCC-kvantiteterna, delvis i (överensstämmande) jämförelse, i FÖRKLARINGEN.

 

 

 

 

AGW Dec2015 — AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen — INLEDANDE ORIENTERING

 

AGW-beviset December 2015

——————————————————————————————————————————

Mauna Loa-funktionens segertåg reder ut begreppen i globala uppvärmningen — inledande orientering

 

Genom (Kolumn1) den globalt uppmätta NASA-CRU-kurvans uppdelning i komponenterna (Kolumn3) Ythavsperioder + aktuella globala uppvärmningskurvan t(AGW)

 

densamma t(AGW)-kurva lika med fossilindustrins (havs-)utjämnade version m(AGW) som den energibas som driver hela AGW-komplexet, och som också (S4) uppvisar samma (S5) summerande totalt emitterade kolmängd som (S2) fossilindustrins redovisade statistik (S1) och därmed ofrånkomlig proportionalitet mellan m|t(AGW) via konstanten

m/t=1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C

 

finns nu tillräckligt med datavärden på strängt säkra grunder för motsvarande noggranna funktionskurvor med 100,00% matchning.

   Därmed kan AGW-komplexet testas och prövas vidare på de nu tillgängliga allmänna data som finns — med syfte att befria åtminstone en eldsjäl från t(AGW)-bevisets matematiska fysik, eller möjligen konstatera överensstämmelse. Vilketsom är välkommet.

   Antingen är t(AGW)-beviset bristfälligt, irrelevant, felaktigt, icke med fakta överensstämmande. Eller så är t(AGW)-beviset verifierande, beskrivande och förklarande. Det är avgörande viktigt att få skarp otvetydig klarhet i vad som gäller i den frågan — i anledning av, speciellt den senaste tidens, starkt nedslående observationer: hur människor beter sig mot naturen (Träddöden 2015): hindrad naturlig tillväxt; staternas fortsatta kontinuitetsinbrott i naturskogarnas naturliga bioventilerande rytm (”fri sikt mellan träden”).

— OM den spontana reaktionen (Statsfröjden) inför statens hantering av naturen verkligen, som det förefaller, är naturvanvett, måste absolut klara, tydliga och ytterst skarpa bevis finnas för det — av naturen. Annars inte.

 

Bevisets rekvisita | AGW Dec2015

Vad vi behöver för att kunna föra framställningen i bevis utöver ovan nämnda

———————————

 P1 P2 P3 P4 P5

 

1. En in till 100,00% matchande Mauna Loa-CO2-datafunktion:

 

Verifierad: Se Mauna Loa-funktionen ML6¦övre och ML7¦unre;

 100,00% mean

— Vi utprovar ML67 medelvärdesformen ur dessa bägge,

ppmv(CO2)MaunaLoa = (12.1·10–4)[x–42/50]4.0205 ; Mauna Loa-t(AGW)-integralenNärmast; MidOffset

och använder den i kalkylbladet (här OpenOffice) på formen

ppmv = 284+(50*100/430)*(0,00121)*(  (År-1812-18)/(50*140/326)  )^4,0205

Offsetvärdet 284 ppmv år 1812 är hämtat från gängse IPCC-tabelldata (ppmvBegin1812).

ppmv-skalan (50*100/430) är medelvärdesbildningen från Mauna Loa-100,00%-kandidaterna i ML67.

Derivatan (tangensformen) till ppmv-funktionen

y’ = (50*100/430)*(0,00121)*4,0205/(50*140/326)*(((C21-1812)/(50*140/326)  )^3,0205)

ger oss direkt motsvarande globalt utjämnade årligt tillkommande CO2-ppmv-värden.

 

2. En maximalt noggrant dataspecificerad t(AGW)-integralkurva som jämförande databas i hela komplexet.

 

Verifierad: Se t(AGW)-integralen.

   Vi konstruerar en (Unit50pixels) punktdatabas på de 12 givna numeriska lösningsmängderna, och söker sedan maximalt visuellt grafiskt matchande substitutionskurvor [t(AGW)subst] av enklare matematisk natur. På deras beräkningsgrund, och in till vissa gränser (här max år 2070) kan direkt motsvarande t(AGW)-integralvärden erhållas.

 

Överensstämmelsen i de 12 datapunkterna är som tabellen nedan visar (Unit0¦år1812 | Unit12¦år2070)

 

Num         Unit-värdena i pixels till t(AGW)-integralen genom numerisk lösning [‡].

Subst      Unit-värdena i pixels till t(AGW)-integralen genom substitutionsfunktionerna nedan.

 

Unit

Num

Subst

1

0

0

2

0

0

3

1

1

4

6

6

5

18

19

6

44

44

7

89

90

8

162

162

9

264

262

10

399

397

11

564

564

12

754

753

 

 

Det är det närmaste vi kan komma för tillfället.

Grafen höger Unit50pixels visar Num-punkterna med insatta substitutionskurvor.

t(AGW)-integralen slutar på en asymptotisk tangent som närmar sig värdet (derivatan) 6 obegränsat [DerInt].

 

och substitutionskurvornas funktioner är

 

nedre t(AGW) till Unit7:     y = –(1/50)+(3.5·10'–4)([x–8/50])'4.45

från Unit3 (1876) till Unit7 (1962)

 

övre t(AGW) från Unit7:    y = (2.5[x–461/50]+1.96(7+[x–461/50]'2)'0.5)+(29/50)

från Unit7 (1962) till Unit12 (2070)

med Sammansättningen sömlöst över gränsen i OpenOffice

 

x = (År-1812)/(140/326)/50;

y = OM(x<=7; -(1/50)+(0,00035)*(x-8/50)^4,45; (2,5*(x-461/50)+1,96*(7+(x-461/50)^2)^0,5) + (29/50));

 

3. En optimal Mauna Loa-funktionspassning i y-led (ppmv-skalan) för att få optimal matchning med t(AGW)-integralkurvans fotform utan skärningar och därmed en säkrad optimal, så nära som möjligt, primär passningsform till t(AGW)-integralkurvan — eftersom det är på dess derivatagrund, t(AGW), som hela AGW-bevisets globala uppvärmningsmaskineri vilar: industrins fossilemissioner.

 

Verifierat — efter visuellt optimal inpassning; inget annat kriterium finns ännu på den delen här.

— Vi är här endast intresserade av ändringstakt och ändringsform relativt ideala t(AGW)-integralens likvärdiga ideala Mauna Loa-graf. Se b-koefficienten i ML-funktionen.

   Se vidare ovan i punkt 1.

 

4. Säkra jämförelsekriterium — i AGW-bevisets förutsättningar:

 

       m/t-proportionalitetskonstanten
m/t(AGW) = 10,17094 T12 KG/°C = 1,017094 T13 KG/°C = 10,1704 GigaTon/°C
Exakt proportionalitet råder mellan global temperaturökning t(AGW) och industrins fossilemissioner Kolumn12.
— Den globala fossilindustrin driver AGW.
Det finns ingen sekundär agent som absorberar, gömmer eller undanskymmer någon värmedel.
säkerställer och garanterar att OM atmosfärens tillförda (Mauna Loa) CO2-mängder vore helt och rent proportionella mot m(AGW)-fossilkurvan — Fossilindustrins kolemissioner — skulle Mauna Loa-kurvan just ha ovan antydda form: t(AGW)-integralen, förstorad eller förminskad i amplitud, den successivt summerade CO2-mängden som tiden lider. Noll formavvikelse. Inga tillägg. Inga avdrag.
— Mauna Loa-värdena, och Mauna Loa-funktionen [‡] visar att så inte är fallet: Mauna Loa-värdena är tydligt omisskänneligt exponentiella (från ca 1962): stadigt växande, utan slut.

       OM Mauna Loa-funktionens form avviker uppåt, över t(AGW)-integralens = Mauna Loa-NollGrafens form, betyder det att extra koldioxid förs ut till atmosfären, vid sidan av industrins fossilemissioner, och som inte innefattas i AGW-bevisets matematiska fysik [t/T=m/M]: ingen T-faktor finns då. Tillskottet måste därför komma ifrån levande avverkad biomassa vars naturliga bioventilation (BV) har strypts. Det finns bara veterligt en agent att välja på: skogsindustrins kalhyggen; olika inrättningar som mejar ner frisk levande biomassa och hindrar naturlig återväxt; avskogningen generellt sedan 1800-talet.

       OM Mauna Loa-funktionens form istället avviker neråt, under t(AGW)-integralens = Mauna Loa-NollGrafens form, betyder det att extra koldioxid någonstans tas upp utöver den nödvändiga havsabsorption som hela AGW-beviset bygger på: havsperioderna (Kolumn3) överlagrade på globala uppvärmningskurvan t(AGW).
— Vi behöver (för tillfället) inte bekymra oss om eventuella orsaker till en sådan form eftersom vi nu redan vet att Mauna Loa-funktionen avviker uppåt: den är exponentiell, medan t(AGW)-integralen slutar på en hyperbolisk asymptot med lutningen atan6.

 

5. Ett kalkylprogram — (här OpenOfficeKalkyl, Kalkylkort Tabell1 AM2015A.ods) med vars hjälp alla data, funktioner och värden kan sammanställas, analyseras och (förhoppningsvis begripligt) beskrivas i full enlighet med redan kända (tillförlitliga) observationsdata.

 

Verkställt:

 

 

ResultatExempel2013: AGWDec2015

 

Resultatbild — MLFres

Vi ser omgående omedelbart att:

Mauna Loa-funktionen (ML67)

 

vänstra kurvan (gröna) med NASA-CRU-kurvans (Kolumn1) tidsskala

 

 

innehåller redan från början (1812) en uppsats som summerar ett allt växande ICKE FOSSILT (skilt från RenaFossilMaunaLoa) ASSOCIERAT koldioxidtillskott:

Bevisuppslag, Resultat

ResultatExempel:

Om ingenting framkommer som visar att den här — djupt rebelliska — framställningen är felaktig:

 

— Om träden generellt tar (nämnvärd mängd) växtkol överifrån atmosfären BORDE synbara reduktioner kunna ses i Mauna Loa-halterna. Då tvärtom [AnalysGraf] extra icke fossilt relaterat koldioxid tydligen tillförs atmosfären (+0,9ppmv år 2015), och därmed Mauna Loa-halterna visar stadigt exponentiellt växande (+43 ppmv nu 2015 från 1800), synes inga direkt kvantitativa belägga finnas för uppfattningen att träd eller växter alls över huvud taget skulle ta — premiera — något enda sitt växtkol ur atmosfären, eller reducera industriutsläppens CO2-emissioner. Se även i RäkneExempel, samt allmän förklaring i SkogsFältet.

