GAMMAPROJEKTET 2018— CHEOPS REKTANGEL Del II  2018— UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2018V15 | Senast uppdaterade version: 2018-08-21 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

 

HÄVDEN | GammaBetingelser -- samband | GAMMAPROJEKTET

BildKOLLAGE 2017-18 från författarens fotoarkiv — Naturens återkomst

 GAMMAPROJEKTET 2018: FÖRBEREDANDE UPPROP — »The Final Countdown»

Varför etablerat tänkande 1800+ missar naturfysiken — helt.

Pionjärerna fram till Max Planck: Kepler, Galieli, Newton, Euler, Bradley, Planck.

 

 

Matematiken för LJUSETS  GRAVITELLA  BEROENDE  bd=h² bär tveklöst ansvaret för hela Historien:

 

         

          Se även från MEL1 och MEL 2.

 

Begreppet LJUSETS  GRAVITELLA  BEROENDE

existerar inte i den moderna akademins lärosystem

och kommer heller aldrig att hittas där [Se GcQ-teoremet] -- vidare nedan i noMACfysik:

 

13Maj2018 — INLEDNING:  CheopsRektangel II

Se även etablerat om Gammastrålning i Wikipedia (Gamma ray)

Gammastrålning beviset förekommer endast i samband med partikelsönderfall:

Gammastrålning från urladdning

ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA  mcc-UPPLÖSNING —-  enligt TNED.

Se vidare listning nedan i KONSEKVENSERNA.

Se särskilt i LISTAN och STATEN från 1800: varför modern akademi inte kan härleda ämnets detaljer.

 

 

 

MASSFYSIKEN: Medan modern akademi envisas med att ANSE att elektronströmningar vid LJUSBÅGE och (elektrisk/atmosfärisk) urladdning PASSERAR UTANFÖR ATOMKÄRNAN bygger hela massfysikens härledning enligt relaterad fysik (TNED) på att elektronströmmen för dessa fall passerar GENOM atomkärnan. Se vidare i ATA/CAT om ej redan bekant. Vidare nedan i WhyNotMAC?.

 

 

MAC-fysikgrunderna saknas: noMACfysik | VARFÖR MODERN AKADEMI missar ÄMNET | DRIFT | KONSEKVENSERNA | Summering | WhyNot? | Herrefolket  | TokamakTekniken — en återvändsgränd |

 

 

MODERN AKADEMI 1800+ UNDANHÅLLER MÄNSKLIGHETEN NATURKUNSKAPERNA — etablerar märkbar naturförstörelse 2010+

Fysikgrunderna — noMACfysiken

 

Beräkningarna [GammaBetingelser] kan inte utföras inom modern akademi: ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING ingår inte i modern akademi:

±e-komplexet (PLANCKRINGEN, Neutronens 1818+18) — som hela blixturladdningens fysik tydligen och exceptionellt detaljerat kan förklaras genom enligt TNED — ingår inte i modern akademi:

   PhD-eliten Jorden 2018 — tydligen bevisligt i detalj: en detaljerat bevislig skam för hela mänskligheten — förstår varken naturfysiken eller naturmatematiken. Det är ingen skam att inte förstå — men att hävda kunskap utan förstånd på innehållet är skamligt. Se mera utförligt i VarförInteMAC?.

   ATT den moderna akademins egen uppfattning om matematikens och fysikens »inneboende väsende» — »herrefolksintelligensen» — ÄR en produkt av den akademiska eliten råder det, här, inget som helst tvivel om. Det råder heller inte minsta tvivel om att den nivån på framställningen inte beskriver naturen: inte fysiken, inte matematiken, inte den matematiska fysiken, inte logiken, inte innehållet, inte sammanhanget,. Med andra ord: inte alls.

 

 

         

Tillståndets princip

ALLMÄNNA GASLAGEN ingår i MAC — men förklaringsgrunderna där är i princip obefintliga: bevisbart som nedan i varje detalj: Fullt av stora tvärhål, ofullbordade beskrivningssätt; Uppfunna övergångar; En allmän totalt brist på relaterat sakinnehåll: utelämnade/bannlysta härledningar — imponerar som ett kalhygge:

Anledningen varför modern akademi inte omfattar ämnet:

   Allmänna gaslagen: Orsaken till T — ingår inte i MAC

   LJUSETS FRISTÄLLNING FRÅN KINETIKEN — ingår inte i MAC

   VÄRMEBILDNINGENS relaterbara GRUNDER — ingår inte i MAC

   ENERGILAGEN I RELATERAD FYSIK —— ingår inte i MAC

   ALLMÄNNA KOSMISKA TILLSTÅNDSEKVATIONEN — ingår inte i MAC

   COEI Conservation Of Energy by Induction, energins bevarande genom induktionen — ingår inte i MAC

   PEFECT Fotoelektriska Effektens Relaterbara Förklaring, enligt Max Planck — ingår inte i MAC

   Grundämnenas Periodiska System genom Keplermomentet — ingår inte i MAC

   DIVERGENSEN, ljusets relaterbara grundläggande fysik — ingår inte i MAC

   LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE relaterad härledning — ingår inte i MAC

   ELEKTRISKA LADDNINGENS HÄRLEDNING — ingår inte i MAC

   Potentialbarriären med ENERGIZONEN stället där Q tas — ingår inte i MAC

   MASSANS FUNDAMENTALFORM, Planckringen h = mcr — ingår inte i MAC

   TERMODYNAMIKENS PRIMÄRA ENERGIEKVIVALENTER — ingår inte i MAC

   ... . Se även i LISTAN och SAMMANSTÄLLNINGEN, samt vidare nedan.

 

 

GAMMAPROJEKTET 2018: 10Jun

GammaProjektet 2018 i Universums Historia — i fortsättning från Gammaprojektet 2016:

 

Med instrumenteringens fortsatta färdigställande

— en helskärmad syntes av Gammaprojektets experimentkopplingar 2016 tillsammans med en (ännu Jun2018 inte färdigställd) avpassad urladdningsenhet för test av gammaförekomster (detaljerna är verkligen krävande)

— har följande uppslag uppdagats PRIORITERANDE:

 

Och sedan? Ansvaret (A29.1).

 

Såväl förekomst av gammastrålning som positronmassor har redan påvisats i etablerad media i samband med atmosfäriska blixturladdningar ([‡]¦Beviset):

— Själva fenomenformen finns redan experimentellt observerad. Det finns ingenting att tillägga för den delen.

   OM — vilket TNED förutsäger genom ATA/CAT — också gammastrålning kan påvisas just genom diskreta laboratorieexeperiment med vanlig — men speciell, enligt CAT — gnisturladdning, har i så fall inget annat hänt i hela den historien än att ETT FÖRSTA RENT TEKNISKT FRAMSTEG FÖR APPARATLÖSNING har nåtts: Principen fungerar, och det är bara en fråga om TID innan en rent tekniskt fungerande helhetslösning till CAT står på bordet: fullständigt ren, oerhört kraftfull och helt avfallsfri energiutvinning E = mc² ur materia. Och, vad?

 

 

Stort Svenskt Lokalt Engagemang Under arbetets gång:

”Du kör med det där förbannade människovärdet”.

— Den svenska rättsutövningens allmänna dödspsykningar mot våldsvägrare:

— Den svenska rättsutövningens allmänt uppvisade förakt för mänskliga rättigheter: fascism och diktatur praktiseras öppet tillsammans med allmänheten.

   Det skulle räcka med ett exempel: Fredliga, helt naturvetenskapligt intresserade människor, om så bara en enda, drivs ut med församlingsapplåder av typen ”DEN umgås ju inte med oss, och, jamenar, då kan ju inte vi ha DEN här ..”. Befolkningen vet inte vad den är involverad i: LOKALT fascistiskt utvecklad folkdiktatur 1800+ som drivs på av företag, inrättningar, domstolar. Bevisen är, tydligen, omfattande.

 

Det värsta är INTE attackerna som sådana mot det fredlig inslaget: Får INTE vara ifred med arbetet, engagemanget: ofredande, hot, misshandel, missaktning, utdrivning, öppet hån.

 

Det värsta är att befolkningen GENOM DEN MYNIGHETSATTITYDEN så HELLER inte tillåts utveckla naturvetenskapen, här i detaljerade bevis. Se bevisformen i DRIFT. Befolkningen hålls mentalt inlåst AV »ett överhetsdikterat intellektuellt skruvstäd» som inte tillåter något ifrågasättande.

 

Liknande formuleringar finns av svenska opportunister under II:a världskriget. Se Maria-Pia Boëthius HEDER OCH SAMVETE (SS2). Flera (många) citatexempel finns — som också i vår tid behånas öppet.

 

 

— Du hade väl inte tänkt att dessa veritabla kloakutsläpp — ATTITYDERNA, inte människorna — skulle stå som myndighet, ägare eller annan auktoritativ inrättning i Den naturvetenskapliga landvinningen — Intresset — genom sedvanlig fascistisk folkdiktatur: flest handuppräckningar — inte mänskliga rättigheter — bestämmer?

 

 

Jag tror inte det.

— Så: Det här författarämnet tänker för sin del »förbereda mottagandet» — om alls — på följande förhoppningsvis eminenta och anständiga sätt, särskilt för Sveriges del:

 

HÄVDEN: Inledning

Särskilt angående (4Apr2018) uppmärksammad — ännu inte bekräftad — anstrykning av att nazistiska bevekelsegrunder utgör — genomgående — unik bas och grund för svensk rättsutövande verksamhet:

Hävden

HÄVDEN

 

 

Med en mänskligt inrättad överhet som människans förnuftsliga auktoritet kvävs människans naturliga naturvetenskapliga tänkande, och förvissnar ner till ett rent primitivt naturförstörande spektakel.

 

 

”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten

och av de lika och omistliga rättigheterna

för alla medlemmar i mänsklighetens familj

är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, K1UDHR10Dec1948

är allt — allt — övrigt utövande förtryck: icke-frihet. Icke-rättvisa. Icke-fred:

 

Attityd — hävd, åsikt, uppfattning, åberopanden, beslut, osv. — utom människovärdighetens erkännande är utövande fascism, eftersom erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred (K1, UDHR10Dec1948):

 

enligt erkännandet

”.. utrustade med förnuft och samvete ..”

från A1—UDHR10Dec1948 i uppmaning enligt K8—UDHR10Dec1948

”.. varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Förklaring oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning ..”

i så överensstämmande certifierad lydelse för

ordning och uppförande med

 

 9Jun2018 :

 

 

Attityd utom människovärdighetens erkännande K1-8, A1-30, UDHR10Dec1948

— varje tanke 24/7 och varje mening, varje hävd, åberopande, varje beslut oaktat majoritet eller minoritet, varje uppfattning, vad en människa anser eller tycker, vad en människa gör, eller avser att göra, varje idé, varje föreställning, varje association utom den samtidiga oskiljaktiga oförnekbara människovärdighetens erkännande

är utövande fascism: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred;

 

Erinrad Bevisgrund: Hävden

”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten

och av de lika och omistliga rättigheterna

för alla medlemmar i mänsklighetens familj

är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, K1UDHR10Dec1948

:

Personlighetens fria och fulla utveckling”, A3¦A22¦A26.2¦A29.1 — naturvetandets bevisligt detaljerade utveckling:

Kompetent, oberoende, opartisk DOMSTOL” (A8, A10):

:

FÖRSVAR är en inneboende egenskap i Naturen. Ingenting som vi människor kan skapa. Endast organisera: Försvaret i varje anständigt människorättsligt samhälle ska självklart utan undantag organiseras så, om alls, att fredliga människor, människor som inte utgör någon hotbild mot andra människors rätt att leva, att utvecklas i fred, som ovan, under inga som helst omständighet, på inga som helst villkors vis, får ansättas, besväras eller utsättas för missaktning, misshag eller annan människorättsförnedrande behandling; inte av polis, inte av åklagare, inte av domare, inte av Säpo, inte av Gestapo, inte av allmänhet, vare sig svensk eller annan, inte av någon. Förekommer sådant, är det försvarets uppgift att hjälpa, stödja och uppmuntra den som är nödställd. Och det finns vuxet folk i vårt tidevarv som inte förstår den enkla samvarons matematik? Visa. ”Ingen får tvingas att tillhöra (medverka i) en sammanslutning,”, A20(2) UDHR10Dec1948.

 

KONKRET EXEMPEL 2018, »SEKTIONEN» För Sveriges del:

— Det finns ingen svensk människorättsligt erkänd konstitutionell författning som erkänner — certifierar och berättigar — det som svensk rättsutövning — Sveriges Domstolar — åberopar, hävdar, menar, yttrar, beslutar, utfärdar och föranstaltar i sin verksamhet. Inte före andra världskriget. Inte under. Och i allra största synnerhet inte efter. Besluten är olagliga. Varje. Alla. HELA »verksamheten» är i människorättsligt erkänd mening olaglig: Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948:

 

Otrygghet, brottslighet, icke-säkerhet, ofrihet, utvecklas bara — uteslutande — i samhällen där mänskliga rättigheter inte utvecklas:

— brottslighet bekämpas uteslutande 100% kraftfullt och effektivt enbart — endast — genom kunskap om mänskliga rättigheter: all annan påstådd brottsbekämpande verksamhet är utövande förtryck: fascism: våld.

 

Finns det en enda människa på Jorden detta år 2018 som kan ge, uppvisa, ett enda argument, någon enda argumentform, tydligt, redligt, klart och koncist, beskrivbart och förklarbart, som går ut på att

 

   ovanstående HÄVD, någon eller alla dess partier är, eller skulle vara ohållbar, att den är

   felaktig, den är

   bristfällig, den gäller inte,

   kanske rent av är skitaktig, oanständig, absurd, icke giltig,

   ologisk,

   en icke sträng och oifrågasättbar del av vett, förstånd, förnuft och anständighet,

   inte är alla mänskliga samhällens, företags, inrättningars och kulturers absolut mest högtstående och mest eftersträvansvärda grund?

 

Det räcker med ett enda argument. En enda bevisbar argumentform. Ett enda fritt yttrande som kan kullkasta ovanstående HÄVD. Få den att framstå som icke giltig.

 

Finns en sådan argumentform, vill den här författaren, vara den första att få se den, läsa den innantill, begrunda den, upphöja den, och absolut konvertera till den 100%.

 

 

FRIHET (A1) enligt UDHR10Dec1948 får tydligen förstås så:

— FRIHET är ett naturligt medfött medvetandetillstånd — barnets värld — som innebär att man KAN GLÄDJAS — skratta, uppleva stark tillfredsställelse: fullständig, total skuldfrihet — ÖVER ATT inte inkräkta på andras rätt att utvecklas naturligt: inga intrång, inga hinder (Intrångsskyddslagen A12, UDHR10Dec1948): personlighetens fria och fulla utveckling: Naturfysiken, inte staten, är individens enda auktoritära överhet: gravitation, elektricitet, mänskliga rättigheter (K1 som ovan).

Inget annat.

 

 

FÖRFATTNINGSGRUNDEN TILL UNIVERSUMS HISTORIA erkänner ingen nazistisk verksamhet, oaktat den sker medvetet eller omedvetet. Så:

— Ingen ska komma HIT i efterhand och säga ATT inget HÄR gjordes för ATT försöka.

— Därför att i händerna på den mänskliga kulturhistoriens bevisbara kandidater TYP kloakutsläppen antydda ovan — attityderna, inte människorna — har deras historiskt berömda käkglapp ingen annan uppgift är just att förstöra allt, rubbet — i vanlig historisk ordning. Men min mening kan ju vara bristfällig, så du får gärna rätta om det finns sakfel.

 

 

BellDharma för Universums Historia 9Jun2018

:

DEMOKRATI utan mänskliga rättigheter UDHR10Dec1948 är fascism.

FASCISM: 1. Diktatur med 2. flest handuppräckningar bestämmer ÖVER mänskliga rättigheter:

— fascism är demokrati — folkvälde — utan mänskliga rättigheter.

 

 

— Vi lever (ju) i en DEMOKRATI.

— Demokrati utan mänskliga rättigheter är utövande fascism: djävulsdyrkan.

   Säg igen. Försök en gång till. Understryk stoltheten i människoföraktet.

 

 

Naturkaos 2010+:

 

 

Se även från MEL1 och MEL 2.

 

ANSVARET FÖR NATURVETENSKAPENS UTVECKLING GENOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, INTE GENOM FLEST HANDUPPRÄCKNINGAR

ALLMÄN GENOMGÅNG SOM ånyo UNDERSTRYKER

NUVARANDE STATSFÖRVALTNINGS ALLMÄNNA

INKOMPETENS detaljerat bevisligt ATT SKÖTA EN ANSTÄNDIG

CIVILISATION I HARMONI MED NATUREN

 

STATEN — utövande fascism i bevis — ATTACKERAR MÄNSKLIGHETEN öppet 2010+: ingen information, överfallet sker plötsligt, chockerande, utan förvarning:

 

StatsFröjden | Staten Attackerar Gestaltningen | MaunaLoaBEVISET — Staten attackerar Naturen | Staten våldför medicinsk trädsymbios | Träddöden 2015+ |

NATUREN REVOLTERAR 2015 | TRÄDDÖDEN 2015 | THE MISSING SINK | MAUNA LOA FUNKTIONEN | MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP 2017 |

MAUNA LOA VARIATIONERNA 2017 | KALHYGGESRESAN GENOM SVERIGE 2017 | UTVECKLINGSRESUMÉ — AGW¦MLB 2017 |

AGW beskriver NASA-CRU-kurvan | ATTITYDPROBLEMET ÄR DET VÄRSTA | OMFATTANDE NATURVANDALISERINGAR FRÅN 2010 | NATURSKOGEN |

 

VARFÖR kan inte DU, statsrättsmänniska, fatta — tänka självständigt — det ytterst enkla:

— Ju färre träd på ju mindre yta, desto mer måste varje enskilt kvarlevande träd prestera MED EN FORTSATT KONSTANT JORDBIOSFÄRISK VÄXTKRAFT (MLB; KolSyreCykeln; termisk/atmosfärisk konstant tryckfysik): staten stressar ihjäl livet: staten våldför sig — medicinskt — på naturen: insektsfest. Vad är haken? Hela den moderna akademins föreställningssätt: KASS Påtvingad FÖRESTÄLLNING OM BEGREPPET NATUR OCH INTELLIGENS. Rätta gärna om fel: brist på utvecklat självständigt tänkande.

   TESTA DEN HÄR 2018 — och rätta om fel:

— Inte en enda domän inom etablerad modern akademisk teoretisk naturvetenskap beskriver naturfysiken enligt naturen. Inte en enda. Se Staten från 1800.

 

Staten dikterar fascismens företräden 2010+:

Relaterad fysik: SÄKERHET är kunskap om mänskliga rättigheter EFTERSOM människovärdighetens erkännande ”är grundvalen för frihet, rättvisa och fred”; inte trafikverket.

Svenska Staten: SÄKERHET är att såga ner levande träd och växtlighet för att bereda plats åt en explosionsartad tillströmning av omdömeslösa och ansvarslösa bilförare som sysslar med allt annat under bilkörning än bilkörning; STATEN har inte presenterat eller informerat om, vad vi vet, någon sådan mening. Men verksamheten med plötsligt anställd omfattande allmän naturvandalisering utom mänskliga rättigheters omnämnandeDEMOKRATIGRUNDERNA (A29.2, UDHR10Dec1948) — TER sig så: A3: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”; INGEN ska behöva känna OTRYGGHET för att biltrafiken befolkas av en omdömeslös statsförvaltning som inte kan rensa ut omdömeslöshet och ansvarslöshet ur befolkningsleden — kunskap om mänskliga rättigheter (K8, UDHR10Dec1948: ”varje organ i samhället”) — utan istället sysslar med angrepp på levande: verksamheten är olaglig (INTRÅNGSSKYDDSLAGEN: A12, UDHR10Dec1948: ”Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång”).

Staten attackerar gestaltningen (SAG2016) — ”tät, skrämmande grönska” (SNM2015).

 

En veritabel tydligt fascistisk statsanarki har utbrett sig särskilt tydligt på 2000-talet — i tydlig samverkan med företagsvärlden.

 

Företag börjar kommendera över befolkningen:

RÄTTEN TILL NATIONALITET (A15, UDHR10Dec1948) AVSKAFFAS:

— flera företag avskaffar självsvåldigt nationella postväsendet i Sverige för privatpersoner — får inte användas — och tvingar dessa att underordna sig företagets internationella godtyckliga anvisningar och hänvisningar: språklig dialog hänvisas godtyckligt till utlandet, om den obekväma hanteringen påtalas:

Företaget beslagtar självsvåldigt postförsändelsen;

Företaget åker omkring med försändelserna bland bostadshusen med en egen fordonsflotta (typ Tyska Rikets Post), påtvingar medverkan i extra miljöbelastningar;

Är privatpersonen inte hemma, åker lastbilen iväg med paketet. Jämför företagsomdömen på eniro.se: hundratals samstämmiga upprörda människor: ingen hjälper dem.

 

Företag börjar kommendera över befolkningen:

TIDIGARE ÖPPET BOENDE I HYRESRÄTT AVSKAFFAS SJÄLVSVÅLDIGT OCH ERSÄTTS MED ELEKTRONISK ÖVERVAKNING VIA FÅNGBRICKOR SOM DE BOENDE MÅSTE BÄRA MED SIG FÖR ATT FÅ FORTSATT TILLGÅNG TILL BOENDET. Polisen ingriper inte mot Den ockupationen: polisen medverkar.

Relaterad fysik: TRYGGHET — säkerhet, frihet från otrivsel — utvecklas uteslutande endast genom kunskap om mänskliga rättigheter EFTERSOM människor och samhällen SOM utvecklar mänskliga rättigheter INTE utvecklar brott, inte otrygghet, inte ovänskap, inte osämja. OTRYGGHET förekommer ENBART där man skiter i mänskliga rättigheter: Sverige.

