DELPHI4Test2011 ¦ Jan2022 — UNIVERSUMS HISTORIA | 2011V4 ¦ 2022I18 | aproduction | Senast uppdaterade version: 2022-09-08 YMD ¦  HumanRight is a knowledge domain 

 

content · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F •   SubjectINDEX • all files • helpStart DISPOSITION     DownloadINFO

 

Picture Handling — colorAnalysis

Graphs

Search and Find with DELPHI4Test20xx

 

MED piltangenter — för exakt bildhantering

Mata in vad som helst — kan aldrig bli fel

DELPHI4Test2011: 2,598 S | Sökverktyget Vista: 13 min 18 sek

 

TILL HJÄLP FÖR ENKLARE JOBB I  flytta, kopiera, mixa bilder MED ELEMENTÄR grafritning OCH ELEMENTÄR textsökning.

 

DELPHI4Test2011 —  för Windows 95, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 [även 64bit] · Programhjälpmedel utvecklade av BellDharma i DELPHI4  för WINDOWS

 

 

Installation och användning är helt gratis: man riskerar inga avgifter, och man får använda programmet så länge man vill och i vilken omfattning man vill — men läs manualen FÖRST. Den är utformad för att man ska veta vad programmet kan (och inte kan) INNAN man installerar det. Se vidare i Användning och Installation.

 

 

Vy · Tangentkommandon ·  Reception ·

 

FROM THE ORIGINAL

enkla elementära BILDBEHANDLINGSVERKTYG i WINDOWS · manual till DELPHI4Test2011

 

 

           2002-2022

 

 

 

Söka efter   text · filer · kataloger · elementär grafritning · elementär bildhantering — MED piltangenter — DriveUNITS

 

 

Intro:   Delphi4Test2002-22

http://www.universumshistoria.se/zGMR2015.htm#DownLoadINFO

The UniverseHistory computer developing tool — General DownLoadInformation: ¦ See also introduction in Delphi4Test2011ref.htm

11May2022 — BACKGROUND DETAILS — no obligations — except HumanRight.

 

 

See further introduction details Delphi4Test2011ref.htm.

 

 

TrishTechComRef:

 

The trischtech.com

trischtech.com/2015/12/how-to-open-hlp-winhelp-files-in-Windows-10/

has a say on how to (possibly) review the old classic Help files

(mostly familiar from Windows 3.1 and on — 1990+)

 

”But Windows 10 users have no such luck since Microsoft has decided not to offer any such option for them. And if you try to install KB917607 hotfix released for Windows 7 or 8.x on your windows 10 system, then it displays the update incompatibility message.”

   Screen dump added in the soucre, not shown here.

”If you really want to access the .HLP files on your Windows 10, then we at TrishTech.com have created a tiny utility that can extract WinHlp32.exe from KB917607 hotfix files for you”.

Source:  answers.microsoft.com/en-us//windows/forum .. ¦ can’t open .hlp files with windows 10

LastUpdated Feb2022

 

The TrishTech site has several comments from persons testifying that their approach works (and some it didn’t).

   However, the TrishTech approach is (somewhat) extensive (relative the Grasp in this production).

 

 

 

 

 

Admin:

ANY OBSERVED ERRORS, FAULTS OR FLAWS IN DOWNLOADING (or other):

— Send a note (but no Internet links unless a first established trust by mutual agreement: other is deleted directly)

if something is out of order to this address:

 

 

 

                       Denna webbsidas ansvariga författare kan nås med e-mail på Webbadressen

                   ¦belldharma¦AtSign¦universumshistoria¦Point¦se¦

 

 

 

 

ARCHIVE — same functions, only improved in the present D4T2022 version:

 

 

Användning, Support, Installation                                                                                     Se Användning, Support och Installation.

 

 

wps-filer WORKS · rtf-filer WordPad · abw-filer AbiWORD · SÖKVERKTYGET I WINDOWS — Utvecklingen av DELPHI4Test2011 · Bildfelet · Katalogfelet

 

Manual

 

 

Manual

Manual —  DELPHI4Test2011

 

             Översikt med Inledningsvy

 

                   Flera DELPHI4Test2011 kan användas samtidigt

 

                   DELPHI4Test2011 från DELPHI4

 

                   Tangentkommandon i DELPHI4Test2011

 

                   Exakt markörposition

 

                   BILDHANTERING · GRAFRITNING · TEXTSÖKNING

 

 

 

Översikt

Följande föreställer MANUAL till DELPHI4Test2011 —

funktionsbeskrivning av vad DELPHI4Test2011 kan användas till,

hur programblocken fungerar i detalj.

 

Inledningsvy

 

DELPHI4Test2011 —  är ett gratis, kostnadsfritt hjälpprogram för elementär textsökning, bildbehandling och grafritning utvecklat av BellDharma från DELPHI4 [2002]. Se även från Användning, Support, Installation.

 

DELPHI4Test2011

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TIDSTÄMPELN i fönsterrubriken DELPHI4Test2011 | 12:30:17 syns även vid programväxling i Windows fönsterpanel via Alt+TAB är insatt — automatiskt via kommandot

Caption:= '  DELPHI4Test2011 | ' + TimeToStr(Time) — för att Du/jag ska kunna skilja mellan flera öppna programfönster av samma sort — om behov föreligger:

— I princip hur många DELPHI4Test2011-programfönster som helst kan öppnas.

 

— Varje programfönster fungerar helt individuellt, fristående — frånsett textsökningsfunktionerna [det finns bara en uppsättning textfiler som används till kataloglistningen]; Använd bara ett enda särskilt programfönster för den uppgiften [om du inte VET säkert på annat sätt].

 

Huvudfunktioner:

QWERTY-tangent 0 grafritning — tangent F textsökning — Ctrl+Pilar bildflyttning

 

 

 

Bildflyttning med bildhantering innehåller flera underfunktioner, se BILDHANTERING.

Textsökningen innehåller flera underfunktioner, se Sökverktyget i DELPHI4Test2011.

För grafritningen, se GRAFRITNING.

Funktionsdetaljer

Detaljer till ovanstående vy

Menu och Menu är RESTER från tidigare och som för tillfället bara är ren dekoration. De har ingen funktion. Övriga beskrivs i huvudtexten.

 

Markörfärg — färg under Peken, 17

Image1, 16

den öppna vita bildytan i DELPHI4Test2011

Aktuell katalogenhet, 15

 ändra med Ctrl+Shift+D[OnOff], Välj med Pilar och Enter

MoveMore — Ctrl+M, 14

 reverserar piltangenterna

Status — allmänna meddelanden, 13

MasterFlag — säkerhetsflagga, 12

 Om ON — Använd inte programmet

Flytbildsflaggor, M A C W P, 11

Senast inlästa katalog, 10

Flytbilder — MusHöger, MusVänster

[mera för programförfattarens koll]

[Im2 flytbilden, Im3 underlaget]

[B, MERGE-original], 9

Parkering för Peken, Ctrl+P, 8

Toning, M, 6

 reglera med NumTan Minus|Plus

HELP, 5

Tag — alla utom 0 har HELP, 4

 mest för programmets redaktör

Dimensioner — senast intagna bild, 3

 värden i pixels

XY — Pekens koordinater, 2

 värden i pixels

Se inledningsvyn för aktuell nummerupplysning

Tag-displayen

Den blinkande (1Hz) displayen visar komponentnummer för respektive HJÄLP-kopplad komponent om annat än 0 då peken förs över. Se vidare instruktioner genom att föra peken över HELP-knappen.

   Timerfunktionen kan stängas av/sättas på med Ctrl+Shift+T.

   Timerfunktionen fyller (främst) två syften:

 

·          uppdateringsvakt för datorns drivenheter (om man sätter in eller tar ur t.ex. ett USB-minne eller en cd/dvd-skiva)

·          infovakt för att visa aktiva programfönsters interna ClassName (se Webber-applikationen med Ctrl+W-funktionen)

 

Datorns drivenheter kan också uppdateras manuellt med tryckning på tangent Ctrl+Shift+D två gånger, vilket ger samma nettoverkan som timerfunktionen. Dock finns ingen motsvarande manuell funktion för att få fram t.ex. ett aktivt webbfönsters ClassName.

 

MasterFlag

Skulle — mot all förmodan — »MasterFlagOff» ersättas av något annat [MasterFlagON] har ett allvarligt program[synkroniserings]fel uppstått. I så fall. Stäng ner programmet. Använd det inte. Radera det från hårddisken.

 

Flera DELPHI4Test2011 kan öppnas

I princip hur många DELPHI4Test2011 programfönster som helst kan öppnas — alla öppnas på samma ställe (ungefär mitt på bildskärmen, startyta grovt sett som handen).

— En tidsstämpel läggs till i fönsterrubriken vid öppningen så att man kan identifiera de olika DELPHI4Test2011-individerna.

 

 

TIDSSTÄMPELN kan presenteras på olika sätt beroende på hur datumpresentationssättet är inställt. Se Windows [Windowstangenten] Kontrollpanelen, Nationella inställningar och språkinställningar, Aktuellt format [Vista, (Ändra datum ... Windows 7)]...

 

Varje fönster måste dock stängas-avslutas separat.

Från DELPHI4

Se även i

Utvecklingen av DELPHI4Test2011

 

DELPHI4Test2011 är skapat i Program-programmet DELPHI(4) — det gavs ut gratis via datortidningar från 1997 [PC&Mac 1997 Delphi1, PC FÖR ALLA 2000 DELPHI4].

 

DELPHI4Test2011 innehåller olika typer av hjälpprogram — främst för elementär bildhantering, grafisk representation (elementär kurvritning), samt textsökning på datorns tillgängliga enheter (Se Jämförande Tester).

 

 

 

[‡]2

———————————————————————————

Delphi 1    PC&Mac 4/97        

Delphi 4    PC FÖR ALLA 5-2000

 

Tangentkommandon i DELPHI4Test2011 — Listan

 

 

Tangentkommandon i DELPHI4Test2011

 

 

 

Tangentkommandon i DELPHI4Test2011

Ctrl+Pilar

·          piltangenterna fungerar TILLSAMMANS med Peken vid streckrektangel

·          all bildflyttning i DELPHI4Test2011 sker med tangenter: Ctrl+Pilar och NumTan 1 2 3 5 9

 

  

 

I DELPHI4Test2011 utförs all bildflyttning med Ctrl+Pilar: steglängden med CTRL+ 1 2 3 5 9 sätter 1 5 20 halvsida helsida pixels

 

·          exakt insättningspunkt med Insert Home End PageUp PageDown

·          flytta flytbilden med exakta intervall

·          rotera invertera horisontalvänd vertikalvänd färgvänd duplicera transparera förminska granska flyttaKopierat flyttaGenom skippaVitt taBort reverseraPiltangenterna
—
alla med enskilda enkla tangentnedtryckningar
R I H V M Z X C A W  Ctrl+D Ctrl+Delete Ctrl+M ...

Listan

Alla:

Esc | F1 | F2 | F4 | F5 | F6 | F11 | Ctrl | Shift | Alt | TAB |

PrintScreen | Pause | Insert | Home | End | PageUp | PageDown | Enter |

§ | 0 | W | R | I | P | A | F | H | Z | X | C | V | M | NUMPAD 0 | , | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | – | + | * |

———————————————————————————————————————————————————

Bild

Markör                        BILDHANTERING

                   Home End PageUp PageDown — markerar de fyra hörnen på bildytan motsvarande bildskärmsmarkörens direktplacering

Pilar          Alla PilTangenter flyttar markören på bildytan [Image1] accelererat, se Mus och Tangentbord

Insert       Grön flaggvimpel visas i vänstra marginalen överst [kan klickas bort med VänsterMus]: Lagrar bildskärmsmarkörens [»Pekens»] xy-koordinater; Tangent VänsterMus initierar en streckrektangel från den xy-punkten; en ytterligare Insert-tryckning Nr2 avslutar streckrektangeln på vald position — används för att eliminera pixelhopp vid musklick. Se vidare mera utförligt i Dra Streckrektangel.

Ctrl+         P, markörparkering

NumPadMULTIPLY — »gångerTangenten» sifferbordet — ändrar peken till pil/kryss — gäller endast bildytan

 

Flytbild                    BILDHANTERING

PrtScn     PrintScreen, skickar hela bildskärmsbilden till Urklipp [från Windows 3.1 och tidigare]

Alt+           PrtScn, endast det aktiva programfönstrets bild till Urklipp [från Windows 95 och senare]

F5              Anpassar programfönstrets storlek till senast intagna bildyta

Numpad  0, färgen under peken visas i RGB resp. HEX i statusraden

Space+    Numpad0, samma som ovan med RGB-HEX-datasträngen till Urklipp

M               Heltoning

A                MoveAND

C                MoveCOPY

W               SkipWhite

P                PreserveOriginal [mindre använd funktion]

R                Roterar i steg om 90°

I                  Inverterar

H                Vänder horisontellt

Space+    H, färgvänder RGB till BGR

V                Vänder vertikalt

X                Förstoringsglas OnOff

Z                Förminskar (zoomar ut) i steg om heltal ggr förminskning tillsammans med Ctrl+ NumPad ±

Ctrl+         Pilar, flyttar aktuell flytbild i steg om 1 5 20 halvsida helsida pixels med steglängden vald via motsvarande Ctrl+NumPad 1 2 3 5 9

Ctrl+         M, MoveMore: reverserar flytbildens flyttriktning relativt piltangenternas

Ctrl+         D, duplicerar aktuell flytbild; originalet lämnas på bildytan, dubbletten blir ny flytbild

Ctrl+         X, klipper ut markerad bilddel till Urklipp

Ctrl+         C, kopierar aktuell flytbild eller markerad bilddel till Urklipp

Ctrl+         V, importerar bild från Urklipp

Ctrl+         F, ramtoning

Ctrl+         I, hela bildytan till Urklipp

Ctrl+         PrintScreen [PrtScn]; bildkopia till Urklipp skickas av ekvationsboxen [om den är framme]

Graf

Grafritning            BILDHANTERING — se även teckenrepresentationen för funktionsinmatning

0                 QWERTY-tangent 0; visa ekvationsboxen, göm med Esc-tangenten

Enter        EkvationsSkript, flytbild — Ekvationsskript visas [i allmänhet] automatsikt för varje ritad graf