 

— Se även i MöjligOrsaksbild.

— Mauna Loa-värdena fjärmar sig allt mer från ideala »fossilindustriRena» Mauna Loa-kurvan = t(AGW)-integralen. Enda möjliga aspiranten (+CO2 [King1994]) för en sådan tillväxt kan uppenbarligen bara vara människans ingrepp i naturskogarna.

 

MÄNNISKANS INBROTT I NATURSKOGARNA FRÅN RUNT 1800

Enda möjliga orsakerna till Differensen t(AGW)-integralen minus Mauna Loa-funktionen — faktorer:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Summan av alla effekter från alla avskogningar från 1800-talet;

1. Summan av alla effekter från allt kvarlämnat avverkningsmaterial (grenverk, topp, rot);

2. Summan av alla effekter från uppriven, vandaliserad skogsmark;

3. Summan av alla avlivade levande träds genomsnittliga kolupptag (1,875KGkol/årTräd):

— Marken (orörd) som kolkälla fortsätter avge samma mängd årligen vare sig ett träd står där eller inte.

 

Tabell Y2 (Totalt) och Tabell Y3 (Årligt) visar att de resulterande AGW|MLF-kvantiteterna stämmer med de förutsättningar som antagits.

 

   Idealt skulle Mauna Loa-värdena ha följt t(AGW)-integralens utsträckning om inga extra koldioxidagenter funnes vid sidan om fossilindustrins kolemissioner.

— Fram till runt 1960 följer Mauna Loa-funktionens form, vänstra gröna [‡], i princip exakt den högra vita t(AGW)-integralen. Förskjutningen mellan vänstra och högra kurvan är f.ö. ca 18 år i tid (42pixels med Unit50p).

 

OM Mauna Loa-funktionen verkligen hade uppvisat högra gröna kurvans offset, skulle tydligen heller ingenting annat tillföras atmosfären i koldioxid än den som kommer från fossilindustrins emissioner (fram till runt 1960): Mauna Loa-CO2-halterna skulle ha uppvisat (betydligt) lägre värden än de som nu faktiskt visas. Nu ser vi istället, sanna Mauna Loa-värdena vänstra gröna, att

 

extra koldioxid strömmar till, och har så gjort ändra från industrialismens början (grovt »strax före 1812» [eg. 1750]).

 

Enbart på den redovisningens matematisk/grafiska grund står det klart att

 

        IPCC-samfundets uppfattning IPCC|Giftlarm att träden/skogen (märkbart) reducerar atmosfäriskt industriemitterat kol, helt saknar belägg; extra icke fossilt relaterat CO2 tillförs;

        Uppfattningen generellt att träden/skogen, alls över huvud taget, skulle ta något enda (märkbart) sitt växtkol överifrån atmosfären
som i så fall skulle synas i märkbart reducerat Mauna Loa-värden relativt t(AGW)-integralen
snarare än via luften som strömmar uppåt till träden nerifrån den kolbemängda skogsmarken — och/eller via regnvattnet [GranVattnet] som når den kolbemängda markmullen, som därifrån kolsyras (max 0,17%), och därifrån via trädrötterna samlas upp via den stora mängden vatten som sköljer genom hela trädet ut till blad och barr där vattnet slutligt återgår till luften men ingen etablerad framställning har ännu upphittats som beskriver den detaljen
också helt saknar belägg;
AGWb3 ; AGWb4

        Människans (moderna) intrång i Naturskogarna år 2015 verkställer atmosfärisk dumpning av extra icke-fossilt relaterat koldioxid med motsvarande kolmängd ca 2 T12 KGKol/år, konv. +2 PgKol/år2015 (1,96 T12 KGkol/år2015 = +0,89 ppmvCO2/år2015 [varav Sverige, då, skulle stå för ca 1,7% räknat efter M³ global produktionsandel (‡)]).

 

Friskrivning:

Kan det visas att den räkningen inte stämmer, att den innehåller osakligheter eller fel, finns heller inga belägg för de misskrediteranden mot skogsindustrin generellt som kan utläsas av de resultaträkningar som här framställts: resultatbilden med Globalräkningen och Statens naturbrott 2016 visar entydigt och otvivelaktigt att enda förorsakande agenten till den extra atmosfäriskt emitterade icke-fossilt relaterade koldioxiden är skogsindustrin.

 

 

AnalysExempel AGW för år 2013 — ResultatExempel2013

 

 

— Vi vet säkert att den vänstra gröna versionen är den som motsvar [ML67] de sanna Mauna Loa-värdena (överensstämmelsen taget över alla värden är garanterat minst 100,00%). Referens: Den fasta NASA-CRU-tidsskalan (här från år 1812 [ppmvBegin]), samma tidsskala som t(AGW)-integralen [‡] och dess derivata som globala t(AGW)-kurvan (Kolumn3), samma tidsskala som ML67. Bergsäkert.

Högra gröna är ML67-formen så nära t(AGW)-integralens kurvFORM som alls är möjligt = den Rena fossilideala Mauna Loa-CO2-kurvan (originalet 2009).

 

 

Analysexempel AGW för år 2013

Graferna vänster är sammanställda efter AGW-bevisets rekvisita. Värdena här är lästa från resultat i motsvarande OpenOffice-KalkylTabell [Resultat].

 

Den smala vita vertikalstapeln 2012-2013 markerar datavärdena i skärningen mellan de tre kurvorna:

 

övre: Mauna Loa-funktionen (100,00% matchning med Mauna Loa-värden 1959-2013) med tidsskalan samma som NASA-CRU-kurvan (ej utritad), ppmv-skalan anpassad efter Mauna Loa-funktionernas passningar i medelvärde [ML67].

— Vi vet säkert att den vänstra gröna versionen är den som motsvar de sanna Mauna Loa-värdena (överensstämmelsen taget över alla värden är garanterat minst 100,00%), vilka just beräknats via en fast NASA-CRU-tidsskala (här från år 1812), samma tidsskala som t(AGW-integralen och dess derivata globala t(AGW)-kurvan (Kolumn3). Bergsäkert.

mellan: samma som övre men offsetskjuten för optimal passning med t(AGW)-integralkurvan utan överskärningar. Differensen avslöjar detaljer.

nedre: t(AGW)-integralen via substitutionsfunktionerna [‡]. Punkterna anger de sanna t(AGW)-integralvärdena via numeriska lösningar [AGW-integralen|Num].

— t(AGW)-integralen har ingen fast egen bestämd koldioxidskala. En sådan kan bara fås via Mauna Loa-kurvan och dess mest sannolika matchningar med motsvarande matchande matematiska funktionskurvor. Se MaunaLoaFunktionen.

 

 

 

Det är avgörande viktigt att den referensen, gröna vänster, inte får innehålla felkällor: Hela resultatbilden hänger på exaktheten i den referensen. Så är högra gröna samma kurva men offsetskjuten (18år) för optimal passning [b-koefficienten] (Mauna Loa-funktionens utprovning, se b-koefficienten) med den givna t(AGW)-integralen: t(AGW)-integralen garanterar en absolut »ren» Mauna Loa-kurva för enbart fossilindustrins egen atmosfäriska kolemission — det egentliga AGW-bevisets centralform vi utgick ifrån (2009) men som visat sig innehålla »smärre avvikelser».

   AvvikelSEn [KRITERIERNA] mot t(AGW)-integralen visar, tydligen, att en systematisk, ända från 1800-talet, extra atmosfärisk kolemission adderas växande årligt utöver fossilindustrins idealt rena bidrag [t(AGW)-integralen].

 

   Extra bidraget år 2015 uppgår till 1,9 T12 KGkol eller 0,9 ppmvCO2;

   Totalt ackumulerat från 1800-talet: 43ppmvCO2, eller 9,46 T13 KGkol (konv. 94,6 PgC).

   Den extra, tydligt exponentiellt växande, andelen från runt 1960 visar särskilt tydligt skogsindustrins inblandning via särskilt jämförande handelsstatistik (WTD1960).

— Det är det fruktansvärda resultatet, säger AGW-beviset, tydligen.

   SKOGSINDUSTRIN ÄR TYDLIGEN EN SPECIELLT STOR MILJÖBUSE — som man som svensk industrijobbare helst inte vill skriva ut, eländes elände (Sveriges basnäring): skogsindustrierna [Sveriges andel efter produktion: 1,7%]: bioventilernas dumpning (King1994) i samband med avlivning av levande träd (BV ¦ BTK), effekterna av kvarlämnad död biomassa efter skogsavverkningarna, effekterna av den ofta starkt upprivna skogsmarkens kolmylla (Tabell Y2¦Y3).

   Om inga fel finns: Det är uppenbarligen ett dödshugg mot hela världsmarknadens skogsprofitering, säger AGW-beviset.

 

 

Möjligen Stark NaturRespons — eftersom Regering och Riksdag, tydligen, verkar helt kraftlös, avsomnad, stendöd

 

Naturen har äntligen hört av sig till Naturvännerna: ’Stark Naturhjälp är på väg för att återupprätta Civilisationen’.

— Samtidigt förskräckande avslöjande.

   Om allt här verkligen är korrekt uppfattat och inga fula fel insmugit sig:

   Konsekvenserna är vittgående, tydligen (Naturen visar nuvarande Skogsindustrier Fingret). En alternativ skogshantering har därför här eftersökts (i en grovt översiktlig konsekvensanalys): frågan huruvida ALLS människan FÅR tafsa på träden, hur Naturen i så fall vill ha det, alls över huvud taget. Det ser ut att finnas en sådan NaturskogsManual (med omfattande analyser av basfakta som måste beaktas — långt ifrån dagens naturvandaliserande maskinpark).

   Se särskilt i NATUREXEMPEL.