STATEN/företaget:   TRYGGHET — brottsbekämpning — främjas genom INLÅSNING, ÖKAD ELEKTRONISK ÖVERVAKNING, OCH UPPMANING TILL BEFOLKNINGEN ATT ODLA MISSTÄNKSAMHET: ren fascistisk skräckpropaganda. Svenska STATEN har emellertid INTE, vad vi vet, formulerat eller informerat om någon sådan lydelse. Men det TER sig så: ”För att öka tryggheten för allmänheten, kommer övervakning att installeras”. Fascismen etablerad. Mänskliga rättigheter omnämns inte — det enda existerande verktyg som KAN, garanterat effektivt och kraftfullt, bekämpa, motverka och HELT ELIMINERA varje form av brottslighet, osäkerhet och otrygghet.

 

Företag börjar kommendera över befolkningen:

COOKIES — direkt intrång i privatlivet (INTRÅNGSSKYDDSLAGEN: A12, UDHR10Dec1948): verksamheten är olaglig:

MÄNSKLIGHETEN VÅLDTAS:

 

”för att förbättra användbarheten på våra webbplatser”

— Fascistpropaganda i DRIFT: diktatur.

ALLMÄN OFFENTLIG ANVÄNDBARHET bestäms av Gravitation, Elektricitet och Mänskliga Rättigheter.

Allt annat är utövande fascism — bevisbart i varje detalj.

 

 

Användbarhet — kemi, fysik, matematik — kan inte utvecklas på gillapoäng: statistik, flest röster.

Användbarhet är, tydligen fasta oförstörbara naturegenskaper som människan upptäcker.

Användbarhet är, tydligen fasta oförstörbara naturegenskaper som människan inte kan påverka.

 

 

Den som medverkar i ”JAG GODKÄNNER” medverkar bara i en globalt utvidgad fascistisk rörelse som, här bevisligt, ägnar sig åt brott mot mänskligheten: intrång, våldtäkt på individens fria utvecklingsförmåga, eliminering av rätten till tankefrihet utan intrång (A18), rätten till oberoende fredlig samvaro (A19): INTRÅNGSSKYDDSLAGEN A12 UDHR10Dec1948:

 

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.

 

— Blotta ANSATSEN i spårning av människors tankeflöden TILLHÖR fascismens metoder.

— Och DU fattar inte det?

— VARIFRÅN KOMMER DEN ABSOLUT MEST GALAKTISKT KORKADE IDÉN ATT ANVÄNDBARHET DIKTERAS AV ETT SYNDIKAT, EN STATISTISK ALGORITM, ETT OMFATTANDE (A12) OLAGLIGT SPIONAGE PÅ MÄNNISKORS TANKEFLÖDEN, VEM IDIOT HAR KOMMIT PÅ NÅGOT SÅ BEFÄNGT?

— ”Vi bestämmer genom GlobalStatistik vad som är Bra för Dig”: — »Fuck You Asshole». Ursäkta språkbruket.

— Det är etablerad global våldtäkt på mänskligheten som bara kan komma från en enda ATTITYD: »Vårt Tänkande har Högre Lönegrad än Ditt — ViBestämma—DuTyckaBra». Och märkligt är det att det ALLTID är FÖRETAG som uppvisar störst intresse.

 

FÖRETAG, flera exempel finns, uppvisar en speciellt framsynt (jävla äcklig) attityd:

— BESTÄMMANDE I STYRELSERUMMEN UTAN VARJE FORM AV BEAKTANDE AV MÄNNISKOVÄRDIGHETENS ERKÄNNANDE, enbart profitintresset: Flest handuppräckningar bestämmer. Inget annat. Det är klassisk fascism: Beslut utom människovärdighetens erkännande. Fascistfasoner i DRIFT.

 

— ANVÄNDBARHET UTOM MÄNNISKOVÄRDIGHETENS ERKÄNNANDE är BEVISBART utövande fascism.

 

— ANVÄNDBARHET utformas — naturvetenskap — i SAMARBETE mellan människor INOM människovärdighetens erkännande, iakttagande och hörsammande. Inte i DIKTAT MOT.

 

Det finns en global tydligt fascistisk monopolistisk inrättning på Jorden 2018 som har specialiserat sig på att hacka/spåra människors internetanvändning — spåra, samla, bearbeta. Spionhacket — dess maskinvara ligger hela tiden arbetande, olagligt, kontinuerligt 24/7, bevakande, spårande, på internetflödet — bjuds sedan ut till företag-regeringar-styrelser som också är tillräckligt korkade för att medverka i den olagliga verksamheten, A12 som ovan.

   Det finns ingenting annat än UTÖVANDE FASCISM att hämta ifrån en sådan verksamhet: individutvecklingen i mänskligheten stryps ALLTID genom tankespionage = syfte att påverka, likrikta, propagera, diktera, favorisera.

 

Testa SAMARBETE: ”Vill du vara med oss och ...”. NEJ. Testa Människovärdighetens Erkännande FÖRST.

 

Företag som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

— Det behövs ingen särskild deklaration för det (Se DRIFT), ingen personlig bekännelse. Det räcker med att upphöja profiten: egensinnet, maktbegäret, vinningslystnaden: det globala samarbetsmördandet: strypningen av individuell intelligens.

   Absolut gärna rätta om  fel.

 

Öppen fråga till företagsvärlden Jorden 2018:

— Finns ett enda exempel de senaste 200 åren (1800+) av företagande som har bidragit med något enda bevisbart framsteg INOM mänsklighetens möjligheter att utveckla något annat än en total, omfattande global miljöförstöring? Det räcker med ett enda befriande exempel. Blända oss. Har eftersökts — ännu inget upphittat.

 

 

FÖRESTÄLLNINGEN ATT ”Vi förbättrar din Upplevelse — tänkande, uppfattande, tyckande, menande, väljande”

kan bara — uteslutande utan undantag — komma från en ATTITYD som anser sig »stå som förmedlande LÄNK mellan Gud och Mänsklighet»: upphöjd satanism: »Högre Lönegrad i Rätten att Åberopa». Varför då? Därför att det inte finns någon ANNAN djupförnummen garanterat cementerat korkad uppfattningsförmåga än just nämnda som orsaksgrund för Det Sättet:

— UPPLEVELSE — tänkande, uppfattande, tyckande, menande, väljande — är en egendom som naturen ger till varje född levande varelse. Den står redan på 100%. OM utomstående ens visar Tassen till Ansats betyder det bara att KRAFTEN i den egendomen urlakas: individen förlorar egenkänsla till förmån för en förledd, inbillad hängivenhet åt festligheter som dikteras av speciellt djupkorkade attityder som älskar att fatta sig själva förmer än andra (”Vi är unika i Tanke” — men inte DU).

— Så ÄVEN om ”JagGodkänner” händer inget annat än att den förledda människan, utan att veta om det — i god tro — medverkar i brott mot mänskligheten (A12, Intrångsskyddslagen): SKULDPUNKTER I TÄNKANDE OCH UPPFÖRANDE från vilka utgår, och erkänns, fascism: demokrati utan mänskliga rättigheter. Från runt 2015+ exploderade Internet med just den typen. Nu 2018: Nordea, Skatteverket, Regeringen, MEDIA ... COOKIES.

   Fascism. Påtvingad upplevelsediktatur; Det opåverkade självständiga valets och tänkandets natur utrotas.

   Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma i den här framställningen:

 

DET FINNS — Google — GLOBALT MONOPOLISTISKA PRIVATFÖRETAG på Jorden 2018 som sysslar med omfattande InternetSpionage: spårning, uppsamling, bevakning, registrering av all internetanvändning. DET HACKERMATERIALET bjuds/säljs sedan ut för reklampåverkan och allmän upplevelseindoktrinering — COOKIES: flest röster/gillapoäng, inte mänskliga rättigheter, bestämmer upplevelseförnuftet: skatteverk, regeringar, banker, MEDIA ..: etablerad världsfascism — på det insamlade materialets kredit. Verksamheten är olaglig (A12, UDHR10Dec1948), djupt människorättsligt kränkande. Och varje inrättning som använder/köper brottssyndikatets tjänster enbart medverkar till att utbreda — den så och nu redan etablerade — världsfascismen: mänsklighetens fortsatta väg ner i vidare våld, otrygghet, respektlöshet: allmän inlåsning, övervakning, kontroll.

 

Munkavle. Handboja. Ögonbindel:

— »Genom att Du har MIG i DIN blickpunkt, förbehåller JAG MIG rätten att lägga MINA ord i DIN mun».

Genom att fortsätta Titta på mig Godkänner Du ..

— Det ÄR utövande diktatur. Öppen våldtäkt. Fascismen i sitt esse.

   Våldtäkten är ett faktum. Och DU förstår inte det, att du medverkar i en våldtäkt? Låt mig upplysa:

Relaterad fysik — enligt UDHR10Dec1948, eller så inte alls:

— ATT utan särskilt certifierat medgivet lov (A12) utnyttja — bryta sig in i, spåra, bevaka, registrera — människors tänkande — tankeflödet: associativa, reflektiva individuella livsflöden — med syfte att påverka ELLER INKORPORERA SYNPUNKTER PÅ den fria viljan — den enskilda människans absoluta rättighet att själv bestämma — i realtid — utifrån egna individuella förutsättningar utan inblandning från andras synpunkter — kallas i klassisk mening för att utöva fascism, diktatur, nazism, satanism, djävulsdyrkan, välj något ur högen. Verksamheten är olaglig (A12). Möjligheten att utveckla naturligt tänkande och reflekterande stryps (Herrefolket). En del människor tycks, tyvärr, fästa särskilt stor älsklig vikt vid att få fortsätta utöva den typen av verksamhet: regeringar, företag, inrättningar, media: — intrångsgrundat globalt spionbaserat manipulerande åsikts- och värderingsflöde: direkt fascistisk verksamhet.

   Då ingen annan Öppen 24/7 Speceributik skyltar med Reklamen, är det tydligt att Verksamheten ger »Sådana Oerhörda Mentala EgoKickar» att »Redaktörerna» måtte utbrista »MänGuvaVIKTIGjaärATTstyraAndraJagTyckerMitt». Vad var det du sa för något om människovärdighetens erkännande? Säg igen. REDAN i »den gamla boken» står det (JU) skrivet: ”Ty väl är det fåfängt då man vill fånga fåglar, att breda ut nätet i hela flockens åsyn”.

   Full anarki: Trygghetens föredöme: elektronisk övervakning, globalt privatspionage, allmän inlåsning. Säg igen.

 

 

Blågrafen:  Den moderna akademins skogsprofiterande föreställningar håller på att gasa ihjäl Jordbiosfären — under samtidig kompakt total världspropaganda att man här sysslar med något enastående vällovligt och Bra För Miljön. Utförligt i MaunaLoaBeviset.

 

— Men hörnu, Fröken Ur: OM det verkligen skulle förhålla sig SÅ revolutionerande, hur kommer det sig DÅ att INGEN ANNAN HAR SAGT NÅT, allt annat oaktat?

 

— 1. FÖRKLARINGEN ÄR ETT DÖDSHUGG MOT HELA SKOGSPROFITERINGSINDUSTRIN. Förklaringen är PEST för Sveriges nationalekonomi; Skogen är INTE till för profitering, har aldrig varit det, kommer aldrig att bli; Skogen är till för BIOLOGISK BALANS: skogsavverkning är biologiskt-medicinskt vanvett. Precis som ögat ser det: våldtäkt på naturen. Öppna blödande natursår. Djuren sörjer. Jorden sörjer. Växterna sörjer.

— 2. DEN MODERNA AKADEMINS LÄROSYSTEM I ÄMNET JORDBIOSFÄRENS UTVECKLINGSHISTORIA — som återfaller på Kants Nebularhypotes — KRÄVER OrangeTolkningen nedan: NATUREN GYNNAR MODERN AKADEMI. Jättefint. Se utförligt från SYREFRÅGAN, IPCC-GIFTLARM och FörklaringenMAC.

— 3. noMACfysik: DEN MODERNA AKADEMINS INTELLEKTUELLA UPPFINNINGSNIT 1800+ har låst in mänskligheten i ett merit- och betygssystem som påtvingar mänskligheten PRIMITIVA UPPFATTNINGAR OM TEKNIKENS MÖJLIGHETER: individens intellektuella utvecklingspotential hämmas, starkt. Resultatet (särskilt 2010+) har blivit en primitiv världskultur som börjar tycka att FULT är FINT, så som nu också har skett:

— »Kalhygge är något Jättefint: Djuren som bodde där tidigare har Särskilda FredagsSamlingar med JätteKulMedMeraKalhyggen, och Hemglass kommer med GLÄDJE, TuutTuut».

   Pest. Pest. Pest. Säg igen. Fråga igen.

   När människorna slutar fråga efter sanning och kärlek, utvecklas spontant icke-sanning och icke-kärlek.

   COOKIES: bevisbart utövande globalt antagen fascism. Mänskliga rättigheter omnämns inte.

 

Blåkurvan:

    Blåkurvan — Den faktiskt uppmätta koldioxidkurvan — Se utförligt i MAUNA LOA FUNKTIONEN

    Orangekurvan — Världspress, Världsmedia, Institut, Universitet, Högskolor, Lekis, Gymnasium, Grundskolan, Paneler, Regeringar, Utskott, Föreningar, Styrelser, ..., ägnar sig 2018 på planeten Jorden åt en grundlig, fundamental total vanföreställning om vad som försiggår i Jordbiosfären, Orangekurvan nedan KONTRA BEVISBARHETEN ATT träd tar inte en enda fossilatom. Nada. Bevisbart i varje detalj. Se särskild sammanställning i AGWb15.

 

— Så, alla nämnda, inga glömda, PLEASE:

— Vänligen träd fram med matematik, fysik och kemikunskaperna, blända oss alla ”flummiga miljöaktivister”, och VISA och BEVISA att framställningssättet här är felaktigt, osakligt, och rent nonsens, kanske rent av direkt skitaktigt. Och låt författarämnet här, så, vara det första att FÅ ÅTNJUTA den oerhörda glädjen över Den bländande Översvallande Kunskapsuppvisningen Jorden 2018. Please. Snälla.

 

Hela globalräkningen finns redovisad genom jämförande exempel i

AGW-beviset, JÄMFÖRANDE IPCC-EXEMPEL, GlobalRäkningen, AKT1800, UTVECKLINGSRESUMÉ.

IPCC-samfundets Arrhenius klimatmatematik är inte AGW-bevisets Föroreningsmatematik:

— Inte bägge kan gälla samtidigt.

— Bara en av dem kan innefatta den andra som primitiv naturuppfattning. Visa.

— Se även sammanställningen i IPCC-samfundets AGW-feluppfattning; Vänligen dementera det:

— IPCC-samfundet uppträder INKOMPETENT och FARLIGT på Jorden, visar MaunaLoaBeviset.

 

 

 

SÄKERHET är mänskliga rättigheter. Inget annat. Ju mer avskogningen fortskrider, dess brantare stegras Mauna Loa Kurvans redan från 1962 uppenbara exponentiella utsträckning som bevisar pågående globalt etablerat vetenskapligt vanvett. ATTITYD — HÄVD — utom människovärdighetens erkännande är utövande fascism.

— MEDIAVÄRLDEN HÅLLER MÄNSKLIGHETEN FÅNGAD — i järnstäd, grym kraft — I DJUPA VANFÖRESTÄLLNINGAR OM NATURVETANDE -- absolut gärna rätta om fel, det är hela kunskapspoängen. Se från noMACfysik: fysik, matematik, matematiskt fysik, elementär grundläggande organisk kemi:

syrefrågan -- Modern Akademis Syrekälla.

 

        ATMOSFÄRENS KOLDIOXIDUTVECKLING 1800+

 

ILLUSTRATIONENS HJÄLPKURVOR : 0[–(0.2[x–3])'2]+[–1+(1+x'2)'0.5]

 

MaunaLoaBeviset ¦ AKT1800 :   Världsmediala uppfattningen att ”växter suger fossilkol” är en katastrofal vanföreställning, men väldigt kär och populär för skogsprofiteringen OCH DEN BEVISLIGT LÅGA — primitiva — INTELLIGENSUPPFATTNINGEN PÅ JORDEN 2018 och alla som favoriserar den.

— Markbiomassan tar inte en enda fossilatom. Inte en enda, säger MaunaLoaBeviset. 

   MaunaLoaBeviset (Feb2017 i Universums Historia) sänker det moderna akademiska skeppet ner till bottens bottniska botten.

   Se även DE DETALJERADE BEVISEN i noMACfysik: Mänskligheten 1800+ lever instängd i ett mentalt-intellektuellt fängelse — via DRIFT, inte PLAN — som hindrar den naturliga tankeförmågans utveckling SÄGER RELATERAD FYSIK; Galileo Galilei 1636 — gånger sju. Absolut gärna rätta om fel:

— Aldrig har kunskapsmörkret i mänsklighetens kulturhistoria varit så omfattande som nu — bevisligt i varje detalj.

 

Fel i MAC-Teorin mot Naturfysiken: MAC omformulerar Naturfysiken för MAC-passning:

VID FLERA TILLFÄLLEN under den moderna akademins uppsegling 1800+ har den moderna akademins ledande snillen utmärkt sig för att formulera om själva fysiktänkandet så att det bättre överensstämmer med en redan på förhand teoretiskt förklarad suveränitet: MAC-eliten Bestämmer Fysiken. Inte Naturen: Uppfinning. Inte härledning: Majoritetskonsensus. Inte förnuft:

   Kontinuitetsbegreppet 1872 (matematiken), Dedekinds Låda.

   Cantors Kardinalkombinatorik 1873, Oändlighetsbegreppet.

   Analysens aritmetisering, Weierstrass 1864, ExamineringsEx 5

   Fitzgerald-Lorentz-kontraktionen 1893, Ljuskinetikens uppfinning

   Inertialsystemets uppfinning — slutet av 1800-talet (Einstein m.fl.)

   Vektorkalkylen (Maxwell 1800-t) — kraschBevis i ExpansionsIntegralen

   Bannlysningen av Elektronmassans Komponenter 1927, Vibratorerna

   Allmänt vetenskapligt behånat  — 1900-talet speciellt — sanningsbegrepp

 

FELUPPFATTNINGEN REDAN FRÅN RUTA ETT I MODERN AKADEM I — 1958-59:

— Citatet nedan från LIVESCIENCE — What Is the Keeling Curve?; 2May2013:

 

”In 1958 at Mauna Loa, Keeling observed that CO2 levels peaked in May, and then dropped to a low in October; the May/October pattern was repeated in 1959.”,

  "We were witnessing for the first time nature's withdrawing CO2 from the air for plant growth during summer and returning it each succeeding winter," Keeling was quoted as saying by the Scripps Institution of Oceanography.".

 

MAUNA LOA BEVISET FÖRKLARAR ANLEDNINGEN TILL DEN MODERNA AKADEMINS MISSUPPFATTNING — nuvarande fatala globala mediadrev:

 

SD-tappet på ca 6 ppmv CO2 — ”withdrawing CO2 from the air for plant growth” — är elektrolytiskt koldioxid (eCO2 — ingår inte i den moderna akademins begreppshorisont) som växterna aldrig använder för tillväxten: eCO2:et fungerar enbart som en elektrolytisk aktör tillsammans med markbiologins egen kol-vatten-syre-cykel. Det bevisas — exakt matematiskt-fysikaliskt-kemiskt — av SD-WI-komplexet i Keelingkurvan:

 

 

 

Se särskilda bevis i

BEKRÄFTELSER ¦ IPCC-Giftlarm ¦ DE 2 MÖJLIGA SÄTTEN ¦ Resultatbild ¦ IPCC-samfundets AGW-feluppfattning ¦ IPCC:s Missing Sink ¦

MaunaLoaBeviset ingår inte i modern akademi — därför att det sänker det skeppet ner till bottens bottniska botten.

 

 

Medan sommartappet SD återkommer, och återvänder, intakt med samma belopp år efter år, visar vinteruppgången WI ett entydigt ackumulerat koldioxidupptag enligt den enkla sambandsformen

 

    WI = SDkonstant + Δfossilt + Δickefossilt ....................         Mauna Loa Beviset 2018

 

— Den våldsamma avskogningen — som hela världsetablissemanget tydligen blundar för: 30% reducerad naturskog på 200 år — visar sig i  Δickefossilt. Och den delen har blivit stor (DFgrafen):

— NATURSKOGEN vill återvända, återställa balansen, lämna tillbaka ATMOSFÄRENS enorma icke-fossila CO2-överskott — som efter en ENORM global skogsbrand som pågått under 200 år, 1800+ — men hindras av Modern Akademi: Modern Etablerad Akademi enbart pushar på MERA — Blågrafen — på överskottet med ännu mer avverkning, allmän världspropaganda: »BraMiljöval», »BraFörMiljön».

   Sommartappet, Keelings förmodade ”withdrawing CO2 from the air for plant growth”, deltar aldrig i växningen: träd suger inte atmosfäriskt kol. No way. MaunaLoaBeviset. Men hela den efterföljande moderna akademins lärosystem har byggt sin — så detaljerat bevisligt fatala — föreställning på den missuppfattningen. Jämför (den gruvliga) problematiken i HYDRATISERINGSPROPORTIONERNA: »Nobelkandidaternas bakläxa».

 

NATURSKOGENS MOTSVARANDE NATURLIGA TILLSTÅND — tidigast bakåt runt 1800:

 

    WI = SDkonstant ..............................................................   Mauna Loa Beviset 1800

 

Det är MaunaLoaBeviset: Det finns En, endast en, och ingenting annat än endast en enda ursprunglig Jordbiologiskt Harmoniskt Balanserad Naturskog (SD-förklaringen). Och den håller mänskligheten tydligen på att utrota — Ledande Akademisk Intelligens 1800+ — med föreställningen om »Bra MiljöVal»;

 

Mänskligheten har — bevisligt i varje detalj — aldrig varit mera korrumperad av en mera djupkorkad naturföreställning än NU. Absolut gärna rätta om fel: noll individuellt självständigt tänkande.

 

   Se mera utförligt i UTVECKLINGSRESUMÉ, om ej redan bekant: Modernt Akademiskt Nobelprisat Naturvetande håller på att ha ihjäl allt levande inom Jordbiosfären — i meningen av att, tvärtom, »Gynna Miljön».