F11           Utför grafritningen

TAB          Växlar fokus mellan ekvationsboxen [funktionen], Intervallboxen [RitIntervallet = antalet Units] och Enhetsboxen [Unit; varje enhet i antal pixel]

Alt+           Pilar, flyttar ekvationsboxen i steglängd Ctrl+ 1 2 3 5 9, se Ctrl+Pilar

Alt+           P, växlar mellan Rektangulära och Polära koordinater

Alt+           A — gäller endas med Polära koordinater [se särskild illustrerad ikonbeskrivning i Översikt för Grafritningen och Ekvationspanelen]; visar särskild inmatningsbox för antal vinkelenheter per varv, avsluta med ENTER eller Esc

Alt+           G, växlar visa/göm rutnät

Alt+           S, växlar visa/göm EkvationsProgrammet

Alt+           NumPadKomma, växlar mellan Point och LineTo

Ctrl+         NumPadKomma, växlar mellan Enkel- och Multigrafer

Ctrl+         Enter, utför aritmetiska beräkningar på det som står i ekvationsboxen — variabeln x [och alla andra bokstäver] = 1, FlytTalsGräns = 10^308

Ctrl+         F11, grafritningen med xy-origo där markören befinner sig

Alt+           F11, grafritningens xy-origo åter till bildytans medelpunkt

Ctrl+         NumPad0 eller VänsterMusKlick på ekvationsboxen; kontrolläge, åter med HOME

Shift          Kontrolläge endast; utför värdeberäkning med markörens position som variabelgivare, punktvärden visas

 

F4              Palett, visas som flytbild, inmatningsboxen gråas tillfälligt, åter med F4 igen eller F11

A                kurvfärg sätts lika med färgen under peken, gäller i läge F4 som ovan; ändringen sparas

S                rutnätsfärg sätts lika med färgen under peken, gäller i läge F4 som ovan; ändringen sparas

C                xy-axelfärg sätts lika med färgen under peken, gäller i läge F4 som ovan; ändringen sparas

Shift+       F11, återinsätter Standardfärgerna: svart kurvfärg, mörkgrå xy-axelfärg, ljusgrå rutnät

 

F11           SPECIAL 1 — FontDiagnostics

F11           SPECIAL 2 — Webber

Text

Textsökning         DATORNS KATALOGER OCH ALLMÄNNA INNEHÅLL

F                Visar FindText-panelen, göm med Esc

F6              Initierar kataloginläsning till UnitDirList på vald enhet direkt från start [grundinställningen är datorenhet C:], grundstatistik på kataloger visas. Se även Ctrl+F6; avsluta med att rensa inmatningsboxen och trycka ENTER, det leder till samma som ovan via F

F6              Med FindText-panelen framme; växlar mellan visa/göm katalogbläddringen på vald datorenhet; kan även gömmas med Esc-tangenten

Pilar          Används för att skrolla/fälla ut kataloggrenar med aktiverat F6

Enter        Verkställer textsökning i dokument på senast sökta lokal

Shift+       Enter; verkställer textsökning i dokument på en och samma förvalda lokal

Ctrl+         Enter; verkställer textsökning i dokument på exakt angiven katalog utan underkataloger

Ctrl+         Shift+Enter; verkställer textsökning i dokument på exakt angiven katalog med alla underkataloger

Alt+           D, special vid sökning på doc-filer [i samband med ev. associerade SYMBOL-tecken], se Alt+D

Alt+           P, återkallar senast använda katalogutfällningsbild [så att man inte behöver upprepa alla pilningar igen, om man vill återvända till senaste stället]

Alt+           L, återkallar senast använda textsökningssträng [LastText]

Alt+           Pil|UPP|Ner, bläddrar bland de max tio senast gjorda textsökningssträngarna [alla tre inmatningszonerna inkluderas i varje]

Alt+           F6, visar samma som initieringen via F6 från start ovan, men direkt med stöd av redan senast inlästa katalog

Ctrl+         F6, åter till initieringen som ovan via F6 direkt från start och förutsatt FindText-panelen framme; läser in en ny katalogbild på vald enhet

Ctrl+         Pilar | Home | End | PageUp | PageDown | — används i läge F6 ovan för att skrolla i ev. lista med filer [gråmarkerat högerfält]; ta bort Peken från gråfältet för att bryta skrollåsningen

Ctrl+         T P H D W A R med FindText i Filnamnsfältet lägger till respektive filnamnsändelser *.txt;*.pas;*.htm;*.doc;*.wps;*.abw;*.rtf;

§                 direkt efter ]-avgränsaren i Filnamnsfältet lägger till samtliga *.txt;*.pas;*.htm;*.doc;*.wps;*.abw;*.rtf ovan

                   valfri tangent [utom PrintScreen] avbryter alltid pågående sökning [så snart sökning inuti pågående dokument slutförts]

Alt+           Högerpil, komprimerar söklistan med enbart sökträffar

Alt+           Vänsterpil, expanderar åter till söklistan

Shift+       Uppil/Nerpil, skrollar uppåt/neråt i söklistan/träfflistan om denna är större än fönsterhöjden

Enter        Öppnar dokumentfilen med Peken på blåFältet i träfflistan i läge F6, se Öppna fil från träfflistan

TAB          Växlar mellan de tre inmatningszonerna, se Textboxen

 

Alt+           F, FindOptions; öppnar/stänger särskilda DialogInfoRutor som beskriver de olika inmatningsdetaljerna i FindText

Alt+           I, en infosida framåt

Alt+           U, en infosida bakåt

Alt+           S, Standard.txt-sökningsKataloger;

Ctrl+         Shift+Enter; lägger till katalog till listan i Standard.txt i läge S närmast ovan;

Ctrl+         Shift+Delete; raderar markerad katalogadress från Standard.txt-listan

 

Ctrl+         Shift+D; Aktiverar/avställer VäljDatorenhet — förutsatt FindTextPanelen är gömd [Esc]

 

Special                        HJÄLPFUNKTIONER

F1              eller Pause, visar kort beskrivning av aktuell komponent med muspekaren över
Om HELP-knappen visas vit, medför SHIFT-tangenten att din/min lokala webbläsare öppnas med anknytning till aktuellt hjälpavsnitt, dock inte med fullständig länkning, för det behövs lite extra hjälp från dig/mig. Se utförligt i
Special för DELPHI4Test2011-hjälpen via OffLine Webbläsare.

Ctrl+         F1, visar VersionNumber = Kompileringsdatum ÅrMåDa TimMinSek; finns EKVATIONSPANELEN synlig [tangent 0], kopieras texten till ekvationsboxen — denna funktion finns inte längre med i D4T2022

Ctrl+         W, initierar/avslutar visning av aktuellt aktivt programfönsters ClassName

Ctrl+         Shift+W, initierar/avslutar TopMostCover — reklamtäckare:
Webben blir bara allt fräckare [Maj2011]:
— För att SLIPPA SE OLIKA UPPENBART PÅTRÄNGANDE GOOGLESNOKNINGAR med »personlig reklam» som poppar upp på alla möjliga webbsidor man besöker
— i t.ex. strikt naturvetenskapliga syften [»VILL DU DEJTA» och »SPELA PÅ CASINO», m.fl. djupt förnedrande inslag]
— finns här till hjälp en REKLAMTÄCKARFUNKTION;
— Starta upp ett DELPHI4Test2011-fönster [DF], Tryck Ctrl+Shift+W, ställ in fönsterstorleken [justera för täckytan], växla till Webbfönstret; detta täcks nu av DF — enligt föregående justering;
— För att avställa: Växla tillbaka till DF, tryck Ctrl+Shift+W igen; DF försvinner nu och läggs sist i programfönsterkön.
— I princip vilket som helst programfönster kan användas som TopMost — men det kräver att man först måste identifiera det programmets Windows Class Name [eller motsvarande]; tills vidare [på grund av den stora mängden möjligheter, ännu inte omfattade] är det bara DELPHI4Test2011 som kan användas [enklast] för ändamålet. Ev. Vidare följer.

Ctrl+         Shift+T, aktiverar/avaktiverar den [blinkande TAG-displayen] automatiska Timerfunktionen i DELPHI4Test2011

 

 

 

De olika funktionerna genomgås mera ingående i ALLMÄN BESKRIVNING.

 

 

Special

Special

—————————————————————————————————

Peken på fönsterlistenHöger+VänsterMusknapp[VidUppsläppning];

 

 

— Visar

sökvägen till exe-filen där DELPHI4Test2011 installerades:

— Sökvägen till DELPHI4Test2011 — stället där exe-filen fanns installerad då DELPHI4Test2011 senast startades — visas alltid nederst i StatusTextRemsan genom vänster musklick på fönsterlisten (Högra delen, där ingen komponent finns);

Shift+Ovan:

Sökvägen skickas även till Urklipp om Vänster eller HögerShift hålls nertryckt vid klicket (VäMusknapp); Kan sedan tas in [i en text- eller ordbehandlare] med Ctrl+V om önskemål föreligger — för säker kontroll och referens.

 

—————————————————————————————————

 

Ctrl+W, OnOff:

visar det aktiva programfönstrets ClassName i Windows API nederst i StatusTextRemsan

 

Webbläsarnas ClassName:[Maj2011]

————————       ———————————

Internet Explorer           IEFrame

Google Chrome              Chrome_WidgetWin_0

Firefox                           MozillaUIWindowClass

Aurora                           QWidget

Flock                              MozillaUIWindowClass

 

—————————————————————————————————

OBS: Ta inte de ovan givna uppgifterna till höger för givna — »tillverkaren KAN ha ändrat ClassName-tillhörigheten i någon senast tillgänglig version. Använd istället den tillgängliga Ctrl+W-funktionen.

 

FontDiagnostics

 

QWERTY-Tangent 0, Delete, skriv in »FontDiagnostics» tryck F11;

En lista skickas till Urklipp över datorns alla SCREEN FONTS — alla fonter, teckensnitt. Sist i listan finns en jämförande del som talar om ifall också teckensnitten finns med som används av DELPHI4Test2011. Öppna Anteckningar, ta in listan med Ctrl+V.

 

—————————————————————————————————

 

 

Piltangenterna

Piltangenterna med Home PageUp End PageDown

 

 

 

Piltangenterna i DELPHI4Test2011 kopplar direkt till bildskärmsmarkören (här också benämnd »Peken») för exakt markörposition; Tangenterna

Home(övreVä) PageUp(övreHö) End(nedreVä) PageDown(nedreHö) placerar Peken i respektive bildfönsterhörn som tangentpositionerna visar

 

PrintScrn                     PrintScreen — Tar skärmbild och placerar i Urklipp

Alt+PrintScrn             samma som ovan men bara aktuellt aktivt programfönster

Ctrl+V                          Tar in (eng. Paste) det som finns i Urklipp.
Finns ingen bild i Urklipp visas ett ClipInfo (här från Windows Vista-datorn)Ctrl+C                         Kopierar (eng. Copy) markerad eller aktiv del till Urklipp

Ctrl+X                          Klipper ut (eng. Cut) — kopierar till Urklipp och raderar urklippsrektangeln

Ctrl+Delete                 Raderar markerad bilddel

Ctrl+M                         Reverserar piltangenternas funktion — endast i DELPHI4Test2011-programmet

Ctrl+P                          ParkerarPekenPå/FrisläpperPekenFrån övreHöger — verkställs med första Ctrl+Pil

Insert                            Lagrar bildpunkten under Peken (fönstermarkören) för säker markering, indikeras med grön flagga övre vänster


Bildmarkören [ett kryss i bildprogramfönstret] kan flyttas exakt med piltangenterna för exakt insättning av markerade objekt

— peken hoppar dit då vänster musknapp trycks ner, vilket initierar en markerings(streck-)rektangel; Streckrektangeln kan på samma sätt avslutas via exakt pekplacering med ett Insert nummer två, men det krävs inte.

X                                   Aktivera-Avaktivera förstoringsglas — en 11ggr förstoring medföljer Peken

Z                                    Zooma — gäller f.n. endast för förminskning:
Zooma neråt(motNoll)/uppåt (motOriginalet) i steg om 1, 2, 3, ... med
Ctrl+NUMPADminus, mot noll
Ctrl+NUMPADplus, mot originalet;
Lagra aktuell zoom i Urklipp med Ctrl+Z;
Ctrl+Shift+NUMPADminus, valfritt i procent 0-100; en inmatningsbox kommer fram »–%», mata in procenttalet mellan tecknen, tryck ENTER, observera att zoomningen på den senast inlagda bilden i Urklipp också lagras i Urklipp (tas fram med Ctrl+V);

M                                  Merge ON|Off — bildtransparens, reglera med NUMPADminus|plus 0-100%
Separat display visar det procentuella intrycket

 

A|C|W                           Flytbildsprefix —
A MoveAND
C MoveCopy
W SkipWhite-IncludeWhite gäller bara med MoveCopy endast

 

 

Exakt markörposition

Exakt positionering av muspekaren

De snabba datorernas intåg (från runt 2000) medförde att mustangentens nedtryckning ibland resulterade i att insättningspunkten flyttades markant (hoppade iväg, påtagligt, flera pixels).

— Den möjligheten är helt eliminerad i DELPHI4Test12011 genom följande:

 

1. positionera peken med pilarna där en insättning ska ske

2. tryck på tangenten Insert:

 

 

— Är bildobjektet stort [nära eller lika med hela skärmbilden], kan en viss eftersläpningseffekt visa sig då streckrektangelns dras i DELPHI4Test2011 — streckrektangeln hinner inte riktigt med Peken, det skiljer på någon eller några tiondels sekunder.

   [Anledningen är den relativt stora mängd programkod som finns i OnMouseMove-blocket för bildytan: många olika procedurrutiner utförs just där].

 

— En havsgrön flagga visar sig längst till vänster — den markerar att en insättningspunkt nu finns lagrad;

3. flytta omkring muspekaren godtyckligt (bara för att testa funktionen), var som helst på skärmen (Inom programfönstret dock, annars aktiveras andra program med kommande musklick);

4. Tryck ner vänster musknapp som vanligt — peken hoppar nu till insättningsstället, och en exakt markeringsrektangel kan dras — dra manuellt eller använd piltangenterna för exakt placering;

5. Tryck (eventuellt, det är inte nödvändigt) Insert igen där markeringen ska sluta; en vitorange flagga ger indikering för InsertNo2: fortsätt håll nere musknappen och dra musen: markören lämnar nu markörrektangeln som därmed är säkrad.