 

 

— Tidsaxelns skala (här från 1812) är given av NASA-CRU-kurvan (Kolumn1), och därmed samma som t(AGW) och dess integral som ovan. Det förefaller med det inte finnas någon annan utväg än att atmosfären redan från 1800-talets början samlade på sig extra, icke-fossilt, koldioxid.

— Däremot — eftersom ingen motsvarande (synbar) temperaturdifferens finns, som i så fall (vad vi förstått) skulle visat sig i NASA-CRU-kurvan via komponenterna ythav + t(AGW) och därmed också t(AGW)-integralen — avspeglas ingen motsvarande global uppvärmning via det extra tillskottet — och ska inte heller göra det om tillskottet sammanhänger med växtvärldens/skogarnas naturliga bioventilation (BV). Se särskilt i BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE — Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer:

 

       AGW-bevisets uppvärmande faktorform t/T=m/M (förkl. m/t.) är bara relevant för fossilförbränning; T-faktorn ingår inte i icke-fossilt CO2-släpp — Se även i Skogsbrand nedan;

       Extra icke-fossilt CO2 följer istället Biologiska Tillväxtkonstanten (BTK: P=T/R=E/t), se förklarande praktiskt jämförande räkneexempel i TERMORESISTANSEN 1 och speciellt i (ExtraVäderkrafter) TERMORESISTANSEN 3.

 

Analogt:

— Om (förbränning) T-faktorn finns,

 

tillsammans med noll möjligheter för naturen att kompensera genom naturlig återväxt — se Staten/Kommunernas naturattacker som hindrar naturlig återväxt

 

då föreligger också, och endast då, grund för tillskott i global uppvärmning — enligt AGW-bevisets matematiska t/T=m/M-fysik (förkl. m/t.).

   Dvs.: Så länge man

1. inte skövlar växtvärlden på levande bioventilerande (koldioxidreglerande) skog och

2. låter den naturliga återväxtkraften spela fritt (i det minimalt fällda skogsbeståndet), utan strävan att hämma denna, finns (enligt AGW-bevisets matematiska t/T=m/M-fysik) ingen egentlig grund för global uppvärmning på grund av fälld/bränd skog DÄRMED att återväxtkraften strävar att återta en sin naturliga biomassa, och därmed ingen (nämnvärd, i tiden utsträckt) värmeeffekt.

   Jämför en skogsbrand I BEVARAD NATURSKOG = naturligt tillåten återväxt:

— I förbränningen ingår visserligen T-faktorn.

— Men eftersom ingenting (i motsats till fossilförbränning) har införts i biosystemet (se BTK, NAMMNET, TTE) — ingen extra biomassa har införts — kan Naturskogen (efter TID) återställa balansen genom att brännaskan finns kvar (näring till nytt): Den extra CO2-mängden i luften efter branden kan (efter TID) lösas via (extra kolsyrat) regn som når marken, och därmed (efter TID): en perfekt återställd naturskoglig balans: ingenting har försvunnit, ingenting har lagts till. Såret läkt. Ordningen återställd.

 

Sett ur ett Urskogligt Naturharmoniskt perspektiv — närmast förklarande ordningen:

— AV PRINCIP går det inte att relatera växtkol till atmosfären över träden: träden bygger upp allt sitt växtkol = bioventilerande koldioxid från skogsmarken (BV) — och INTET (av princip) av detta har någon del i atmosfären över träden (Se SkogsFältet).

   Se förtydligande i RäkneExempelVäxtKol och Naturskogen: atmosfärens kolinnehåll är helt försumbart i jämförelse med vad träden står på: kolmullsbaserad skogsmark som växelverkar med vatten och närluft (MarkKol till LuftKol).

 

   Jämför däremot en mer eller mindre hejdlös huggsexa på Världsskogarna (1850-1950, med vidare, ForestWorld). Mer och mer Naturskog försvinner, analogt mer och mer av den ursprungliga naturskogens naturliga biobalans stryps: hämmad naturlig återväxt. Allt mer hinder ställs upp för Naturen att få vara Natur.

— Naturskogens Naturliga Koldioxidreglering havererar med växande avskogning (King1994);

— BioMotorn stallar;

— Växtkraften avtar i takt med att allt färre kvarlevande träd får uppbära allt större koldioxidregelerande arbetsbörda: PRINCIPIELLT: för varje ytterligare levande träd som tas bort, dör ännu ett.

— Ju mer trädodlingar, desto mer utarmas skogsmarken där växtkolet tas ifrån [NaturskogenRäkneExempel]. Se sammanställning i Grafer. Se även i Jämförande IPCC-exempel.

 

 

Totalbilden framgår i Globalräkningen:

Skogsindustrin pumpar ut mer och mer extra icke-fossilt kol i luften från skogsmarken. Inte en enda atom tas från industrins fossilemissioner, säger AGW-beviset.

 

 

Resultatbilden bygger på rena resultatvärden från redan välkända observationsdata (NASA-CRU; Industrins FossilCarbon; Mauna Loa-CO2-värden), se Jämförande IPCC-exempel.

— Vi kan kontrollera och undersöka vidare genom att testa exakta jämförande värden, t.ex. via exempelåret 2013 (f.n. sista tabellåret i nu Dec2015 tillgängliga industritabeller).

 

Se vidare i ResultatDec2015.

 

 

 

 

Resultat: Dec2015 — Jämförande IPCC-budgetSe även allmän sammanfattning Jan2016 i GLOBALRÄKNINGEN

ResultatExempel

RESULTAT — AGW-beviset med Mauna Loa-funktionen

Kalkylkort Tabell1 AM2015A.ods

 

Resultat1, ML6:

Resultat

Grovräkningar: Ekvivalenta AGW-funktioner 2013: Globala Koldioxidbalansen i KG kolekvivalenter för år 2013 — (C) = 7,70 T12 KGkol Industriemitterat år 2013

 

 

 

 

 

 

 

industrins fossilemissioner

 

Globala uppvärmningen

 

 

 

 

 

Mauna Loa

=

SkogUT

SkogIN

+

FossilUT

FOSSILin

5 T12 KG

 

x

 

x

 

7,70 T12 KG

 

2,7 T12 KG

MaunaLoaFossil + Y

 

+ Y = Naturskogsbrott

 

 

 

100%

 

35%

2,27ppmv

 

 

 

 

 

3,5ppmv

 

1,23ppmv

Notera att ekvivalenta AGW-funktionerna inte innehåller de verkliga värdena och deras variationer, endast deras utjämnade makar till jämförelse [‡1] [‡2].

— Fossilindustrins kolemissioner året 2011 (sista tillgängliga CDIAC-värdet Nov2015) visas i tabell som 9449 T9 KG: sammanställningarna i långa loppet (S5) visar att FossilIndustrin hänger något efter AGW-summeringens idealt jämna t(AGW)-funktion med något högre totalvärde, och med nettosummeringen (2011) lika in till 99,9679%. Vi använder här enbart de idealt utjämnade värdeformerna utan hänsyn till praktikens smärre variationer.

1ppmv = 2,2 T12 KGkol-ekvivalent — genomgående enligt tabelldata för samliga tider.

 

Se särskilt inflikat delavsnitt nedan i Y-faktorn — Naturskogsbrott

Värdena ovan är insatta efter kurvskarans [ResultatExempel2013] datavärden från den sammanställda Tabell1AM2015A ovan. Utdraget nedan från graferna, svarta stapeln 2012|2013.

 

 

ppmv-skalan vänster ovan med offset +284 från 1812

Räknas ideala Mauna Loa-funktionen som Fossilindustrins t(AGW)-integralkurva — alltså om Mauna Loa-värdena enbart vore signifikanta för fossilindustrins emissioner — skulle vi få räkningen som ovan: FOSSILin = [(C)7,70 – 5,00 = 2,70] T12 KG:

— Globala uppvärmningen år 2013 [NASA-CRU-kurvan = t(AGW)+ythavsperioderna] verkställs genom att ca 35% av fossilindustrins kolemissioner tas upp av havet.

 

Men: Mauna Loa-funktionens passningsfunktioner (F) visar året 2013

(43,28–1,4=41,88)ppmv år 2013 relativt t(AGW)-integralkurvan|Mauna Loa-referensen.

 

 

Med uppgiften (B)=3,89 T14 KG totalt industriemitterat kol och Mauna Loa-värdet (ML) — med 20ppmv extra offset borttaget för att få rena fossilindustrirelationerna mot t(AGW)-integralkurvans rena ideala Mauna Loa-preferens för att få bort allt ovidkommande överskott som ändå inte räknas in — ges förhållandet

 

(A) = ML(Kol) = ML(397,1ppmv – 284 – 41,88)·t6·mJatm·12/28,8 = 1,57 T14 atmosfäriskt Mauna Loa KGkol 2013;

(A)1,57 T14 KG / (B)3,89 T14 KG = ~ 40% av fossilindustrins kolutsläpp

 

Den rimliga räkningenfelet är max 2% då (som här) B>>C och A>>D

TotalFOSSILTatmosfäriskt(A)/TotalINDUSTRIfossilt(B) = MaunaLOAfossilt(D)/INDUSTRIfossilt(C)

— blir att också ca 40% av fossilindustrins kolemissioner bör vara representativt för fossilindustrins Mauna Loa-andel året 2013: (A/B)0,40 · (C)7,70 T12 KG = (D)3,08 T12 KG;

— I så fall blir räkningen

 

ML(3,08 T12 KG) = 7,7 T12 KG – 4,62 T12 KG ; 4,62/7,7=0,58=60%

 

FOSSILin (R1) — havet, säger AGW-beviset — tar i själva verket tabellåret 2013 upp nära 4,5 T12 KG kol från industriemissionerna

— istället för det förmodade kamouflaget 2,7 T12 KG.

— Det blir den enda rimliga slutsatsen med fossilindustrins energi som försörjer AGW — enligt NASA-CRU-kurvans t(AGW)+havsperioderna. Jämför (IPCC-samfundet) nedan: 4,4 T12 KGkol år 2011.

 

— Grovt 1/5 av Mauna Loa-värdena KAMOUFLERAR för skogindustrins naturvanvett: IPCC|Giftlarm.