 

   Så: Väldigt gärna rätta om fel. Genomgångarna här i Universums Historia innehåller redovisad matematisk-kemisk fysik — Se särskilt i MaunaLoaBevisets Organiskt Kemiska Detaljer. Den som menar sig kunna förklara framställningsfel får väldigt mycket gärna göra det, så att vi alla Jordbor Äntligen får Veta vad Naturundervisningen går ut på: exakt Kunskap om vad Livet Handlar om. Jättefint.

 

— Det hela ser ut så men det måste klargöras mera i detalj: NATUREN utklassar

— veritabelt: utbuar, buar ut

— Modern Akademi, förklarar dess hävder och påståenden om naturinnehållet som rena tokmeningar: uppfinningar av »ett Självutnämnt Herrefolk» 1800+, inte härledningar av »hängivet beundrande ServeringsPersonal i Turistklassen».

   Vi är gäster (»turister») här i livet. Inte herrar. En del tycks ha särskilt svårt med den grundfysiken.

— Gravitation, Elektricitet, Mänskliga rättigheter. Inget annat.

   Träd tar inte en enda fossilatom. Inte en enda. Inte bakåt, inte nu, inte framåt.

 

SmartBra:

NATURVÅRDSVERKET/Skogsstyrelsen/VärldsEtablissemanget:

— Jättebra för miljön. SågaLevandeTräd-våld är SmartBra.

   Förmågan att uppröras (VKK) i blotta åsynen av en pågående naturvåldtäkt, var finns den i allmänna media? Jag ser ingen.

 

Naturkunskapen?

   TNED, AGW-beviset, MaunaLoaBeviset:

— SKOGEN har aldrig varit avsedd för profitering. Skogen är grunden för biologisk balans. Lämnas den inte ifred, uppkommer obalans:

— När människan inte tillåts utvecklas naturligt — föremål för herraväldesidéer under lång tid — kvävs Den Naturliga Intellektuella Förmåga som KAN leda till en Teknik som INTE våldför sig på Naturskogen (MEL). Men den delen står tydligen HELT — bevisligt som nedan i varje detalj — orepresenterad i dagens mediavärld Jorden 2018. Så, hur är det då? Testa den här:

 

 

 

— Mänskligheten är fångad i djup villfarelse av en akademi 1800+ som aldrig brytt sig om annat än sitt eget; ”personlighetens fulla och fria utveckling” (A3¦A22¦A26.2¦A29.1 i UDHR10Dec1948) tillåts inte komma fram: individerna i mänskligheten lever som slavar under en totalitär överhet — inte genom någon konspiratorisk plan, utan genom drift: okunnighetens osvikliga princip, perfekt illustrerad nedan i bild. Absolut gärna rätta om fel.

 

DJUREN besitter också existentiell utvecklingsrätt under stjärnorna.

 

— När proportionerna når typen i bild nedan är det tydligt att något är allvarligt — väldigt mycket — fel någonstans.

 

— Det anser inte vi.

— Säg igen: »Vi kan inte leva om vi inte får utverka fascism»: förtryck, våldtäkt, intrång, om vi inte får skita i att bry oss om ANNAT än fri obetingad egenvilja: fascism.

 

Sverige — en utpräglad fasciststat?

Träddöden Detaljerat: Kvarlevande utvecklas TYDLIGT analogt:   Allt färre träd på allt mindre yta med fortsatt konstant JordBiosfärisk växtpotential (MaunaLoaBEVISET).

   Träd är inte byggda för den stressen, precis som människor: När allt större arbete läggs på allt färre kvarlevande kommer en händelsepunkt då arbetet läggs ner: likmask.

 

 

— Har inte en befolkning rätt att själv avgöra -- i vilket fall låta höra sin röst — HURUVIDA liv ska offras för liv, vilket som är vad, eller vad annat som befolkningen har på hjärtat i en livsavgörande situation? Varför (SS2¦SverigeFascismen) agerar FORTFARANDE Svenska Staten som en Nazistiskt Bevekelsegrundad ÖverhetsOrganisation som ALDRIG informerar befolkningen då verksamheter anställs som, starkt, påverkar livsavgörande kvaliteter? DEMOKRATI som »fria val under mänskliga rättigheter» — icke-fascism — innebär att OM ett förslag kommer upp SOM inte är förenligt med mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948), tas det inte ens upp. Det avfärdas direkt.

 

 

— Nyplanterad skog tar upp fossilt förbränningskol från atmosfären, säger skogsetablissemanget.

— Inte en enda atom, säger Mauna Loa Beviset. Etablissemanget håller på att kväva Jordbiosfären med sina vanföreställningar och sin vanvettiga profitpropaganda som går ut på att naturvåldtäkt — skogsprofitering — är bra miljöval.

 

Det är en pågående pådrivande miljökatastrof, säger Mauna Loa beviset, som driver kvarlevande alltmer mot branten till omfattande avdöd.

 

— Universums Historia SKULLE VILJA BLI ÖVERBEVISAD AV EXPERTER OM ATT MAUNA LOA BEVISET

 

garanterat rena pesten för det skogsprofiterande etablissemanget, och ett direkt hugg mot hela den etablerade moderna akademins föreställning om det biokemiska komplexet i Jordbiosfären

 

— ÄR FELAKTIGT.

 

PROBLEMET, såvitt korrekt uppfattat, är att några »EXPERTER» i (det) sammanhanget inte existerar på Jorden nu 2018.

— Men för all del. Visa gärna att den hävden är felaktig.

 

Det vore befriande. Men ännu har ingen sådan synpunkt infunnit sig eller upphittats. MaunaLoaBeviset är heller inte önskvärd vara i nuvarande etablissemang: det avlivar hela skogsprofiteringens 200-åriga historia som rent praktiserande globalt miljövanvett. Precis som ögat ser det. Precis som djuren upplever det: allmän global utdrivning.

 

 

HUR DEN VÄXANDE TRÄDDÖDEN VISAR SIG:

— I takt med växande avverkad naturskog som inte tillåts återvända, och därmed HINDRAT återställd Jordbiosfäriskt återställd naturbalans, stressas allt färre kvarvarande ursprungliga naturträd på allt mindre yta att prestera allt mera arbete på den givna konstanta Jordbiosfäriska tillväxtpotentialen (BTK).

Xylemrören för vattentransporten är fasta, icke-flexibla transportleder. De havererar — kaviterar, embolism — på grund av det höga arbetstrycket, vilket stryper den aktuella näringskanalen. Den delen börjar sedan förruttna — insektsarméer anländer — och aktuellt grenparti dör av.

   Här från 2010+ ser vi en allt växande mängd s.k. nekroser (död vävnad) på (i tur och ordning) asp, tall, en, gran, björk ... Speciellt från Nordamerika (Kalifornien) kommer allt tätare rapporter om (nu 2018) rena epidemiologiska proportioner i omfattande träddöd. En del i den rapporteringen bekräftar typformuleringar av arten (insektsinvasioner) ”orsakat av miljöstress som sänker trädens livskraft”.

   Bilderna nedan Sverige vår/försommar 2018: Sydvästkusten (Göteborg-Uddevalla), Mellansverige (Nedre Siljan) Nordostkusten (Sundsvall-Härnösand): samma eländiga toppgrensavdöd i tydligt växande omfattning, år efter år (2010+).

 

FOTO: ÖvreVÄ:  Västkusten¦Uddevalla-Lysekil: 21Apr2018  E2  Bild--13;53 | ÖvreHÖ: Östkusten¦Härnösand-Härnön: 10Jun2018  E7  Bild--93;107 | Undre: Mellansverige¦Dalälven: 14Jun2018  E9  Bild--27.

 

FENOMENET NEDAN (Mellansverige) I BILD PÅ EN UNGBJÖRK i ett större tall-granskogsområde är något helt nytt för min del. Tydligt FRITERADE löv bland purfriska skvallrar om en möjlig »frityranordning» av typen beskriven genom räkneexempel i Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer. Den matematikövningen står tydligen helt orepresenterad i etablerad litteratur: ingen räknar med den typen, ens: effekter från den omfattande avskogningens atmosfäriska koldumpningar är (Jun2018 tydligen) inget populärt medialt engagemang.

 

 

 

NUET Jun2018:

Det är fortfarande 2018 precis som under II:a världskriget i Sverige — ref. HEDER OCH SAMVETE, Maria-Pia Boëthius, Norstedts 1991, se SS2.

Befolkningen har aldrig upplysts om sina mänskliga rättigheter, aldrig fått relatera sådana, studera dem och utveckla dem, inte före, inte under och i allra största synnerhet inte efter II:a världskriget:

— Ingenting, absolut ingenting gjordes för att komma tillrätta med det skymfliga uppträde, beteende och handlande som svensk statsförvaltnings inrättningar och personal, dess kollaboratörer och associerade uppvisade under II:a världskriget MOT befolkningen/mänskligheten i Sverige:

— ATT till varje pris hålla befolkningen/mänskligheten okunnig om deras omistliga mänskliga rättigheter som ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred” (Se HÄVDEN):

— PRINCIPERNA (UDHR10Dec1948) har alltid varit uppenbara, alla tider: Jämför en del av citaten SS2¦Citat från Maria-Pias bok som ger föredömliga svenska exempel under kriget. Vänder man rättighetsprinciperna — hedern — ryggen, avtäcks bara den skam, tarvlighet och skabbiga skymf som tillhör attityden för församlingar som exekverar i fascism: bestämmande, överhet, lydnad.

   Istället har exakt samma ATTITYDER fortlevt, gått i arv och utvecklats med följd i dagens förvaltande statssystem, så som det har dokumenterats och erfarits i Sverige: fredligt arbetande människor, om så bara en enda, och dokumenterade exempel finns, drivs ut just på grund av det fredliga rent naturvetenskapliga engagemanget: Befolkningen — godtrogen som alltid, intet ont anande — hålls i schack av ett naturförnekande förvaltningssystem — pressen är CentralLokomotivet, liksom under II:a världskriget — som bygger på LOJALITET MED lydnad och bestraffning, inte kunskap och upplysning. Se detaljerat från SAMMANSTÄLLNING.

— Befolkningen INDOKTRINERAS — bevisligt i detalj 1800+ — med idéer om intelligens (»HerreAttityd»), lydnad, bestämmande och överhet (Statens Pacifisthatbefolkningen fostras i att utveckla ondska), och utestängs så — exakt så — från naturkunskaperna (noMACfysik).

   RELATERAT:  Naturvetande bygger HELT på en HÄRLEDD — inte uppfunnen, inte dikterad — kunskap och upplysning, något som varje människa själv kan upptäcka, inte skapar, och utan varje form av statlig eller annan överhet. Det kallas FRIHET. Det är alldeles samma principer som är verksamma i grundläggande mänskliga rättigheter. Se särskilt i HÄVDEN, om ej redan bekant: rätten att utvecklas som människa — utan statligt eller annat intrång (A3, A12, A29.1): Staten SKA tjäna människan OM det är Vettet som eftersträvas, Hennes utveckling. Inte tvärtom.

 

 

LÄSARE som följt Universums Historia i de olika avsnitten har säkert redan bekantat sig med typen JÄMFÖRELSER MELLAN RELATERAD FYSIK OCH ETABLERAD MODERN AKADEMI, speciellt på områdena matematik och fysik, med särskild tonvikt på kärnfysiken.

Här följer ytterligare en liknande genomgång. Men nu, kanske, med mera fokus på det egentliga ändamålet [EndPurpose]: varför etablerat tänkande 1800+ missar naturfysiken: »The Final Countdown».

 

 

*

 

GRUNDFYSIKEN:

HELA GRUNDFYSIKEN noMACfysik

 

sammanhanget med Naturen i centrum, NaturVetandet, relaterandet, exemplifierandet, beskrivandet och förklarandet i varje minutiös detalj

 

står helt orepresenterat i den 1800+ moderna akademins lärosystem. Mest centralt: GcQ-teoremet: GRIP.

 

Vi finner där istället en tydligt bevisbar primitiv attityd av grundläggande naturförnekande som vänder ryggen åt härledbara sammanhang och i deras ställe insätter akademiskt uppfunna övergångar som omöjliggör en logiskt fattningsbar naturbeskrivning: atomkärnans härledning.

 

ATOMKÄRNANS HÄRLEDDA NATURFYSIK — Neutronen = Plancks konstant h=mcr — står helt orepresenterad — här veterligt icke ens omnämnd — i den moderna akademins lärosystem. Det är en sådan skam. Detaljerna, de avgörande förklarande, i induktionen och magnetismen är speciellt framträdande.

   Jämför de tre belysande exemplen TNED/MAC i TREATISE.

 

 

De Elementära Fysikgrunderna som HELT saknas i den moderna akademins merit- och strängt betygsgrundade lärosystem VILKET SÅ  hindrar varje ifrågasättande och efterforskande:

Funktionssättet enligt relaterad fysik för isolatorer, kemisk bindning, ljusbåge (ATA) och gnistlurladdning

med och utan ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA UPPLÖSNING (CAT) : modern akademi står — bevisligt — helt utanför

 

 

i(KEM) >= e/nT ¦  i(ATAljusbåge) > Ze/T ¦  I(N¦A) = i(CATatomkärnans upplösning) > 918Ae/T

Se Atomkärnas arkitektur, JÄMFÖRELSER gnistbildning/ljusbåge TNED/MAC, GRÄNSSPÄNNINGEN FÖR KEMISK KOPPLING, BERÄKNINGSGRUNDER FÖR CAT.

 

 

— Vad innebär Det?

— ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA  E=mc²-UPPLÖSNING —-  enligt TNED (ATA/CAT):

— Tydligen:  En förestående, helt ny, aldrig tidigare (i vår historia) skådad världsordning.

   Absolut gärna rätta om fel.

 

 

NATURVETENSKAP ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER [Jämför Herrefolket] — frihet, ett naturligt medfött medvetandetillstånd som innebär att man inte tafsar på andras rätt till lika existensrätt: naturvetandet bygger på HÄRLEDNINGAR, inte UPPFINNINGAR. Kunskap. Inte diktatur.

 

 

— Det betyder, tydligen speciellt experimentellt bevisbart [‡] att TNED står stadfäst — fullständigt experimentellt bekräftad för hela kärnfysiken: ATOMVIKTERNA ur NEUTRONKVADRATEN, ATA/CAT med BLIXTURLADDNINGENS FYSIK (2014) och förklaringarna till varför ämnet inte KAN omfattas av modern akademi: noMACfysik:

 

 

— MÄNSKLIGHETEN står bevisbart GENOM MODERN AKADEMI fångad — instängd, bevisligt — i ett påtvingat, inte naturhärlett, merit- och betygssystem med särskilt vittgående vanföreställningar om fysik och matematik som HINDRAR INDIVIDERNAS NATURLIGA INTELLEKTUELLA UTVECKLINGSRÄTT: noMACfysik.

 

— SPECIFIKA Ifrågasättanden — omöjliggörs — tillåts inte: ”Studieplanen räcker inte till för sådana diskussioner”, ordagrant. Inget elakt. Bara ren konsekvensutvecklad kultur: det finns inte TID att ifrågasätta något. Och alltså:

 

DRIFT, inte PLAN: MAC-fysikgrunderna saknas -- Se även HERREFOLKET 

 

— Den BEVISLIGA delen i Den Moderna Akademins Tydligt Förorenade Kulturattityd kommer orsaksmässigt INTE från någon »konspiratorisk» PLAN. Utan i konsekvens av RELATERBAR PRIMITIV OUPPLYST INTELLEKTUELL DRIFT. Se särskilt i Beviset.

 

Inte på grund av »konspiratorisk planering», PLAN. Utan på grund av konsekvensmässig — naturlagenlig, bevislig, förklarbar och relaterbar — KONSEKVENSBASERAD SKITAKTIG DRIFT.

— Så, ursäkta intrånget — så FÖRKLARAS Det:

 

FÖRKLARINGEN (»ren BuddhaUndervisning om Konsekvenserna»):

 

— VARJE attityd som INTE inbegriper

 

frihet, nedan: det naturligt medfödda medvetandetillstånd som inte inkräktar på andras lika existensrätt

 

ett erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter (vidare UDHR10Dec1948 nedan) är utövande fascism

 

 

”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, K1 UDHR10Dec1948.

 

Det är konsekvenslagen. Den går inte att omintetgöra. Inte stänga av. Inte strunta i.

NATUREN INNEHÅLLER LAGAR FÖR TÄNKANDET: harmonilagar, fridsamhetsgrunder.

— STYRKAN i dessa är — tydligen — av exakt samma natur som gravitation och elektricitet.

— Ifrågasätt gärna. Det är hela syftet: att stärka insikten genom efterforskning.

 

 

ALLT ANNAT är — blir — I EXAKT SAMMA ORDALAG SÅ LEDES SAMMA SOM icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred: Fascism, nazism, diktatur, satanism, djävulsdyrkan, varje ICKE NATURVETENSKAPLIGT FÖRANKRAD ATTITYDFORM. Välj något ur högen, skit samma.

   Och så får det tydligen förstås, relateras och beskrivas:

   NATURHARMONIN som bygger på ett FRIHETSBEGREPP

— ett medfött, naturligt, medvetandetillstånd som innebär att MAN TAFSAR INTE PÅ ANDRAS LIKA RÄTT ATT UTVECKLAS PÅ NATURENS VILLKOR men som vuxenheten tycka ha Speciellt Särskilt Jävligt svårt för i olika epoker

— är tydligen en NATURVETENSKAPLIG LAGFORM.

   OM man skiter i den

— med samma grymma verkställighet som gäller för Gravitation och Elektricitet

— genereras OBÖNHÖRLIGT skuldpunkter från vilka utgår FÖRNUFTSBROTT: fascism, förtryck, våldtäkt.

   Tankeflödet går inte att stänga av.

   Frågar man inte efter sanning&kärlek i varje tanke och association, barnets naturliga värld, utvecklas SPONTANT icke-sanning och icke-kärlek. Det behövs ingen proklamation, inget särskilt uttalande, inget särskilt bekännande. Det räcker med att vända Naturen ryggen [Exempel].

   Vanföreställningar utvecklas — så, bevisligt i varje detalj — spontant genom DRIFT: egensinne, girighet, herrefolksfasoner: blindhet. Aldrig PLAN. Aldrig intelligens. Alltid dårskap.

 

DÄRFÖR HAR LISBETH SALANDER FEL I FILMEN ”Män som hatar kvinnor”:

   Lisbeth säger, starkt emfatiskt, till Michael efter att TokFan har brunnit upp:

— Sluta med det där jävla offersnacket. Man bestämmer själv vem man vill va. Han visste precis vad han gjorde.

   OM Lisbeth har rätt, betyder det ”visste precis” att tokfan OCKSÅ är SMART: ”vet”.

   En TokFan må ha alla möjliga kvaliteter. Men en saknas: medveten intelligens.

   (Konsten att njuta av det kvinnliga sällskapet).

 

Just därför existerar bara ett enda sätt att motverka — eliminera — och bekämpa BROTTSLIGHET: SAMHÄLLSENGAGEMANGET MED kunskap om mänskliga rättigheter — naturvetenskapens grundliga förutsättning: individens egen naturliga utvecklingsrättighet, centraldetaljen ovan i citat.

   Människor SOM utvecklar mänskliga rättigheter utvecklar inte någon brottslighet, ingen otrygghet, ingen ovänskap — inga korkade idéer om universum, inte lydnad och bestraffning. Utan kunskap och upplysning; frihet, rättvisa och fred. Det är, tydligen, en lagform (för naturvetenskaplig utveckling) i naturen med samma kraft och styrka som gravitation och elektricitet: FÖR hälsa och välbefinnande, kunskap och upplysning. Inte för sjukdom och förfall, vanvett och våld.

   Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma i Universums Historia.

 

 

 

KONSEKVENSERNA: MAC-fysikgrunderna saknas

 

KONSEKVENSERNA — noMACfysik

KONSEKVENSERNA — se även särskilda sammanställningar i LISTAN och STATEN från 1800 och INERTIA

 

 

         

 

 

Den moderna akademins tid — primitiv naturuppfattning — är alldeles tydligt ute.

Tuten står den moderna akademin själv för.

 

 

   DEN MODERNA AKADEMIN inträder på mänsklighetens kulturhistoriska scen under 1800-talet [‡] genom nydaningar, omdaningar och reguljära uppfinningar inom logik, matematik och fysik. Nydaningarna undantränger den s.k. klassiska fysiken till förmån för den karaktäristiska moderna akademins företräden; FÖRETRÄDENA är generellt av den berömda kalibern »människan har skapat matematiken», »bli herre över universum». Inget sådant tydligt INTELLEKTUELLT YTLIGT åsiktsforum kan, vad vet, nå fram till naturfysikens — förståndets och förnuftets, naturmönstrens — mera avancerade grunder:

 

Modern akademi — och tydligen heller ingen instans före — kan inte HÄRLEDA skillnaden mellan DIFFERENS (fenomenvärld, fysiken) och DIFFERENTIAL (förståndsvärld, matematiken med Principerna — se även ZENONS TEOREM):

 

TILLSTÅNDETS PRINCIP

 

 

— Varenda icke-blind människa kan SE punkten — (det geometriska ideala) kristallhörnet. Men också varenda fattningsbegåvad människa inser att den hörnformen — noll: ingen som helst formutsträckning — inte existerar i fysikens värld. Men vi kan SE den. Förstå den — men modern akademi vänder den ryggen. Och alltså?

 

DIFFERENS   x/[n→∞] .......   = Δx = intervallet .................. fenomenvärlden

differential       x/ .............      = dx = punkten ..................... FÖRSTÅNDSVÄRLDEN: formen för noll

oändliga mängder existerar inte — mängdbegreppet i modern akademi är starkt korrumperat och infekterat:

(x/∞)(1+1+1+…) = x (1/∞ + 1/∞ + 1/∞ + …) = dx ¹ x ;

RELATERAD fysik och matematik: punkter kan inte adderas; det existerar inga oändliga mängder

 

Se även ytterst upplysande i Den moderna akademins uppfinning av begreppet INERTIALSYSTEM. Undra sedan inte.

DESSA YTTERST ENKLA ELEMENTÄRA MATEMATIK-FYSIKGRUNDER STÅR HELT OREPRESENTERADE I MODERN AKADEMI — garanterat helt rent: modern akademisk tankeförmåga vägrar ta till sig naturresonemanget.