6. Släpp upp musknappen och verkställ önskad funktion (Ctrl+X|C|D, eller annat passande).

 

 

 

 

Följande manual till DELPHI4Test2011 är uppdelad i

 

BILDHANTERING

 

GRAFRITNING

 

TEXTSÖKNING med filsökning PÅ DATORNS enhetsKATALOGER — obs endast direkt ANSI-ASCII-teckensökning;

 

Den är tänkt att ge en snabb, konkret och framför allt effektiv — kraftfull — översikt av hur det hela fungerar i detalj. Beskrivningen har utgått ifrån och förutsätter att programmet DELPHI4Test2011 arbetar i KLASSISK UTSEENDE (se inledningsvinjett).

 

 

BILDHANTERING — DELPHI4Test2011 för Windows

 

 

BILDHANTERING — DELPHI4Test2011 för Windows

 

Allmän beskrivning · Alla tangenter ·

 

HELP

streckrektangeln

arbetsergonomi

flytbildssätt

förstoringsglaset

heltoning

ramtoning

zoomning

Ett antal kortare HJÄLPTEXTER 1-4

ingår i beskrivningen till Image1:

Använd NumTan 1-4 för att se de olika uppslagen;

Ta bort uppslagsrutan

genom att föra markören utanför bildytan;

Samma princip

gäller för de andra komponenternas hjälptexter:

peken på komponenten

tryck F1 [för ledig vänsterhand]

eller Pause [höger]

dra streckrektangel

·

färg under peken

mus och tangentbord

·

exakt markörposition

flytta kopierat C

flytta kombinerat A

flytta sammansmält M

skippa vitt W

·

Rotera

Invertera

vänd Horisontellt

vänd Vertikalt

färgvänd RGB BGR

Ctrl+Duplicera

× 11

medföljer peken

·

OnOff  med

X

0-100%

·

OnOff med

M

höger

vänster

upp

ner

·

OnOff Med

Ctrl+F

zoomning i helsteg

zoomning i %

·

Z

                                     

Guldregel 1: Ta med fördel alltid in bilder från datorns olika programfönster med PrintScreen [PrtScrn]: Alt+PrtScn tar bilden av aktuellt programfönster, PrtScn hela bildskärmen: — Ta in objektet till DELPHI4Test2011 med Ctrl+V, bildflytta med Ctrl+Pilar, sätt steglängd med Ctrl+ 1 2 3 5 9 för 1 5 20 halvsida helsida pixels; För bekväm ÖvreVänsterbildsKopiering, använd Ctrl+Pilar för exakt passning, sedan Home, Insert (exakt positionsinsättning), MusVänster [vänsterhanden] och Pilar [högerhanden] (med Insert igen för exakt avslutande tangentbaserad precisionsmarkering utan risk för att markören hoppar ur).

Guldregel 2: Alt+Space, X maximerar bildfönstret [Alt+minus för MDI-programfönster]; Alt+Space, Enter återställer;

Alt+Space, S, HögerPil, Nerpil; Pilar sätter fönsterstorleken i steg om 8 pixels, Ctrl+Pilar i steg om 1 pixel, bestäm med Enter eller ångra med Esc.

WindowsTangenten[ÿ] + M minimerar alla fönster (Åter direkt med Shift+ÿ+M);

Guldregel 3: Ctrl+C kopierar — alltid, även sedan man återvänder till DELPHI4Test2011 från ett annat program: Ctrl+C kopierar alltid senaste intaget. Perfekt när man har flera olika bildalternativ som man jobbar med, testar, utvärderar, prövar, modifierar och utvecklar mellan olika bildbehandlingsProgramFönster. Inga onödiga mellanslag, inget krav på markeringsrektanglar. Växla fönster. Kör. Ctrl+C, Ctrl+V|Pilar.

 

 

Mus och Tangentbord

 

Med musen till vänster och tangentbordet till höger:

— Verkar det bakvänt? KÖP TILL EN NY MUS, placera den vänster, använd VänsterMusKnapp som en ny, utvidgad Verktygsknapp [MED FRUKTANSVÄRDA RESURSER — Du/jag kan obehindrat ha flera musar kopplade till datorn. No Problemo].

 

vänster

RITVERKTYGET INITIERAS med vänster musknapp — ritningen sker TILLSAMMANS MED PILTANGENTERNA:

 

musknapp

 

piltangenterna

 

Piltangenternas funktion i DELPHI4 Test2011 är accelererande: Ju längre TID tangenten hålls nedtryckt, desto snabbare rör sig markören över skärmen.

 

Det betyder — tillsammans, integrerat, med den ordinära musrörelsen [här med vänster hand] — att en optimalt snabb och exakt positionsbestämning för objektets avslutningpunkt alltid kan verkställas.

— PaintBrush i Windows 3.1 [marknadsår 1994] hade den funktionen — men sedan dess tydligen helt avsomnad [borttagen] i Windows PAINT [redan från Windows 95].

 

Med vänster musknapp nertryckt precisionsjusteras ritningen [här streckrektangeln] med piltangenterna [längst till höger på tangentbordet].

— Om du är ovan: Se musen — vänster musknapp — till vänster om tangentbordet som en extra KOMPLETTERANDE tangensbordsutvidgning till vänster. PRECISIONEN utförs ALLTID [för högerhänta] med höger hand: naturligt med PILTANGENTERNA enligt tangentbordets normala utformning.

 

 

RITA UT STRECKREKTANGEL

 

 

Streckrektangelfunktionen i DELPHI4Test2011

Streckrektangelfunktionen i DELPHI4Test2011

 

Streckrektangeln kan alltid klickas bort [upphävas] med vänster mustangent

 

STRECKREKTANGELFUNKTIONEN i DELPHI4Test2011 är en »turboversion» av den streckrektangelversion som en del andra ritprogram uppvisar [2011] (de som bara gör det med musen).

 

Dra streckrektangel

Dra streckrektangeln med musen — även samtidigt som piltangenterna används — alltid för exakt precision.

— I DELPHI4Test2011 kan man dessutom alltid avsluta (och även initiera, se Exakt Markörposition) markeringen PÅ EXAKT POSITION med en Insert.

 

— Ju längre TID piltangenten hålls nedtryckt DESTO SNABBARE RÖR SIG markören.

— Då den når fönsterkanten bromsar den in [Här utformat med förebild från PaintBrush Windows 3.1 — numera tydligen helt bortglömt som det verkar i det allmänna utbudet av ritprogram på webben — se f.ö. GratisRITprogrammen på Webben].

— MUSEN TILL VÄNSTER — självklart — och PILTANGENTERNA TILL HÖGER. Musen är i DELPHI4Test2011 ett KOMPLEMENT — som FÖR HÖGERHÄNTA — självklart — används med VÄNSTER hand, inte höger. Se även i allmän arbetsergonomi.

 

INITIERA streckrektangeln genom att trycka ner vänster musknapp;

 

— DRA sedan streckrektangeln antingen genom att dra musen, eller genom att trycka på någon av piltangenterna, eller en kombination av dessa.

 

Se även Musen och Tangentbordet i Bildhanteringen i DELPHI4Test2011.

— Jämför här närmast PAINT (ursprungligen PaintBrush från Windows 3.1) som medföljer Windows från köpet: går inte. Heldött.

 

— I DELPHI4Test2011 tas streckrektangeln bort automatiskt tillsammans med de olika associerade funktionerna

Ctrl+C kopiera, Ctrl+D duplicera, Ctrl+X klipp ut, Ctrl+V importera;

inga extra, onödiga, tangenttryckningar behövs.

 

— Streckrektangel dras normalt alltid i samband med kopiering av en viss bildDel till Urklipp eller till annat program. Rektangeln ritas ut [normalt] med VänsterMusknapp nedtryckt, och avslutas då musknappen släpps upp.

— Sedan olika operationer utförts på den markerade bilddelen, finns [i det vanliga utbudet av ritprogram] särskilda kommandon för att ta bort markeringen: I Paintbrush med Tangent Insert; I Paint [Windows Vista] måste man leta upp området för verktygsknapparna — alltså genom att FLYTTA FOKUS från objektet — och musklicka på någon av dem.

 

Se även de olika funktionerna mera utförligt i Allmän beskrivning.

 

 

 

Bildhanteringen i DELPHI4Test2011

Bildhanteringen i DELPHI4Test2011

 

 

I DELPHI4Test2011 kan streckrektangeln dras både med musen [grovt] och piltangenterna [exakt] SAMTIDIGT:

 

 

allmän arbetsergonomi

 

 

PrintScreen-tangenten — används ofta för att skicka hela bildskärmsbilden till Urklipp;

— Kopian tas sedan [vanligen] in via Ctrl+V av speciella bildhanterare typ DELPHI4Test2011;

Alt+PrintScreen skickar enbart bilden av det aktiva programfönstret.

 

Om funktionerna är obekanta:

Om inte redan bekant: Börja med PrintScr[ee]n: hela bildskärmens bild skickas till Urklipp — eller Alt+ PrintScreen, bara det aktuella programfönstrets bild skickas till Urklipp.

 

— OM du har svårt för att flytta DIN invanda musplacering — till höger om tangentbordet: KÖP TILL EN NY MUS och placera den till VÄNSTER om tangentbordet [Datorn accepterar obehindrat flera anslutna musar]: VänsterMusknapp initierar streckrektangelsverktyget i DELPHI4Test2011 vars uppritning på bildskärmen även kan positioneras SAMTIDIGT med piltangenterna [HÖGERHANDEN, självklart]:

— Med tangentbordets normala design betyder det att den mest effektiva arbetsställningen blir med en KOMPLETTERANDE mus till vänster om piltangenterna, dessa opereras naturligtvis på med HÖGERHANDEN;

— All bildflyttning i DELPHI4Test2011 är utformad med tanke på samma naturliga arbetsställning: Ctrl [vänster hand] + Piltangenter [höger hand]:

— Bildflyttning med musen i DELPHI4Test2011 är bannlyst: Bildflyttning sker uteslutande med tangentbordet: Ctrl+Pilar och NumTan.

 

— I have a really Cruel Mouse ...

 

 

All bildflyttning i DELPHI4Test2011 görs via Ctrl+Piltangenter — flyttning av bildobjekt med musverktyget är bannlyst i DELPHI4Test2011 — det är medvetet för att så långt möjligt och i så långa sammanhängande funktionspass som möjligt bibehålla arbetsfokus på tangentbordet — utan att mitt i arbetsflödet tvingas flytta ena handen mellan två väsentligen olika verktyg ...

— Se även från Mus och Tangentbord.

 

Börja med att köpa dig en Ny mus — till vänster om tangentbordet: du kan obehindrat ha flera musar [och tangentbord] inkopplade till datorn, det som räknas är i vilket fall den komponent som ändras först;

— Med den nyinköpa musen till vänster:

— Tänk på VänsterMusknapp MED VÄNSTER HAND som ett slags Shift-Control [som initierar olika verktyg — i DELPI4Test2011, och andra]: precisionen sköts sedan tillsammans med högerhanden — stadigt parkerad på piltangenterna. Där ligger hjärtat.

— Piltangenterna i DELPHI4Test2011 är ACCELERATORER med bildmarkören: den rör sig snabbare ju längre TID tangenten hålls nertryckt. Används kombinerat med musen.

 

 

— OM du har svårt att flytta din invanda högerhandsmus till vänster om tangentbordet: Köp en till. Jag är helt säker på att du snabbt kommer att uppskatta nykomlingen. Man kan ha i princip hur många musar som helst inkopplade till datorn, det som datorn ser är i vilket fall bara den mus som för tillfället uppvisar någon ändring.

 

Ta in [Importera] kopian från Urklipp med Ctrl+V;

 

Använd | Bekanta dig med Ctrl+Pilar och Ctrl+NUMPAD 1 2 3 5 9

[pixelstegning i pixels 1 5 20 halvsida helsida] för att flytta flytbilden — testa dessa ytterst enkla grundfunktioner i bildhantering i DELPHI4Test2011, om ej redan bekant., och jag är säker på att du snabbt kommer att upptäcka fördelarna [i jämförelse med alla andra gratis bildbehandlingsprogram].

 

Rensa bildytan med funktionstangenten F2, ta in nytt med Ctrl+V.

 

Testa sedan med de mera avancerade funktionerna: sätt exakt insättningspunkt med Insert; dra streckrektangel [vänster musknapp nedtryckt, avsluta med Insert igen för exakt position]; Släpp upp, utför de olika basoperationerna på markeringen; Rotera, vänd Horisontellt, vänd Vertikalt, Invertera ...

 

Mera utförligt per funktion i Allmän beskrivning.

 

 

BILDHANTERINGEN I DELPHI4Test2011

 

 

Allmän beskrivning

 

ALLMÄN BESKRIVNING

Exempelbaserad manual — hur bilder tas in, flyttas och manipuleras i DELPHI4Test2011

 

— Vilken är max bildstorlek?

— Det beror på arbetsminnet. [Arbetsminnet, knappast datorn i dagens läge, sätter gränsen].

EXEMPEL:

DELPHI4Test2011 kan obehindrat ta in JPG-bilder via Paint på max kamerastorlek 4288×2848 =12,212224 T6 pixels (12M2), eller 48,84 MB i 32-bitars format, eller 36,63 MB i 24 bitars format [bildformat i meter: 1,135×0,754] [öppna bilden i Paint (Windows Vista: markera hela bilden via Ctrl+A), kopiera till Urklipp via Ctrl+C, ta in till DELPHI4Test2011 via Ctrl+V] .

— Fast undvik att operera på så stora bilder direkt: det tar motsvarande lång TID.