 

 

4,4T12KGkol 2011

”In 2011, the ocean took in 4.4 gigatonnes of CO2, according to the study — more than 10% of the CO2 emitted by human activity at the time. That was roughly double what it absorbed a decade earlier.”,

NATURE — SOUTHERN OCEAN SUCKS UP MORE CARBON DIOXIDE THAN WAS THOUGHT, 11Sep2015

Remote ocean has doubled its intake of the greenhouse gas since 2000, reversing an earlier decline

http://www.nature.com/news/southern-ocean-sucks-up-more-carbon-dioxide-than-was-thought-1.18347

4,4 GigaTon = 4,4 T12 KG: Giga = T9; Ton = T3.

— Om man så vill: en ren bekräftelse.

— Forskningsdata i ämnet tenderar emellertid som vi vet i dessa tider att vara behäftade med ständigt nya sensationella upptäckter (osäkerheterna är ännu 2015 stora). Bara en helhetsbild med MÅNGA samstämmiga resultatvärden kan styrka förtroligheterna.

 

Den överskjutande delen år 2013 — Mauna Loa minus FossilRelaterade —

 

5 T12 KG – 3,08 T12 KG = 1,92 T12 KG = 0,87ppmv

Tabellvärdena varierar något mot ovan då vi här förenklat värdena något med 1 eller 2 decimaler.

 

 

kopplar uppenbarligen varken någon global uppvärmning (T i t/T=m/M finns inte med — se BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE) eller någon fossil förbränning.

 

Den extra delen (1,9 T12 KGkol) utgör tydligen det aktuella årstillskottet året 2013 i extra emitterad icke fossilt kopplad koldioxid. Då ingen annan uppenbart omfattande naturbrytande källa finns:

tydligen från skogsindustrin. Se kvantitetsbevis/överensstämmelse Tabell Y nedan. forts.

 

Tabell Y, Jämförande grovräkning

 

TABELL Y — Tabell Y | Tabell Y1 | Tabell Y2 | Tabell Y3 |  Y-faktorn KoldioxidBomben

 

Tabell med jämförande grovräkning

Globala timmerproduktionens möjliga koldumpningar via inbrotten i naturskogarna:

 

TABELLREFERENSER Tabell Y

VI FÖRSÖKER ATT HÅLLA RÄKNINGEN I UNDERKANT FÖR ATT INTE RISKERA ÖVERDRIVET STORA VÄRDEN:

indM³, industriKubikmeterproducerat

————————————————————————————

TabellReferenser: Ø30cM gran/tall (60-80år) h=20M(eff) ger V=h(0,3/2)²pi=~1,4M³ råtimmer (~1000KG/M³);

————————————————————————————

V(Lev.Träd80år)                      = 1,4 M³

Ekvivalent medelbaserad TorrVirkesTäthet (inomhus torrGranvirke, 15-20°C) 540 KG/M³;

————————————————————————————

D(TorrTrä)             = 540 KG/M³ = m/V

————————————————————————————

Minus 50% vatten ger torrvolymen 0,7=50%·1,4 M² med massan ~380 KG;

V(TorrTräd80år)                      = 0,7 M³

m(M³TrädTorr·0,7)                  = 380 KGtorrVirke/Träd80år = D(TorrTrä) · 0,7 M³ = 540·0,7=378;

Antal (Lev.Träd80år) träd per industriproducerat torrtimmer M³ blir avr.ned.: 1,4(Lev.Träd80år)/indM³;

n(Lev.Träd80år/indM³)           = 1,4 = 1M³/0,7M³ = 1,4285714 Lev.Träd80år/indM³

Hälften 50% är kol: Kolinnehållet per industriproducerad 0,7 M³ blir ca 190 KGkol/TorrTimmerM³;

mC(M³TrädTorr·0,7)               = 190 KGkol/0,7M³TorrTimmer = 50%·m(M³TrädTorr·0,7);

Per industriproducerad kubikmeter 1M³ timmer = per 1,4(Lev.Träd80år/indM³): skogsindustrin behåller

mC(M³TrädTorr)/1M³             = 270 KGkol/M³TorrTimmer  = 190/0,7 = mC(M³TrädTorr·0,7)/0,7

 

Rester: Grenar+topp (20-40%), rot (20%) kvarlämnar grovt 50% av Naturträdet, NT;

mC(RestM³)/NT                      = 80    KGkol/Lev.Träd80år;

mC(RestM³)/indM²                 = 135 KGkol/indM²;

Summa KGkol totalt från borttaget|avverkat trädkol/indM³: skogsindustrin tar

mC(totM³)/indM²                     = 405 KGkol/inM³ = 135 + 270 ;

Skogsindustrin tar ut 100% av naturskogen och behåller 2/3 som industritimmer.

GranEkvivalentens (GE) kolmängd 375KG (medeltillväxt linjärt 375KGkol/200år=1,875KGkol/år) ger

 

mC(totM³)/indM²                     = 1,08 GE/indM³ = 405/375

 

REFERENSTABELL Y1 — Skogsindustrins avverkningar ¦ Sammanställd 5Jan2016 för UniversumsHistoria BellDharma

Tabell Y1 — Årligt globalt utforslad kolmassa från Naturskogen i GranEkvivalenter — exempel år 2010

 

enhet

kolmassa

potens

Källa:

R

indM³/år

5

T9

Uppgifter om årlig global timmerproduktion (FAO prognos 2010) — torrvirkesvolym

1

KGkol/år

1,350

T12

IndustriBehållen kolmängd   | indM³/år · 270 KGkol/M³      : vad skogsindustrin behåller                  : 2/3

2

KGkol/år

2,025

T12

IndustriAvv. kolmängd          | indM³/år · 405 KGkol/M³      : vad skogsintustrin tar ut                        : 1

3

KGkol/år

2,025

T12

Totalt årligt avverkad/utforslad trädkolmassa   ¦ Rad 3                                           | 100%      : 1

4

GE

5,400

T9

Antal GranEkvivalenter = 1,08 · indM³/år                               ¦ Rad 3

5

KGkol/år

6,750

T11

Kvarlämnat avverkningsmaterial: grenar, topp, rot      ¦ indM³/år · 135 KGkol/M³      |  33%       : 1/3

6

 

GRÖNMARKERADE LÄNKAR till TabellReferenser i blocket ovanför Tabell Y1.

 

 

Upplösningen (efter grovräkning föregående Tabell Y3):

——————————————————————————————————

Förmultningstakt kvarlämnat 375KG/200år = 1,875KG/år × %GE — oberoende av mängd, naturskogens preferens

Via 5 T9 M³ skogsproduktion (FAO 2010):

——————————————————————————————————

Jämför Koldioxidbomben:

Totala skogen före 1800 minus nuvarande (30-50% har tagits ut [Total global landväxtareal ca 8,8 T13 M²] Landanvändningen 2000, varav 4 T13 M² [ForestWorld] ännu är skog): differensen ligger någonstans och förmultnar. Sakta men säkert. Kvantiteterna stämmer:

 

CHOCKERANDE ÖVERENSSTÄMMELSER:

Tabell Y2 — jämförelseår 2000 - 2015 — Y-faktorn ¦  AGW|MLF

Förmultningstakt Naturskogen: Kvarlämnat %GE ×  375KG/200år = %GE · 1,875KG/år  ¦ MKSA-enheter ¦ 4Jan2016

——————————————————————————————————

 

Källa: ForestWorld

 

konv. 1Pg = 1PetaGram = 1 T12 KG

År

AreaSkog = A  

Antal GE=A / 20M²

förmultning KGkol/år100%GE

a

a

a

a

1800

5,9 T13

2,95 T12

5,53 T12

2000

4,0 T13

2,00 T12

3,75 T12

a

a

a

a

Differens

 

 

 

a

a

a

a

- 2000+

1,9 T13

9,50 T11

1,78 T12

AGW|MLF

år2015

1,96 T12           ökning 2014 - 2015: 4,04 T10 KGkol

AGW|MLF

år2010

1,76 T12           ökning 2009 - 2010: 3,69 T10 KGkol

 

AGW|MLF anger värdet +1,96 T12 KGkol år 2015 för det extra icke fossilt emitterade luftkolet som ingår i Mauna Loa-värdet.

— Se Orsaksbilden generellt.

 

PRÖVNING FÖR UNDERSÖKNING AV ökningstakten 3,69 T10 KGkol/år i AGW|MLF-VÄRDET (år2010):

 

Tabell Y3 — jämförelseår (FAO) 2010

Grovt Uppskattat ÅRLIGT EXTRA KOL till atmosfären via trädfällning från Globalt Årlig Timmerproduktion (FAO 2010: 5 T9 M³):

Referens: 20 M² skogsmark per GE

——————————————————————————————————

 

Källa: ForestWorld

 

konv. 1Pg = 1PetaGram = 1 T12 KG

År

AreaSkog = A  

Antal GE=A / 20M²

förmultning i KGkol/år via 1,875KGkol/årGE = 0,5%KGkolGE/år

a

a

a

a

2010

1,0 T11

5,00 T09

9,38 T09NBP     fortsatt markavgivning från trädfällningstillfället, + nedan:

2010

1,0 T11

5,00 T09

9,38 T09NBP     möjlig, ännu icke växtbunden kolmassa frigörs separat

2010

1,0 T11

5,00 T09

4,69 T09           50% kvarlämnad död biomassa — grenar, topp, rot

2010

1,0 T11

5,00 T09

9,38 T09           effekter från starkt uppriven vandaliserad skogsmarksmull

a

a

a

a

Summa

 

 

 

a

a

a

a

2010

1,0 T11

5,00 T09

3,28 T10           totalt KGkol extra atmosfärisk icke-brännfossilt kol

AGW|MLF

 

3,69 T10           ökning 2009 - 2010:

 

Förklaring (Se särskilt i NBPref):

 

— Med det mera noggranna GE-talet 1,08 industriM³ ges respektive (TabellY2Diff) 1,78·1,08=1,9224 och (TabellY3Sum2010) 3,28·1,08=3,5424. Det är en (Nu-Springer-Jag-Och-Gömmer-Mig) chockerande rent kvantitativ träffsäker bekräftelse:

— resp, 98% och 96% träff. Exaktheten varierar dock här beroende på årliga variationer — men »i stort sett 100%».