 

 

 

 

Undra sedan inte på att ELEVERNA ger LÄRARNA fingret — mer ju längre tiden lider och ingen naturharmonisk förklaring visar sig. Ett sådant lärosystem är pest, förtryck.

— Lyssnandet, intresset för naturvetandet, har helt försvunnit.

 

 

DEN HÄR VETERLIGT ENDA VETENSKAPSHISTORISKA PERSON SOM VERKAR HA FATTA OVANSTÅENDE PRINCIP ÄR LEONHARD EULER (1707-1783, Se Eulers Ekvivalenter). Men han kördes (också) över av modern akademi (Dedekind, Cantor, Weierstrass, se ALLA TAL, Examineringsexempel 5) under det modernt akademiska nydanande berömda 1800-talet. I Universums Historia, däremot, är Euler en av pionjärerna: korrekt naturuppfattning, bevisligt relaterbart.

 

 

Se särskilt utförlig härledande relaterad beskrivning i NOLLFORMSALGEBRAN (ingår inte i modern akademi) och Varför missade Newton Differentialen?.

— Det är tydligt att Leonhard Euler (EULERS EKVIVALENTER), före modern akademi, hade träffat helt rätt. Men detaljer i hans funktionslära kördes över av den efterföljande 1800-talets moderna akademi (Cantor, Dedekind Weierstrass [Examineringsexempel 5]) med den moderna akademins karaktäristiska uppfinningsnit:

— I det moderna akademiska lärosystemet finns ingen distinktion mellan Förståndsvärld (MATEMATIKEN) och Fenomenvärld (FYSIKEN, se TILLSTÅNDETS PRINCIP) — ovanstående.

 

Utan dessa avgörande grundbegrepp blir det omöjligt att komma fram till atomkärnans härledning, och därmed fattningen i ren matematik, fysik och matematisk fysik på fenomenformen i fokus.

— Se särskilt KAUSALSAMBANDET och EXPANSIONSINTEGRALEN med TREATISE i induktionens och magnetismens fysik:

— Modern akademi har förbjudit sig själv att HÄRLEDA naturfysiken genom att HA uppställt en Egen UPPFINNING av naturfysiken (Maxwells Ekvationer, VektorKalkylenMIT-exemplet) — jättebra för MarknadsKrigföring, Avancerad Miljöförstöring, Atombomber, AGW och Kärnkraftverk. URKASS för naturfysikens beskrivning: helt värdelöst SKRÄP, rena SKITEN. Se Exemplen. Ursäkta intrånget.

 

Man har inget (sådant) utvecklat — ens — teoretiskt vokabulär. Se jämförande citat i Nollformsalgebran (Jämför MAC).

   Vilka konsekvenser medför den detaljen för fysikens del?

— Modern akademi har AV LOGISK PRINCIP portförbjudit sig själv att HÄRLEDA den elektriska laddningen:

Q = √ (m/R)(A/dT) — hela grunden i varje avancerad teknisk/naturvetenskaplig kultur

(se även i EXPANSIONSINTEGRALEN) — SKAMLIGT är inte ordet:

 

Se även vidare i POTENTIALBARRIÄREN och NUKLIDBARRIÄREN:

— Folket i modern akademi missar helt och hållet kärnfysikens elementa: Begreppen kan inte härledas — på grund av SANNINGSFÖRNEKELSE:

— Modern akademi kan inte acceptera en skillnad mellan förståndsvärld och fenomenvärld: differentialer och differenser: TILLSTÅNDETS PRINCIP.

 

Det — Q (Se även Modern Akademi Utesluter Elektronmassans Komponenter år 1927) — är den i särklass mest spektakulära, anmärkningsvärda egenheten av alla i Historien om och i epoken Modern Akademi: inrättningen har portförbjudit sig att fatta den elementära naturliga fysikens grunder (ENERGILAGEN), och tvingas därför, följdriktigt, UPPFINNA motsvarande YTTERST PRIMITIVA koncept i takt med »forskningens framåtskridande»: se SYREFRÅGAN.

   Det är inget fel på matematiken. Problemet är ATTITYDEN till innehållet.

   INSTRUMENTMEKANIKEN DÄREMOT — hantverket, instrumenttekniken — har bara DIREKT praktisk fysik att lita till, och lider därför ALDRIG av någon specifik teoris begränsningar. Därför finns (här, i Universums Historia) heller ingen invändning mot instrumenttekniken. Den är, och förblir, det enda avgörande verktyg som finns för naturvetenskapens exakta framåtskridande: hantverket. Alltid. I alla kulturer. Praktisk exakt fysik. Teorierna bakom är, emellertid (som vi har sett), inte alltid lika upphetsande.

— Och SÅ, exakt, missar folket i modern akademi hela — rubbet — i historien som leder fram till ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING:

atomära massdefekter. Inte nukleära. NEUTRONKVADRATENatomvikterna i praktisk exakt överensstämmelse med de experimentellt uppmätta värdena.

— Därmed är MAC PORTAD från själva TEORIN bakom Resultatbilden ovan (ENERGIRÄKNINGEN): atomkärnans fullständiga upplösning genom blixt/gnisturladdning: Total E=mc²-utvinning ur i princip vilka material som helst, helt utan restprodukter: ren Planckenergi E=hf=mc². Jämför även rJ-Cirkeln i CHEOPS REKTANGEL: eventuella kopplingar till en tidigare epok i mänsklighetens kulturhistoria, men som f.n. inte kan bevisas (oberoende) på annat sätt.

   Generellt LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE blir i den moderna akademin med ovanstående moderna bravader en rent primitiv dockskåpsteater av speciellt beklämmande natur.

   Speciellt EINSTEINS RELATIVITETSTEORI (vic-felet)

 

 

RELATERAD FYSIK (TNED) visar hur Einsteins centrala relativistiska ekvationer härleds ur en felaktig — bevisligt beklämmande primitiv — fysikalisk grundföreställning och grunduppfattning. Samt sedan hur korrekt sätt fungerar — exakt samma matematiska formalia med ADEKVATA parameterförklaringar — enligt Planckekvivalenterna. Det är, tydligen som det får förstås, en ren, detaljerat bevisbar utklassning av den moderna akademins 1900-talsföreställningar som har prackats på mänskligheten och sövt ner den i djupt mörker, vanföreställningar, okunnighet och därmed vanvett.

   Den som har något att invända mot de här nämnda härledningsblocken, någon detalj, får gärna göra det: fel får inte förekomma i den här typen av framställning. Förekommer sakfel, ska felet rättas till.

 

 

utklassas helt genom PLANCKEKVIVALENTERNA: exakt samma matematiska formalia, men i helt väsensskilda former som visar och bevisar Planckekvivalenternas suveräna teoretiska och praktiska överlägsenhet och totala förklarbarhet. Se särskilt i EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER: alla R-teorins s.k. bekräftelser förklaras som PRIMITIVA (direkt logiskt felaktiga, missledande och förvillande) uttryck för de tydligt naturkorrekta, fullständigt begripbara och härledbara Planckekvivalenterna.

  Det fortsätter så, genom hela branschen av förgreningar i varje ämnesområde — hela Universums Historia — genom hela den moderna akademins repertoar av s.k. landvinningar. Se särskilt — noTokamak — i SOLFYSIKEN där den moderna akademins föreställningar får särskilt fokus i jämförelse med den relaterade fysikens förklaring. Samt sedan vidare för hela kosmologin: K-cellens Värmefysik.

   I allt: Från Fysikens 7 Principer — knappt en av dessa är kända i modern akademi (Newtons tre s.k. rörelselagar).

 

Summering: MAC-fysikgrunderna saknas

SUMMERING

— enligt bevisen i detalj från beskrivningar, exempel och referenser i ovannämnda länkande avsnitt:

Staten Attackerar Gestaltningen ¦ TRE EXEMPEL ¦ UDHR10Dec1948 (K1-8, A1-30) ¦ Våldsamma Naturattacker

HERREFOLKET  ¦  UTÖVANDE FASCISM

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER tillsammans med Gravitation och Elektricitet formar relaterbart tillvarons tre enda kända fundament för en fredlig — TRYGGAD, SÄKER — mänsklig kultur och civilisation.

   Med SVERIGE som historiskt exempel:

 

     Men: Mänskliga rättigheter är bevisbart i detalj obefintliga/okända genom Sveriges statsförvaltnings historia:
SE Svenska statens brott mot befolkningens universella TIDLÖST
omistliga mänskliga rättigheter före, under och allt efter andra världskriget:

     Svenska Statens första chock: nazisterna kommer INTE att vinna kriget — Maria-Pia Boëthius HEDER OCH SAMVETE, Norstedts 1991, s19mn;

     Svenska statens andra chock: UDHR10Dec1948, BLOTTA universella mänskliga rättighetsförklaringen 1948:
INNEHÅLLET förklarar i ett enda penndrag Svenska statens OCH DESS KOLLABORATÖRERS beteende mot befolkningen under andra världskriget som förkastligt, tarvligt, lågt och simpelt, rent av olagligt (
A12): 
— Etablissemangets mentalitet och attityd i Sverige, som
LYCKADES HÅLLA BEFOLKNINGEN UTANFÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SÅSOM DET ÄR ÄNNU IN I DENNA DAG 2018, hade inga begrepp om mänskliga rättigheter FÖRE, inte UNDER och inte heller EFTER andra världskriget (K8 UDHR10Dec10948 — ”varje organ i samhället”):
— BEFOLKNINGEN HÅLLS ÄNNU UTANFÖR — styrs av en tydligen fortfarande nazistiskt bevekelsegrundad människovärdesföraktande rättsöverhet — GENOM
DRIFT, inte PLAN:

”Man drog en tvångströja över huvudet på det offentliga ordet. Man försökte sig på att nyordna själva tankeförmågan.”,

HEDER OCH SAMVETE Maria-Pia Boëthius 1991 s107n, citerat Georg Branting, ”Lagröta — eller det svenska rätssystemets förfall”, 1943; Jämför svenska statens dödspsykningar mot våldsvägrare [‡] sedan 1870: nazismens avgjort mest prominenta bevekselgrund och fundamentala ryggrad: fridsamhetsföraktet, oförmågan att uppröras över att en helt fredlig medmänniska behandlas med grymhet och omänsklighet;

— Befolkningen hålls FORTFARANDE UTANFÖR KUNSKAPEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER och påtvingas just därför I KONSEKVENS, inte planering, att utveckla
fascism, allmänt människovärdesförakt, brottslighet, intrång, våldtäkt, respektlöshet. Statsförvaltningsmänniskan lever, tydligt bevisligt i detalj, i total okunnighet om funktionssättet, och tror, eller anser sig I DET, besitta MYNDIGHET: ondska: Hon tar TON. Den attityden ÄR fascismens hjärta.
— Den svenska officiella översättningen av engelska originalet innehåller direkta stympningar av originalets kraftfulla innehåll: VARJE RELATERAD FRAMSTÄLLNING PUNKTERAS. Och därmed omöjliggörs en — folkligt — effektiv brottsbekämpning
ENLIGT UDHR10Dec1948. Se (GMR2016) SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN I RELATERAD GENOMGÅNG:

— Ett RÄTTARTING skulle ha hållits i Sverige efter andra världskriget för att RENSA UT NAZISMENS bevekelsegrundade RÄTTSUTÖVANDE ÄMBETEN I SVERIGE, MEN SOM FORTFARANDE, 70 ÅR EFTER Förklaringen 1948, ANVÄNDER DOMSTOLARNA SOM EGNA PRIVATA FÖRNUFTS OCH FÖRSTÅNDSDIKTERANDE INRÄTTNINGAR MED FORTSATT UPPVISAT AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN FÖRKLARINGEN: HELT FREDLIGA MÄNNISKOR MED GARANTERAT NOLL HOTBILD UTSÄTTS FÖR
SYSTEMATISKA DÖDSPSYKNINGAR — misshandel, människorov, upprepade frihetsberövanden, kränkande, grym och omänsklig behandling — tills dess den nazistiskt bevekelsegrundade rättsutövningens ämbeten rensas ut och offren får upprättelse och erkännande som FRIA MÄNNISKOR. Det räcker med ett exempel.

”Jag anser att denna mörkläggningspolitik lyckades under kriget, och vad mera är: jag anser att det även under hela efterkrigstiden förts en mörkläggningspolitik i linje med den som fördes under kriget. Majoriteten av svenska folket har aldrig riktigt fått klart för sig vidden av Sveriges anpassningspolitik under andra världskriget.”, HEDER OCH SAMVETE Maria-Pia Boëthius 1991 s141mö; s147 nedan:

”Jag har också fått brev från bittra svenskar som påtalat för mig att klart nazianstrukna officerare, poliser och byråkrater i det svenska samhället aldrig någonsin utsattes för räfst eller rättarting”,
Men hur, har jag då undrat, ska ett land där medlöperi upphöjts till dygd och till och med lag kunna börja göra upp med enskilda individer?”;

— Men något sådant eller annat rättarting genomfördes aldrig i Sverige. Exakt samma statsförvaltande attityder och mentalitet fortsatte verksamheten: De utsatta offren fick aldrig något erkännande eller upprättelse. Och den attityden utövas ännu idag, 70 år efter Förklaringen 1948 — och kommer så att utövas tills dess de ämbeten med nazistiska bevekelsegrunder — allmänt människovärdesförakt som grundval för rättsutövningen — rensas ut. I andra ord tills dess ATT
ett allmänt erkännande ges ATT Förklaringen (K1) UDHR10Dec1948 ”ÄR grundvalen för frihet, rättvisa och fred”, och ingen lagman sätter sin fot i ANNAT: Kunskap, upplysning och utbildning. Det finns inget annat sätt.

     Svenska statens tredje chock: Upplysningen som ovan (»The Final Countdown»): Sverige som statsförvaltande nation utvecklar inte mänskliga rättigheter, relaterar inte mänskliga rättigheter, talar inte om det exceptionellt kraftfulla innehållet i mänskliga rättigheter som DET UTESLUTANDE ENDA effektivt brottsbekämpande och brottseliminerande verktyget, utan sysslar med allt annat: utövande fascism: individförtryck av DRIFT.
— Varje ATTITYD som inte INNEFATTAR mänskliga rättigheter — ett naturligt medfött medvetandetillstånd som BARN har — är, som nedan, bevisligt utövande fascism. Varje tanke, handling, åberopande, uppfattning, idé, framställning, mening, yttrande.
   Speciellt den del inom befolkningen som imponeras av Bestämmande, Lydnad och Myndighet — fascismens och nazismens ryggrad — praktiserar just därigenom BEVISLIGT en fascistiskt utvecklad folkdiktatur. Dess här närmast kända mäktiga företräde,
dess främst kärleksfulla och vänliga uttalade svenska samvaro med mänskliga rättigheter, har hörts enligt ”Du kör med det där förbannade människovärdet”:
— LOKALT REGIONALT SKOLEXEMPEL PÅ Svensk spontan fascistälskande folklighets vardagligt dokumenterade käkglapp: bespottande folkligt fridsamhetsförakt. Kan inte låta en enda fredlig människa vara och leva ifred. Fullkomligt totalt omöjligt: ofredande, bespottande hån, utdrivning.
— Myndigheter och allmänhet visar sig fullständigt, fullkomligt oförmögna att umgås med — leva, utvecklas, tillsammans med — en fredligt arbetande människa.
   Majoritetsbeslut eller minoritetsbeslut spelar ingen roll: beslut utom mänskliga rättigheter är utövande
fascism.
   Se ÄVEN särskilt i
SANNINGEN OM FÖRSVARET, om ej redan bekant:
— FÖRSVAR är en inneboende egenskap i varje molekylär utsträckning, ingenting som människor kan skapa, endast organisera: man ansätter inte fredliga människor, man hjälper och stödjer sådana.
— I min historia, min egen referens: Pacifistens enda STATLIGT erfaret bemötta svenska hygglighet: militären. Jag har inte hört ett enda ont ord därifrån. Tvärtom. Anständighet och hygglighet, ingen hånfullhet, inget förakt. Men andra kanske har andra erfarenheter.

 

”EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, K1 UDHR10Dec1948.

 

Allt annat är, så tydligen bevisbart i varje detalj, icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred. Kalla det satanism, djävulsdyrkan, eller vad annat som helst som älskar att komma med piska mot fridsamhetsgrunderna.

   Så kan det formuleras i klartext som ovan:

   Sverige som rättsutövande statsförvaltning håller befolkningen — bevisligt — instängd i vanföreställningar som hindrar den enskilda ”personlighetens fulla och fria utveckling”: A3¦A22¦A26.2¦A29.1UDHR10Dec1948.

   BEVIS:

— Den här framställningen särskilt, dess resultat, och vad den framställningen grundas på:

— Den (svenska) moderna akademins oförmåga att upplysa befolkningen om

HARMONIGRUNDERNA MED NOLL BROTTSLIGHET: kunskap om mänskliga rättigheter EFTERSOM människor SOM utvecklar mänskliga rättigheter INTE utvecklar brottslighet, inte otrygghet.

 

 

Fascism:

Fascism — vad är det?

CITAT BONNIERS LILLA UPPSLAGSBOK (s112., sp.1 n, 1992) — »Maktutövning genom gillapoäng i avgränsade församlingar»:

 

fascism  var först benämning på den av Mussolini ledda rörelse som satt vid makten i Italien 1922-45; senare har ordet använts som allmän beteckning på politiska riktningar av liknande art, t.ex. också Francos falangiströrelse i Spanien och *nazismen. Fascismen betonar statens, folkets och rasens centrala roll. Den är uttalat antidemokratisk: all makt samlas hos partiet och ytterst hos dess ledare, medborgerliga friheter undertrycks. Våld inkl. krig används öppet ...”.

 

 

Varje ATTITYD som avviker från någon enda del i mänsklighetens erkända rättigheter — generellt utövat FÖRTRYCK:

— Detsamma som ATT påtvinga någon enda människa någon enda naturligt avvikande föreställning som kränker, hämmar och missleder individens naturliga utvecklingsrätt. Utvecklingsrätten (A12, UDHR10Dec1948) garanterar fria val utan intrång med lagens stöd:

— Alla former av utövande förtryck från någon form av överhet mot en underlydande underhet (tvång eller plikt att lyda flest handuppräckningar — allt möjligt som finns utom människovärdighetens erkännande) kan alltså sammanföras generellt under rubriken FASCISM: nazism, diktatur, satanism, djävulsdyrkan: förakt för mänskliga rättigheter.: frihetsförakt.

   Fascism utvecklas (alltså, lagen) SPONTANT — obevekligt, ofrånkomligt, oåterkalleligt — där mänskliga rättigheter INTE utvecklas.

 

 

JÄMFÖR:

 

— Efter många generationer under styret av en fascistiskt utvecklad (folk-) diktatur har underlaget för spontana protester mot förtrycket nästan försvunnit, helt försvagats. EN FOLKLIG MAJORITET AV LOJALA HAR FRAMTVINGATS UNDER SKRÄCKVÄLDETS VARDAG. Det finns ingen offentlig värdegrund, längre, som bryr sig i att myndigheterna behandlar någon en enskild protesterande fredlig människa med förakt eftersom hela befolkningen i vilket fall utvecklats under ett sådant styre och så lärt sig att inte säga emot. Det folket reser sig inte för en. Det folket faller för en; Förr eller senare anländer »husbonden» (Jämför berättelsen om Odysseus).

   Vi är gäster här i livet. Inte herrar. Ifall nu någon hade missat det.

 

EXEMPEL:

Dödspsykningarna mot våldsvägrare i Europa 1870+.

»Det Fria Intellektets Europeiska Förslavande».

 

 

 

WhyNot? VarförInteMAC? MAC-fysikgrunderna saknas

 

 

Modern akademi Tutar Upptaget:

 

Atomkärnans RELATERAT härledda fysik lyser med en fundamental — principiell — avsaknad i den moderna akademins lärosystem.

 

Den etablerade vetenskapselitens fysikbegrepp står helt väsensskilt från härledningarna. Detaljerat bevisligt.

 

 

SITUATIONEN 2018, min tolkning:

— Galileo Galilei 1636, multiplicerat med sju.

   Inte så mycket som ett endaste dammkorn kommer att stå kvar. Nada.

 

 

— ALDRIG NÅGONSIN (2018) i mänsklighetens kulturhistoria, har KUNSKAPSMÖRKRET — naturvetandet — varit så omfattande som i vår egen tidsepok 1800+.

 

MEN MÄNNISKOR I MÄNGD lever i helt omvänd anda — trots naturförödelsen som bara växer omkring oss. Ännu hörs ingen etablerad Protest. Protester finns. Absolut. Men inget direkt synbart. Inte ens en smula. Inte ens en synlig krusning. Inte ett knäpp hörs.

 

Finns det någon som kan dementera Den Här Framställda Opinionens allvarliga förankring? I så fall vill jag vara den första att få ta del av den beskrivande glansen. Blända oss. Please. Snälla.

 

Beviset:

Varför kan inte fenomenet härledas/beskrivas av lärosystemet i modern akademi?

 

 

         

 

— På grund av en taskig naturattityd.

TILLSTÅNDETS PRINCIP — sanningsbegreppet — som grundlägger hela DEN RELATERBARA fysikens förklaring är tydligen föremål för löje och illa dolt nedvärderande förakt i moderna kvarter:

Sanningsbegreppet som intygar äktheten:   HÄVD UTOM MÄNNISKOVÄRDETS ERKÄNNANDE är utövande fascism.

 

 

Relaterad Fysik (MIC-ekvivalenterna ¦ PARTIKELBEVISET): 

— MASSA KAN INTE SKAPAS DÄRFÖR ATT MASSA KAN FÖRINTAS: Solen

 

Varför inte modern akademi?

— Beviset är enkelt och kan framställas oberoende i/på tre sätt, nedan. Och man undrar i stillsam sällhet varför i herrans himmelens namn PhD-folket (-2018) inte inser det obotligt PRIMITIVA i nuvarande — tydligt naturfysikförnekande — förhållningssätt:

 

1. Plancks konstant h = mcr

2. Energilagen i relaterad fysik (F=ma)

3. Neutronkvadraten med atomära — inte nukleära — massdefekter

 

1. Plancks konstant h = mcr

 

m=h/cr kan inte skapas ur cr, därför att h=mcr — MASSANS FUNDAMENTALFORM — inte kan skapas ur cr: ett m måste redan existera för varje möjligt h. Så måste vi — tåligt — acceptera att massans fundamentalform, liksom h, är oskapad: upphov saknas. Se beviset i Allmänna Tillståndslagen:

— Ingen annan relaterbar matematisk-fysikalisk energiekvivalent kan förklara helheten utan att uppresa starka inre motsägelser. Absolut gärna rätta om fel.