 

Ta in testbild · Färgen under Bildskärmsmarkören · Förstoringsglaset medföljer Peken · Bildverktygen R H I V Ctrl+D · Flytbildssätten M A C W · Heltoning · Ramtoning · Zoomning · Flytbildsflaggorna · Jämförande övningsexempel · Generellt om bildhantering · Gratisprogrammen på Webben · DELPHI4Test2011 — tillsammans med andra basverktyg · Paint

 

·         inga mellanliggande tangenttryckningar för att eliminera markeringar

·         flytbilden flyttas med enbart Ctrl+Pilar, steglängd med Ctrl+NUMPAD 1, 2, 3, 5, 9 motsv. pixels 1, 5, 20, halvsida, helsida

·         exakt positionering med kombination av mus och piltangenter

·         exakt markörinsättning med Insert — om önskemål finns

·         direktfunktioner Rotera, vänd Horisontellt-Vertikalt, Invertera, Zooma, Merga [Tona], flytta kopierat [moveCopy], flytta kombinerat [moveAND], m.fl., med direkttangenter R H V I Z M C A [Duplicera med Ctrl+D, kopiera Ctrl+C]

 

Från programstart ser DELPHI4Test2011 ut så här (övre vä. — tidsstämpeln här utelämnad — R-ikonen från en tidigare version):

 

 

Peken på HELP och F1 [eller Pause] visar basinformation i DELPHI4Test2011.

Se även särskild tabell i Funktionsdetaljer. Se även i Översikt.

 

Ta in testbild

 

— För att få ett jämförbart bildobjekt;

Börja med att ta fram (till exempel) startsidan i UNIVERSUMS HISTORIA

universumshistoria.se

(förutsatt internetanslutning, nedan från GoogleChrome)

 

1. Tryck Alt+PrintScreen — skickar det aktiva programfönstrets fönsterbild till Urklipp.

2. Tryck Ctrl+V (Paste, »Importera från Urklipp») — Importerar Urklipp till DELPHI4Test2011.

   Resultatet (med Google Chrome som webbläsare Apr2011) blir,

 

 

Bildmåtten för senast intagna bild visas alltid i en särskild ruta (orange överst)

 

Siffertangenterna till höger på tangentbordet betecknas [i programsammanhang DELPHI] NUMPAD 0-9, benämningen här bibehållen.

 

3. Laborera fritt med (lär känna) tangenterna

Ctrl+Pilar — bilden flyttas (20 pixels per steg i grundinställningen från programstart) med ändringar

Ctrl+NUMPAD1 — steglängd 1 pixel

Ctrl+NUMPAD2 — steglängd 5 pixel

Ctrl+NUMPAD3 — steglängd 20 pixel

Ctrl+NUMPAD5 — steglängd halvsida

Ctrl+NUMPAD9 — steglängd helsida

Ctrl+M — reverserar piltangenternas funktionsriktning, togglar Move(liten bild i fönsterytan)More(stor bild som sträcker sig utanför programfönstret)

enbart Pilar — flyttar peken (accelererat om tangenten hålls nertryckt, stannar mjukt/bromsande då den når fönsterkanten);

 

Pekfärgen

Färgelementet under Peken

 

Observera färgelementet under Pekens HotSpot som ALLTID visas överst vänster (den för tillfället ljusblå färgrutan nedan längst till vänster)

 

 

— man kan alltid kolla vilken färgen är genom

Numpad0

— Label1 |Status-Message-raden underst skriver ut

värdet i  RGB (ex.: 86,134,214) och

värdet i HEX (ex.: 56 86 D6),

 

 

Space+Numpad0 = DataSträngenTillUrklipp

 

Hålls SPACE-tangenten nertryckt samtidigt med NumPad0 skickas strängen till Urklipp — Ta in till någon textbox eller textredigerare med Ctrl+V.

 

Förstoringsglaset

Förstoringsglaset

 

Ett förstoringsglas med 11ggr förstoring finns som följer med Peken; förstoringsrutan ligger (2 pixels) höger-neråt från pekens HotSpot; Tas fram/göms med

tangent X;

 

 

Kryssets centralpunkt visar bildobjektets bildpixel sett från Pekens HotSpot.

 

Bildverktygen R I H V

Kolla bildverktygen

(Ctrl+X|C|V|D; tangent I|H|V|R|A|C|W):

4. Ta ut en del av bilden genom att rita en streckrektangel:

— Tryck ner vänster musknapp och dra, släpp upp, tryck sedan Ctrl+X (klipp ut till Urklipp);

Tangent F2 (raderar bildytan, nollställer alla flaggor), Ctrl+V (ta in från Urklipp),

 

 

NOTERA i DELPHI4Test2011 att streckrektangeln alltid försvinner automatiskt efter kommando typ Ctrl+ C | X — i andra bildbehandlingsprogram måste man klicka bort den särskilt [genom ställen som inte alltid är lätta att hitta].

 

Testa

tangent I          — inverterar

tangent H         — vänder horisontellt

tangent V         — vänder vertikalt

tangent R         — roterar i steg om +(moturs) 90°

Space+H          — färgvänder RGB till BGR (»solnedgång» blir »månsken» och omvänt)

 

Färgvändning RGB till BGR ger ofta intressanta effekter med enkla medel

 

Duplicera

Ctrl+D             — duplicera objektet: originalet blir fast förankrat i bildytan, dubbletten blir flytbild

 

 

Dupliceringen [Ctrl+D] kan göras antingen direkt på aktuell flytbild, eller genom att markera någon del via streckrektangel.

Flytbildssätt

Flytbildssätt

 

I nedre högra hörnet finns alltid en statusrad som rapporterar de olika »flaggor» som sammanhänger med de olika flytbildssätten. En mera detaljerad beskrivning finns i HELP-rutorna till Image 1 — med Peken på bildytan, tryck F1 eller Pause, infouppslagen visas med NumTan 1-4; ta bort uppslaget genom att sätta peken utanför bildytan.

 

Flytta kombinerat

tangent A         — move AND: bildpixlarna adderas/kombineras Boolskt med AND-funktion,

 

Ofta effektivt enklare sätt att förena bildobjekt med markanta ljushetsskillnader [mörk text mot ljus bakgrund].

Flytta kopierat

tangent C         — move Copy: bildpixlarna existerar som åtskilda fristående kopior,

 

 

Skippa vitt

med moveCopy tillvalt

tangent W        — togglar SkipWhite(skippaVitt) | IncludeWhite(innefattaVitt):

 

SkippaVitt saknar betydelse i Flytta Kombinerat [A].

 

 

Vita partier i flytbilden (överst) blir genomskinliga så att bilden under syns igenom, går att stänga av/sätta på med tangent W med moveCopy (tangent C) valt — flytbilden kan hela tiden flyttas obehindrat med det valda flytsättet

 

Image1 — den rena vita bildytan i DELPHI4Test2011 finns hjälpsidor som beskriver ovanstående [på engelska]; sätt peken på bildytan, tryck F1 eller Pause, komplettera hjälpuppslagen [1-4] genom NumTan[1-4], ta bort hjälpuppslaget genom att flytta peken utanför bildytan.

Heltoning

Mergning

(transparent sammanfogning, sammansmältning, förening, från eng. merge, förena)

tangent M        — togglar MergeON|Off; en display överst visar aktuellt intryck i % på bilden under flytbilden:

 

 

Bilderna flyter ihop som transparenta spegelytor: justera flytstyrkan med

NUMPAD(minus|plus) flytbilden försvagas och är helt utsläckt vid 0%, heltäckande vid 100% — funktionerna med tangenterna AC|W finns inkluderat i Merge-funktionen

 

Toningen kan användas antingen fristående på fasta bildobjekt för att åstadkomma hela eller partiella tonade rektanglar, eller tillsammans med en flytbild över en bakgrundsbild för att åstadkomma föreningseffekter med referens till exakta positioner.

Ramtoning

RamToning (eg. partiell rektangeltoning)

 

Notera att RamToningen i DELPHI4Test2011 ALLTID ritar ut resultatet överst-vänster i bildytan (Image1). Det kan behövas viss (enklare) träning innan man känner igen funktionssättet: Aktivera ramtoningen med Ctrl+F; Justera styrkan med NumTan±, välj ramorientering med Pilarna; Kopiera resultatet med Ctrl+C på vanligt sätt, avsluta Ramtoningen med Ctrl+F, ta in kopian [Ctrl+V] (flytta den till önskad plats med Ctrl+Pilar i DELPHI4Test2011, osv.);

— Det finns flera olika sätt att planera/organisera en (avancerad) ramtoning, dels enbart med DELPHI4Test2011, dels med hjälp av andra (mellanliggande) rit- och bildlagringsprogram. Testa först. Glöm inte bort att RamToningen i DELPHI4Test2011 ALLTID utförs med senast intagen bild (flytbilden [Im2]) på aktuell fast bakgrund [Im3] — vitt, eller annat.

 

NOTERING. RamToningen är känslig på FlytBildsTillstånd — MoveCopy eller MoveAND; Se bara till att MoveCopy [C] gäller för optimal funktion: aktivera MoveCopy med tangent C före FrameTone [Ctrl+F] — testa först att det blir riktigt [att du förstår funktionen och kan läsa flytbildsflaggorna för att avgöra vad som är vad] innan huvuduppgiften

 

(sammanfogningstoning med valfri bakgrund)

Ctrl+F              — togglar FrameTone OnOff; Textremsan nederst i programfönstret visar status:

 

Bestäm tonrektangelns vithetsgräns med piltangenterna:

 

 Originalbild på VIT bakgrund:

 Inställningen med vitgränsHöger från programstart [efterföljande minns senast använda]

 Efter PilVänster

 Efter PilUpp

 Efter PilNer

 

Textremsan underst i programfönstret upplyser hela tiden om Tonstyrka och VithetsBakgrundsGräns;

 

 

Reglera tonstyrkan med NumTan Minus[min1]-Plus[maxObegränsat]:

 

 

Med viss omsorg och planering kan [ytterst, associativt] kraftfulla bildeffekter fås med FrameToneVerktyget.

ExempelBilderna nedan har utnyttjat andra bakgrunder än vitt [Från författarens privata arkiv]:

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera resultatet till Urklipp med Ctrl+C; Avsluta|börja med Ctrl+F;

 

 

— Senast använda inställningar återanvänds alltid som första resultatbild.

— Resultatet ritas alltid ut överstVänster i DELPHI4Test2011;

— FrameObjektet kan placeras, och flyttas, godtyckligt på bildytan [Ctrl+Pilar];

— Verkställ|upprepa resultatbild för ny position med aktuell piltangent, reglera tonstyrkan med NumTan Plus-Minus.

 

Min rekommendation — det KAN vara frustrerande om man försöker testa effekterna PLANLÖST: PLANERA först [skapa — eller utnyttja — en maximalt klar tankebild av det du vill göra]. Testa sen.

 

Zoomning

Zoomning

Tangent Z        — med Ctrl+NUMPADminus|plus: zoomar i heltalssteg från 2, 3, 4, 5, … n ggrs förminskning; minus för mindre, plus för större (obs ingen större bild än originalet kan fås)

 

Zoomning (förminskning endast) med flytbildssätt MoveCopy (MoveAND får förminskningarna att synas igenom varandra)

 

Kopiera aktuell zoom till Urklipp med Ctrl+Z, rensa bildytan med funktionstangent F2;

Åter till zoomoriginalet med Ctrl+(NumTan+) tills max bildstorlek uppnås.

 

Zoomningen i DELPHI4Test2011 är utformad med z-kompensation: Det betyder att utzoomningen (förminskningen) tonas ut mot vitt ju mindre bilden blir, vilket motsvarar ett någorlunda naturligt intryck i jämförelsen mellan olika stora bilder (svarta original försvinner alltså i vitt).

— Utzoomningsalgoritmen i DELPHI4Test2011 bygger på att ta medelvärdet (alla R, G och B för sig) för den kvadrat av pixels som motsvarar aktuell heltalsförminskning (samma princip som i ett flygbildsfoto: 2ggr förminskning använder en 2²-pixelkvadrat; 3ggr förminskning en 3²-pixelkvadrat, N ggr förminskning en N²-pixelkvadrat: alla ingående pixels tas med och bildar den resulterande, förminskade bildpixelns medelvärdesfärg). För procentuell utzoomning görs först en justerande mellanförstoring (StretchDraw) som passar en efterföljande heltalsförminskning:

 

Zoomning i %

SPECIAL — »steglös förminskning»;

Ctrl+Shift+NUMPADminus

visar en inmatningsbox nederst vänster ” –%”. Mata in ett heltalsvärde 0-100 mellan tecknen;

— Verkställ med ENTER;

 

 

Resultatet läggs i Urklipp, tas fram på vanligt sätt med Ctrl+V. Gäller för senast urklippskopierat.

Om %-talet är större än bildens längd eller bredd händer ingenting.

 

NOTERINGAR GENERELLT FÖR DELPHI4Test2011 — Ctrl+ X V D:

— Objekt kan INTE flyttas direkt med musverktyget, efter markering:

— Man kan bara flytta ett objekt via Ctrl+Pilar från den fasta bildytan genom att antingen klippa ut det (Ctrl+X) och ta in det (Ctrl+V), eller att duplicera det (Ctrl+D) på stället via en flybildskopia. Markerade bildobjekt kan heller inte flyttas med musen, det är bara tangentfunktioner som gäller för det, som ovan.

 

 

Flytbildsflaggorna

Flytbildsflaggorna

 

En FLYTBILD i DELPHI4Test2011 är varje bild som kan tas in till bildytan [Image1] från Urklipp med Ctrl+V, med vidare [se Bildhantering] — och flyttas omkring på bildytan med tangenterna Ctrl+Pilar i steglängder om Ctrl+ 1 2 3 5 9 pixels.

 

Flytbildsflaggorna

 

 

P-knappen längst till höger [OnOff med tangent P] — den används knappast [numera] av mig men har följande funktion:

 

P upphöjd anger PreserveToneOriginal — återställer originalet före toningen [M] sedan toningen avslutats;

P nedsänkt bevarar senaste toningen [kan användas för successiva uttoningar];

Från programstart gäller P upphöjt [originalet bevaras]

 

MoveFLAGS [—1;1;1 från start]:

 

MergeFlag [M]: [Off=–1, ON=1]; FleetState [A=0, C=1]; SkipWhite [W]: [SkipWhite=–1upphöjd, ReadWhite=1nedsänkt]

 

Motsvarande tillstånd = panelknapparnas utseenden; aktiv M=nedsänkt, CellerA alltid nedsänkt, ReadWHITE[W]=nedsänkt

 

 

SE ÄVEN HELP-UPPSLAGET IM1 NumTan3

Se även HELP-uppslaget med Peken på flaggraden i det öppnade DELPHI4Test2011-programmet [Tryck F1 eller Pause]

 

 

 

 

Skärmbilderna underst från flaggraden visar hur M A C W-visningen kopplar de olika inställda flytbildssätten.