— Om inte tillfälligheterna spelar oss djupa spratt kan resultatbilden tydligen ses som en strängt möjlig, systematisk källa till den årliga ökningen av atmosfäriskt tillförd extra, icke-fossilrelaterad, koldioxid i Mauna Loa-funktionens ljus (AGW|MLF): skogsindustrins verksamhet.

 

Det betyder tydligen och uppenbarligen i netto att (referensår 2010-2015):

 

— MÄNGDEN KGkol som skogsindustrin HAR kapat i levande skogsträd ända ifrån 1800-talet (32% naturskog borta, ForestWorld)

(Tabell Y2: 9,5 T11 GE · 375KGkol/GE = 3,5625 T14 KGkol)

betyder, räknat efter förmultningstakten 1,875 KGkol/årGE, att avr.ned. 9,5T11·1,875 =

1,78 T12 KGkol av den trädbanken,

tvunget OM AGW|MLF-värdena verkligen gäller (96-98% träff),

återlämnas årligt till luften-atmosfären som icke fossilt relaterat luftkol — UTAN MOTTAGANDE LEVANDE UPPTAGANDE BIOMASSA — och i fortsatt växande med skogsindustrins fortsatta avverkningar av levande träd med beloppet (Tabell Y3) mCΔ = 3,28 T10 KGkol/år.

(2015: +0,018 ppmvCO2/år:

— Sveriges andel efter världsproduktion [1,7%] blir 0,017·0,018ppmv = 0,000306 ppmvCO2 = 6,732 T8 KGkol/år).

— Årliga tillägget 1,78 T12 KGkol motsvarar nära exakt samma som HELA kolmängden i allt det trädkol som årligen avverkas för att få fram det handelstimmer (5 T9 M³) som produceras globalt, Tabell Y1: 2,025 T12 KGkol/år. Industrin själv tar ut 2/3 av det kolet, 1,35 T12 KG.

   Siffrorna är djupt nedslående, chockerande — men säger i grund och botten inte mer än vad redan många förstått i blotta åsynen: »Skogsindustrin är en naturmördare». Här kvitteras endast kvantiteterna enligt Globalräkningen.

 

 

ALLMÄNNA EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV SKOGSINDUSTRINS NATURBROTT, enligt AGW|MLF:

 

           all kapning av levande träd dumpar deras naturbundna markkolsupptag till luften (BV)

           träden tar sitt växtkol uteslutande utan undantag ytterst från marken, inte atmosfären (TrädensVäxtkol)

           anledningen till IPCC-samfundets uppfattning (från 1973 IPCC|Giftlarm) att träd kan sänka fossilemitterat kol beskrivs utförligt i ORSAKSBILDEN GENERELLT; Det är enda här kända anledningen till de här uppmärksammade chockerande resultatvärdena: skogsindustrin vräker ut extra icke fossilt kopplat koldioxid i atmosfären PÅ GRUND AV [JämförSkogsindustrin] avlivning av levande = bioreglerande träd, och som tillsammans med statliga/kommunala lokala krafter (Statsfröjden) — uppenbarligen bevisligt — främjar, leder till, det här:

 

 

Träddöden 2015

 

            förhindrad naturlig återväxt hindrar naturens egen läkande kraft [ÅterväxtSuget]

 

Observationerna behöver utvidgas för vidare bekräftelser.

NBPref:

Delvis i anslutning till Tabell Y3

BETYDELSEN AV DE ETABLERADE TERMERNA GPP och NPP

NBP (BioScience2010): Granekvivalentens medelmässiga linjära tillväxt mC(ΔGE) = 1,875 KGkol/år får tydligen förstås (någorlunda) likvärdig med det etablerade termbegreppet NBP (Net Biom Productivity), det som kan anses tillhöra en viss växts årliga egentillskott av fast, icke flyktigt formväxtkol.

 

long-term C (bio)sequestration in a terrestrial system is calculated to be a fraction of NEP and is referred to as the net biome productivity (NBP)”, BioScience2010.

 

Utöver denna faktor finns emellertid andra (NEP) som antyder (etablerat) att en växt behöver (minst) sin egen omsättande årliga NBP för att kunna verkställa den egna metabolismen eller ämnesomsättningen (bildning av socker till stärkelse till trädets fasta växtcellulosa, se Fotosyntesen i sammandrag). Det skulle i så fall betyda att skogsmarkens koncentrerade kolmull ombesörjer inte bara ett enahanda effektivt mC(ΔGE) (NBP), utan även dubbla detta för vår GranEkvivalent. Men BioScience-källan (och andra) antyder att det finns än mer »kol i farten» som mer eller mindre binds tillfälligt av träden/växterna i deras tillväxt. Den delen ansluter till typ Wikipedias Jordträd med GPP (”120 Gt”) och NPP (”60 Gt”) — runt 10ggr mC(ΔGE). I den här framställningen (TrädensVäxtkol) skulle en sådan faktor ha också skogsmarken/Skogsfältet som yttersta källa.

   Resultatbild:

   NATURSKOGEN BINDER ETT LUFT-VATTEN-KOLSYSTEM med en inbördes sluten flödesfysik — som fungerar perfekt så länge balansen får verka ostörd och inga kontinuitetsbrott uppkommer, typ någon tokstolle som börjar ta bort levande träd ur harmoniska naturekvationen. Sker det, kan vi just se scenen: ett öppet blödande natursår har bildats, och som svårligen kan repareras genom att samma typ bara upprepas. De tidigare bundna luft-vatten-kolflödena vräks ut i öppna luften, och mer eller mindre kaos inträder.

   EMELLERTID: Det finns här ingen ytterligare känd form för att göra mera beräkningar utöver ovanstående i Tabell Y. FlödesParametrar som GPP och NPP förefaller här helt omöjliga att bestämma kvantitativt i meningen flyktiga eller varaktiga i allmänna globala medelvärden för vår GranEkvivalent i samband med grovräkningar på olika koldumpsscenarion. Ingen känd preferens finns här (än2015) för en sådan räkning.

 

Naturskogens Harmoni

Varför skulle Jordens Bioyta sett totalt ha någon ANNAN funktion än I ANALOGI MED våra egna mänskliga kroppar? Eller vilken som helst individuell levande biologisk varelse? Börjar man riva och slita i LEVANDE VÄVNAD VET vi hur det går. Så: varför skulle Naturskogen uppföra sig annorlunda? Jag vill mena det (och Naturfolken har tydligen fattat det sedan begynnelsen): TAR man mer än man GER minskar livskraften proportionellt. Hela Naturen är, tydligen, byggd på HARMONI, samverkan, delade resurser: Skär man sig på kontorspapperets vassa kant, LÄKER såret. River man upp såret, ständigt på nytt, grusas förutsättningen för hälsan. Naturskogens Manual.

   Genom att, så, avliva levande träd är det tydligt att maximalt naturligt biomassyta utestängs allt mer från ett naturligt luft-mark-vatten-kolflöde.

   DEN naturförklaringen är uppenbarligen INTE i linje med den nuvarande skogsindustrins verksamhet: traditionell obetingad och villkorslös marknadsefterfrågan styr hela verksamheten.

   Det ser ut som att Naturen ger nuvarande (2015) moderna skogsindustri fingret.

 

Y-faktorn — Tabell Y2Resultat1Y-faktorn i ord

CO2-dumpningar på kredit av nersågade levande bioreglerande träd

AGW|MLF-resultatbilden: De levande naturskogsträdens naturliga koldioxidregleringen stängs snabbt ner med timmerkapningarna — och kan sedan inte återvinnas hur mycket nya trädåkrar som än anställs [Jämförande KÄRNPARTIER UR SKOGSINDUSTRINS ARGUMENT].

 

 

Översikt — inbrott i Naturskogen — Y-faktorn

 

— Träden, Växterna, är till för vår HÄLSA, inte profiterande marknadsvara, SÄGER NATUREN.

Vänligen ge rättelse om FEL.

 

När nyskogens träd växer upp, höger ovan efter första kalhygget, har bara max hälften av den koldioxidreglerande naturskogens ursprungliga obrutna bioventilerande KONTINUITET tagits tillbaka: En icke reparabel kontinuitetsglipa har uppkommit: När nyträden, så, kapas för deras del uppstår ännu en ny kontinuitetsglipa i den ursprungliga naturskogens obrutna harmoni — och den glipningen bara upprepas sedan med antalet kapade levande träd: Summan kontinuitetsbrott växer hela tiden mot HELA den ursprungliga naturskogens borttagande = hindrad tillväxt för denna. Koldumpen BV totalt växer i netto mot fullständigt hindrad naturlig tillväxt för varje nytt kalhygge.

— VARFÖR har ingen etablerad instans uppmärksammat det?

— Se Orsaksbilden Generellt.

   Veterligt (förskräckligt):

   FÖRST med AGW-beviset har detaljerna kommit i dagen:

— IPCC-samfundet befinner sig utanför sammanhanget. INTE på grund av FEL i matematiken. Utan på grund av speciellt PRIMITIV uppfattningsförmåga (»kass koordination», jämför LISTAN), säger AGW-beviset.

 

 

De tidigare levande trädens koldioxidbaserade bioventilationer (BV) dumpas ut i luften utan att några motsvarande levande träd finns där att ta hand om det CO2-överskottet..

   Också stora mängder extra vatten frikopplas; Träd- och Skogsmarksbundet vatten förlorar sin naturreglerade bindning: Det normala inbördes utbytet av ämnen mellan skogens arter och typer (Trädens gemensamma rostverk, Simard2012) kapas då levande träd dödas.

 

Skogsmarken som rivs upp av skogsmaskinerna dumpar för sin del ut extra stora mängder kol i atmosfären från den sårade markmullen. Den upprivna skogsmyllan direktexponeras för syret ovanför — och därmed extra CO2 direkt ut i luften.

   Till det kommer den kvarlämnade GROT:en (grenar + trädtoppar, 20-40%), samt rötterna (20%): ingen närväxtlighet finns kvar som kan ta upp kolet från den förmultningen.

 

VERKNINGSPRINCIPEN står klar via biotermiska konstanten BTK:

   Power = Temperature/Resistance = Energy/time = konstant Solinstrålning:

— Mera koldioxid (R) till atmosfären håller Solvärmen (P) kvar på Jordytan under längre tid (t), vilket medför högre temperatur (T) och därmed högre energiomsättning (E): »kraftigare väder». Se särskilda globalVäderKraft-Exempelräkningar i Värmemotstånd.