 

2. Energilagen — i relaterad fysik:

ENERGILAGENPOM1POM2POM,  Principle Of Motion

 

POM1: m i a=am/m=F/m kan inte skapas eller bildas därför att a i m=ma/a=F/a måste förutsättas .............          m kan inte skapas

POM2: m i a=am/m=F/m kan förintas genom att a i m=ma/a=F/a är oförstörbar ........................................           m kan förintas

I det senare fallet flyttas a endast över på andra massor (värme, ljus) utan hjälp av någon transporterande massa (induktionsverkan [COEI Conservation of energy by induction]), varigenom energin bevaras (Jämför Solen). Massan förintas (m→γ) och med den dess gravitation, laddning och elektriska fält. Se även mera fördjupat i MASSDESTRUKTIONEN (m→γ) — annihilationsstrålningens grunder. Den kan alltså sedan inte återskapas därför att a i den måste förutsättas. Möjligheten att skapa eller bilda m genom a är alltså utesluten genom att det inte finns någon bindning mellan a (FILM) och m (VERKLIGHET);

a kan frigöras ur m, a kan överföras på m men m kan varken frigöras ur a eller överföras på a och därmed heller inte skapas eller bildas av a.

— Det är tydligt att den moderna akademins PhD-snillen aldrig har imponerats av sådana enkla slutledningar. Se särskilt i SANNINGENS BORTGÅNG. Modern akademis författarproffs visar verkligen en tydligt annonserad berusande skadeglädje i tillfället att få sparka på livet. Se särskilt i TRE EXEMPEL.

 

Omedelbar konsekvens (Se Citaten från Gamow):

Eftersom massa inte kan skapas, är elektronen (avdelas ur atomkärnan [NEUTRONENS SÖNDERFALL]) en fundamental beståndsdel i atomkärnan (på samma sätt som vattendroppar kan avdelas ur en större vattenmassa, och sedan åter förena sig med denna utan att ändå ses som fristående partiklar inuti).

 

 

3. Neutronkvadraten — ingår inte i MAC:

I PRAKTIKEN EXAKT EXPERIMENTELLT SAMHÖRANDE VÄRDEN MED ATOMVIKTERNA

 

 

Se även — via ljusets g-beroende — från CHEOPS REKTANGEL.

 

Se särskilt här i samband med utdragen ur Gamows bok TRETTIO ÅR SOM SKAKADE FYSIKEN i VarförInteMAC: Man hade — redan — 1925 hela serveringen rakt framför sig, men förkastade den — på grunder som  helt utraderas av den förklarande matematiska fysik som inte ingår i modern akademi: PLANCKEKVIVALENTERNA. Ljusfysiken är INTE additiv med kinetiken (ljusfrihetssatsen), se vic-felet. Einsteins relativitetsteori är BEVISBART I VARJE MENANDE OCH HÄVDANDE DETALJ ETT PRIMITIVT TÄNKANDE SOM UPPSTOD I EN TID runt 1900 DÅ VETENSKAPEN SKULLE HAFT INGÅENDE KUNSKAPER OM LJUSETS GRAVITELLA BEROENDEljushastighetens konstant helt oberoende av gravitationens inverkan: negativ divergens, hela den kosmiska fysikens förklaring: atomkärnans härledning — REDAN FRÅN 1729 I SAMBAND MED JAMES BRADLEYS UPPTÄCKT AV ABERRATIONEN

MEN SOM tydligen INTE FÖRSTOD naturvärdet I DEN UPPTÄCKTEN:

den moderna akademins PhD-folk har — genom tydligt bevisbara exempel GTaction ¦ LISTAN ¦ INERTIA ¦ SAMMANSTÄLLNINGEN — aldrig förstått den klassiska fysikens — förnuftets — oerhörda grund:

— Vi ser i modern akademi ofta exakt samma matematiska formalia som i relaterad fysik — det hänger ALDRIG på matematiken — men helt väsensskilda teorier, varav bara den ena kan innefatta den andra som just primitiv: Förklaringen. Se t.ex. BEVISET FÖR MULTIPLA c: exakt samma experimentella resultat. Se särskilt GPS-exemplet där det särskilt tydligt framgår relativitetsteorins rent primitiva — fördummande, ytliga — karaktär. Den moderna akademins allra värsta — och kosmiskt djupgående — vanföreställningen av alla exponeras emellertid särskilt tydligt i LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE: hela TNED-teorins grundval till Atomkärnans härledning: lösningen till mänsklighetens energiproblem MEL — »det mest uppenbara ända ifrån start» (när man väl frigjort sig från den moderna naturförnekande attityden, och så, befriad, kan söka efter verkliga härledningar), inkluderat kosmologin med K-cellens värmefysik.

 

MACtuten:

TOROIDMODELLEN   = Planckringen = h = mcr

= Neutronmassan×Ljushastigheten×NeutronSpinnTyngdcirkelRadien

ingår inte ens teoretiskt i modern akademi som en möjlig atomkärna;

— Omnämnande har eftersökts men ännu inte påträffats (Jun2018).

 

 

 

 

VÄNSTER: .............     Atomvikterna beräknas teoretiskt i relaterad fysik, TNED, från ATOMÄRA MASSDEFEKTER och resultatvärdena kan INTE skiljas i illustrationens skala från de experimentellt uppmätta värdena (HOP/CODATA): teori och praktisk experimentalfysik överensstämmer utomordentligt.

HÖGER: .................     Motsvarande ordning i modern akademi med NUKLEÄRA MASSDEFEKTER via Weizäckerekvationen: ingen som helst varken organiserad eller EXAKT ANTYDD systematisk överensstämmelse existerar. TNED utklassar MAC. Och stadfäster därmed den tydligtvis enda matematisk-fysikaliska teori som ännu existerar som förklarar den moderna akademins tillkortakommanden: Uppfunna fysikbegrepp. Inte härledda.

   Och så framstår modern akademi (därmed):

— Ytligt, bevisbart icke-intelligent, icke-naturförankrat, akademiskt tänkande. MAC påtvingar mänskligheten en ytlig intellektuell tvångströja genom ett (fascistiskt, herrefolksdikterat 1800+) globalt merit- och betygssystem som håller mänskligheten fast i ett järnstäd: naturförstörelse, artutrotning, naturprofitering: våld, inlåsning.

 

MAC-folket är INTE ointelligent. Definitivt inte. Men bevisligt jävligt illa underrättat om naturfysiken — SÅ att Eliten framstår som speciellt djupkorkad.

— Toroidmatematik (»PlanckFysik») — ringfysik h=mcr: rörelsemängdsmoment, impulsmoment (J=mvr). Inte Sfärer.

   Försök igen.

 

 

         

 

 

   Jämför även i  GTaction ¦ LISTAN ¦ INERTIA ¦ SAMMANSTÄLLNINGEN.

 

 

   FOLKET i moderna korridorer har alltid haft förutsättningarna. Men intresset för NATUREN har ännu inte visat någon översvallande anslutning från det hållet utöver Principen »allmän huggsexa».

 

Med den globala dödskalleriksdag som modern akademi, tydligen, anställt 1800+ är

INTRESSET FÖR EN KURSÄNDRING, här veterligt, helt beroende av eventuella ännu icke förruttnade utvecklingrester i centrala nervsystemet.

 

 

Den moderna akademins skriande tydligt fysikförnekade lärosystem — en rubrik som nu kan bevisas i varje atomär detalj, noga i matematik, fysik och matematisk fysik SAMMANSTÄLLNINGEN — anser INTE att »elektronen kommer från neutronen» i neutronens sönderfall till väteatom. Därför måste modern akademi, följdriktigt (från 1927), också tillämpa NUKLEÄRA massdefektsekvationer, till skillnad från relaterad fysik (TNED) som går direkt på målet — genom att ta upp tråden där den förkastades av modern akademi runt 1925: elektronen ingår i neutronen. Den ordningen definierar sedan varenda följande grundämnesatom genom ATOMÄRA massdefektsekvationer — alla nuklidbildningsserier genom hela nuklidspektrat (Se Udda och Jämna Nuklidserierna): Elliptiska funktioner som, tydligen, plockar atomviktsvärdena som vi trär smultron på strå. Ren utklassning.

   De skilda sätten i MAC/TNED kan heller inte jämkas ihop genom »transformationsekvationer» eftersom modern akademi bygger på att förneka den förklarande fysikgrunden: en stycken elektronmassa avdelas ur neutronen då den sönderfaller till väteatom: Neutronens elektron-positroninnehåll: 1818 + 18 + 2,64. 18-kapitalet ÄR massdefektskapitalet i Neutronkvadraten:

 

Se även i NUKLIDKARTAN AZ.

Resultatbilden säger Det rent ut:  Modern akademi är utklassad, fullständigt, av NATUREN:

— Kepler, Galilei, Newton, Euler, Bradley, Planck. Se även från INERTIA med utvecklingen av modern akademi från 1800: STATEN MOTSÄGER NATUREN.

   Den moderna akademins PhD-snillen verkar, hur underligt det än kan låta INTE förstå — eller rättare sagt, helt motsätter sig med total avsky — enkla, klassiska, grundfysikaliska elementära begrepp. Se även i LISTAN och GTaction. Absolut gärna rätta om fel: fel får inte förekomma i den här framställningen: framställningen HÄR ska vara RELATERAD: förklarbar, begripbar, fattningsbar i varje minsta möjliga detalj. Eller så inte alls.

 

 

: vi tar det — gärna — igen. Främst:

Varför fenomenet inte kan härledas/beskrivas av lärosystemet i modern akademi — noMACfysik

 

 

 

         

 

— FRÄMST ENERGILAGEN I RELATERAD FYSIK: massa kan inte skapas därför att massa KAN förintas: Solen. Värme och ljus.

Se utförligt relaterat i Energilagen om ej redan bekant:

 

HUVUDBEVISET: Plancks konstant h=mcr:

— ett m måste REDAN existera för att h ska framträda:

 

m=h/cr kan inte skapas ur cr, därför att h=mcr — MASSANS FUNDAMENTALFORM — inte kan skapas ur cr: ett m måste redan existera för varje möjligt h.

   Se ven vidare i RELATERAD FYSIK i ALLMÄNNA TILLSTÅNDSLAGEN (K-cellens värmefysik).

 

 

RELATERAD FYSIK — TNED — FÖRKLARAR SAMMANHANGET:

LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE kan inte härledas med hjälp av den moderna akademins lärosystem.

— NATURKONSTANTEN c0 — ljushastighetens i vakuum — bevaras OBEROENDE av gravitationens inverkan. Men den begreppsfysiken existerar inte i modern akademi:

— Sambandsformen från Cheops Rektangel bd=h². Se även i CHEOPS REKTANGEL om ej redan bekant.

 

Atomkärnans fullständiga upplösningpositronbildning med gammastrålning från materialannihilation E=mc²

 

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING (gravitationens fundamentalform 1991-1993¦1995 i Universums Historia, N3m20-aggregatet, Neutronen h=mcr) bygger helt och hållet på grundfysiken med ljusets g-beroende: Jämför Aberrationen från 1725 via James Bradley. Den grundfysiken kopplar också till den — för beskrivningen av naturfysiken — helt avgörande Elektriska laddningens härledning — som inte heller den kan härledas genom den moderna akademins lärosystem (se Innebörden av faktorn dT). Hela problemkomplexet utmynnar i PLANCKEKVIVALENTERNA — vilkas PRIMITIVA form är kända som Einsteins ekvivalenter (Jämförelser ges i länken): exakt samma matematiska formalia men på en HÄRLEDD, helt annorlunda bas än den moderna akademins UPPFUNNA fysikbegrepp. Se särskilt de olika avsnitten i Experimentella bekräftelser:

BEVISET FÖR MULTIPLA c, samt särskilt i GPS-exemplet: Einsteins relativitetsteori

vic-felet: ljusfysiken är INTE additiv med kinetiken: ljusbanor i g-fält utvecklar ingen centrifugalkraft

— är, förblir, och har alltid varit just den primitiva sfär av inskränkt, ytligt, outvecklat matematiskt-fysikaliskt tänkande som  lett den moderna akademin bort från naturfysiken — bevisligt i varje atomär detalj: varje ämnesområde, varje artikel, varenda bevisbar experimentell mening:

 

Herrefolket: MAC-fysikgrunderna saknas

 

Modern akademi byggdes upp under 1800-talet (Se STATEN FRÅN 1800) som en HERREFOLKSHÄVD ÖVER NATUREN [‡1] [‡2] [‡3], inte som en härledande beskrivning av naturfysiken och naturföreteelserna. Se vidare i LISTAN. Och den ATTITYDEN lever fortfarande kvar, tydligen särskilt tydligt i våra dagar [‡].

 

HELA OMRÅDET MATEMATIK-FYSIK i den moderna akademins lärosystem är — så ledes bevisbart i varje detalj — totalt rudimentärt fundamentalt infekterat av »sådan fascistsmörja»:

— »Nazistmatematik» — ALLTSÅ herrefolksattityder, skapelsehävder, intelligensauktoriteter (Jämför särskilt Sanningens Bortgång).

   I Universums Historia genomgås varenda — varje uppmärksammad — sådan detalj för att ställa fram/bevisa/relatera motsvarande HÄRLEDDA naturbegrepp — ur matematik och fysikgrunderna från de enda mentalt friska oförstörda pionjärer vi känner till: Kepler, Galilei, Newton, Euler, Bradley och Planck: den FULLSTÄNDIGT BEGRIPLIGA MOTSVARANDE fysik- och matematikbeskrivningen

eller så inte alls.

 

Så har också — följdriktigt — den moderna akademin på 200 år inte utmärkt sig för annat än total miljöförstöring: naturvåldtäkt, naturattacker, naturvandalisering, fundamental rudimentär oförmåga att härleda ens minsta ynka lilla ELEMENTÄRA NATURMATEMATIK. Jämför DE TRE EXEMPLEN.

   Ge gärna exempel på någon mera nyanserad framställning i ämnet.

 

 

Notera att INVÄNDNINGARNA här mot MAC enbart handlar om invändningar mot hävder UTOM mänskliga rättigheter.

 

— Mänskliga rättigheter ...  Naturvetenskap ...  Kan du utveckla det?

— Individens naturliga rätt att utvecklas på NATURENS villkor kan under inga som helst omständigheter harmoniera — bilda äktenskap med — en föreställning som säger, menar och påpekar att ”människan har skapat matematiken”: Människan UPPTÄCKER matematiken (TRE EXEMPEL) genom naturmönstren:

— Lärarauktoriteten i Livet är Naturen. Inte Modern Akademi. I annat fall DIKTERAS individens utveckling av ett mänskligt herresäte, och då är det ingen utveckling på Naturens villkor: Hävd UTOM mänskliga rättigheter harmonierar uppenbarligen INTE med Naturvetenskapens grunder. Dvs., framställningen måste vara relaterad till det naturligt medfödda förnuftet — enda tillgängliga förklaringen som ansluter är UDHR10Dec1948. I annat fall studerar vi propaganda, skräckvälden, tokmeningar. Se även i KONSEKVENSERNA. Vidare nedan.

 

 

 

         

 

   Naturvetenskapens uppgift är att HÄRLEDA mönstergrunderna. Inte — diktatur — UPPFINNA sådana genom att vända naturen ryggen, och sedan pracka på mänskligheten det uppfunna taskspeleriet som »förnuft»:

 

   MODERN AKADEMI framhåller och framvisar: Matematik och fysik utan relaterbar naturförankring;

 

 

   SÅDANA Framhållna, Bestämmande Auktoriteter, merit- och betygssystem i undervisning och samvaro;

 

ALLDELES TYDLIGT SÄGER NATUREN DET RAKT UT:

På grund av den moderna akademins envetna fasthållande vid det egna berömda 1800-talets uppseglade herrefolksmentalitet, hindras mänskligheten att utveckla ett Naturvetande som INTE leder fram till det här — rätta absolut gärna om fel, sakfel får inte förekomma i den här framställningen: naturvandaliseringen är en del av statsbudgeten — befolkningen tvingas medverka

 

BILDKÄLLA: MONTAGE  Författarens arkiv -----  23Mar2012  M3  BildC18 ----- 10Jun2018  E7  Bild--112

 

   ATT Anse det som ett FÖRNUFTETS rättsutövande HÖGSÄTE.

Sveriges dödspsykningar mot våldsvägrare under 150 år.

 

Våld. Övervakning. Instängning: skriande uppenbar kulturell/teknisk cancer. 

   Absolut rätta om fel.

   Sakfel får inte förekomma i den här framställningen.

   Förekommer sakfel ska det rättas till med en RELATERAD FÖRKLARANDE beskrivning.

   Det är naturvetenskapens enda ändamål: korrekt naturbeskrivning: grunden för människans hälsa, absoluta livsharmoni och skaparglädje i allt vad artisteri, hantverk och teknik heter: frihet, friskhet. Grundläggande mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948): ”personlighetens fria och fulla utveckling” (A3¦A22¦A26.2¦A29.1).

   Allt annat är utövande fascism — bevisligt i varje atomär detalj

 

EFTERSOM erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna

för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, ..”,

K1 UDHR10Dec1948.

 

Människor, samhällen, som utvecklar mänskliga rättigheter — harmonigrunderna — utvecklar ingen otrygghet, ingen brottslighet, INGET ONATURLIGT eller NATURFÖRSTÖRANDE BETEENDE.

 

— Där man finner otrygghet, osäkerhet, ohälsa, brottslighet, livsleda, våld, vantrivsel, ofrihetsupplevelser, samvarons allra värsta sidor, där finner man också en fundamental avsaknad av kunskap om och relaterat hänvisande till mänskliga rättigheter — bevisligt i varje detalj.

 

   Så: SÅ bekämpas otrygghet, brottslighet — speciellt vanföreställningar om naturfysiken, rätta gärna om fel — uteslutande enbart effektivt och kraftfullt genom kunskap om mänskliga rättigheter EFTERSOM människor SOM utvecklar mänskliga rättigheter INTE utvecklar brottslighet, inte tokfasoner alls över huvud taget.

 

Enkelt som fan. Men så oändligt svårt för Tokarna att hålla fingrarna borta från Tafset. Det är bara Kunskap och Undervisning om Mänskliga Rättigheter som kan råda bot mot den landsplågan.

 

Medfött Tjejvett. Barnens Naturliga Sätt. Det kallas för FRIHET: ett medfött medvetandetillstånd som garanterar att man inte inkräktar på — utan istället gläds över — andra varelsers rätt att utvecklas naturligt, men som vuxenvärlden i olika kulturepoker har så svårt för att ta till sig.

   MEST PROMINENTA KulturEXEMPEL 2018:

— Riksdag och regering bestämmer mänsklighetens sexuella kontakter: PersonlighetsUtveckling på djupet;

— Det finns lagar som förbjuder sexuella kontakter. Men det finns inga lagar som förbjuder våld och tvång.

— Och alltså är

— BLIR

det mest begärliga för befolkningen

— i statsskickets anda

att utveckla våld och tvång INOM sexuella kontakter.

   DET samhället karaktäriseras av växande våld mot kvinnor: Redan från ruta ett är det andra som bestämmer vilka Hon får vara med. Hennes vilja räknas inte: hennes hjärta räknas inte. Hon är redan från början en född slav. Universums Historia accepterar ingenting sådant.

 

TESTA DEN HÄR

 

 

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”.

A3 UDHR10Dec1948

 

”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former.”,

A4 UDHR10Dec1948

 

 

”Personlighetens fria och fulla utveckling” (A22) — matematik och fysik — har tydligen i

Svensk statsförvaltning 2018 ingen annan praktiskt innebörd än allmän folklig inlåsning och övervakning:

— Diktatur:

— Mänskliga rättigheter omnämns inte, utvecklas inte, relateras inte, behånas öppet inom rättsutövningen.

 

 

 

VarförInteMAC? MAC-fysikgrunderna saknasCITATEN FRÅN GAMOW

 

VARFÖR MISSAR MAC ÄMNET?

— Finns det över huvud taget ingen som helst RATIONELL NATURFYSIKALISK koppling

TILL ÄMNET INOM den s.k. moderna vetenskapshistorien (1800+)?

 

 

I ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR ger TNED en till synes helt uttömmande matematisk-fysikalisk omfattande illustrerad förklaring till elektronmassans elektromagnetiska uppförande och beteende i den etablerade experimentalfysikens många bubbelkammarexperiment under 1900-talet (FOCUS MATERIEN, SCIENTIFIC AMERICAN. m.fl.). Detaljerna ansluter helt till TNED-fysiken med tillhörande jämförelser TNED/MAC i SPEKTRUM OCH KVANTTALEN. Men speciellt typbeskrivningen av elektronens rörelsenatur i ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR finns inte i den moderna akademins lärosystem. Webben/Litteraturen har eftersökts på motsvarande etablerade detaljförklaringar till elektronmassans kinetiska/kinematiska uppförande i bubbelkammare. Men ingenting alls har upphittats så att jämförelser kan göras med de utförliga TNED-beskrivningarna.

   Uppslagen fanns dock — existerade verkligen, visst — redan runt år 1925 i den moderna akademins korridorer, nedan. Men dessa (de s.k. ”vibratorerna”) förkastades (Se vic-felet) ”genom att hänvisa till Einsteins relativitetsteori” som Gamow uttrycker saken i sin bok TRETTIO ÅR SOM SKAKADE FYSIKEN. Flera citat följer nedan.

   Beskrivningen nedan summerar utvecklingen i modern akademi runt 1925 i ämnet elektronmassans komponenter: varför de inte alls finns med i den moderna akademins lärosystem.

 

 

 

Befolkningssnittet efter 200 år av modernt akademiskt lärosystem:

— »VAFFÖ ärä ingen annan som».

— »NÅN FLER måst ju ha».