 

Hur de olika sätten fungerar

Det kan behövas viss (enklare) träning innan man (intuitivt) känner igen de olika sätten:

 

AND [A]:

bildpixlarna kombineras typ

 

0010

1001

=

1011

— Bildpixlarna blir tydligt »spektrumfärgade» om de olika bildpixlarna har ungefär samma ljushet;

— Utmärkt att använda för att kontrollera överensstämmelsen mellan olika grafiska (även text, eller KOD-baserade) objekt: man kan med en enda blick direkt säga var (och hur) en skillnad (en dislokation, ett FEL) finns.

   Se tillämpningsexempel i Jämförande övningsexempel.

 

Copy [C]:

ingen jämförelse görs, bilderna behandlas som fristående objekt;

 

SkipWhite [W]:

vitt tas med eller utelämnas;

 

Tona [M, från eng. Merge]:

bilderna kombineras genom att medelvärdesbilda den resulterande bildpunkten (R, G och B var för sig för varje bildpixel) på de ingående (två) bildobjekten tillsammans med graden av toningens inverkan (0-100%).

 

 

 

Jämförande övningsexempel — Bildhanteringen i DELPHI4Test2011

 

Jämförande övningsexempel — Bildhanteringen i DELPHI4Test2011

Jämförelser med Windows standard PAINT [från Windows 95]

 

Det allmänna intrycket från Microsofts verktyg i typ PAINT [Windows 7] till jämförelse är, tyvärr, att man FÖRBARNSLIGAR VITALA FUNKTIONER.

— Navigeringen

[som var galant enkel i PaintBrush (1994) för snart 20 år sedan i Windows 3.1]

är rena mardrömmen av klumpighet, träaktighet, ikoniserad musklickningstrafik.

— Vem står ut med att använda sådana verktyg — utom människor som börjar från runt 4-årsåldern, och som är helt överlyckliga i att helt sakna begrepp om användbarheten hos EN PIXEL?

 

1. Jämföra två pixelmönster [texter, bilder, koder] som skiljer sig FÖRST från en viss mönsterpunkt

DELPHI4Test2011:

1. Kopiera ena bilden till Urklipp via Ctrl+C [eller använd PrintScreen-tangenten direkt];

2. Ta in den till DELPHI4Test2011 via Ctrl+V;

3. Kopiera andra bilden till Urklipp via Ctrl+C [eller använd PrintScreen-tangenten direkt];

4. Ta in den till DELPHI4Test2011 via Ctrl+V;

5. Tangent A sätter flytta kombinerat [moveAND, återställ till normala flytta kopierat med C, tangent W med/utan vitt];

6. Kolla efter samhörande mönsterdelar genom att flytta flytbilden över underlaget via Ctrl+Pilar, välj Ctrl+NUMPAD1 för exakt enskild pixelstegning

 

 BILDEXEMPEL — objekt 1

 

 BILDEXEMPEL — objekt 2

 

1 + 2 :

 Objekt 2 på objekt 1 med MoveAND [tangent A i DELPHI4Test2011]:

 

 

— Man ser DIREKT att mönstren felar på rad 4 vid fjärde b-positionen: objekt 2 har ett d medan objekt 1 har samma b överallt. På samma sätt kan man, till exempel, undersöka hur olika färgkonverteringar fungerar i olika pixelavsnitt — som programmerare i särskilda analyser, eller bara för allmän kunskap, tester och försök — eller om två till synes lika kurvor verkligen ÄR lika, eller andra objekt.

 

Jämför i

Paint [Windows standard gratis medföljande ritprogram]:

Går inte.

Finns ingen motsvarighet.

 

2. Skapa skuggeffekt på given rubriktext [för PNG-bildobjekt]

DELPHI4Test2011:

1. PrintScreen på ABC i något ordbehandlingsprogram;

2. Ctrl+V i DELPHI4Test2011:

3. Ctrl+Pilar [Ctrl+NUMPAD 12359 för pixelsteg 1 5 20 halvsida helsida], placera »DELPHI4Test2011:» överstVänster

4. Home, Insert, Vänster musknapp, dra streckrektangel kring bildobjektet »ABC:»;

5. Ctrl+X klipper ut markeringen till Urklipp, F2 rensar bildytan, Ctrl+V tar in från Urklipp;

6. Tangent A [flytta kombinerat AND], Ctrl+NUMPAD1, stegar 1 pixel, Ctrl+D, duplicerar flytbilden;

7. Ctrl+PilHöger (flera) gånger, Ctrl+PilNer (flera) gånger; dessa flyttar kopian diagonalt (flera) steg neråt höger över originalet;

8. Tangent M aktiverar toningsverktyget [Merge], justera med NUMPADminus till 20%, flytkopian tonas ned;

9. Home, Insert, Vänster musknapp, dra streckrektangel kring det nya bildobjektet »DELPHI4Test2011:»;

10. Ctrl+V kopierar markeringen till Urklipp — därifrån via ytterligare programdelar till den slutliga bildpresentationen [här, via WORD 2000];

 

 BILDEXEMPEL — objekt

 

 

Jämför i

Paint [Windows standard gratis medföljande ritprogram]:

Går inte.

Finns ingen motsvarighet.

 

3. Skapa toningseffekt för inbakad text i bild

DELPHI4Test2011:

 

Dagens ordbehandlingsprogram [WORD, OpenOffice] har [numera avancerade teckensnitts-] verktyg som låter större texter (rubriker) smälta in snyggt tillsammans med underliggande bildobjekt, typ nedan:

 

 BILDEXEMPEL — Bildobjekt 1, fristående bild med överliggande text i Bild 2

 

Bild 1

Bild 2

Bild 3

original

överlagrad text i ordbehandlare [WORD 2000]

Bild 2 på Bild 1 med Toning

 

 

1. Skapa en flytbild [Bild 1] och importera den i aktuellt ordbehandlingsprogram;

2. Lägg på överliggande separat text som ger en sammansatt Bild 2, det går att göra även i gratisprogrammet OpenOffice;

3. Kopiera Bild1 till DELPHI4Test2011 [Ctrl+C från källan, CTRL+V i målet]

4. Ta bildkopia [PrintScreen] av Bild 2 (Bild1+text) till en separat bildhållare [kan vara ett separat DELPHI4Test2011-fönster]; Ta ut önskad central del [Dra streckrektangel, klipp ut eller kopiera med Ctrl+ X|C, rensa bildytan med F2], lägg tillbaka med Ctrl+V;

— Sedan är det bara att kopiera därifrån [om DELPHI4Test2011] direkt med Ctrl+C, ingen särskild markering behövs;

5. Ta in Bild2 till det första DELPHI4Test2011-fönstret, kopian läggs över originalet;

6. Använd MoveAND [A] för att passa in exakt [man ser »snäppet» när bilderna glider in exakt i varandras original, eller bara originalkanterna direkt som referenser]; Experimentera med tangenterna C A W tillsammans med toningsfunktionen [tangent M, OnOff och NumTan± med aktiverad toning, intrycket visas i %];

— Toningsfunktionen garanterar att texten kan tonas från noll — ren Bild 1 — till max textmättnad Bild 2 via NUMPAD±-tangenterna. Se exemplet ovan höger.

 

 

I DELPHI4Test2011 kan man [»enkelt»] göra textdelen tonad så att den framhävs olika starkt, typ ovan höger. Ytterligare ett exempel av samma typ visas nedan [som också kan göras med andra metoder: samma text med olika färg som passas ihop]:

 

 

 

Jämför i

Paint [Windows standard gratis medföljande ritprogram]:

Går inte.

Finns ingen motsvarighet.

 

 

 

Generellt om bildhantering

 

Generellt — bildhantering

 

Att sätta ihop olika bilddetaljer efter datorns byggnad kräver ett exakt pixelverktyg i alla avseenden. PAINTBRUSH från Windows 3.1 hade sådana fina funktioner — men de finns inte i Windows efterföljande gratis ritverktyg (från Windows 95), typ som PAINT.

 

 

Paintbrush-Paint

MICROSOFT CORPORATION

 

version             medföljande                   Insättningspunkten                                          marknadsår

Windows          ritprogram                   kan precisionssättas med piltangenter             (ca)

 

3.1                     Paintbrush 3.10             ja                                                                         1994

 

95                      Paint                              nej                                                                       1997

 

XP                    Paint 5.1                        nej                                                                       2000

 

Vista                 Paint 6.0                        nej                                                                       2007

 

7                        Paint 6.1                        nej                                                                       2010

 

 

 

Bildbehandlingsprogram — speciellt ENKLA — som inte kan precisionssätta bildmarkören för exakt ansats har NATURLIGTVIS heller ingen förutsättning att kunna räknas till typen användbart ELEMENTÄRT bildbehandlingsverktyg|program.

 

Vilka rit- eller bildbehandlingsprogram har (2011) DEN FRIA bildmarkören — alltså utan markeringar — kopplad till piltangenterna?

 

Paintbrush hade det. Ja.

Paint, nej. Inte från början (mitten av 1990-talet med Windows 95), inte nu.

Sedan blir det värre att försöka reda ut förekomsterna.

GratisRitProgrammen på Webben

Webben är [ännu 2011] svår att konsultera i ämnet:

 

27Apr2011

Efter viss genomgång och snabbtest av gratisRITprogrammen på Webben

 

 

Skammen går på torra land:

Fungerar Musknapparna tillsammans med piltangenterna?

Fungerar piltangenterna alls?

 

Gratisprogram:

ArtWeaver:

— Nej.

 

Project Dogwaffle 1.2:

— Webbsidan ser ut att vara fullproppad med reklam, artiklar, bilder, ikoner ...

— Jag letar ännu i röran efter stället där programmet (ev.) kan laddas ner ...

— Jo. Nu hittade jag det — på raden närmast under (den röriga) rubrikstripen:

Men samma här:

— Nej. Pilarna funkar inte.

 

Pixarra TwistedBrush:

— Misslyckad installation [Windows 7]

 

 

 

DET VÄRSTA ÄR ATT LÄSA ALLA HIMMELSUPPHÖJANDE SLOGANS OM HUR HIMMELSKT

BRA DET OCH DET GRATIS RITPROGRAMMET ÄR OCH HurEnormtBraHimmelskt Det ÄR — och framför allt hur BRA det gratis ritprogrammet verkligen ÄR.

 

Visa.

 

 

DELPHI4Test2011 — tillsammans med andra basverktyg

 

 

Författarens referenser

DELPHI4Test2011 — tillsammans med andra basverktyg

BILDHANTERING FRÅN GRUNDEN

 

Paintbrush 3.10 från Windows 3.1 [marknadsår 1994]:

 

Datorhistoriens i särklass enklaste [och bästa] RGB-klippOchKlistraProgram

— PaintBrush

— har tjänat som förebild för »funktionstekniken» i DELPHI4Test2011

 

 

Jag använder själv PAINTBRUSH 3.10 från Windows 3.1 — programmet fungerar i Windows 95, Windows XP och Windows Vista (och alla mellanliggande) — men inte i Windows 7 [64bit].

— Paintbrush är i min referens oöverträffat som synnerligen enkelt allmänt bildlagringsprogram för RGB (*.BMP-filer) tillsammans med DELPHI4Test2011 — urspr. DELPHI4Test2002;

— Sammanfoga bilddetaljer, enklare ritningar, färgytor, RGB-original för arkiv: piltangenterna fungerar för exakt passning.

— Paint (medföljer alla Windowsversioner från Windows 95) fungerar utmärkt som mellanlagringsprogram (*.PNG [bilder med få färger] och *.JPG [bilder med många färger]) för att få ner bildlagringskapaciteten på ett minimum, särskilt till webbdokument.

— Men Paint är dålig på att konvertera en RGB-bild till 256-col eller 16-col: långt ifrån någon optimerad färgkonvertering (kan inte användas för det).

 

Funktionerna (mus och pilar) i Paintbrush Windows 3.1 — numera obefintliga i efterföljaren Paint från Windows 95 och senare — har tjänat som förebild för motsvarande i DELPHI4Test2011.

 

Paint

se även i Kompletterande beskrivning

 

— DELPHI4Test2011 är utformat för att fungera TILLSAMMANS med redan befintliga [gratis] ritprogram typ Paint i Windows:

— DELPHI4Test2011 har ingen egen spara-funktion.

— Paint kan spara bildytor i de olika tillgängliga formaten enligt

 

·         Maximal färgpalett med RGB i BMP för exakt pixelbaserad bildlagring;

·         Bilder med få färger för minimal lagringsyta i PNG;

·         Bilder med många färger för minimal lagringsyta i JPG.

 

— Kör bildinlagringen till PAINT [Windows Vista] med

Alt+B,A, sedan

1 TAB 1, sedan

Enter [minimerar ny bildyta för nytt intag], sedan

Ctrl+V, Alt+M [SparaSom], kan även användas för att kolla bildstorleken efter sparningen.

— Genom att spara på en bestämd »sparbild» blir det enklare [t.ex. i WORD eller en WYSIWYG-htm-editor] att importera objektet för vidare.

 

Försöker man spara en RGB-bild i Paint i 256-färger, blir resultatet i allmänhet urkass: bilden tappar (förvanskar) färgerna.

 

Programmet FinishTouch som på sin tid levererades med PRIMAX handscanner — Windows 3.1-epoken — hade suveräna RGB till 256 och 16-färgers konvertering: praktiskt taget klockrena färgträffar med olika oiptimeringsmöjligheter. Var finns motsvarande idag?

 

Paint, kompletterande beskrivning

Paint kan inte piltangenter

 

PAINT i Windows 7 (marknadsår runt 2010) har en funktion där markerade objekt kan flyttas med piltangenterna — dock bara i enskilda pixelsteg MEN INTE MED VÄNSTER MUSKNAPP NEDTRYCKT SAMTIDIGT:

— Man måste släppa upp musknappen först: det är bara stegning i enskilda pixelsteg som gäller med pilarna.

