P2Help ¦ Jan2022 UNIVERSUMS HISTORIA | 2011V4 ¦ 2022I18 | aproduction | Senast uppdaterade version: 2022-11-03 YMD ¦  HumanRight is a knowledge domain   

 

content · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F   SubjectINDEXall fileshelpStart DISPOSITION

 

Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011

 

 

 

PlainTextIm                                                                                  BaseTextZ

 

   Helpfile: P2Help.htm.

   PlainTextIm — has all the basic image handling functions

   BaseTextZ — has all the basic image handling functions + the advanced zooming

 

   MouseLeftClick on bottom status bar panel:

— The project’s full path address is displayed, also copied to ClipBoard:

   MouseLeftClick on bottom status bar panel: + Key Ctrl:

— The project’s folder is opened in File Explorer:

   MouseLeftClick on bottom status bar panel: + Key Shift:

— The project’s htm help file document is opened with the computer’s default web reader:

 

 

 

See also TextOnPicture examples in T2014TextBi.htm.

BASIC TEXTonIMAGE AND ZOOM

The BaseTextZm Program Window — Previous iutlook ..

 

Ctrl+Shift+Minitiates ¦ Switch between MemoHelp and PlainTextIm: Key F6

PLAIN TEXT ON IMAGE — a simplified BaseTextZm

Advanced NotePadHelp to D4T — Search with Bookmark facility (25Sep2022)

 

 

Instead of occupying the users NotePad from time to time in D4T help issues, D4T has now been equipped with a corresponding and connected assistent — with some minor improvements. Further descriptions will follow ..

 

 

 

MICROSOFT’S TREATMENT OF WINDOWS CUSTOMERS AS TAGGED SUPERVISED PERSONAL PROPERTY CATTLE THAT IT IS VERY INTERESTING TO PROMPT A DICTATED MICROSOFT’S SURFACE MINDED IDEA OF UNIVERSAL DESIGN IN MIND ASSOCIATIVE MATTERS onto:

everything after Windows 7 — a disaster of its own caliber. No HumanRight. Not one word. Not a sign.

   Zero scientific development.

   Zero personal integrity.

   Zero personal choice.

Where World Jurisdiction? Say again. A unique slavery trade of a never before witnessed kind of dignity in humanity.

Greedy, low minded, ignorant, uneducated unproclaimed fuckups.

The powerful icon concept is not even understood — that it is intended to speak for itself — on the choices we make for ourselves: mutual respect.

Microsoft 2022: not one word HumanRight. Say it: that is not correct:

 

   Freedom: suspended.

   Justice: suspended.

   Peace: suspended.

 

Come again.

Unproclaimed exercising fascism.

 

   BaseTextZm — fully armed

precision zooming capacity especially suited for icon image productions

 

   PlainTextIm — only the TextOnImage part

— for full Delphi4 Coding insight — as a stand alone advanced Windows API program example

TextIn

P2 contains

coworker

   basically the same componensts and funtions as in DELPHI4Test20xx

— except the Text On Photo/Image feature

— with some minor modifications or alternatives:

   The FLEET stage flags in DELPHI4Test C¦A have reduced to only a toggling C, same function with less keys.

   The lower panel’s T displays the last selected TEXT color (Key X or INSERT with TextBox active).

   The upper panels major/minor reclangle displays the last selected

Key N for Foreground and

Key B for BackGround color

   Key X separate for (pre-) selecting Text color.

   Key M for Merge with Ctrl+NumPad± regulates merging impact., displays 0-100%.

 

 

 

 

 

DELPHI4 P2 2014 — Help

 

 

Basprogram P2 i Windows 7 som beskriver utvecklingsgrunderna i DELPHI4.