— »SÅ många kan JU inte ha FEL heller».

— »Men, du är ju så INTENSIV».

— »Du kör med det där förbannade människovärdet».

 

Verkligen uppmuntrande Miljö att vistas i — frisk luft och så där ...

 

Jo. Det finns en historisk koppling. Den kopplingen är också, min mening, den i särklass mest anmärkningsvärda aspekten i hela den upprinnande historien med atom- och kärnfysiken under hela 1900-talet. Vetenskapsfolket hade — nämligen — hela serveringen framför sig, rakt upp, och ner, på middagsbordet från 1925: Heisenberg och Schrödingers resp. matris och vågekvationer (Gamow, Trettio år som skakade fysiken, citaten nedan från upplagan i Prisma 1968, se NOTERINGEN i avsnittet från KVANTTALEN):

 

Vattnets analogier:

Modern akademi missar massfysiken för materiefysiken:

Elektronen är en kvantitet — en HOP — en massform. Ingen partikel:

— m(e) = 0,000548598u; e = 1,602 t19 C, elektriska elementarkvantat.

 

 Utförligt i Energilagen.

 

Atomkärnornas fragment finns HELLER inte till i kärnorna som fristående partiklar —

av exakt samma fysikgrunds orsaker som att fristående vattendroppar (heller) inte ses

i den allmänna vattenvolymen som fristående partiklar. Naturen fungerar inte så.

— Alla VET Det. Så: varför finns inte den vetskapen med i den etablerade fysikteorin om atomkärnan?

   TNED inbegriper Den vetskapen.

 

 

Citaten från Gamow:

Heisenberg och Schrödinger hade runt året 1925 bägge oberoende av varandra utvecklat »ett matematiskt vibratorsystem» som nära helt galant kunde förklara hela atomfysikens spektrum. VIBRATORERNA i sammanhanget (Gamows beskrivning) är alldeles desamma som kan identifieras i TNED som ELEKTRONMASSANS KOMPONENTER — de här benämnda Tau-ringarna (Se Spektrum och Kvanttalen).

 

Men som Gamow beskriver upplösningen (fetstilen mina nyckelmarkeringar):

 

  Det vara bara så att man i flera år grubblade över mysteriet vad det var som vibrerade.”, s90mn;

  År 1925 publicerade den franske fysikern Louis de Broglie en uppsats där han tolkade Bohrs kvantbanor på ett alldeles oväntat sätt”, s16mö;

  Ett år efter det att de Broglie presenterat sina idéer utvidgades de och gavs en mer exakt matematisk form av den österrikiske fysikern Erwin Schrödinger. Hans teori blev känd under namnet vågmekaniken.”, s16mn;

  Samtidigt med Schrödingers uppsats om vågmekanik publicerades en uppsats av en ung tysk fysiker. W. Heisenberg, som utvecklade behandlingen av kvantproblem genom att begagna den s.k. ”icke-kommutativa algebran”, en gren av matematiken där a×b inte nödvändigtvis är lika med b×a.”, s16n;

  De båda uppsatserna .. ledde fram till exakt samma resultat om atomstrukturer och spektra.”, s17mö;

 

TNED:  Ljusfysiken [‡] är — bevisligt i detalj — oförenlig med kinetiken — men modern akademi har inte den synpunkten, vilket ledde till Einsteins relativitetsteori SOM DÄRMED OCKSÅ (följdriktigt) HELT MISSADE LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE:

Naturkonstanten c0 = 299792458 T8 M/S bevaras oberoende av gravitationens inverkan (härledningen från Cheops Rektangel bd=h²).

— Se utförligt i vic-felet, samt hur PLANCKEKVIVALENTERNA förklarar Einsteins relativistiska matematiska TEORI som primitiv: exakt samma matematiska formalia, samma former, helt väsensskilda teoretiska åskådningssätt. Tydligen: bara den ena kan innefatta den andra som primitiv.

 

Avsteget 1927 — vibratorerna avskrivs:

 

  Men trots att kvantteorin både i vågform och matrisform gav en utomordentligt god matematisk beskrivning av de atomära fenomenen, kunde den inte kasta det erforderliga ljuset i fysikens dunkel.”, forts:

  Vilken fysikalisk innebörd skulle man tillskriva dessa egendomliga vågor och dessa underliga matriser?”, s104ö;

  Svaret på dessa frågor lämnade Heisenberg i en uppsats som publicerades 1927. Heisenberg inleder sitt resonemang genom att hänvisa till Einsteins relativitetsteori ..”, s104mö;

 

Jämför SANNINGENS BORTGÅNG och UPPFINNINGEN AV INTERTIALSYSTEM:

 

”Sunda förnuftet” förkastas:

Se MICHELSON OCH MORLEYS EXPERIMENT i separat artikel (M&M:s experiment):

:

  De grundläggande fysikaliska begreppen rum, tid och rörelse var allmänt accepterade även av sunda förnuftet tills vetenskapen avancerat förbi de gränser som var oåtkomliga för äldre tiders vetenskapsmän. Man stod plötsligt inför en orimlig motsägelse framför allt på grund av Michelsons experiment med ljushastigheten, vilket tvang Einstein att förkasta  ”sunda förnuftets” gamla föreställningar om hur man skulle mäta tid, avstånd och mekaniska förhållanden och i stället formulera den mot sunda förnuftet stridande relativitetsteorin. Det visade sig att saker och ting, när man hade att göra med mycket höga hastigheter, mycket stora avstånd och mycket långa tidrymder, inte var ”som de ska vara”.

   Heisenberg menade att något liknande gäller för kvantteorin ..”, s104mn.

 

Heisenbergs resonemang, vibratorerna avskrivs:

Gamows beskrivning av Heisenbergs resonemang är långdraget, över flera sidor — och vi kommer (här) inte undan heller med några få ord. Men vi kan (FÖRSÖKA) förenkla och förkorta kärnpunkten i hela Gamows beskrivning

(den s.k. Heisenbergs Osäkerhetsrelation: osäkerheten som absolut kausalbegrepp) genom att peka på Den Relaterade Härledningen till Plancks Strålningslag från Plancks Entropisamband  (den härledningen innehåller nämligen inga statistiska element). Och, därmed, Heisenbergs diskussion som ändar på den allmänna makroskopiska världens osäkerhet (»pennan ritar inte finare än udden är vässad för»; Gamow ger i sin presentation flera liknande uttryck i resonemanget)

 

λ(p=m[v=c]) = h = Plancks konstant 6,62559 t34 J = λp

 

FELBEGREPPEN

— detaljerna, här relaterat, i den moderna akademins primitiva tänkande i vilket fall, som det här ska visas

— beskrivs mera exakt av just Plancks strålningslag: alla möjliga våglängder (λ).

— Eller mera direkt och enklare för oss att relatera:

Planckenergin E = hf = h(λ/[c=λ/f]) = λp: p=mv;

— Då — nämligen — frekvensen (f) går mot oändligt (f→∞) — f = 0,00000..n — går energin (E) tvunget också mot oändligt med ett givet (äldre beteckning för Plancks konstant) universellt verkanskvantum h:

— Atomkärnan — obegränsat avtagande utsträckningar med växande fraktalnivåer — blir i det ljuset fullkomligt OMÖJLIG ATT HÄRLEDA med Heisenbergs ABSOLUTA makrofysikaliska — materiefysikaliska — osäkerhetsrelation, E = hf = λp:

— Med obegränsat liten våglängd (λ=[c=konstant]/f) tvingas frekvensen gå mot ändligt, analogt rörelsemängden (p=mv) också gå mot oändligt för att behålla verkanskvantumet h intakt.

   Vi VET att fysiken INTE fungerar så — till synes helt i enlighet med det Heisenbergs makrofysiska materiefysikaliska resonemang som Gamow refererar.

 

Det var vad Heisenbergs resonemang ändade på: Obegränsat små rymdområdens »klassiska partikulära natur» (”vibratorerna”) BLIR ett meningslöst/omöjligt begrepp genom Heisenbergs makrofysiska materiefysikaliska resonemang, E = hf = λp.

— Atomkärnan — TNED — kan INTE härledas. Den är inte ens åskådlig. Finns inte. Jepp.

 

 

MEN — matematiken, Herr Heisenberg: matematisk fysik — RÖRELSEMÄNGDSMOMENTET h = mcr lika med NEUTRONEN med en bestämd tyngdcirkelradie r = 1,32 Fermi kan — ekvivalent — skrivas på formen av en obegränsad mängd mindre Planckringar (»enhetens obegränsade delmängd», F77)

 

(h = mcr)/[n→∞] = c · (mr)/[n→∞]

 

Och därmed en FRAKTAL — obegränsat liten — Planckring för varje möjlig fraktalnivå (n) i neutronkroppen. TY, summan av alla delar definierar/bevarar/konserverar i vilket fall helheten — energin — enligt (vattnets/enhetens och dess delningars enkla analogi)

 

h = [n→∞] · (h = mcr)/[n→∞] = mcr

 

Det är MASSPRINCIPEN (PASTOM), Fysikens 7:e Princip i relaterad fysik och som leder direkt på atomkärnans härledning: TNED;

 

— Det finns en Heisenbergs osäkerhetsrelation för VARJE GODTYCKLIG fraktalnivå i atomkärnans ekvivalenta Planckväv. Och därmed står den klassiska fysikens begrepp orubbligt fasta. Dess förkastande — modern akademi — är mentalt/intellektuellt vanvett. Bevisligt i detalj.

 

 

   TNED:

— PLANCKS STRÅLNINGSLAG gäller för alla möjliga frekvenser över alla möjliga dimensioner genom en ekvivalent PLANCKS STRUKTURKONSTANT, illustrerad nedan för våglängder och frekvenser:

— Varje möjlig mindre Planckring (h/n) än neutronens toppring har en motsvarande högre frekvenskropp (neutrinospektrum) och därmed lägre energi, inte högre, med växande frekvens. Kortare våglängd, mindre mr i mcr leder ytterst till gravitationens fundamentalform, atomkärnan. Alla tyngre atomkärnor härleds sedan från fusioner med ursprungliga neutroner/väteatomer — se FUSIONSRINGARNA.

   Vetenskapsfolket år 1925 hade, som vi nu vet (INERTIA), inte den ATTITYDEN till ämnet: MOTIVET att söka efter en härledning på KLASSISK bas. Man valde istället — eller var bunden av sådana (primitiva) föreställningar som krävde — att förkasta den grunden, och UPPFINNA en ny, annorlunda »icke-förnuftsgrundad fysikförklaring».

   Modern akademi portförbjöd sig själv till atomkärnans härledning.

   Eller som Gamow (s111mö) slutför berättelsen:

 

”de Broglie-Schrödingers vågfunktioner ..  bestämmer bara sannolikheten för att partikeln skall påträffas i den ena eller den andra delen av rummet och för att den skall röra sig med den ena eller den andra hastigheten.”.

 

Primitiv fysikuppfattning. Ytligt tänkande. Sannolikhetsbegreppet har ingen absolut ställning i relaterad fysik, TNED. Sannolikhetskalkyl ingår inte. Jämför Härledningen till Plancks Strålningslag ur Plancks Entropisamband.

   Försöker man tillämpa materiefysiken (Modern Akademi, MAC) på massfysiken (TNED) utan en HÄRLEDD matematisk fysik — ekvivalenter är ekvivalenter, framställningen ovan ska föreställa en sådan beskrivning — hamnar man i samma blåsväder som modern akademisk intelligens: frontalkrock med Naturen, förr eller senare: noMACfysik.

 

 

— Finns det inget enklare sätt att förklara/förstå den moderna akademins ytliga naturuppfattning?

— Jo. Absolut: Taskig attityd till Tjejerna, redan från ruta ett: Konsten att MISSA HARMONILÄRANS URGRUNDER — hur man gör för att INTE komma in i Naturens Absoluta Skattkammare — och därmed också sabotera tjejernas förening.

 

 

HEISENBERGS osäkerhetsrelation — felfri matematik, märk väl, men .. — ANTOGS VARA ABSOLUT GILTIG VIA MATERIEFYSIKEN: modern akademi brydde sig aldrig om att undersöka FYSIKGRUNDEN: atomkärnans härledning genom Plancks konstant h=mcr: neutronen. PRINCIPERNA — särskilt ENERGILAGEN — leder direkt på (massprincipen) ett FRAKTALT RINGSYSTEM för att kunna förklara energins bevarande. Och därmed Heisenbergs osäkerhetsprincip som giltig för VARJE Fraktalnivå även inom massfysiken — TNED endast, begreppet existerar inte i modern akademi: neutrinospektrum (Neutrinobegreppet i relaterad fysik) MED Plancks Strukturkonstant:

 

Se Massprincipen om ej redan bekant:

 

 

MASSFYSIKEN står helt orepresenterad i modern akademi: Djupast liggande fraktaler i atomkärnan med minsta möjliga energi ger den helt uttömmande och tydligen relaterbart perfekta totalförklaring till PLANCKS STRÅLNINGSLAG (neutrinospektrum särskilt) som modern akademi garanterat inte kan härleda, just på grund av ”Heisenbergs osäkerhetsrelation” antagen som något ABSOLUT via makrofysiken.

— FELET — bevisligt i detalj — som folket gjorde i modern akademi, dess uppsegling under 1800-talet och vidare under 1900-talet, var att MISSAKTA NATUREN SOM INTELLIGENSENS KÄLLA — människan FINNER sambanden, förklaringarna, sammanhangen, inte UPP-finner sådana.

   Folket i Modern Akademi dras — såleders — med ett (eländigt) ATTITYDPROBLEM som täcker för varje ärlig och seriös strävan att söka efter naturvetenskap.

 

Modern akademi har aldrig tillåtit sig själv att utveckla begrepp för att förstå naturfysiken (Tjejhimlen). Blixturladdningens fysik är bara ett exempel. Man har inte vokabulären, inte inblicken (på grund av stort och långvarigt intresse för annat), och därmed heller inte matematiken: man förstår helt enkelt inte grundfysiken. TNED är ägnad att belysa detaljerna, att försöka förklara sammanhangen, bilden av en begriplig helhet, att förstå varför och hur det är som det är och varför det blev som det blev: en förklaring, ett sinnets (absoluta, lugna, trygga och säkra) stillande. Domen faller på läsaren. Alltid.

 

TNED har, vad vi vet, inga som helst andra paralleller till den moderna akademins lärosystem — som det har genomgåtts, studerats och analyserats i Universums Historia — än inramningen på museet.

 

SUMMERING

— varför modern akademi missade atomkärnans härledning, se även Sammanfattningen i INERTIA:

:

FYSIKENS FÖRKLARING förkastades av modern akademi speciellt under 1920-talet genom att PhD-eliten antog bevekelsegrunder för ett tänkande utom mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948): sunda förnuftet. OM man (bara) hade djupstuderat (publ. 1729) James Bradleys upptäckt av ABERRATIONEN hade man — säkert, seriöst — hittat rätt sätt mer än hundra år före Michelson och Morleys berömda experiment: ljusets gravitella beroende: ljusfysikens fullkomliga friställning från kinetiken [‡].

   HARMONILÄRA:

— Föreligger BRIST PÅ FÖRKLARINGAR I TÄNKANDET är det klokt att undersöka ATTITYDEN i köket.

 

 

NoTokamak: MAC-fysikgrunderna saknas --

 

 

 FUSIONSTEKNIKEN — »Solenergi på Jorden» — I MODERN AKADEMI ÄR bevisbart i detalj DÖDFÖDD

Varför TOKAMAKTEKNIKEN inte fungerar

 

 

         

 

 

TOKAMAK-begreppet associeras med den moderna akademins teori om SOLFYSIKEN och försöken att efterhärma den fysiken för allmän energiutvinning baserad på fusionsteknik.

 

Varför fungerar det inte?

 

— Vi har (de senaste trettio åren) läst olika vetenskapsartiklar om försöken att bygga en artificiell energikälla liknande Solens, den här benämnda s.k. tokamaktekniken.

— TOKAMAKTEKNIKEN är en toroidformad byggnad där fusionsmaterialet stängs inne med starka magnetiska fält under hög värme för att frambringa ett fusionsartat s.k. materieplasma (starkt elektronberövade atomer).

— Vi har också, i takt med den utvecklingen, noterat DISSONANSERNA: Ju högre värmetal man eftersträvar, desto större blir de MOTKRAFTER som vägrar sammanhålla fusionsmaterialet. Det är Problemet.

 

Allt mer kostsamma projekt har sjösatts för att försöka lösa den disharmoniska principen, bl.a. genom olika mikrovågskonstruktioner som försöker hålla avvikelserna i schack. Men, ännu: Långt ifrån det förväntade resultat man hade satt upp från början gör sig ständigt påmint.

   Fusionstekniken låter vänta på sig.

   Den skjuts ständigt framåt, med allt högre kostnader.

 

Enligt TNED är orsaken klar:

SOLFUSIONERNA FUNGERAR INTE som modern akademi tänker och tror.

— Det är helt meningslöst att ens försöka, säger TNED:

 

»SolFusionsProjektet» är — redan från ruta ett — en hopplös återvändsgränd, ett hjärnspöke i modern vetenskap:

— SPÖKFORMEN grundas på en direkt felaktig och bristfällig fysikuppfattning om stjärnornas fysik, illustrationen nedan, stjärnans strålande omvandling av massa till ljus och värme (m→γ) — fast vi var många som hade hoppats att forskningen skulle få ett genombrott (innan TNED seglade in på scenen). TNED förklarar:

 

 

 

 

 

MODERN AKADEMI:

SOLFUSIONERNA bildas genom SLUMPVISA KOLLISIONER mellan väteatomer/protoner inom solklotet.

— MEN: Teorin kan varken härleda, förklara eller kvantisera de olika solparametrarna: solens gravitella radie, solens fotometriska radie, solens råeffekt, solperioden (11 år), solmagnetismen, koronafysiken, solfläckarnas detaljerade fysik.

 

 

RELATERAD FYSIK:

SOLFUSIONERNA bildas genom LUGNA GRAVITELLA TRYCK som framtvingar fusioner — primär neutrinostrålning — mellan starkt elektronberövade vätekärnor inom ett ytterst tunt protonskikt i ytan på den lilla centralt höggravitella kärna som varje stjärna besitter i sitt centrum: Solstädets Radie är enligt TNED 4012,1338 M. Fusioner i Solens fall produceras periodiskt med fusionsperioden

 

 

 

Mikrominimal vågmekanik i det lilla centrala solstädet

fortplantas under hela fusionsperioden genom solkroppen ut och upp till solytan.

— Dimensionerna i figuren starkt överdrivna: Fusionsskiktet är, enligt TNED (SOLENS ENERGIPRODUKTION), osynligt i normal skala.

 

 

11,4 år — enligt ELEMENTÄRT RELATERAD naturhärledd matematisk grundfysik.

 

— NANOmeterhändelser i den högtäta lilla centrala städkärnans yta ger kilometereffekter i Solytan.

— Fusionsenergin som frigörs (Solfläckarnas uppkomst) pressar upp (magnetiska) laddningsvirvlar (positronmassor) genom solklotet, initiellt nära polerna och som uttömmer sig i solytan i det att de vandrar ner och avklingar ut mot solekvatorn under periodtiden.

   Solmagnetismens matematiska fysik (Solens allmänna magnetfält) stämmer med observationerna. Det gör också Koronafysiken.

   SOLENS TRE EKVATIONER med SOLENS FYRA +1 VÄRMEGRADER har ingen representation inom modern akademi (därför att man inte har någon massbaserad, ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, bara en materiebaserad, värmeteori) — utom (T[P]) Planckstrålningen eller Effektvärmestrålningen.

 

 

Den moderna akademins lärosystem befinner sig så långt ifrån ens ett närmande till den fysikbeskrivningen — detaljerat, varje fenomendel — att varje enhetlig förklarande och framför allt härledande beskrivning förefaller helt utesluten. Med den moderna lärostolens vokabulär:

— man känner varken grunden till fysiken eller dess beskrivande matematik;

— Den moderna akademins utbud av förklarande naturfysik imponerar som ett kalhygge.

 

 

KORT SAMMANFATTNING SOLFYSIKEN/Stjärnfysiken generellt RELATERAT I DETALJ:  

 

 

ETT — singularis, 1 — Lugnt Högt Gravitellt Yttryck vart 11:e år — PÅ en liten städkärna med minimala rörelser (i slutänden samma som den moderna akademins s.k. Vita Dvärg). INTE slumpvisa, kaotiska, kollisioner överallt i solklotet med höga hastigheter. Städkärnans visar sig som en s.k. ”vit dvärg” vid stjärnans död. Pulsarmatematiken är exakt densamma, fast med olika parameterkomplex.

— De bägge olika sätten MAC/TNED har inga som helst beröringspunkter: inte fysiskt, inte matematiskt. Det är två helt skilda världssystem. Se även i Solens Allmänna Vågekvation.

 

Man kunde (då) lika gärna ställa frågan så:

 

— Vad, exakt, har den moderna akademin bidragit med 1800+ SETT TILL HELA MÄNSKLIGHETEN annat än en bas och grogrund för allmänt utbrett vanvett, miljökaos, vanföreställningar och tokmeningar speciellt (in-) om fysik och matematik?

   Absolut gärna rätta om fel.

   Den moderna akademins teori om universum är verkligen — bevisligt i detalj — rejält körd.

— INSTRUMENTVERKSTÄDERNAS INSTRUMENT är precis vad som håller Skeppet flytande: den praktiska experimentalfysikens olika verkstäder: verktygen, maskinerna, och så långt man förstår deras kraftgrunder, och i den mån de maskinerna INTE används för att förstöra Naturen — som dock tyvärr just är det allmänna fallet i vår tid (2018).

   Det finns, vad vi vet, ingen framtid för den typen av attityd annan än självförstörelse: cancer.

   När människan slutar fråga efter — och hänföras av — sitt ursprung, tar döden över:

   Det är korkat att anse att maten är god om man ägnar resten av vardagen åt att sparka på möjligheten ATT komma i hänryckning över allt det övriga också.