[Det är som att bevittna något som håller på att DÖ UT].

— Men tas markeringen bort, finns inte längre någon pixelförflyttning av markören:

— MAN KAN INTE BESTÄMMA EN INSÄTTNINGSPUNKT — inte via Piltangenterna, inte via Insert i Paint. [Min egen spontana association: systematisk stympning].

— Den funktionen togs av allt att döma bort med införandet av Paint i Windows 95.

   (Paintbrush finns numera inte att få tag på fristående — men flera [många] webbsidor beskriver »klassikern» Windows 3.1 Paintbrush).

 

 

 

 

ENDBildhanteringEND.

 

 

 

 DRAWING GRAPHS IN Delphi4Test2022

GRAFRITNING

 

 

Grafritningen i DELPHI4Test2011

 

DELPHI4Test2011 — Grafritningen — mata in f(x), verkställ med F11

ÖVERSIKT · FUNKTIONER

— Med markören i ekvationsboxen:

Ekvationsboxen

 

Ekvationsboxen till höger — intervallboxen i mitten, enhetsboxen till vänster: ta fram med QWERTY-tangent 0, GÖM med Esc

Ekvationsboxen kan flyttas med Alt+Pilar i steglängder Ctrl+ 1 2 3 5 9, se Ctrl+Pilar

 

Växla REKTANGULÄRA och POLÄRA koordinater med Alt+P, ikonen till höger på ekvationspanelen ändras för respektive.

— TA MIG direkt till Startexempel.

 

Översikt

 

 

Grafritningens funktionspanel i DELPHI4Test2011 — EKVATIONSPANELEN — öppnas med tangent 0 och göms åter med Esc-tangentern — eller öppnas/göms med Ctrl+U.

För ny inmatning från tangent 0, börja med Delete (den förmarkerade texten tas bort). Skriv in grafens funktion — variabeln är alltid x. Rita ut med F11. Rensa bildytan med F2.

 

 

 

PREFIXxSIN

 

PREFIXxSIN betyder att SINUS-projektionsaxel är x-axeln [som betyder att alla sin cos tan förstås direktharmoniska med inverserna sec csc cot — se särskilt utförlig beskrivning i PREFIXxSIN om ej redan bekant; i konventionen tillämpas omvändningen med sinus axel = y-axeln: enda skillnaden är att TERMERNA sin-cos byter plats. Inget annat — trigonometrin blir speciellt enkel och RAK att förstå för nybörjaren].

 

 

Ekvationspanelen

Ekvationspanelen — forts. frn. ovan

— Decimalkomma autoformeras till punkt — bindestreck autoformeras till minus [Alt+0150] — skilj faktorgrupper åt genom parenteser; EX:

[FaktA][FaktB][FaktC]+([FaktD]'[FaktE])–FaktF ...

 

 

Numeriska beräkningar görs med Ctrl+ENTER: x betraktas som 1. Vinkelenhet endast i grader. Resultat nederst i statusraden. En rödkryssmarkerad »Floating point overflow»-dialog visas om resultatet överstiger 10^308. Skript särskilt med ENTER. Max antal inmatningstecken är 200 — strax under bredden 1400 pixels med ekvationsboxens teckensnitt Verdana 8. Tillåtna UpphöjtTillTecken är apostrof [inte accent] och ^-tecknet, vilketdera visas i ekvationsboxen som ett rakt apostroftecken [ ' ].

 

 

REKTANGULÄRA [fyrkant visas längst till höger] eller POLÄRA [cirkel] koordinater väljs med Alt+P med ekvationspanelen framme [QWERTY-tangent 0, göm med Esc].

Ekvationspanelen med Ekvationsprogram

 

INTERVALLBOXEN: p för antal piEnheter [3,14...], t  för antal varv [eng. Turn], decimalvärden tillåtna typ 0.125t [autoDecimalpunkt].

Se vidare i Polära och Rektangulära koordinater.

 

 

Bägge rak och rundparenteser tillåts. Naturliga logaritmbasen [konv. e] skrivs in som Ctrl+E och visas i ekvationsboxen som è, i skriptet e. Pi [π] skrivs in som Ctrl+P, visas i boxen som þ, i skriptet som π. KvadratrotenUr skrivs in Ctrl+R, visas i boxen ®¦ med markören mellan, skriv in rotobjektet, i skriptet √objekt¦ — överstreck autoadderas. Se mera utförligt nedan i Equations Allmänt.

 

 

 

Ekvationsprogrammet kan visas(studeras)/gömmas genom Alt+S — det användes av mig under programutvecklingen för analys och kontroll. Benämningen »NumLin» anges även i statusraden nederst för varje ekvationsexekvering: tid i millisekunder, antal inmatningstecken [N], antalet programrader [NumLin, nära lika med N].

 

 

 

 

NOTERA för flyttalsfunktionerna:

Om resultatet av någon intern flyttalsoperation i DELPHI4Test2011 resulterar i värden större än 10^308 avbryts beräkningen/grafritningen med ovanstående typmeddelande [här från Windows Vista]. Om den dialogrutan visar sig: klicka av den med OK — och försök alternera/ändra matematikformen för att eliminera avbrottet. Alla numeriska beräkningssystem lider av denna typbegränsning, mer eller mindre, och den går inte att eliminera i praktiska beräkningssystem.

Avbrottsformen bör dock tillhöra sällsyntheterna i varje normal användning av grafritningsverktyget i DELPHI4Test2011.

 

 

 

Startexempel

 

STARTEXEMPEL SOM VISAR GRUNDFUNKTIONERNA

GRAFRITNINGEN I DELPHI4Test2011

 

Ctrl+PrintScreen kopierar hela Ekvationspanelen till Urklipp — Ctrl+C kopierar Skriptknappen [ENTER] till Urklipp

 

 

Starta upp DELPHI4Test2011, tryck QWERTY-tangent 0, tangent Delete, skriv in »sinx», tryck funktionstangent F11, Alt+G;

— Justera fönsterhöjden med Alt+SPACE, S, PilNer, PilUpp 20 gånger, Enter, F11 igen, Enter;

 

 

Ändra rutenhet [Unit] för att förminska-förstora grafen:

— Tabba mellan de tre inmatningsboxarna, ändra Unit till 100, tryck F11:

 

 

Är rutenheten större än [ca] halva fönsterhöjden ritas inte rutnätet ut; ändra Unit till 10, tryck F11:

 

 

Ändra antalet enheter [Interval, ±] som grafen ritas mellan:

— Tabba till Interval-boxen. p-tecknet betyder pi-enheter [3,14...]; Ange vanliga enheter genom att stryka p. Tryck F11:

 

 

Grafen ritas nu ut endast mellan Unit ±2.

Ändra koordinatorigo — Ctrl+F11, åter med Alt+F11:

— Sätt Peken [skärmbildsmarkören] på önskat ställe [här 136;109] — flytta tillfälligt ekvationspanelen med Alt+Pilar och markören i ekvationsboxen [står den i någon annan box kan panelen inte flyttas] så att koordinatdisplayen syns tydligare, vid behov. Tryck Ctrl+F11:

 

 

Grafen ritas nu ut med origo där pekKrysset fanns vid tillfället för kommandot Ctrl+F11.

— Återställ grafen till fönstrets medelpunkt med Alt+F11.

Rutnätet

Ta bort eller visa rutnätet med Alt+G, eller klicka på IncludeGrid:

 

 

 

I DELPHI4Test2011 ritas rutnätet [och koordinataxlarna] med ritsättet NotXor: upprepning av samma rit raderar föregående.

— Växling av rutnätet av/på [Alt+G] medför därför att koordinataxlarna också raderas — om de finns då rutnätet gör det:

— För att växla på omvända sättet: Tryck F11 igen för att få tillbaka xy-axlarna:

 

Växla sedan Alt+G igen:

 

 

 

Grafen visas nu omväxlande med rutnätUtanXY och utanRutnätMEDxy.

— Det finns också ytterligare en möjlighet i DELPHI4Test2011:

 

EnkelMultigrafikonen

Klicka på EnkelMultigrafikonen, så att den växlar från |  till | | |  — eller tryck Ctrl+ NumpadKomma:

 

 

 

|            — endast enskilda grafer, varje föregående raderas;

 

| | |         — överliggande grafer, alla efterföljande läggs till föregående, alla visas gemensamt

 

Tryck på F11; varannan F11 visar grafen med xy-axlarna, varannan utan

 

  

 

NOTERING. Observera att föregående graf i läge Multigrafer INTE raderas: för att radera alla föregående, tryck F2.

Samma gäller om flera grafer ritas över varandra [här en sinx och en sinx²];

Point, LineTo

 

 xy-axlarna försvinner för varannan graf; återställ/taBort xy genom att rita ut sista grafen igen med F11.

Växla riten med punkter eller LineTo:

Tryck Alt+NumpadKomma, eller klicka på kolontecknet[punkter]/vertikalstrecket[LineTo] mellan Equation och PREFIX, rita ut senaste grafen igen med F11:

[Skriptet kommer fram här igen, det kan alltid tas fram manuellt med ENTER: skriptknappen är flytbild och kan alltid flyttas med Ctrl+Pilar]

 

Palett

Ändra färgen på senast ritade graf:

Tryck F4. En palett [flytbild, kan flyttas med Ctrl+Pilar] kommer fram längst till vänster, peken flyttas dit, överst på svart — lägg märke till FÄRGRUTAN överstVänster i DELPHI4Test2011, den visar alltid färgen under pekens HotSpot [dock endast inom bildrutan Im1]:

Standardfärger

 

Placera vänsterhandens ringfinger, långfinger och pekfinger på tangenterna A S C [det ska passa precis]:

— ANVÄND PILARNA för att flytta markören till önskad färg — färgen under markören visas alltid överstVänster:

Tangent A sätter kurvfärgen; [eng. »All»]

Tangent S sätter rutnätsfärgen; [eng. Square]

Tangent C sätter xy-axelfärgen; [eng. Cross]

— Åter till Standardfärgerna [svart kurva, ljusgrå rutnät, mellangrå xy-axlar] med Shift+F11;

— Ta bort palettläget [som tillfälligt låser inmatningsboxarna i läge ReadOnly] med F4 — eller kör F11 direkt [autoUpphävning].

— ASC-färgerna [om ändrade] sparas i textfilen DATA.txt när programmet avslutas; DELPHI4Test2011 läser sedan in dem igen från nästa programstart [såvitt skilda från Standardfärgerna].

Här hade Peken flyttats till den blå färgen överst höger på palettremsan, samt tangent S [kurvfärg] tryckts ned;

— Ramen runt Polär/REKTANGULÄR-konen visar den valda kurvfärgen, rutan i mitten rutnätsfärgen, enkel-eller multigraf-ikonVertikalSrecken visar xy-axelfärgen.

 

 

Med F11 igen visas resultatet:

 

 

NOTERING. För att få TYP sinuskurvor jämna med rutenheter, välj sinusfunktioner i multipler [A] av pi [Ctrl+P, visas þ] [sinAπx] typ nedan [A=1]:

— Bilden nedan med återställda Standardfärger via Shift+F11, samt PunktRitning [Alt+NumpadKomma]:

 

 

NOTERING.

Med BILDHANTERINGENS VERKTYG är det relativt enkelt i DELPHI4Test2011 att göra (relativt snygga) förminskningar;

— Grafen ovan: Ta bort ekvationsrutan med Esc [och flytta ut skriptrutan med Ctrl+PilVänster], Tryck Ctrl+I [Hela bilden skickas till Urklipp]; Rensa med F2, ta in från Urklipp via Ctrl+V, tryck Z [zoomning], Ctrl+NumpadMinus två gånger [3ggr förminskning]. Resultatet blir som nedan:

 

 

Ritas grafen om

— tangent 0 igen, F11, Alt+G tar bort rutnätet, Klicka på EnkelMultigrafIkonen för att få bort xy-axlarna med ett nästa F11, ta bort ekvationspanelen med Esc [och skriptet med Ctrl+Pilar], markera grafen [Dra Streckrektangel], Tryck A för MoveAND [se flytbildssätten], tryck Ctrl+D för att duplicera markeringen, tryck Ctrl+Numpad1 för att sätta steglängden 1 pixel, flytta kopian uppåt 1 steg med Ctrl+PilUpp, Duplicera igen (tre gånger) och flytta uppåt (tre gånger: upprepa samma som ovan i zoomningen)

— blir resultatet som nedan:

Mera »professionella grafbilder» kräver mera avancerade förarbeten för att få ett mera utjämnat intryck av pixelkantigheterna.

— Ett förenklat sätt att göra det på i DELPHI4Test2011 är att rita samma graf med ljusare färg över/under genom att addera/subtrahera 1/Unit.

 

Kontrolläget

Kontrolläget — testa grafens värden — Ctrl+NumPad0, åter HOME

— Det händer att man behöver kontrollera en viss graf med dess vissa värden [i samband med analyser av speciella komplex i matematiken].

— I exemplet med y=sinx-grafen [se från Startexempel]: Klicka på ekvationsboxen [orange nedan] eller tryck Ctrl+Numpad0 [åter med HOME]:

 

 

Ekvationsboxen blir ljusorange och bottenpanelen ändras till en mörkblå dito med tre olika värdedisplayer, samt att bildmarkören placeras i origo;

— Använd Pilarna för att flytta markören i x-led;

— Tryck på Shift-tangenten för att få fram motsvarande y-värde — en punkt ska ritas ut på y-axeln;

 

 

— y-axeln försvinner och kommer tillbaka för varannan Shift — vilket beror på att koordinataxeln ritas på sättet NotXor, se även beskrivningen från Rutnätet.

RUTNÄTET kan också tas med eller gömmas i »orangeläget» på vanligt sätt med Alt+G-

— Avsluta kontrolläget med HOME.

— Samma ordning som ovan gäller också för polära koordinater — utom att resultaten inte ritas ut på y-axeln.

 

 

 

Polära och Rektangulära koordinater

 

rita grafer i

Polära (x-vinkel;radie) och Rektangulära (x;y) koordinater

— Med given funktion:

— Testa att rita ut grafen dels i rektangulära och dels i polära koordinater för att lära känna grunderna om ej redan bekant:

— Växla mellan de olika sätten med Alt+P — formen längst ut till höger på ekvationspanelen visar fyrkant för Rektangulära och cirkel för Polära.