 

ANSAMLINGEN EXTRA KOLDIOXID I LUFTEN OMKRING KVARVARANDE LEVANDE TRÄD avverkning generellt av levande träd

TILLSAMMANS MED HÖG TAKT I MARKENS KOLAVGIVNING kvarlämnade rester som bidrar extra till förmultningen utan att levande växter finns som tar upp

TILLSAMMANS MED STÄNDIGT HINDRAD NATURLIG ÅTERVÄXT staten/kommunernas årliga röjningar av allt nermejat som försöker komma upp och hela

 

betyder här veterligt, tvunget, ofrånkomligt, oeftergivligt, obönhörligt, med alla logikens och det rationella tänkandets möjliga resurser i fattningen av rådande situation och tillstånd, DET HÄR:

 

 

Träddöden 2015

 

Observationer (i växande mängd) från sensommaren/hösten 2015 i en mellansvensk milsomfattande stadsregion utmed cykel- och gångvägar, kring röjda vägsidor och inåt skogsområden i deras närhet.

   Se särskilt med början från den allmänna chockerande Statsfröjden2012: Noll information utgick.

   Se även TALLBARRSDÖDEN GENERELLT I SVERIGE/NORDAMERIKA 2015.

 

 

forts.

RESULTATRÄKNINGEN (med hänsyn till Y-faktorn) skulle alltså i själva verket utföras på följande mera avancerade sätt — samma värden:

IPCC-samfundet har inte Mauna Loa-fossil = t(AGW)-integralen ¦ Mauna Loa-funktionen:

Resultat2: Resultat1

Dec2015 — ResultatExempel

 

Grovräkningar: Ekvivalenta AGW-funktioner 2013: Globala Koldioxidbalansen i KG kolekvivalenter för år 2013

 

 

 

 

 

 

 

industrins fossilemissioner

 

Globala uppvärmningen

 

 

 

 

 

Mauna Loa FOSSIL

MLF

3,08 T12 KG

+

NaturskogsBrott

Y

1,92 T12 KG

=

=

SkogUT

SkogIN

+

FossilUT

FOSSILin

5 T12 KG

 

x

 

x

 

7,70 T12 KG

 

(7,7 – 3,08 = 4,62) T12 KG

MaunaLoaFossil + Y

 

+ Y = Naturskogsbrott

 

 

 

100%

 

60% havsupptag

2,27ppmv

 

 

 

 

 

3,5ppmv

 

2,1ppmv

Notera att ekvivalenta AGW-funktionerna inte innehåller de verkliga värdena och deras variationer, endast deras utjämnade makar till jämförelse [‡1] [‡2].

— Fossilindustrins kolemissioner året 2011 (sista tillgängliga CDIAC-värdet Nov2015) visas i tabell som 9449 T9 KG. Sammanställningarna [FossilCarbonSM] i långa loppet (S5) visar att FossilIndustrin hänger något efter AGW-summeringens idealt jämna t(AGW)-funktion med något högre totalvärde, och med nettosummeringen (2011) lika in till 99,9679%. Vi använder här enbart de idealt utjämnade värdeformerna utan hänsyn till praktikens smärre variationer.

1ppmv = 2,2 T12 KGkol-ekvivalent — genomgående enligt tabelldata för samliga tider.

 

Jämför IPCC-samfundets budgeträkning:

 

Atmosfärisk KolÖkning         = MänskligMarkAnvändning                 + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

Atmospheric CO2 increase      LandUse                                                 HumanEmissions                      OceanUptake

:

IPCC-samfundet har inget (direkt) utrymme för typen

 

Atmospheric CO2 increase      BioForestTransitions                            HumanFossilEmissions           OceanUptake

 

MaunaLoaFossil + Y               = NettoNollLandOmsättning + Y          + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

Y = Extra Kolemissioner förorsakade av människans inbrott i naturskogarna

 

MaunaLoaFossil                      =                                                             + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

AtmosphericFossilIncrease                                                                    HumanFossilEmissions           OceanUptake

IPCC-samfundet kan inte se att MaunaLoa-värden innefattar en kamouflerade agent Y: människans naturskogliga inbrott. Det är inget fel på kvantiteterna. Det är inte vad sakerna handlar om.

 

Värdeformerna ingår — men inte upplösningen i sammanhang.

Se vidare Jämförande IPCC-exempel nedan.

 

Kan vi närmare precisera vad x betyder i SkogUT?                                                     

Resonemanget strax före tabellerna Y|1-3

 

Vi känner inte x. Eller gör vi?

— Överskottet extra icke fossilrelaterat kol till atmosfären på 1,92 T12 KG (för år 2013) kan uppenbarligen inte avse ”SkogUT” — med i så fall ”SkogIN”=0.

   Förklaring:

— I Naturskogens Natur ligger

 

(vad vi möjligen kan tro, men här helt utan några som helst kvantitativa referenser)

 

typen NATURLIG BUFFERT för händelser av formen skogsbränder: Träden och växterna generellt besitter VISS extra upptagande potential för att säkra marginalerna med (mindre) naturliga variationer. Men då, vilket var kärnpunkten i den här vinklade naturharmoniska poängen, inte hur mycket, och inte hur länge som helst.

— Så: Faktorn ”Y” skulle, naturligt, vara en ren följd av att

 

Naturbalansen SkogUT=SkogIN har rubbats och inte längre kan upprätthållas:

 

Träden orkar inte längre ta upp ett redan mättat överskott. Och att DÄRFÖR ett extra ”Y=NaturSkogsBrott” har börjat visa sig.

 

 

Träddöden 2015

 

x (SkogUT), efter Tabellerna Y1-3: KOLDIOXIDBOMBEN förklarar huvuddelen — vilket till en början inte insågs direkt. I varje fall stämmer den med AGW|MLF-värdena.

   Vilken faktor skulle man kunna tänka sig bär ansvaret för själva ökningstakten i det allmänna, växande, CO2-tillskottet?

   Faktorn Koldioxid som inte hittat Hem på grund av Global Avskogning i anledning av CO2-Bomben:

   Faktorer i Tabell Y3:

faktorn bioventilationen (BV) +

faktorn bioventilationen (BV) igen: en (BioScience2010, NBP) lika stor, minsta möjlig extra kvarhängande flyktig ämnesomsättningsdel som krävs för trädets växande +

faktorn Koldioxid som inte hittat Hem p.g.a. Kvarlämnade avverkningsrester +

faktorn Koldioxid som heller inte hittat Hem på grund av  speciellt svår SkogsmarksVandalisering: svårt sårade skogsmarker efter moderna kalhyggen

   Summan av dessa (3,28 T10 KGkol) visade sig stämma väl med AGW|MLF-värdena (3,69 T10 KGkol).

   Nyträdsodlingar tar inte sitt växtkol överifrån atmosfären [TrädensVäxtkol], utan från luften omkring barr och blad som strömmar upp nerifrån den 2500ggr mer starkt kolkoncentrerade skogsmarken (Skogsfältet), och/eller via rötterna med kolsyran i regnvattnet (GranVattnet). När nyträden så fälls, dumpas deras (åter-)upphämtade bioventil BV — kolet som tagits från marken för tillväxten, inte från fossilindustrins kolemissioner — ut i atmosfären, igen, precis som vid första kalhygget. Och så fortsätter det: nyträdsodlingarna hämtar bara upp bioventilerande markkol som sedan dumpas ut i luften för varje nytt kalhygge — med växande kontinuitetsglipa mot den ursprungliga naturskogens naturharmoni:

— En extra koldioxidkälla bryts upp/ut från Naturskogens bundna reglerande harmoni vid avlivningen av det levande trädet och förs istället ut, obundet, oreglerat till atmosfären. Mer och mer, i takt med den växande profiterande skogsindustrin. Därmed synes helhetsbilden förklarad.

   Eländes elände. Sveriges Nationalprodukt. Vem hade kunnat förutsäga det? Rena skammen.

 

 

Med den förklaringen har det i grunden ingen betydelse hur stor X-faktorn är SÅ LÄNGE EN MOTSVARANDE UPPVÄGANDE NATURRESURS FINNS (här inte närmare kvantitativt känd), och försåvitt den överskrids uttrycker sig som en Y-faktor = Naturskogsbrott. Naturräkning visar:

 

Y-faktorn          = SkogUT — SkogIN

 

Så länge naturen förmår ta hand om variationerna är Y-faktorn 0 — som runt tiden 1750-1800: Ingen extra koldioxid av nämnvärd natur tillförs luften/atmosfären. Naturen lever (ännu år 1800) i harmoni med Människan.

   I slutet av 1800-talet är situationen en annan: tydliga, minimala, spår börjar märkas. Något är på väg att ändras, dramatiskt.

 

 

VI FRÅNSER HÄR PRAKTIKENS CO2-VÄRDEN OCH SER ENBART TILL DEN RENA MAUNA LOA-FUNKTIONENS MOTSVARANDE IDEAL UTVECKLINGSLINJE violetta FÖRLÄNGD BAKÅT FRÅN 1958.

— Se det praktiska fallet i CO2-skalan.

 

— Därmed får Y-faktorn en (plausibel) förklaring:

— Y-faktorn är i vilket fall, hur som helst, under alla förhållanden ett överskott som avspeglar ett pågående naturbrott — en lavineffekt (från 1962), utöver den som sammanhänger med AGW-komplexet (effekterna av fossilenergin som används för industrin globalt):

Y-faktorn i AGW|MLF

 

Y-faktorn i ord:

ÅrsTillskottet icke AGW-relaterat atmosfäriskt kol

— Årliga Mauna Loa, minus Fossilindustrins Mauna Loa-andel

Y-faktorn

 

är uppenbarligen och tydligen ett direkt kvantitativt bevis för att ÄN mera koldioxid, icke-fossilt sådant, dumpas ut i atmosfären, utöver den koldioxid som redan emitteras från fossilindustrin.

— Men det visste vi ju redan (på visst sätt) från det faktum att Mauna Loa-värdena visar sträng exponentiell funktionsform (MLF).