 

 

 

HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD

 

 

Teckenförklaringar: MusKLICKVänster | Höger:  |   — RullaMushjulet FRÅN | MOTDig:  |

 

 

 

Ctrl+Pilar C D H I R V X Pilar | FlytbildsKommandon | Tona | Zooma | SkrivaText | TextInsmältning | Naturliga Arbetsställningen vid Datorn | FlyttaKopieraVändaRotera

 

THE TEXT ON IMAGE FUNCTION

 

Tona ¦ M

Zooma ¦ Z

WriteText ¦ Ctrl+T ¦ T

TextIn ¦ Space

FrameTone ¦ Ctrl+F

BildTonFöreningar

Förstora och Förminska

SkrivaText

Skarp text på bilder

BildTonÖvergångar — RamToning

 

Flytbildskommandon

 

Flytbild tangentkommandon [Tabell]:

C D H I R V X Pilar

Ctrl+         C, kopiera till Urklipp, även från streckrektangel

Ctrl+         D, duplicera flytbild, även från streckrektangel

Ctrl+Shift+ D, flytta ut bildyta från streckrektangelmarkering (radera underlaget)

Ctrl+         V, importera från Urklipp

Ctrl+         X, klipp ut till Urklipp (radera bildyta från streckrektangelmarkering)

Ctrl+    Pilar, flyttar bildobjekt från Ctrl+V eller streckrektangel

Ctrl+         NumPad 1 2 3 5 9, sätter bildflyttningens steglängd i pixels till 1 5 20 halvsida helsida

från streckrektangelmarkering eller importerad bild:

Tangent    H, vänd horisontellt

Tangent    I, invertera

Tangent    R, rotera i steg om +90°

Tangent    V, vänd vertikalt

 

F1            HJÄLP, öppnar detta htm-dokument

F2            rensar bildytan

F4            RGB-palett, flytbild

F5            anpassar programfönstret till aktuell senast importerad bild

B              sätter bakgrundsfärg, färgen under bildmarkören

N             sätter förgrundsfärg, färgen under bildmarkören

X             sätter textfärg, färgen under bildmarkören
även Shift+T eller Shift+Insert

 

Funktioner tangentkommandon:

Ctrl+T       WriteText

Z             zoomning:
Z      växlar mellan högre|lägre zoomkvalitet
S      växlar mellan Kvadrat|Rektangel;

— Ctrl+Pilar styr zoomningen pixelvis;

— Ctrl+NumPad 1 2 3 sätter steglängden i pixels 1 5 20
PageUp förstorar i heltalssteg
PageDown förminskar i heltalssteg
A      väljer Average 0-1;
R      väljer Range 1-20;

— A(pixelutjämningsgrad)|R(pixelomfattning) stegas med PilUppNer och visas i värden på statusdisplayen nederst

NP 5         EditColors, för färgredigering och spektrumanalys med RGB|HSB-panel

Shift+T     sätter textfärg, färgen under bildmarkören

Shift+Ins   sätter textfärg, färgen under bildmarkören

 

 

 

 

TabellHIMRV

HIMRV

 

Tangentkommandon P2¦19Sep2014|Alla FLYTBILDSOPERATIONER:

Ctrl+X|C|D|DeleteH|I|M|R|VCtrl+Shift+D

SPACE+H

 

Alla de 11+ ELEMENTÄRA flytbildsoperationerna — de BÖR vara så ENKLA att man LÄTT minns dem utantill

 

SHIFT

Key

Makes

Makes ¦ Toggle

PrepHRV

Ctrl+

I

ExportImage

 

KeyDown

Ctrl+

V

ImportFromClip

 

ja

Ctrl+

C

CopyToClip

 

ja

Ctrl+

D

Duplicate

 

ja

Ctrl+Shift

D

MOVE ¦ MarkRect

Duplicate + EraseOriginal

ja

Ctrl+

X

CutToClip

 

ja

Ctrl+

Delete

Delete = PaintWhite

 

ja

SHIFT

Key

Makes

Makes ¦ Toggle

 

SPACE+

H

RGB to BGR

 

ja

 

H

FlipHorizontal

 

ja

 

V

FlipVertical

 

ja

 

R

Rotate90°

 

ja

 

I

InvertImage

 

KeyDown

SHIFT

Key

Makes

Makes ¦ Toggle

 

 

M

Merge

OnOff

KeyDown

NumPad

+

IncreaseMergeImpact

max100%

KeyDown

NumPad

DecreaseMergeImpact

min0%

KeyDown

 

C

MoveCOPY

MoveAND

KeyDown

 

W

MoveSkipWHITE

MoveWHITE

KeyDown

SHIFT

Key

Makes

Makes ¦ Toggle

 

Ctrl+

M

MoveAsObject

MoveAs SHOW more

KeyDown

NumPad

5

EditColors

Back| Foreground

KeyDown

 

Insert

ExactMarkRectPos

 

KeyDown

 

PepHRV = PrepareExecuteHRV — ja anger om kodnyckeln leder dit

 

 

 

 

 

NAVID

 

Naturliga Arbetsställningen Vid Datorn

 

 

NATURLIGA ARBETSSTÄLLNINGEN — minsta möjliga kroppsrörelser med mesta möjliga utförande arbetsresultat:

 

 

 

— Bägge armarna vilande rakt fram. Naturligtvis. Självklart.