 

— Nedan visas några uppslag [i förminskade versioner] för typiska figurer i Rektangulära(y)|Polära(r) koordinater.

 

— Ange sambanden i ekvationsboxen, respektive figur ritas sedan ut via F11 genom att växla mellan Rektangulära-Polära koordinater med Alt+P.

— Med EnkelMultigraf-funktionen satt för Multigraf visas bägge graftyperna som nedan i samma bild.

 

Notera att VINKELINTERVALLET FÖR POLÄRA FIGURER sätts i separat inmatningsbox — klicka på röda punkten efter PREFIXxSIN, eller tryck Alt+A med cirkulär form [Alt+P växlar fyrkantREKTANGULÄRA/cirkelPOLÄRA], skriv in önskat antal vinkelenheter per varv, avsluta boxen med ENTER [eller ångra med Esc]:

 

 

y|r = 1+  0

 

 

y|r = x

 

 

NOTERA att i Polära koordinater blir FIGUREN i allmän alltmera sammansatt ju flera varv man ritar ut den på — testa genom att ändra Interval-värdet;

— »Antal» med tecknet t  efter anger antal varv [eng. Turns], p  anger pi-enheter [3,14...; 1t=2p] — ANTAL får sättas decimalt, t.ex. 0,25 [kommat autoformeras till punkt].

 

y|r = 1+2sin5x

 

 

y|r = 1+(sin5x)2

 

 

— Tveka inte inför att testa »egna samband»:

— DELPHI4Test2011 är utformat för att kunna rita ALLT som kan uttryckas med någon x-funktion.

— Släpp lös 4-åringen inom dig.

 

 

 

Allmänt

ALLMÄNT

 

— Med markören i ekvationsboxen:

 

Alt+P

togglar RitaBaraPunkter [:] och FörbindMedLinjer [ | ];

 

      

 

Enbart punkter                            Linjer mellan punkterna

 

Ctrl+NumpadKomma

togglar Singulära |  Multipla | | |  grafer:

Singulär: Allt raderas för varje ny; Multipla: varje ny läggs till de gamla

 

Parenteser ( runda ) och [ raka ] är tillåtna

— fel parantal informerar och väntar tills korrekt;

 

Max 200 tecken får skrivas in i ekvationsboxen (f.n. begränsning till vidare);

 

Alla tillåtna matematiska funktionsformer är av enklaste grundformen

xn, lnx, sinx, cosx, tanx  …………………………..         grundformerna

med

secx, cscx, cotx som de rena direkta inverserna till sinx cosx tanx i PREFIXxSIN.

 

UpphöjtTillTecken är apostroftecknet [ ’ ] (men inte accenttecknet ´ ) eller (cirkumflextecknet, till höger om Å på tangentbordet, Shift+) ^;

— Funktionsvariabeln genomgående är lilla x — alla andra, även stora bokstäver, behandlas som konstanter (=1):

 

»x'2» i inmatningsboxen

 

 

ger skriptet [kan tas fram särskilt med ENTER]

 

 

som en flyttbar (och kopierbar) flytbild (Se Ctrl+Pilar i Bildhantering).

 

 

Tecken och inslag i Grafritningen

 

EKVATIONERNA I DELPHI4Test2011

Equations

Allmänt:

Keys

matematik

i Edit-boxen

teckenkod

betydelse

Ctrl+E

e

è

Alt+0232

den naturliga logaritmbasen 2,718281828459045 …

Ctrl+P

π

þ

Alt+0254

pi 3,1415926 …

Ctrl+R

®¦

Alt+0174

kvadratroten ur, ett avgränsningstecken ¦ medföljer automatiskt; jämför Ö 2 + x ¦ + 5

'

 

^

 

(’ apostrof) används som potensangivare; jämför 2^x = 2x

 

All inmatning i EditBoxen visas som normalt matematiskt SKRIPT i en separat flytbild typ

 

 

som infogas under EditBoxen med ENTER.

Ctrl+ENTER utför flyttalsberäkningar (x behandlas som 1) som »i en vanlig gymnasieräknare», förinställt på GRADER i vinkelberäkningar.

 

För att inte åstadkomma avbrott i sammanhängande grafbilder finns i DELPHI4Test2011 en del speciellt tillagda detaljer som man bör känna till:

Matematisk konvention

Matematisk Konvention i PREFIXxSIN

Följande justeringar med tillhörande funktionstyper av grundläggande form har genomförts i det grafritande ekvationsprogrammet.

Se även efterföljande Exempel.

 

I förekommande nollfall ritas Grafen på x-axeln:

 

funktionstyp

beskrivning

matematisk/aritmetisk representation

x/0

ingen aritmetisk representation

0

x

begränsat intervall, x<0 saknar aritmetisk entydighet

√| x | , Se Potenser med brutna exponenter och negativ bas

xn

(x<0)n<0 saknar aritmetisk entydighet

(x<0)n<0 ges positivt resultat, Se Potenser med brutna exponenter och negativ bas

tan90°

ingen aritmetisk representation

0

asinx

begränsat intervall, |x |>1 saknar aritmetisk representation

0 för fallen |x |>1

acosx

begränsat intervall, |x |>1 saknar aritmetisk representation

0 för fallen |x |>1

ln x

begränsat intervall, x<=0 saknar aritmetisk representation

0 för fallen x<=0

 

De ovan angivna begränsade intervallen reduceras eller tas (i allmänhet) ut (reduceras) då grundfunktionerna förekommer sammansatta med andra uttryck.

Jämför ln(x+1).

 

NOTERING. DelphiFunktionen exp(n) [konv. e^(n)] används inte: den visar sig förhållandevis klumpig att omsätta tillsammans med övriga. För samtliga fall används genomgående potensformen xn — som i fallet »exp(n)» motsvaras av en [skrivs in som Ctrl+E ’ ...], se ovan i Equations Allmänt.

BlogP är inte representerad i programmet. Den ges ekvivalent genom

                lnP

             ——— = BlogP = …[(lnP)/lnB]…

                lnB

 

 

 

Potenser med brutna exponenter och negativ bas

 

 

 

Betrakta

(–2)1 = –2 = (–2)1= 0.8+0.2 = (–2)0.8(–2)0.2

 

Eftersom resultatet ska bli –2, är det tydligt att inte bägge [(–2)0.8][(–2)0.2] kan bli negativa: ettdera måste bli positivt;

+ – = –; – – = +;

— Inom matematiken finns, emellertid, inget enhetligt sätt att definiera fallen med brutna exponenter då basen är negativ.

— Jämför fallet

 

(–2)0.5(–2)0.5 = (–2)0.5+0.5 = (–2)1 = –2

 

vilket är omöjligt; endera faktorn i (–2)0.5(–2)0.5 måste bli positiv, vilket inte går.

 

 

 

— Ekvivalenterna medger, alltså, en (med viss försiktighet) viss möjlighet att tolka potenser med brutna exponenter via negativ bas som genomgående positiva resultat.

Exempel, sammanhängande grafer

Exempel — sammanhängande grafiska strukturer:

 

 

 Mitten vita, parabeln;

 Övre [ljusblå] med a = 2,1-2,9

 Undre [ljusorange] med a = 1,1-1,9

 

Med ekvationen y = x2 som centralform (den vita mittgrafen) får vi kontinuerliga kurvskaror via exponenten som bruten mellan 2 och 3 (gröna).

— Men:

— För negativa x skulle detta, strängt taget och via typfallet

 

y = (–x)2,5

 

ge irrelevanta (grafiskt icke entydigt möjliga) resultat. Dvs, grafens vänstra del skulle i princip inte tillåtas.

 

 

 

— Tillåter vi i stället en uppdelning av potensen i formen

 

y = (–x)2,5 = (–x)2|x|0,5

 

erhåller vi genomgående homogena kontinuerliga kurvskaror för samtliga fall enligt

y-symmetriska grafer för alla jämna (02468...) heltalsexponenter n (ljusblå ovan), och

SpegelXvända dito i kvadranten III för alla udda (13579...) heltalsexponenter n (ljusorange ovan).

— Denna detalj har ordnats på PowerFunktionen (Nr8) i DELPHI4Test-programmet enligt

 

8: if X<>0 then rN:=Power(X,Int(rN))*Power(Abs(X),Frac(rN)) else rN:=0;

 

I samtliga övriga fall där matematiska operationer inte är tillämpliga, som i fallet

 

tan90°

 

tillämpas genomgående ”saknar aritmetisk representation” = 0: tom mängd (sunya): ingenting.

Programmet använder alltså ”0” i två bemärkelser: dels som nollresultat av möjliga aritmetiska operationer,

och dels med »ingenting» som följd av icke-möjliga aritmetiska operationer.

 

Det kan aldrig bli fel

 

Härigenom vinner man den

förnämliga egenskapen, att hur man är räknar blir det aldrig fel. Så behandlas exv.

 

x/0 = 0 = 0/x

 

I bägge fallen finns ingen aritmetisk värdemängd. Jämför tan90=0=tan0.

Om inte tan90=0 utnyttjas, måste man på annat sätt hoppa över denna punkt.

— I det grafritande DELPHI4Test2011-programmet hoppas ingenting över: allt tas med.

— Alla 0-förekomster ritas ut (svarta streck på x-axeln).

— Därför kan Du/jag lugnt mata in i stort sett vad som helst i textboxen: det kan aldrig bli fel.

 

Divisionsproblemet

DivisionsProblemet — logisk exekvering

För att göra en lång historia kort:

 

 

 

Med exemplet

 

y = m(1+x[axn+(2k–x)])

 

vet vi att lösningen till matematiska uttryck ALLTID börjar INIFRÅN — i allmänhet med början från HÖGER, och sedan successivt mot vänster: den LOGISKA ordningen. Det är så vi läser matematiken.

— Uttydningen av skrivsättet

1/2/3/4

har i konventionell (västerländsk) matematisk form emellertid ingen sådan entydig logisk ordning. Man börjar (vanligen) här istället från vänster och går mot höger (»bruten logisk ordning», med en viss underförstådd tolkning av divisionsstrecken).

— I DELPHI4Test2011 måste man ange FAKTORPARENTESER för att få en entydig tolkning av vad som menas — det är ingen idé att försöka mixtra;

— Ovanstående »konventionella» typ

1/2/3 = 1/(2·3)

måste i DELPHI4Test2011 förtydligas med parenteser som talar om HUR ordningen ska tolkas genom att skriva

(1/2)/3, eller

(2–1)/3 eller

(2–1)(3–1)

— Värden kan alltid visas uträknade med Ctrl+ENTER, nederst i statustexten.

— Upphöjt till skrivs f.ö. med apostroftecknet (eller med en extra tangenttryckning ^-tecknet) typ

(2'–1) [se Equations Allmänt] som ger skriptet (via ENTER)

 

 

— Skriver man bara

1/2/3

läser DELPHI4Test2011-kompilatorn KONSEKVENT från höger till vänster enligt

2·1/3 = 2/3, sedan

1/(2/3) = (2/3)–1 = 3/2 = 1.5 — som är något helt annat än

(1/2)/3 = 1/(2·3) ) = 1/6

Konsekvent logisk ordning.

— Du bestämmer själv hur du vill ha det.

 

 

Funktionerna

Funktionerna som finns med/upptagna för grafritningen i DELPHI4Test2011

— här i direkt utdrag från den exekverande programkoden i Borlands Delphi Pascal:

 

 

Frånsett de fem vanliga operatorerna + – × ÷ √ ingår

trigonometriska:

sin | cos | tan | asin | acos | atan | sec | csc | cot |

exponentiella:

ab

logaritmiska:

ln

 

π skrivs in Ctrl+P, visas i textboxen som þ, i scriptet som π

e naturliga logaritmbasen skrivs in Ctrl+E, visas i textboxen som è, i scriptet som e (för att medge variablerna abcde …)

√ skrivs in Ctrl+R, visas i textboxen som ®, i scriptet som (här tillsammans med πx för att exemplifiera)

Kräver att man har teckensnittet Symbol (matematikens traditionella symbolalfabet) installerat på datorn — programkoden förutsätter den delen.

 

GENERELLT:

 

 

 

Alla matematiska uttryck (elementära gränssnittets typformer) kan återföras på någon av typerna

 

xn, lnx, sinx, cosx, tanx  …………………………..         grundformerna

 

 

 

 

Grafritningen i DELPHI4Test2011

PREFIXxSIN

 

Obs (tills vidare) max 200 tecken för inmatningsboxen

until (S='')or(Count=200); Unit2 rad1134

Boxen anpassar sig automatiskt i längd.

 

 

 

 

ENDGrafritningEND.