 

 

 

 

 

ENERGIRÄKNINGEN ¦ Urladdningshålen:  Se även i Hålformen och GAMMABETINGELSER

 

GAMMASTRÅLNINGEN GENERELLT FRÅN BLIXTURLADDNINGAR

— KORT historisk SAMMANSTÄLLNING

 

 

         

 

 

    Gammastrålning från blixturladdningar upptäcktes (officiellt) först i vår tid 1994 av NASA:s rymdfarkost BATSE (Wikipedia, Gamma ray [31Maj2018]).

    5Nov2009 tillkännagavs att Fermisatelliten registrerat positronförekomst i samband med en gammaassocierad atmosfärisk blixturladdning.

    NASA-artikel från 10Jan2011 beskriver observationsdata från Fermisatelliten 14Dec2009 som registrerade positroner från en atmosfärisk blixturladdning i Zambia.

    Feb2017 registrerade strålningsdetektorer vid Kashiwasaki-Kariwa-kärnkraftverket i Japan 0,511 MeV gammastrålning från ett åskväder, en säker indikation på elektron-(positron-)annihilationsstrålning
(
Science Alert — Breaking: Thunderstorms Observed Triggering Nuclear Reactions in The Sky, 22Nov2017).
   TNED-CAT:   Atomkärnornas A·±918e frigör positronmassan +e vid tillräckligt kraftiga urladdningar,
+e annihileras sedan med omgivande atomers elektronmassor;
ENERGILAGEN I RELATERAD FYSIK: massa kan inte skapas därför att den kan förintas;
  
MAC:   Genom processer ingen kan förklara, skapas Positronmassor vid (vissa) atmosfäriska urladdningar,
+e annihileras sedan med omgivande atomers elektronmassor.

 

 

Den enda genomarbetade energiräkning som (ännu Jun2018) finns att tillgå i TNED för att belysa händelseförloppet (ATA/CAT) detaljerat i urladdningar genom (0,017mM) aluminiumfolie återfaller helt på urladdningsexperimenten sammanställda 2008 i ENERGIRÄKNINGEN. En anordning för påvisad gammastrålning från sådana laboratorieexperiment är här ännu inte känd. Vi kan bara, ännu tills vidare, studera teorin bakom.

 

Se vidare mera utförligt i ENERGIRÄKNINGEN I DETALJER, om ej redan bekant.

 

 

Hålbildningen:  Energiräkningens detaljer

24V-URLADDNINGSEXPERIMENTEN MED 0,017 mM ALUMINIUMFOLIEN 2008+ — se ENERGIRÄKNINGEN

Vidare i GAMMABETINGELSER,

 

 

KONDENSATORENERGIN RÄCKER INTE FÖR ATT FÖRKLARA HÅLBILDNINGEN

 

Aktuella urladdningshålet (>Ø0,2mM¦h0,017mM) i 24V¦100µF-experimenten från 2008 med (kubiska) medelatomavståndet mellan aluminiumatomerna (d0=2,55054 t10 M @ 20°C) kräver en allra minsta Al1+-jonisationsenergi E(Al1+)=9,5884 t19 J tagen per utdriven aluminiumatom på

sammanlagda totalt minsta jonisationsenergin för hålets förklaring

 

E(minJON)       = (hπ[Ø/2]2/d03)ATOMANTALET × E(Al1+)

                          = 3,2005316 T16 × 9,5884 t19 J

                          = 0,030687977 J ....................      absolut lägsta jonisationsenergi för hålbildning

 

Men kondensatorenergin  E(CAP)=3(U0 – U1)2C/2  som sådan i experimentet

 

E(CAP)             = 3(24V – 24V/2)2100µF/2

                          = (3/8)(24V)2100µF

                          = 0,0216 J .....  experimenten visade att kondensatorn urladdas till ca hälften

 

räcker inte dit. Hålformen kräver teoretiskt tydligen 0,0307/0,0216=1,42 ggr mera energi än den rent elektroniskt/materiellt tillgängliga. Det var ena delen av observationerna som föranledde en vidare undersökning (2008).

— Men det är bara »halva historien»:

   ÄVEN om vi förutsätter en rent (sådan, kortvarig) KEMISK jonisationshändelse:

— Hålbildningen DÅ 3,2 T16 atomer är joniserade — varje moderatom befriad från inverkan av en av sina elektronmassor — underförstår att »de joniserade elektronerna inte är närvarande».

— Vart tog dessa vägen, då, hur gick det till, och enligt vilken »mystisk» process?

   Jonisationsenergin som sådan är en sak för sig. Händelsen — arbetet — som åstadkommer jonisationstillståndet är — tydligen — en annan. Det är den egentliga kärnan i hela observationen.

 

ANTALET HÅLATOMER i aktuella urladdningshålet

(hπ[Ø/2]2/d03)ATOMANTALET = 3,2005316 T16

är också runt dubbla max tillgängliga antalet elektronmassor i den aktuella kondensatorn: N(eCAP) = (UC=Q=24V·0,0001F)/e = 1,4981273 T16.

— Den delen bidrar ytterligare till Problem med förklaringen till »hålbildningens mystik» ur den rena materieledningens perspektiv.

 

Jämför normal — materiebaserad, grundämnesbaserad — elektronisk strömledning:

— Det finns inga normala ledningsfall som innebär att ledningsatomer FÖRLORAR elektroner i ledningsprocessen. Excitationsprocesser förekommer inte vid vanlig strömledning.

   Enda sättet skulle vara en massbaserad strömledning: atomkärnans fysik enligt TNED.

 

Det är hela CAT-teorins grund. Därmed visade sig uppslaget att urladdningshålet åstadkoms — bara kan förklaras energitekniskt — från någon fenomenform som PRODUCERAR extra energi. Men det skulle prövas, noga.

 

UNDERSÖKNING AV rörelsemängden — Coulombisk repulsion — för N(eCAP) ovan ger ytterligare Problem med förklaringen till »hålbildningens mystik» ur den rena materieledningens perspektiv. Se nedan i E(kin) i EcountDetails. Den energin — också teoretiskt framräknad — är hutlös (155,8 J).

   Så som experimenten antydde: Huvuddelen av hålatomerna ingår kemisk förening med luftens molekyler (speciellt tydligt i experimenten med silverfolien). En mindre mängd — tydligen helt försumbar vid sidan av det övriga — bildar glödspåren.

 

 

e            = 1,602 t19 C, elektronladdningen

N          = ANTALET MÖJLIGA URLADDNINGSELEKTRONER: (Q0=U0C0)/e

A           = masstalet hos atomkärnan för aktuell atomtyp (grovt lika med atomviktstalet U)

U(Al)    = Aluminiumatomens (medel) atomvikt (antalet U atomära massenheter u)

V(Al)    = Al-ATOMENS KUBISKA MEDELVÄRDESVOLYM (20°C): 2,5505419 t10 M

             = (Uu/D)1/3 i M³; D(materialets täthet) = m/V.

 

aktuella urladdningshålet         -- varmhålet -- annihilationsenergins extra värmebildning, minst = ytterligare kemisk förening med omgivande luft

ØAKT = teoretiskt minst via 2Nkem: ØKem × √ 2

Håldimensionen endast efter observationer i 24V-urladdningsexperimenten från 2008

 

kemiska annihilationshålet          -- kallhålet: varje frigjord positron exciterar en Al-atom för kemisk förening med omgivande luft

ØKem   = 2√ N × V(Al) /AlFoliensTjocklek / π

Håldimensionen endast efter observationer i 24V-urladdningsexperimenten från 2008

MATERIALVOLYMEN N × V(Al) bör gälla i vilka som helst fall

 

nukleära annihilationshålet         -- energiannihilationshålet -- CAT-fysiken enligt TNED

ØNUK = 2√ N/(A × 918) × V(Al) /AlFoliensTjocklek / π

Håldimensionen endast efter observationer i 24V-urladdningsexperimenten från 2008

MATERIALVOLYMEN N/918A × V(Al) bör gälla i vilka som helst fall

ØKem/ØNUK = √ U × 918

 

HÅLFORMENS UNDERLIGGANDE FYSIK ENLIGT TNED

 HUR ATOMKÄRNAN KAN SÖNDERDELAS och därmed ge den felande extra energi som kan förklara hålfenomenet

 

Förenklad ikonisk förklaring enligt TNEDatomkärnan utom modern akademi:

HUR POSITRONFÖREKOMSTERNA VISAR SIG I KÄRNFYSIKEN VID CAT

 

NEUTRALA ATOMKÄRNAN

ATOMKÄRNAN ÄR FÖRLUSTFRI: summan av alla moment och krafter är noll ():

 

 Se även SPINNBEGREPPET I MAC

 

Atomkärnan behöver ingen energipåfyllning för att fungera.

NEUTRONKÄRNAN — grundelementet för alla tyngre atomkärnor — KAN FÖRSTÅS matematiskt-fysikaliskt i varje detalj bestå av ±918e i en sammansatt elektro-magnetisk-mekanisk fraktalväv (PASTOM) vars matematiska fysik garanterar varje detaljerad förklaring — eller SKA så göra enligt TNED: sakfel får inte förekomma, här.

— När Neutronen sönderfaller spontant i positiv g-rymd

(där gravitationen medger att ljushastigheten > 0)

efter generellt 12-14 minuter,

 

 

 

frigörs en elektronmassa (e) — en elektron.

 

EFTERSOM ATOMKÄRNAN ÄR EN STRÖMSTYRD KOMPONENT — se ATA/CAT — på en begränsad uppsättning elektromekanik — elektrogravitation, massans fundamentalform — finns, existerar, också ett bestämt strömgränsdrag över vilket atomkärnan måste — tvunget, oåterkalleligt, obönhörligt — exponera sitt elektromekaniska innehåll: CAT-strömgränsen

i(N¦A) = 918Ae/T.

 

Resultatet bildar en väteatom med en resulterande LITEN MOTSVARANDE positiv kärnytladdning, ett KÄRNELEKTRISKT DEPLACEMENT med en motsvarande — redan experimentellt känd — ändring i MAGNETISKT MOMENT.

 

NUKLEÄRT STRÖMDRAG inträffar från i(N¦A) och uppåt — grovt 80.000 Ampere för luft enligt TNED: en nukleärkopplad strömtråd, blixturladdning, bildas med atomkärnor sammankopplade på rad i urladdningsriktningen som drar ur varje berörd atomkärnas HELA elektronmassa (eMINUS) ur kärnans normala ±e-väv, och därmed den frilagda positronresten i form av en starkt expanderande (pulserande) positronring. ePLUS-ringen drar till sig allt omgivande negativt under häftig samtidig massannihilation: värme och ljus frigörs ur massdestruktionerna:

 

CAT i TNED via i(IGN) > [i(N¦A) = 918Ae/TNUCLEAR] :  A ................               atomkärnans aktuella masstal

 

 

 

         

 

— I modern akademi finns ingen sådan grundfysik — den är garanterat helt utesluten: »atomkärnor innehåller inga elektroner» — trots att varenda experimentalfysiker kan SE att en elektron visar sig i — genom — neutronens sönderfall. Vidare i BEVISET.

   UNIVERSUM INNEHÅLLER INGEN STATIONÄR S.K. ANTIMATERIA:

— Neutronens NATURnegativt kärnmagnetiskt moment — garanterar (Planck1) att Universum INTE innehåller s.k. STATIONÄR antimateria — kärn-±e-strukturens omvändning. Med tillräckligt stora påförda yttre moment (se MIC-sambanden) kan ±e-strukturen TILLFÄLLIGT växla, vilket ger att VARJE normal atomär partikulär ±e-struktur också har en (kortvarig) motsvarig omvändning, s.k. antimateria.

   Enbart den detaljen gör i ett enda penndrag rent hus med alla »antimateria föreställningar» — invanda, sensationella vanföreställningar om fysiken — som ofta frodas i den moderna akademins, inte sällan sensationella, PhD-korridorer.

 

 

 

 

 

GammaBetingelser: CAT-fysiken i TNED

 

SAMMANSTÄLLNINGAR Maj2018 — se även från MEL

Betingelser för gammaförekomster från folieurladdningar

— Vilka är betingelserna — enligt Relaterad Fysik — för att (ATA/CAT) gammastrålning — garanterat — ska kunna detekteras av gammasensorerna?

 

 

Blixturladdningens Fysik 2014 | Positronbildningen i Jordfallet | ATA/CAT | URLADDNINGSSERIERNA |

Blixturladdningens Fysik 2008 | BASIC från Början — generalgenomgång med etablerade referenser

Blixturladdningens Fysik 2011 | Fermisatellitens observationer, möjlig förklaring enligt TNED, Jämförelser MAC/TNED, Ljusbågens matematiska fysik

  se äv. sammanst. i ATA  och MEL2Apr2017

Blixturladdningens Fysik 2012 | Teorins fördjupning -- konstruktionen av apparaturen för urladdningsserierna

Blixturladdningens Fysik 2014 | Jordströmmar och molnbildning, molnbildningens tekniska fysik: LADDNINGSBILDNINGEN

 

Samband:

TNED. Inget annat:

ATAatomens transmissiva autonomi, ljusbåge :  CATkapacitiv transmission, kärnupplösning i A·±918e

SAMBAND från ENERGIRÄKNINGEN.

 

 

   Se särskild förklaring till atomkärnans pn-arkitektur enligt relaterad fysik i

Atomkärnans centralmassiv, om ej redan bekant.

 

   Betingelser för CAT — atomkärnans fullständiga E=mc²-upplösning — finns FÖRST då gränsströmstyrkan i(IGN) i urladdningskretsen uppfyller fysiska grundvillkoret (ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING I TNED)

 

   — Vi hittar bara CAT-formationer — naturligt — i exceptionellt starka atmosfäriska blixturladdningar (>= 80.000 A i luft [U(Syre) = 16]), säger TNED enligt ATA/CAT.

 

   Urladdningsförloppet vid CAT beskrivs (2008) detaljerat i ENERGIRÄKNINGEN ENLIGT TNED.

 

 

NOTERING: Räkningarna här är — bevisligt (noMACfysik) — helt OMÖJLIGA i den moderna akademins lärosystem:

— Med den — däremot oförskämt — ENKLA TNED-matematiken KÄND till atom och kärnfysiken blir räkneuppgifterna närmast löjeväckande »lekis». Inget skryt. Testa själv.

   Enda »problemet» är rikedomen i sammansättningar: (»toroidMatematisk») strukturteknik.

   »PieceOfCake» för den som »redan är inne».

   En (olidlig) gåta för den som är främmande för »hemma»: du vet, den där upplevelsen av att komma i Sällskap med Omfamnande Typer.

   Jämför resultaten i Spektrum och Kvanttalen med motsvarande i modern akademi — som skolexempel, om ej redan bekant.

 

 

 

 

 

 

 

ECountDetails: Ecount -- HÅLFORMEN

ENERGIRÄKNINGEN I DETALJER

Alla samband nedan finns härledda i originaldokumentet från Energiräkningen:

 

 

URLADDNINGSHÅLETRubrikerna

GLÖDSPÅREN I FOTOGRAFISKA SERIER

 

 

 

Se även HÅLFORMEN.

Energiräkningen som krävs för att förklara hålbildningen enligt TNED

 

DETALJER I ENERGIRÄKNINGEN (2008) SOM ÄR SVÅRA ATT BEVISA OCH DÄRFÖR SKULLE KUNNA VARA REGULJÄRA FELKÄLLOR I DEN TEORETISKA BESKRIVNINGEN AV ÄMNETS MATEMATISKA FYSIK — T(IGN) och T(N)

Alla övriga parametrar är material- och naturkonstanter som knappast kan påverka den teoretiska resultatbilden

 

 

Det måste understrykas att

 

    ENERGIRÄKNINGEN FÖR CAT (2008) baserades på de då genomförda urladdningsexperimenten med U(0)=24V urladdningsspänning och en C(0)=100µF/50V urladdningskondensator, och de därigenom studerade uppkomna ca Ø0,2mM urladdningshålen i 0,017mM Aluminiumfolien.

    Den som vill analysera CAT-matematiken måste obönhörligen vara uppmärksam på hela komplexets två områden: materieledning (vanlig elektronik) och massledning (ATA/CAT — atomkärnan enligt TNED).

— Typiskt ENERGIRÄKNINGARNA och URLADDNINGSMÄNGDEN (dels med hänsyn till materiella kretsresistansen, dels med hänsyn till CAT) spelar avgörande roll i de olika härledningsdelarna. Huvuddelen (CAT) står helt orepresenterad i modern akademi: medan materiefysiken är relativt väl känd, står massfysiken (TNED) helt orepresenterad.

 

 

Rörelsemängdens energiekvivalent enligt ekvivalenterna för rörelsemängdens kvadrat:

 

via KEMISKA HÅLETS N(kem) RÖRELSEMÄNGD per MedelAtom

Ekin         = N(kem)[kT(IGN)(e/d0)2]2/2m

Större T(IGN)-värde ger större E-värde --  k, Q, d0 och m är BESTÄMDA givna krets- och materialparameterar.

Med exempelformens värden från 2008, se nedan:

EkinTOTALT = 155,79 J -- För att matcha kondensatorenergin E(CAP) måste T(IGN) vara 100 ggr mindre.

k  ...................      9 T9 VM/C

d0  ..................     Anodmaterialets Atomära medelavstånd, M -- för Aluminium 20°C = 2,55 t10 M;

m  ...................     AnodMedelAtomen massa = Uu: Aluminumatomen m = 4,9779746 t26 KG.

d(GAP) ............     Urladdningsdistans Katodstift-Anodyta, M -- i experimenten 0,01mM = 1 t5 M;

Q  ...................     = Q(IGN) = Q0 / e ^ R0/k, C med k (uppmätt) 3,3375437.. Ω;

N(e0)                 = (Q(IGN)/e)/([U(Al-atom)/U(elektron) = 27/0,00054859 = 49216,4]/2 + Z)

....................         antal anodmaterialannihilerade atomer:

För Aluminiumfoliens del med med U0=24V, R0=1Ω, C0=100µF som ger

Q(IGN)=0,001778637 C, ges

N(e0) = 4,51 T11 anodmaterialannihilerade atomer — helt försumbar mängd vid sidan av antalet kemiskt/termiskt frigjorda hålatomer, här minst 1 T16 atomer med excitationsnivå +1e.

N(kem)              =  N(e0) · 918U  = Q(IGN)/e

Antalet max kemiskt frigjorda atomer med lägst excitationsgrad 1+;

= exemplets 1,11 T16

E(TOT)             = mc2 = 2(Q(IGN)/e)(e(U)u = 0,000548598 · 1,66033 t27 KG) · c2 : ..........      1817,7944 J

Totala annihilationsenergin.

Tillgängliga Kondensatorenergin.

Q0  .................      = U0 · C0, urladdningskondensatorns maximala urladdningsmängd, C

U0  .................      Urladdningskondensatorns toppspänning, V

C0  .................      = C, Urladdningskondensatorns kapacitans, F

R0  .................     Urladdningskretsens verkliga resistans, Ω = V/A,

Se KONDENSATORKRETSENS VARIERANDE RESISTANS

QIGN (»tändladdningen») är samma som urladdningskondensatorns uppladdade laddningsmängd om, och endast då, kretsresistansen (R0) är försumbart liten;

— Högre kretsresistans (R0) betyder lägre QIGN-värde från kondensatorns givna toppvärde Q0, analogt lägre energiomsättning i CAT fram till resistansgränsen LimR0 som nedan då CAT inte längre kan anställas.

Q(IGN)  ...........      Urladdningskondensatorns aktuella urladdningsmängd

:

Udrop = U0 – Ufinal;

med k (uppmätt) 3,3375437.. Ω

Bildningstiden för urladdningsgnistan — Konventionella Atmosfäriska Blixtbildningstiden (»KAB»)

T(IGN)             = 10pS = d(GAP)/v(AirIGN) = 0,01mM/(1 T6 M/S) = 1 t11 S = 10 pS:

— T[IGN] är [också] tidsintervallet då Al-atomerna accelereras/energipumpas till v UT UR hålet som bildas.

 

Gränsströmvärdet för CAT (ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA SÖNDERDELNING enligt TNED):

 

I(N¦A)    = 918Ae/T(N)

Större T(N)-värde -- mera mot noll --  ger lägre I-värde -- A  masstalet eller atomvikten i U, e elektronladdningen, dessa är givna.

CAT-gränsströmmen — absolut minsta strömmen för atomkärnans upplösning — enligt TNED — i ±e:

I(N¦A)               = 132 267 A ; (GRUNDÄMNE Aluminium)U·918e/(TN=3 t20 S);

värdet gäller för ALUMINIUM (U = 26,98153890 ~ 27).

Kärnbildningstiden, Se Fusionstidens beräkning  i  ATA  och  NEGE:

T(N)                  = 3 t20 S ;  [Absolut] Maxvärde för FUSIONSRINGENs fullständiga nybildning genom kärnändring;

TNED-STRUKTURKRITERIUM — hela atomkärnans ombyggnad:  

— ±e-fraktalernas invävda byggnad i en atomkärna kräver — förutom ett idealt maximerat c0-kärnspinn — TID för att frigöras ur moderkärnan. Här finns ingen annan TNED-preferens att stödja sig på än den allmänna maximala kärnändringsdynamik som definierar DEN FYSISKT absolut maximalt mest strukturellt sammansatta — tyngsta — atomkärnan, enligt TNED; Masstalet 317 sätter gränsen [NUKLIDKARTANS GRÄNSVÄRDE], vilket med idealt c0-spinn ger T[N]-värdet (3 t20 S).

— UNGEFÄR SAMMA VÄRDE fås genom minsta strömmen [Webbkällorna ger något olika uppgifter] för LJUSBÅGENS FYSIK med uppgiften

T[N] = e / iARC = 1,602 t19 Coulomb /  5 Ampere = 3,204  t20 S;

— ATOMKÄRNANS KÄRNÄNDRING beror (enligt TNED) inte av antalet utgivna/införda element. Hela kärnan måste i vilket fall byggas om

— enhet utan delar, jämför VATTNET

— och, så tvunget, anpassas kraftdynamiskt för varje minsta möjliga kärnändring:

— 1 eller 1001 går på ett ut.