— Vänster hand maximalt tillgängligt med minimala armrörelser för att nå

1. Musen och

2. Tangentbordets huvudtangenter Ctrl Shift Alt Tab Esc Win F1 ... ;

— Höger hand reserverad för Pilar Sifferbord Styrtangenter Insert Delete Home End PageUp PageDown PrintScreen, Enter ±.

Musen är i vilket fall inget ritverktyg — och kommer heller aldrig att bli det — att jämföra med en högerhänt persons rituppgifter med handens avancerade mekanik. Musen har ingen sådan förutsättning.

— Jag själv är högerhänt, och insåg redan från mitt första datoranvändande (upplärd på programmerbara kalkylatorer med funktionstangenter och motsvarande sifferbord) att Musen självklart ska ligga till vänster om tangentbordet.

— Tangentbordet är PRIMÄRA verktyget; Musen är ett sekundärt|Komplementärt datorverktyg.

 

 

KOMMERSIELLA (»allmänna BiblioteksStällningen För Högerhänta») — maximalt INEFFEKTIVA ARBETSSTÄLLNINGEN: direkt tröttande — samt att i stort sett HELA TANGENTBORDETS BRUKBARHET REDUCERAS TILL I PRINCIP INTET.

— Det är naturligtvis min egn mening: OM du är SMART (inlärningskurvan är ytterst snabb), skippa alternativet nedan, och UPPTÄCK DATORKRAFTEN på nytt med den naturliga MEST VILSAMMA OCH DÄRMED ARBETSEFFEKTIVA arbetsställningen.

 

 

— Vänsterarmens onaturligt ansträngt utsträckta ställning till höger i datorarbete TILLSAMMANS med med musen gör att man SNABBT TAPPAR SUGEN. Tråkigt, ansträngande, tröttande. Urkass.

— Den »kommersiella uppfattningen» som ovan — ”musen till höger DÄRFÖR att man är högerhänt” (en direklt töntifierad allmän vanföreställning, min mening) har TYDLIGEN i stort sett medfört OCKSÅ en KORRUMPERAD PROGRAMVARUBILD i användningssättet i olika program: piltangenterna förekommer ytterst sporadiskt där de bäst behövs, i ritprogram, och man koncentrerar i stället fokus till Musen — alldeles säkert för att SLIPPA IFRÅN ovanstående direkt ohälsosamma arbetsställning: de ytterst användbara piltangenterna »behandlas styvmoderligt» av olika programmakare på grund av en REDAN FRÅN BÖRJAN FELAKTIG ERGONOMISK UPPFATTNING.

 

 

— Piltangenternas användning, och hela tangentbordet, kommer till sin fulla kraft och styrka FÖRST med den naturliga arbetsställningen. Alldeles tveklöst. Lugnt. Snabbt. Effektivt. Vilsamt, framför allt.

 

 

 

 

 

content:

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

DELPHI4Test2011

ämnesrubriker

                      

innehåll

          P2

:

                        

 

                                     

 

                        

 

                                     

 

                                     

 

                                      content

 

 

 

 

referenser

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2022-11-03.

*END.

Stavningskontrollerat

 

rester

*

 

DELPHI4Test2014MANUAL ·

 

 

√ τ π ħ ε UNICODE — ofta använda tecken i matematiskt-tekniskt-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

DELPHI4Test2011.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 3 november 2022 |  08:08:16 | 2022-11-03. [GMT+1]Solar[GMT+2]Industry

 

 

Vidareutvecklat Från DELPHI 4 Test 2011 —  DELPHI4Test2011ref.htm#AnvändningSupportInstallation

T2014Reg — HUVUDDELEN AV VERKTYGEN MAN BEHÖVER FÖR AVANCERAD DATORANVÄNDNING I TEXT OCH BILD ¦ Jan2022

 

*