 

IPCC-samfundet ser inte dessa detaljer (OrsaksbildenGenerellt) [TrädensVäxtkol] [NASA-CRU-kurvans komponenter]. Man har där istället uppfattningen att DET BLOTTA FAKTUM ATT HAVET ABSORBERAR KOLDIOXID FRÅN FOSSILINDUSTRIN (IPCC|Giftlarm)

 

globala uppvärmningens havsfundamentala verkningsgrund enligt AGW-beviset (Havet spelar huvudrollen)

 

1. reducerar en annars större global uppvärmningseffekt, och därmed visar att

2. trädodlingar kan användas som atmosfäriska kolsänkor för att hämta ner atmosfäriskt koldioxidöverskott från fossilindustrins kolemissioner.

 

Speciellt det sistnämnda visar precis raka motsatsen mot Y-faktorn i  AGW|MLF:
— ytterligare kapning av levande träd bara förvärrar tillståndet, gör situationen än värre:

— träd och växter tar tydligen inte upp en enda atom från fossilindustrins emissioner (AGWb3¦4).

 

Det växtkol som nyträdsodlingarna hämtar upp kommer — tydligt [RäkneExempel] — från skogsmarkens kolmull, under träden (Skogsfältet). Inte överifrån luften ovanför träden. Men ingen etablerad beskrivning finns — av de ovan givna förklarliga skälen i den andan (OrsaksbildenGenerellt).

   Se även exempelgenomgång i Naturskogen, om ej redan bekant.

 

   RESULTATBILD:

   Nyträdsodlingar (kapning av levande träd) endast utarmar skogsmarken på de bortforslade trädens kredit. Dessutom dumpas de levande trädens markkolsbindande reglering vid avlivningen så att sedan ingen koldioxidbindande faktor längre finns efter avverkningen: Markkolet, tidigare trädbundet, ångar rakt ut i luften utan att växtligt upptag finns, värre ju mer trädodlingar/avverkningar som anställs = ju mera avverkningsmaterial = död förmultnande biomassa som efterlämnas.

 

Det som krävs (ÅterväxtSuget) är att låta naturen, biomassan, växa ifred, orörd — i så stor mängd och omfattning som alls är möjligt. Det finns här veterligt inget annat sätt.

   Det är också, och förblir också, ett dödshugg mot allt vad profiterande skogsindustri heter. Milt sagt: en högst (plågsam) överraskande resultatbild för alla oss som själva bidragit till tillkomsten av eländet enbart genom att förvärvsarbeta. Om resultatbilden verkligen har fog för sig, står vi på randen till en definitivt ny, revolutionerande världsordning med en plötsligt nyuppstånden Kapten: Naturen visar var skåpet ska stå. Finns inte en chans att komma undan: naturen har bara ett enda valspråk: samarbete, samverkan, harmoni. Vi, alla människor, måste hjälpas åt för att vinna Välståndets Gunst. Säg sedan Sinnebilden för Den världsordningen.

 

Y-faktorn diskuterad ovan ansluter till en möjlig Världsordning (som aldrig blev av) i alternativet nedan:

 

Resultat3: Resultat1  Resultat2 

Dec2015 — ResultatExempel

 

JÄMFÖRANDE IDEAL SITUATION — OM Staten/kommunerna åtminstone KUNDE LÅTA NATUREN VARA IFRED:

 

Grovräkningar: Ekvivalenta AGW-funktioner 2013: Globala Koldioxidbalansen i KG kolekvivalenter för år 2013

JÄMFÖRANDE IDEAL SITUATION OM Staten/kommunerna åtminstone  KUNDE LÅTA NATUREN VARA IFRED:

 

 

 

 

 

 

 

industrins fossilemissioner

 

Globala uppvärmningen

 

 

 

 

 

Mauna Loa 

=

SkogUT

SkogIN

+

FossilUT

FOSSILin

3,08 T12 KG

 

x

 

x

 

7,70 T12 KG

 

 4,62 T12 KG

 

 

 

 

 

 

100%

 

60% havsupptag

1,4ppmv

 

 

 

 

 

3,5ppmv

 

2,1ppmv

Notera att ekvivalenta AG-funktionerna inte innehåller de verkliga värdena och deras variationer, endast deras utjämnade makar till jämförelse [‡1] [‡2].

— Fossilindustrins kolemissioner året 2011 (sista tillgängliga CDIAC-värdet Nov2015) visas i tabell som 9449 T9 KG: sammanställningarna i långa loppet (S5) visar att FossilIndustrin hänger något efter AGW-summeringens idealt jämna t(AGW)-funktion med något högre totalvärde, och med nettosummeringen (2011) lika in till 99,9679%. Vi använder här enbart de idealt utjämnade värdeformerna utan hänsyn till praktikens smärre variationer.

1ppmv = 2,2 T12 KGkol-ekvivalent — genomgående enligt tabelldata för samliga tider.

 

 

— Ett tag trodde MAN att Samhället MAN lever i bestod av människor som självklart inte medverkar till att ändra förutsättningarna med x. Jämför Världssituationen i Resultat2.

 

 

 

Jämförande IPCC-exempel — Resultat1  Resultat2  Resultat3ResultatExempel

 

 

Jämförande IPCC-exempel — Jämförande IPCC-budget

 

AGW-bevisets Mauna Loa-funktion (MLF) har uppdagat detaljer som tidigare inte visat sig. Se från ResultatExempel.

 

Medan man inom IPCC-samfundet [IPCCmathRef] tillämpar en global kolbudget av typen

 

Atmosfärisk KolÖkning         = MänskligMarkAnvändning                 + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

Atmospheric CO2 increase      LandUse                                                 HumanEmissions                      OceanUptake

 

har Mauna Loa-funktionen ML67 uppdagat en till synes mera  avancerad kandidat:

 

Atmospheric CO2 increase      BioForestTransitions                            HumanFossilEmissions           OceanUptake

 

MaunaLoaFossil + Y               = NettoNollLandOmsättning + Y          + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

Y = Extra Kolemissioner förorsakade av människans inbrott i naturskogarna, se Y-faktorn

 

Eller direkt i klartext:

 

MaunaLoaFossil                      =                                                             + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

AtmosphericFossilIncrease                                                                    HumanFossilEmissions           OceanUptake

IPCC-samfundet kan inte se att MaunaLoa-värden innefattar en stor kamouflerade agent Y, en icke-fossilt relaterad extra CO2-komponent som dessutom har helt försumbar AGW-influens [VÄRMEMOTSTÅNDET] men besitter desto större VÄDER-resulterande kraft på grund av tendensen att ansamlas på små ytor under korta tidrymder: människans naturskogliga inbrott (Tabell Y2). Det är inget fel på kvantiteterna. Matematiken felar inte. Det är inte vad sakerna handlar om.

— Den levande växtvärlden har, tydligen (Skogsfältet), en helt egen bioteknisk matematisk fysik som (garanterat) inte beblandar sig med människoförorsakade naturinbrott — på annat sätt än att uppvisa protester mot den typen av verksamhet (Träddöden 2015).

 

Eller mera enkelt överskådligt i detaljerade led: se även sammanställning i Globalräkningen:

 

MaunaLoaFossil + Y               = FossilIndustrin – Havsupptag + Y  = MaunaLoa                                                                   ;

 

MaunaLoa                                = MaunaLoaFossil + Y                        = FossilIndustrin                     – Havsupptag + Y        ;

 

MaunaLoa                                = Y                                                         + FossilIndustrin                     – Havsupptag               ;

 

MaunaLoaFossil + Y               = Y                                                         + FossilIndustrin                     – Havsupptag               ;

 

MaunaLoaFossil                      =                                                             + FossilIndustrin                     – Havsupptag               ;

 

 

Främsta egenskap: Möjligheten att inrymma en förklaring till den här observationen:

 

Sensommaren/hösten 2015) — i växande mängd utmed cykel- och gångvägar där stat/kommun årligen mejar ner allt som försöker komma upp, samt avverkar ytterligare levande frisk biomassa ..

 

 

Träddöden 2015

Se utförligt från Träddöden 2015, om ej redan bekant.

 

IPCC-exempel2014:

Ett konkret IPCC-exempel till jämförelse finns bl.a. i IPCC-PDF-skriften

Global Carbon Budget 2015”, s366, ”Table 8. Decadal mean”, den infällda tabellbilden nedan höger. Tabellen visar medelvärden under tioårsperioder med en uppgift från 2014 på fossilindustrins kolanvändning som 9,8 ± 0,5 GigaTon = T12 KG kol.

   Tabellens sista kolumnuppgifter (år 2014) visar:

 

 

AtmosphericGrowthRate

AGR                                           = LUCE                                     – RTS                                        + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

                                                   LandUseChangeEmissions      ResidualTerrestrialSink           FossilFuelsAndIndusty             OceanSink

 

Atmosfärisk KolÖkning         = MänskligMarkAnvändning                                                       + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

IPCC-Tabellens värden:

3,9 T12 KG                               = 1,1 T12 KG                            – 4,1 T12 KG                            + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

Tabellens 3,9 T12 KG: Mauna Loa-ekvivalenten MLF i KG kol för år 2014 visar 5,05 T12 KG kol; 5,05-3,9 = 1,15.

[Xut – Xin = 0] + Y = RTS = Y.

 

FossilCarbonSM:

 

 

S, fossilindustrins (Nov2015) summerade årliga kolanvändningsstatistik 1751-201 efter tillgängliga tabeller.

M, motsvarande årsvisa trappstegssummering via t(AGW)-funktionen från 1815.

Totalsumman år 2011:

S           = 3,73729 T14 KG;

M          = 3,73849 T14 KG; S/M = 99,9679%.

— Fossilindustrins eftersläpning perioden 1936 [FIAGW] och framåt nutid (2015) motsvaras relativt AGW-medelformen av ett högre årsvärde. S för år 2011 anger 9,449 T12 KG kol medan M visar 7,521 T12 KG kol. 

   Vi bör ha orsaken till de skilda uppgifterna i bakhuvudet för undvikande av missuppfattningar. Syftet här är enbart att undersöka en allmän övergripande samhörighet i kvantiteter.

— Samhörigheten (2011) i totalvärden bekräftar speciellt (så långt) att AGW-bevisets generella funktionsformer håller streck med motsvarande (utdragna) praktiska fysik.