 

I den grovt sammanställda TABELL LJUSBÅGE-GNISTURLADDNING (2008) visas att strömstyrkor som används i industriella tillämpningar knappast överstiger 50.000 Ampere (stålugnar som värms elektriskt med grafitelektroder). Det är endast naturliga atmosfäriska urladdningsfenomen som, i sällsynta fall, kan uppvisa typen (för Syre/Kväve) >= 80.000 A, TNED-gränsen teoretiskt för CAT.

   Rena metalliska urladdningar har, vad vi vet, ingen direkt naturlig motsvarighet. Det är bara genom människans framställning och förädling av rena metaller (koppar) som motsvarande elektroniska CAT-urladdningar kan studeras.

 

 

FÖRSÖK (11Jun2018) ATT HITTA MOTSVARANDE ETABLERADE BEGREPP »nuclear fusion lifetime» på webben 2018 verkar helt sakna representation. Inte en enda relevant träff. Ingen etablerad information finns, trots flera enorma partikelacceleratoranläggningar i världen. Verkligen enastående stort intresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Undervisning Före, Under, Efter:

 

 

Med stöd av citerade Utdrag från Maria-Pia Boëthius HEDER OCH SAMVETE, Norstedts 1991

 

BEVISEN FÖR ATT DET FANNS

Människorättsliga engagemang i Sverige före, under och efter II:a världskriget

— tydligen helt orepresenterade i den ledande, beundransvärt föredömliga, svenska statsförvaltningens främsta ämbeten: före, under, efter.

 

SYSTEMETS EGENRÖRELSE

”Systemets egenrörelse” ansluter — perfekt — till den principiella lagform som beskrivs i DRIFT: konsekvensmaskineriet bakom UDHR10Dec1948, också samma som DE TVÅ FUNDAMENTALA PRINCIPERNA ur Buddhas sanningslära. Det är en naturlära som, tydligen, bevaras i vuxenvärlden endast av människor som fortsätter att imponeras av barnasinnet, även i vuxen skepnad.

 

”I efterhand kan man se att när man väl börjat inskränka på den svenska demokratin genererade det ena förbudet det andra. Jag kommer att tänka på Vaclav Havels ord om maktens egenrörelse i boken ”Fjärrförhör”:

 

”Med maktens eller systemets egenrörelse menar jag en blind, omedveten, oansvarig, okontrollerad och okontrollerbar rörelse som de facto inte längre är ett människornas verk, utan tvärtom drar människorna med sig och alltså manipulerar dem.”.”, s98n.

 

OKUNNIGHETENS PRINCIP är det som träder i kraft då människan inte längre frågar efter sanning och kärlek: icke-sanning och icke-kärlek blir den ofrånkomliga följden. Det är alldeles detsamma i människorättens ljus (Se utförligt i DRIFT): ATTITYD utom människovärdighetens erkännande blir utövande fascism. Inte på grund av någon proklamation. Utan på grund av konsekvens: »systemets egenrörelse», ondskans självuppehållande, självälskande utbredning med våldet, intrånget och det alltid fåfänga, speciellt korkade, bestämmandet som det ljuvligaste företrädet:

— Det enda en människa kan Bestämma om, är vilken del av kremeringen som är den minst heta.

 

 

SAMHÄLLEN SOM INTE UTVECKLAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, UTVECKLAR ICKE-MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER [‡]

 

 

Samma anda — och samma principiella konsekvensmaskineri — som ovan från Havel återspeglas i Maria-Pias utdrag från boken ”LAGRÖTA — eller det svenska rättssystemets förfall”, 1943 Hjalmar Branting. Branting beskriver detaljerna i FASCISMENS FRAMFART med tydlig klarhet:

 

s107m, utbrutna meningar ur Maria-Pias egen citering:

:

”Det finns två sätt på vilka de styrande i en demokrati kunna möta fascismens anlopp.”;

”Antingen har man förtroende för det egna folket och omfattar demokratins ideal med uppriktighet ..”;

”Eller: hyser man i grund och botten misstro till det egna folket ..”;

”Då stiger man ner till diktaturens nivå och möter den med dess egna, usla vapen ..”.

 

Maria-Pias inledande ord före citatstycket:

 

”Under andra världskriget befann sig demokratin i Sverige i djupaste förfall — och man kan fråga sig om den hämtat sig efter det.”.

 

— DEN fanns inte före, inte under, och har ännu inte uppstått efter heller:

   Maria-Pia — och alla andra — återkommer ständigt till ordet, termen eller/och begreppet DEMOKRATI. I det ligger också (hela) svårigheten:

— DEMOKRATI har ingen annan innebörd i sig än »folkvälde», »folkvilja». Bonniers Lilla Uppslagsbok 1992 skriver

 

demokrati  betyder ’folkvälde’ .. I begreppet demokrati innesluts vanligen yttrande-, tryck-, förenings- och församlingsfrihet.”.

 

Fascimens festliga middagsserveringar. Fritt yttrande. Föreningsfrihet, självklart. Tryckfrihet, absolut. Jättegod mat.

 

Utom människovärdighetens erkännande (HÄVDEN) har dessa åberopanden ”folkvälde, yttrandefrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, församlingsfrihet” ingen annan — bevislig, relaterbar — innebörd än utövande fascism. Fascismen, diktaturen, nazismen och alla övriga utövande avarter av mänsklig tankeförmåga har också middagsbjudningar, fester, kampanjer, allmän familjeunderhållning med allmänt barnafödande. I deras ögon ÄR det allt: ”We ARE the good guys”.

 

Maria-Pias bok HEDER OCH SAMVETE innehåller inget omnämnande, inget särskiljande, inget understrykande med hjälp av »människovärdighetens erkännande». Men vi underförstår den tonvikten i Maria-Pias blotta engagemang och hennes meningsformer. Absolut. Men liksom alla övriga människor i mänsklighetens kulturhistoria som söker sanningen, författaren här inbegripen, är det också tydligt att DÅ och OM man utelämnar »människovärdighetens erkännande» ifrån den egna ATTITYDKLASSIFIKATIONEN av mänskligheten i ”Good Guys” och ”Bad Guys”

— min, och Din, egen engagerade NejNuJävulenIMIGFårDetVaraNog-KNAPP

— missar man ofelbart KONSEKVENSEN av den egna meningsformen: »folkets vilja» UTOM MÄNNISKOVÄRDIGHETENS ERKÄNNANDE — attityden — BLIR utövande fascism. Beslut, myndighet, aktion, ställningstaganden genom flest handuppräckningar utom »människovärdighetens erkännande» ÄR utövande fascism. Men den enkla formuleringen är tydligen så avskräckande för mängden att den alls inte ens förekommer.

— Sverige 2018 är ett utmärkt exempel.

 

 

Mänskliga rättigheter utvecklas inte i Sverige — inte före, inte under, inte efter:

Mänskliga rättigheter omnämns aldrig:

 

”Våra synsätt, värderingar, intressen, bakgrunder och engagemang”, fraser i svensk demokrati (2017);

— allmänt praktiserad uppfattning om demokrati: utövande fascism;

 

Obligatorisk lydnad under majoritetsbeslut:

— allmänt praktiserad uppfattning om demokrati: utövande fascism;

 

”Enligt demokratiska beslut”:

— allmänt praktiserad uppfattning om demokrati: utövande fascism;

 

”Flest röster bestämmer”:

— allmänt praktiserad uppfattning om demokrati: utövande fascism;

 

GILLAPOÄNG, inte mänskliga rättigheter, BESTÄMMER:

— allmänt praktiserad uppfattning om demokrati: utövande fascism;

 

Befolkningen är tydligen i allt högre grad — bevisligt intellektuellt kapad:

— GENOM STATSSKICKETS långvariga 1800+ ANSVARSLÖSA MÄNNISKORÄTTSFÖRAKTANDE UTÖVANDE har befolkningen »tvingats växa in markvägen» i en ParlamentsTornado »vi är fullkomligt konsekvenslöst-ansvarsbefriade fria»;

— Enbart En enda Styrande Kapten existerar: utövande fascism: »flest röster bestämmer»:

— intrång, våldtäkt, naturvandalisering, otrygghet, inlåsningar, utestängningar:

— ständigt utvidgad allmän otrivsel med allt växande befogenheter från den fortsatt indoktrinerande överheten, dess självutnämnda hjälteställning: allmänt uppvisat förakt för innehållet i UDHR100Dec1948. Sverige 2018:

inlåsning, övervakning, mänskliga rättigheter omnämns inte: fritt fram för mer våld.

— Befolkningen undanhålls detaljerat bevisligt rätten att utveckla naturvetande; ”systemets egenrörelse”.

 

 

Det är en ond tid.

 

 

SVÅRIGHETEN ATT, UTOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERS ERKÄNNANDE, ANVÄNDA ORDET DEMOKRATI I FRISTÅENDE MENINGAR

 

 

En ordfras som återkommer i Maria-Pias (upprörda) påpekande om den svenska statsförvaltningens (chockerande) brist på naturvett — medfött tjejvett — under II:a världskriget är typen (s20n)

 

Sverige — ”.. landet som .. framför allt höll sig utanför krig.”, s20n;

”Målet var att till varje pris .. hålla Sverige utanför kriget.”, s14m;

”.. Sverige skulle hållas utanför kriget”, bokomslaget baksidan;

”.. för att hålla Sverige och svenskarna utanför kriget.”, s34m;

”.. segrare i så måtto att deras mål var att till varje pris hålla oss utanför kriget ..”, s124mö;

»LYCKADES hålla Sverige UTANFÖR kriget».

   Sens moral:

— LYCKADES fortsätta hålla befolkningen UTANFÖR mänskliga rättigheter.

 

Maria-Pias egen omöjliga mening:

 

”En demokratisk regering bör fatta de beslut som omfattas och gillas av en majoritet av folket.”, s18n.

 

UTOM »människovärdighetens erkännande» ÄR ett sådant »demokrati»-utövande detsamma som fascism.

— Men MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER har aldrig varit utmärkande inom svensk statsförvaltning: inte före, inte under och (i allra största synnerhet) inte heller efter II:a världskriget. Vidare nedan om just Tjejerna.

— Den underförstådda »demokrati» som Maria-Pia (tveklöst) avser är »fria val under mänskliga rättigheter» till skillnad från den vedervärdiga traditionella svenska statsförvaltningens ViBestämma-DuGöra »obligatorisk folklig lydnad 1870+ under tillhyggesöverhetens majoritetsbeslut» — som befolkningen tvingats utvecklas under, under många generationer, och därmed anta under rubriken DEMOKRATI. Vi har ingen annan referens.

 

Maria-Pia ansluter till precis samma — olyckliga — »demokratibegrepp» i historiebeskrivningen

 

”Demokratin var ännu ung i Sverige vid den här tiden.”,

”1939 var den bara arton år gammal.”,

”Svenska folket var ett folk som var inpiskat i vanan att stå med mössan i handen och lyda överheten.”, s99m.

 

OM Maria-Pia med »demokrati» avser »obligatorisk lydnad under överheten» — utövande fascism — är den historiebeskrivningen säkert helt riktig.

— Men 1939 – 18 = 1921 avser — förmodligen — tidpunkten för »införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige», en förmodad Boëthianskt positiv innebörd i begreppet »demokrati» som jag (vi) inte tror att Maria-Pia misskrediterar på något enda sätt:

— Sveriges »anständiga inträde» i demokratibegreppet — i och med att tjejerna också inbjöds av EN REDAN UNDER LÅNG TID ETABLERAD tillhyggesöverhet att »få vara med och bestämma».

   Det tråkiga i Den Fria Tjejmedverkan är att ingenting annat hände med den händelsen än att också, nu, tjejerna fick vara med och bestämma över strafftiderna för den återstående, ständigt minskande, skaran helt fredliga människor: Sveriges dödspsykningar mot våldsvägrare, Statens Pacifisthat 1870+, tillsammans med den lokalt nu också kvinnligt utbildade folklighetens uttalade yttrandefrihetsbehov: ”Du kör med det där förbannade människovärdet”.

   Jag tror inte att Maria-Pia Boëthius — riktigt — ansluter till den typen av demokratiälskande (kvinnlig) svenskhet. Men det är den som rättssystemet favoriserar, enligt dokument (som svenska staten RÅ JK JO .. inte gärna viftar öppet med, heller).

 

Det är (bara) ytterligare ett exempel på ”systemets egenrörelse”: Fascismens etablerade skräckvälde — svenskt statsskick sedan urminnes tider i vår kulturhistoria (Paulus Lydnadslära) — skapar ett befolkningskulturellt underlag vars GARANTERAT ÖVERLEVANDE MAJORITET uppvisar »lojalitet mot systemet».

 

— »Chaufförerna är ju lojala, så kan de lika gärna få vara med de också».

 

Varken Maria-Pia Boëthius, denna författare, eller någon annan född människa i vår tid har, här veterligt med en gång, förmått omfatta vidden av det ”systemets egenrörelse” som ändå många av oss

— tydligen, i kännedom genom Maria-Pias bok om inte annat

— kan förnimma i bakhuvudet, men utan att ändå riktigt (med en gång) definiera med huvudet på spiken:

 

 

DEMOKRATI I SVENSK STATSFÖRVALTNING

inom mänskliga rättigheter

HAR ALDRIG PRAKTISERATS:

 

NATURVETANDE I SVENSK STATSFÖRVALTNING

inom mänskliga rättigheter

HAR ALDRIG PRAKTISERATS:

 

NATURLIGT HÄRLETT VETANDE OM MATEMATIK OCH FYSIK I SVENSK STATSFÖRVALTNING

inom mänskliga rättigheter

HAR ALDRIG PRAKTISERATS:

 

RÄTTSUTÖVNING I SVENSK STATSFÖRVALTNING

inom mänskliga rättigheter

HAR ALDRIG PRAKTISERATS:

 

DEMOKRATIBEGREPPET

utom mänskliga rättigheter

ÄR UTÖVANDE FASCISM.

 

 

Utan BEVIS BEVIS BEVIS är hävderna ovan enbart rent löst munväder. Enbart i ljuset av ämnets utomordentligt omfattande vidd — Universums Historia — ligger det också i sakens natur att enbart ett förhållandevis fåtal människor har möjlighet att formulera innehållet i sak. Inte beroende på intelligens, alla har det, utan beroende på TID, inte alla har det. Det är en hel livsuppgift (kandidaten hinner bli mormor/morfar och farfar/farmor, gott och väl). Och det är verkligen ingen (enkel) söndagsutflykt. Varje bidrag som ger referenser i människovärdighetens erkännande, som här i Maria-Pias fall, är verkligen välkommet i arbetet med att försöka få fram en — relaterbar, förklarbar — helhetsbild.

 

 

EditorBellDHARMA Jun2018 — för Universums Historia

 

 

 

 

 

Gammastrålning:

 

Gammastrålning

 

 

 

I KONVENTIONELL EXPERIMENTALFYSIK

(FOCUS MATERIEN 1975 s259) klassificeras de olika strålningstyperna efter sin materieassociation:

 

     Ljus- och röntgenstrålning ”är av samma art som radiovågorna”, och ”har sitt upphov i själva atomerna eller molekylerna”, FM 1975 s259ill.hö.m.

     Gammastrålning ”skiljer sig från ljuset förutom genom våglängden även genom uppkomstsättet”. Upphovet ”till strålningen sker inte i elektronskalen utan i atomkärnans inre”, FOCUS MATERIEN 1975 s259sp2n.

 

Utöver »den traditionellt grova klassificeringen» (ovan) finns alltid möjligheterna för en viss strålningstyp att »degenerera» genom Comptoneffekten — växelverkan mellan strålningsenergi och masspartiklar minskar vågenergin och förlänger därmed våglängden: »gamma blir röntgen, röntgen blir ultraviolett, ...».

 

Med referens till atomkärnornas storlek

(approximativt Ø = 2·1,37 t15Masstalet^1/3, eller max 1 till 6 · 2,74 t15 M)

och framställningen i källan ovan, ligger röntgenstrålningen kortaste delar strax omkring t14 M, gammastrålningen därifrån ner mot t20 M eller mindre. Se även i den relaterade fysikens NEUTRINOSPEKTRUM.

   Gammastrålningens speciellt kortvågiga natur utesluter — alltså — att den skulle ha upphov i annat än dimensioner INOM atomkärnans områden.

 

Notera en del av svårigheterna i »säker klassificering» av det allmänna atomspektrumet.

— Jämför t.ex. utbudet på Wikipedia i Gamma ray [Jun2018] — »en litet trängre version»:

 

”A gamma ray or gamma radiation is penetrating electromagnetic radiation arising from the radioactive decay of atomic nuclei.”, Wikipedia, Gamma ray, Jun2018.

 

— I modern akademi finns inte den enhetliga relaterade fysikens NEUTRINOBEGREPP.

Plancks Strukturkonstant ingår inte i modern akademi. Och därmed heller inte NEUTRINOSPEKTRUM som — relaterad fysik — beskriver hela Plancks Strålningslag från de alla lägsta energierna med de — obs — kortaste våglängderna i atomkärnans byggnad. Samt vidare ut till materiefysiken (väl känd inom experimentalfysiken), hur dessa vågkomplex materieinterfererar och dras ut på längre våglängder genom Comptoneffekten.

   Den moderna akademins lärosystem har ingen sådan ENHETLIG beskrivningsgrund, ehuru detaljerna där (ofta) framträder fragmenterat — och mer av regel än undantag, obegripligt (men väl fascinerande) för studenten.

 

 

 

 

 

 

 

CHEOPS REKTANGEL  2017

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F · sök alla ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

Universums Historia — CHEOPS REKTANGEL

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

 

              CHEOPS REKTANGEL II

 

                                                                            EndPurpose

 

                                                                            INLEDNING

 

                                                         noMACfysik

 

                                                         GAMMAPROJEKTET 2018

 

                                                                            HÄVDEN

 

                                                                            Erinrad Bevisgrund

 

                                                                            Naturkaos 2010+

 

                                                                            COOKIES

 

                                                                            BlåKurvan

 

                                                                            ATMOSFÄRENS KOLDIOXIDUTVECKLING 1800+

 

                                                                            SmartBra

 

                                                         PROTESTEN

 

                                                                            HUR DEN VÄXANDE TRÄDDÖDEN VISAR SIG

 

                                                                            Nuet Jun2018

 

                                                         GRUNDFYSIKEN

 

                                                                            DRIFT

 

                                                         KONSEKVENSERNA

 

                                                                            DIFFERENTIALEN

 

                                                                            Summering

 

                                                                            SS1

 

                                                                            SS2

 

                                                                            SS3

 

                                                                            Fascism

 

                                                         WhyNot?

 

                                                                            Beviset

 

                                                                            Planck 1

 

                                                                            Planck 2

 

                                                                            Planck 3                               

 

                                                                            MACtuten

 

                                                                            Varför fenomenet inte kan härledas/beskrivas av lärosystemet i modern akademi

 

                                                                            Herrefolket

 

                                                                            DeForestation Ref.

 

                                                         VarförInteMAC?

 

                                                                            Gamow Ref

 

                                                                            Vattnets analogier

 

                                                                            Citaten från Gamow

 

                                                                            Heisenbergs resonemang, vibratorerna avskrivs

 

                                                         NoTokamak

 

                                                         ENERGIRÄKNINGEN — Urladdningshålen

 

                                                                            Hålbildningen

 

                                                         GammaBetingelser

 

                                                                            Samband

 

                                                         ENERGIRÄKNINGEN — detaljer

 

                                                         Svensk Undervisning Före, Under, Efter II:a världskriget

 

                                                                            MPBref1991

 

                                                                            FascistSverige

 

                                                                            SYSTEMETS EGENRÖRELSE

 

                                                         Gammastrålning

 

referenser

 

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

Atomviktstabellen i HOP allmän referens i denna presentation, Table 2.1 s9–65—9–86.

mn        = 1,0086652u  ......................    neutronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 2.1 s9–65]

me        = 0,000548598u  ..................    elektronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 10.3 s7–155 för me , Table 1.4 s7–27 för u]

u           = 1,66043 t27 KG  ..............     atomära massenheten [HOP Table 1.4 s7–27, 1967]

u           = 1,66033 t27 KG  ..............     atomära massenheten [ENCARTA 99 Molecular Weight]

u           = 1,66041 t27 KG ...............     atomära massenheten [FOCUS MATERIEN 1975 s124sp1mn]

u           = 1,66053886 t27 KG  ........     atomära massenheten [teknisk kalkylator, lista med konstanter SHARP EL-506W (2005)]

u           = 1,6605402 t27 KG  ..........     atomära massenheten [@INTERNET (2007) sv. Wikipedia]

u           = 1,660538782 t27 KG  ......     atomära massenheten [från www.sizes.com],

CODATA rekommendation från 2006 med toleransen ±0,000 000 083 t27 KG (Committe on Data for Science and Technology)]

c0          = 2,99792458 T8 M/S  ........     ljushastigheten i vakuum [ENCARTA 99 Light, Velocity, (uppmättes i början på 1970-talet)]

h           = 6,62559 t34 JS  .................    Plancks konstant [HOP s7–155]

 

[BA]. BONNIERS ASTRONOMI 1978

— Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge, The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy, London 1977.

[FM]. FOCUS MATERIEN 1975

[BKL]. BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON, 12 band A(1922)-Ö(1928) med SUPPLEMENT A-Ö(1929)

 

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

 

MAC, här ofta använd förkortning för Modern ACademy — etablerad vetenskap sedan början av 1800-talet

 

TNED — Related PHYSICS And MATHEMATICS — Se särskild djupbeskrivning av innebörden i begreppet relaterad framställning.

 

 

  

 

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller Toroidnukleära Elektromekaniska Dynamiken är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED förstås (således) också

RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED i Atomkärnans Härledning.

 

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically equivalent resulting description following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction. The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2018-08-21

*END.

Stavningskontrollerat 2018-06-18.

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

∫ α √ π → γ ∞ τ π ħ ε UNICODE — often used charcters in mathematical-technical-scientifical descriptions

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡ ↔↕ ħ

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ σ ω ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ← ↑ → ∞ ↓

ζ ξ

Arrow symbols, direct via Alt+NumPadKeyboard: Alt+24 ↑; 25 ↓; 26 →; 27 ←; 22 ▬

23 ↨ — also 18 ↕; 29 ↔

 

 

 

 

Alt+NumPad 0-25, 26-...

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,-./♦812...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se