 

Om vi normaliserar motsvarande AGW-bevisets värden (FIAGW) efter grafbilden ovan (Lägre M-värde via lägre ökningstakt för år 2014 relativt tabellens högre S-värde 9,8 T12 KG via högre ökningstakt, bägge formerna slutar på nära exakt lika totalsumma) får vi motsvarande AGW-bevisets nota:

 

Atmospheric CO2 increase      BioForestTransitions                            HumanFossilEmissions           OceanUptake

 

MaunaLoaFossil + Y               = NettoNollLandOmsättning + Y          + FossilIndustrins Bidrag      – NaturligaHavsUpptag

Y = Extra Kolemissioner förorsakade av människans inbrott i naturskogarna

AGW-bevisets normaliserade 2014-värden:

5,05 T12 KG                             = Xut–Xin + 1,92 T12 KG                    + 7,79 T12 KG                          – 4,65 T12 KG

 

3,14 T12 KG                             =                                                             + 7,79 T12 KG                          – 4,65 T12 KG

AtmosphericFossilIncrease                                                                    HumanFossilEmissions           OceanUptake

 

Med AGW-bevisets generella 60% havsupptag [Res2EX] från FossilIndustrinsBidrag (IPCC-tabellvärdet 2014 som ovan: 9,8 T12 KG) skulle havsupptaget bli 5,88 T12 KG — jämför NATUREcitatets uppgift 2011: 4,4 T12 KG. Vilket skulle ge motsvarande IPCC-uppställning

 

AGW-bevisets normaliserade 2014-värden: IPCC-exemplet

Atmospheric CO2 increase      BioForestTransitions                                                                  HumanFossilEmissions             OceanUptake

 

5,05 T12 KG                             = Xut–Xin + 1,13 T12 KG                                                          + 9,80 T12 KG                          – 5,88 T12 KG

 

3,92 T12 KG                             =                                                                                                   + 9,80 T12 KG                          – 5,88 T12 KG

AtmosphericFossilIncrease                                                                                                          HumanFossilEmissions             OceanUptake

 

att jämföra med IPCC-tabellens (ovan 2014) egna uppställning

 

»AtmosphericGrowthRate» ska egentligen, som här, vara FossilAtmosphericGrowthRate — Den distinktionen framträder inte förtydligad i IPCC-samfundets terminologi — IPCC-luddiga termer.

3,9 T12 KG                               = 1,1 T12 KG                            – 4,1 T12 KG                            + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

                                                   LandUseChangeEmissions      ResidualTerrestrialSink           FossilFuelsAndIndusty             OceanSink

med alternativet

5,05 T12 KG                             = 1,1 T12 KG                            2,95 T12 KG                          + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

Atmosfärisk KolTillväxt

lika med

5,05 T12 KG                             =                                                1,85 T12 KG                          + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

lika med

5,05 T12 KG                             = – 1,85 T12 KG                                                                         + 9,8 T12 KG                            – 2,9 T12 KG

lika med

5,05 T12 KG                             =                                                                                                   + 9,8 T12 KG                            4,75 T12 KG

lika med

AtmosfärFOSSILsk KolTillväxt

3,9 T12 KG                               = – 1,15 T12 KG                                                                         + 9,8 T12 KG                            4,75 T12 KG

lika med

3,9 T12 KG                               =                                                                                                   + 9,8 T12 KG                            5,90 T12 KG

 

Det går tydligen knappast att komma närmare: AGW-bevisets del igen:

 

3,92 T12 KG                             =                                                                                                   + 9,80 T12 KG                          – 5,88 T12 KG

AtmosphericFossilIncrease                                                                                                          HumanFossilEmissions             OceanUptake

 

Notera Xut — Xin = 0, se Y-faktornNettoNollLandOmsättningen + Y: x+y – x = y = +x–x + y

— Det enda som räknas i NETTO är HURUVIDA överskott finns i den räkningen. Alltså Y-faktorn.

— Y-faktorn, om den alls finns, avspeglar tydligen hur väl naturskogens naturliga naturharmoni bevaras.

— Finns något Y-värde, betyder det att extra icke fossilt relaterat kol dumpas i atmosfären utöver fossilindustrins kolemissioner.

   Här, ovan (5,05–3,9=1,15), är Y-faktorns inblandning tydligen ofrånkomlig: extra icke-fossilt kol pumpas ut.

 

 

Om inte redan bekant och uppenbart — se särskild beskrivande sammanfattning av resultatet ovan i

RESULTATBILDEN AV DET JÄMFÖRANDE IPCC-BUDGET EXEMPLET

 

— Men om tillskottet extra icke fossilt CO2 är SÅ stort (+43ppmvCO2 året 2015, säger AGW-beviset, se Globalräkningen), hur går det då med den delen för dess AGW-bidrag?

— Delvis chockerande (enkel) upplösning i Värmemotståndet, säger AGW-beviset:

— AGW-effekten från industrins fossilförbränning bygger enligt AGW-beviset på en grundrelation t/T=m/M med fossilförbränningen T: T finns inte med i matematiken för icke fossilt extra CO2. Extra global uppvärmning via extra icke fossilt CO2 följer istället matematiken för Biologiska Tillväxtkonstanten (BTK), samma som KonstantSolvärmeeffekt P = T/R=E/t (t tidsfaktor). P visar att globala AGW-effekter från extra icke fossilt CO2 är helt försumbara — men grymt vådligt sett till energieffekten (E) då denna ansamlas på Jordytan över små ytor (typ kvadratmil) under korta tider = katastrof för människorna som lever där: orkanenergier som sveper runt Jordytan, som sedan löser upp sig på mindre energiöar, för att strax komma igen med brutal styrka på andra ställen, och så vidare, oupphörligt, tills extrakällan tas bort (skogsindustriernas nuvarande profiterande naturförstörande metoder, den allmänna avskogningen, kapningen av levande bioreglerande träd; hinder för naturlig återväxt, allmän statlig vettlös biomassröjning). Se utförligt med belysande väderkraftsrelaterade räkneexempel i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer.

 

Som vi ser — i Mauna Loa-funktionens AGW-bevisande ljus:

— IPCC-samfundets ”ResidualTerrestrialSink” blir en odefinierad turbulent mix som dels anknyter till havsupptaget och dels till det ännu större IPCC-problemet att fastställa hur skogen (landväxtligheten) omsätter sin bioreglering.

 

Havsupptaget 5,9 T12 KG:

— Stora problem finns ännu (2015) inom den etablerade forskningen att fastställa säkra uppgifter på globalt experimentellt observerade havsupptag (osäkerheter på [minst] ±30%). Flera webbkällor (före 2015) omnämner årliga havsupptag (runt 2010) på 2 PetaGramKol (=T12 KGkol).

   NatureCitatet 2015 ligger mera nära AGW-bevisets värden (5 T12 KG) som ovan. Med den korrektionen finns inte mycket annat att välja på än just den AGW-bevisande motsvarande IPCC-uppställningen ovan.

   Slutsats: Mauna Loa-funktionens resultatbild förefallet överensstämma väl med nu (2015) tillgängliga (delvis fortfarande [marginellt] osäkra) uppgifter.

 

IPCC-samfundets Atmosfäriska KolTillväxt

är INTE årligt tillförda Mauna Loa-värdet

 

— Årligt tillförda Mauna Loa-CO2-värdet (MLF-derivatan), omräknat i KGkol-ekvivalenter [ppmvCO2 ·2,2 T12 KG] är den kolmängd som årligen läggs till den redan samlade Mauna Loa-värdespotten.

— IPCC-tabellexemplet drar tydligen bort från Mauna Loa-värdet år 2014 (5,05 T12 KGkol) den motsvarande Y-faktor (1,15 T12 KG eller 1,1 T12 KG) som — verkligen enligt Mauna Loa-funktionens motsvarande värde 2014 Y=1,76 T12 KGkol — bär ansvaret för den egentliga icke-fossilrelaterade atmosfäriska årliga ökningen (med ökningstakten 2013-2014 som +3,69 T10 KGkol, se även i Tabell Y; årliga tillskottet Tabell Y2 och ökningstakten Tabell Y3).

— Det är som  vanligt i den moderna akademins korridorer: Där man minst anar det, får man en huggkrok i ryggen. DET B ETYDER ATT NÅGON REGULJÄR JÄMFÖRELSE »UTAN INSLAG AV BAKHÅLL» INTE KAN GÖRAS MED IPCC-SAMFUNDETS ORDNINGAR.

 

(IPCC-samfundets globalbudget är relativt AGW|MLF bristfällig: det fattas flera faktorer [AGW-beviset¦Mauna Loa-funktionen] som medför att IPCC-räkningen inte kan tolkas enhetligt, endast delvis och då på godtyckliga, kaotiska, baser — som ovan exemplifierats).

 

— DEN FÖRORSAKANDE AGENTEN (Tabell Y3) är tydligen metoderna (direkt för ögat: uppenbara löpande naturvåldtäkter) inom den nuvarande skogsindustrin.

   Se även i SKOGSINDUSTRINS NATURVANDALISERING — påståenden med AGW-kontringar.

 

 

 

t(AGW)-integralens substitutionskurvor — här längst till år 2070Från t(AGW)-integralens numeriska lösningsmängder

 

 

t(AGW)subst:

15Dec2015:

t(AGW)-integralens [‡] kurv- och funktionssubstitut

— från Unit3(1876) till Unit12(2070):

lägst från Unit3:

 

nedre t(AGW) till Unit7: y = –(1/50)+(3.5·10'–4)([x–8/50])'4.45

övre t(AGW) från Unit7: y = (2.5[x–461/50]+1.96(7+[x–461/50]'2)'0.5)+(29/50)

 

OpenOfficeKalkyl x|t(AGW)y:

x = (År-1812)/(140/326)/50;

y = OM(x<=7; -(1/50)+(0,00035)*(x-8/50)^4,45;(2,5*(x-461/50)+1,96*(7+(x-461/50)^2)^0,5) + (29/50));

 

t(AGW)-integralens egenvärden — intervallet Unit1-12(år2070) — finns redovisade i särskilt avsnitt via numeriska lösningar. Se t(AGW)intNum.