 

 

 

 ¦  Search Tool Delphi4Test2022 — basic in Archive from 2011 — SwedishVersion — illustration below compiled version Apr2022 — as described in help

 

 

The SEARCH AND FIND TOOL in Delphi4Test2022 — SÖKVERKTYGET I DELPHI4Test2011 — se även i Tabell med exempel på typfilsformaten

 

 

Sökverktyget i DELPHI4Test2011

Snabbstart från första början från första gången som DELPHI4Test2011 startas

 

Sökverktyget i DELPHI4Test2011

 

Se även sammanfattning i Summering — samtliga fall:

Textsökning på filer

för ALLA MÖJLIGA FALL

från de vanligaste text- och ordbehandlingsprogrammen med filtyperna

pdf, ods, odt, txt, pas, htm, rtf, wps, doc, abw 

 

 

Översikt

 

          Textsökning i dokument · Söka efter filnamn · Söka efter kataloger

 

Textsökning i dokument

Söka efter filnamn

Söka efter kataloger

Från Windows 3.1 till Windows 7

DELPHI4Test2011

DELPHI4Test2011

DELPHI4Test2011

Sökverktygen i Windows

 

UTFORMNING

 

Jämförande Tester

 

Jämförande Basexempel på Söktid-Resultat

 

Jämförande Kataloginsläsningstider

 

Exempel Sök Vista

 

Jämförande exempel Super Finder XT

 

 

                          Sökverktygen i Windows

TEXTSÖKNING — Jämförelser med sökverktyget i Windows Vista

 

 

Fyra elementära sätt

Frånsett LETA ÖVERALLT:

Textsökning på datorn kan bara omfatta

fyra elementära sätt oberoende av sökobjekt — kontrollera själv att det stämmer:

 

 

·         senaste söklokalen: jag vill — på ett enkelt sätt — kunna komma tillbaka till exakt samma söklokal — karta — som jag hade i senaste sökningen (helst också kunna SE samma katalogposition — »kartbild»)
ENTER

·         samma lokal: jag vill — på ett enkelt sätt — kunna söka efter viss text återkommande inom en bestämd lokal (en viss katalog, eller en grupp av kataloger, och som jag själv kan skriva in sökvägarna för, på ett säkert sätt) — företrädesvis där jag som mest jobbar med textsammanhang
Shift+ENTER

·         exakt angiven katalog — UTAN underkataloger
— det ska vara enkelt att välja den lokalen:
— tvinga mig inte att fylla i olika formulär, kryssrutor och annat som stör min koncentration på sökkontexten;
— visa sökverktyget på minsta möjliga displayyta så att min koncentration på sökkontexten bevaras maximalt
(
sluta mixtra med min koncentration)
Ctrl+ENTER

·         exakt angiven katalog — MED underkataloger — fullsökning
Ctrl+Shift+ENTER

 

 

— Jag vill också kunna AVBRYTA SÖKNINGEN om jag tycker den drar ut på tiden, eller ångrar mig av andra skäl — låt mig fortsätta där jag slutade före.

Avbryt sökningen genom att trycka på valfri tangent.

[Tryck på vad som helst (utom PrintScreen) för att avbryta].

 

Se även

 

Snabbstart från första början från första gången som DELPHI4Test2011 startas

 

Sökverktyget i DELPHI4Test2011

 

 

Utformningen av sökverktyget i DELPHI4Test2011

 

Utformning

HUR SÖKVERKTYGET I DELPHI4Test2011 ÄR UTFORMAT

 

Jämförande kataloginsläsningstider

—————————————————————————————————————————

Windows XP:                         exeTime=  3672mS — SumDirectories 3600 Drive C:\        — MEAN 1,0 mS/Dir

Windows Vista:                   exeTime=  7020mS — SumDirectories 4664 Drive C:\        — MEAN 1,5 mS/Dir

Windows 7:                             exeTime=14851mS — SumDirectories 7782 Drive C:\       — MEAN 1,9 mS/Dir

—————————————————————————————————————————

NOTERA att ovanstående tider är de som gäller då Windows får utföra rutinen upprepat (från och med tillfälle nummer två): Första gången rutinen utförs kan tiden vara upp emot femdubbla [VistaTest MAX 35 sekunder första gången, sedan ca 7 sekunder för alla efterföljande].

 

För att kunna genomföra en FullSökning — alla underkataloger till en vald rotkatalog inkluderas — måste hela den aktuella rotkatalogens katalogförgreningsstruktur [delTräd] fällas ut, och ingående filer genomsökas per. Utfällningarna beskrivs i ovanstående testexempel i DELPHI4Test2011 med data från tre olika datorer [Apr-Maj2011];

— en Windows XP [DeskTop Athlon DualCore],

— en Windows Vista [32bitAcer DeskTop] och

— en Windows 7 [64bit LapTop]. Windows 7 innehåller f.ö. [typiskt från köptillfället] nära 3ggr flera filer i Program Files än motsvarande i Vista [ytterligare halverat i XP].

— PRINCIPEN i DELPHI4Test2011 är att en totalbild tas [F6 från start, eller Ctrl+F6 sedan] av HELA den aktuella drivenhetens [C:\] katalogstruktur vid en viss tidpunkt — som ovan inom ett visst tidsfönster — och som sedan kan analyseras, dvs., sökas på »i lugn och ro» — med maximal snabbhet — i allmänhet »i samma ögonblick» som ENTER-tangenten trycks ner.

— Den KATALOGbilden KVARSTÅR sedan tills Du/jag bestämmer tidpunkten för en ny tagning [Ctrl+F6], t.ex. i samband med att vissa filer/kataloger tagits bort, och vissa lagts till.

 

 

KatalogDiagramBilden läggs ut som FLYTBILD [flyttas med Ctrl+Pilar], den kan zoomas ut med Z, Ctrl+NumTanMinus|Plus (så att man kan se den långa stapeln från Program-katalogen relativt de övriga), den används också som bas för att presentera statistiska sökresultat från antalet filer av viss typ eller namn, se Sökning på filer.

 

Från programstart med F6 eller senare med Ctrl+F6 från FindText-stripen [F] tas en absolut NU-aktuell BILD av den aktuella enhetens [C:\] katalogstruktur, stapeldiagrammet ovan i bild: alla kataloger listas i UnitDirList.txt.

 

— OM Du/jag ändrar i någon (tar bort, lägger till) katalog, finns i DELPHI4Test2011 inget verktyg som kollar upp och uppdaterar motsvarande ställe i den redan inlästa totalbilden i senast inlästa UnitDirList.txt. För att uppdatera en sådan ändring i DELPHI4Test2011 måste en ny inläsning ske på den aktuella enhetens HELA katalogbild (hela trädet), vilket görs via Ctrl+F6 med FindText-boxen framme. TIDEN för den inläsningen är (mina datorexemplar) i Windows Vista minst 7 sekunder, i Windows 7 det dubbla (och som mest runt det dubbla om ingen föregående inläsning av den typen skett).

 

Fullsökning endast

 

Det värsta som kan hända i DELPHI4Test2011 OM Du/jag använder FULLSÖKNING (alla underkataloger tas med från den valda) är att den katalog som finns angiven på katalogbläddringen — och som alltid avspeglar Windowssystemets filer och kataloger NU — nyligen har LAGTS TILL i FilUtforskaren (eller genom annan programvara): Den finns INTE i »den gamla UnitDirList»-bilden, men NU på datorn.

— Det enda som händer i ett sådant fall är att sökningen avbryts med ett infomeddelande (på engelska) som upplyser om det sagda, typ nedan:

 

 

FullSökning

DrivEnheten C:\  i Den valda UnitDirList har ingen Katalog med det valda namnet »Test».

SOM BETYDER: UnitDirListKatalogen är GAMMAL och inte längre giltig:

Uppdatera med Ctrl+F6.

[FullSökning använder alltid den senaste (»GAMLA») UnitDirList — inte den aktuella BläddringsVisningen — vilket KAN återspegla »en DÅLIG» BläddringsDisplay: Katalogen finns NU, men inte i den GAMLA verkställande anordningen].

 

— ÖNSKEMÅLET skulle vara att sökverktyget ALLTID är uppdaterat för HELA datorn med alla ingående enheter, därmed skulle man aldrig behöva bry sig om Problemet av ovan nämnd typ.

— Men det är också »Sökverktygets Akilleshäl»:

— Det är (i princip) inga problem att UPPDATERA DEN LOKALT VALDA LOKALEN som syns i katalogbläddringen, den GREN man tittar på för tillfället.

— OM man gör det, emellertid, kommer HELHETSBILDEN av HELA datorns katalogstrukur, uppenbarligen, att FRAGMENTERAS på NU och DÅ — just på de aktuellt valda katalogerna man tittar på och som blir NU: alla andra lämnas DÅ.

— Med andra ord: Problemet kvarstår (eg., förvärras).

 

— Men skulle man inte kunna läsa om/uppdatera HELA katalogbilden för VARJE tangenttryckning?

— Gärna. Men TIDEN [2011] det tar att läsa in hela katalogbilden är runt minst 7 sekunder med DELPHI4Test2011 i Windows Vista (och minst runt det dubbla i Windows 7), alla tillgängliga katalogförgreningar inkluderat (här med C:\-enheten i test).

— Det är uteslutet som alternativ.

Lösningen:

— Det är mycket (MYCKET) enklare att helt enkelt acceptera en viss MÖJLIG eftersläpning i katalogbilden — och med den enkla justeringen att OM vi VILL ha en ny färsk bild, det bara behöver ta några extra (Vista max 7) sekunder att få den [Ctrl+F6] — samt det ev. besväret att observera, eller räkna med, dialogtypen ovan, den gäller som sagt endast vid FullSökning.

 

VET man med sig själv att (inga signifikanta) ändringar gjorts i katalogerna sedan senaste inläsningen, kan man utan risk för missar fortsätta använda den senast inlästa katalogbilden [vi kan se den med Shift+F6 med FindText-boxen framme; åter till FindText med ENTER sedan den ljusgröna textboxen rensats]. Den kvarstår i DELPHI4Test2011 även sedan programmet avslutats och återstartats, tills en ny inläsning sker [Ctrl+F6 från FindText-boxen, eller direkt F6 från programstart].

— Underkataloger som är inaktuella i den inaktuella listningen hoppas bara över och syns aldrig i sammanhanget. Det är bara den NU valda katalogen som kan uppväcka någon dialog om den saknas i DÅ-bilden och förutsatt att det gäller en FullSökning (alla underkataloger inkluderade).

— Övriga söksätt är betydelselösa, de görs utifrån den aktuella katalogvisningen [frånsett Standard.txt]. Dvs., det är bara fullsökningsuppgifter [Ctrl+Shift+Enter] som berörs i den ovan uppmålade Problembilden.

   Se explicit vidare från Textsökning.

 

 

SÖKNINGEN PÅ FILER, KATALOGER OCH TEXT I DELPHITest2011 — D4T-ARCHIVE

 

 

Uppstarten via F6

 

Söka efter text i dokument · Söka efter filnamn · Söka efter katalognamn

 

 

Söka filer, kataloger och text i DELPHI4Test2011 — Se även i Installation hur DELPHI4Test2011 kan installeras på datorn

———————————————————————————————————

Starta DELPHI4Test2011

 

 

 

Direkt från exe-filen eller genväg på skrivbordet — Enter

 

Tryck

F6

för att se hårddiskens kataloger i diagram och enklare statistik, var vissa filnamn, filtyper och katalognamn finns på hårddisken [enhet C:\]

 

 

Visningen av Kataloger i FilUforskaren [ÿ+E] visas normalt i Windows Vista med det s.k. »Användarkontots mapp» eller Användare i en särskild del längst upp [Skrivbord, Användare, Delat, Dator, EnhetC, osv.]. DELPHIs DirectoryListBox-komponenten som används av DELPHI4Test2011 för att få fram katalognamnen läser in den mappen som en underkatalog på hårddiskens huvudenhet [C:\] med namnet Users. Det kan vara bra att känna till den detaljen redan här, för vidare.

 

eller

F

för att komma direkt till FindText i textsökningen

— se vidare från Textsökningen.

 

 

Ctrl+F6: FindAllUnits

 

»C-knappen» till höger visar alltid senast inlästa katalog [DRIVE] via Ctrl+F6 — samma som Panel33  — see further Delphi4Test2022 updated in Panel33.

Se även i Utformningen av sökverktyget i DELPHI4Test2011

 

— Man kan alltid återvända till startläget med Ctrl+F6 förutsatt FindText-boxen framme [F];

— Göm/Visa textboxen med Escape/F, [rensa bildytan med F2].

För bildhantering, se Bildhantering. För grafritning, se Grafritning. Presentationen här  behandlar enbart SÖKNING PÅ FILER, KATALOGER OCH TEXT.

 

 

Med F6 aktiverat:

 

 

— Windows Vista och Windows 7 tillåter inte [ens] att man namnkollar vissa av datorns filer [de finns företrädesvis i katalogerna med Program files och Windows system];

— UTAN SPECIELL PROGRAMKODNING I DELPHI4Test2011 avbryts inläsningen av typdialogen ovan »File access denied».

— För att medge viss insyn i VAR Microsoft Corporation lägger in spärrar, har ovanstående behållits i katalogbläddringen — det är bara att klicka av och fortsätta — medan den tagits bort för textsökningen, annars dödas den funktionen. Se Kodexempel.

— Ställena som hoppas över är i vilket fall inte av intresse här — lagringen av data från vår egen produktion lägger vi på andra ställen, om inte annat för att skilja på preferenserna.

 

Med den införda justeringen och »File access denied»-boxarna eliminerade, visas den fullständiga inläsningen enligt bilden nedan:

 

 

Den inlästa kataloglistan finns på UnitDirList.txt i DELPHI4Test2100-katalogen [skapa med fördel en genväg till den på skrivbordet, den kan sedan öppnas med Anteckningar:

—  Windows Vista-listan innehåller ca 75 A4-sidor med normaltext på listan som DELPHI4Test2011 läser in;

— Windows 7-listan med motsvarande ca 130 A4 sidor.

— Använd den om behov finns att leta efter katalognamn på fullständiga sökvägar, allt står där som finns på hårddiskens C-enhet. Listningen är ordnad som i diagrammet i bilden ovan, varje katalog med sitt ordningsnummer.

NODES — förgrening, nod — betyder antalet underKatalogFörgreningar [antalet trädförgreningar]

DIR — directories — betyder antalet kataloger totalt

 

 

Härifrån beror det på vad Du/jag vill göra i

Söka efter filer och kataloger och text på datorn:

 

För sökning på filer och kataloger behålls läget som ovan;

Se vidare från FILSÖKNING.

 

För sökning på text inuti filer;

radera all text i den ljusgröna inmatningsboxen

ovan [med BackSpace] så att inmatningsrutan blir helt ren;

 

tryck

ENTER

vidare nedan i TEXTSÖKNINGEN.

Den gröna inmatningsboxen ersätts då av nedanstående typ:

 

 

 

TEXTSÖKNINGEN

 

söktext [F]

välj katalog [F6]

välj omfattning

studera resultat

expandera, komprimera

välj enhet [Drive] och filtyp

studera-extrahera visningens filinnehåll

senast · lokal · total

sammanställning tabell eller tal

öppna resultatfiler, studera resultatlistor

DELPHI4Test2011 använder aldrig mer utrymme än nödvändigt

 

NOTERING 1. I DELPHI4Test2011 blir sökningen SNABBAST om DELPHI4Test2011 får leta efter Exakt Text [Textboxen med E]; Versaloberoende [UTOM ÅÄÖ, textboxen med A] går ca 30% långsammare; Versaloberoende [textboxen med Z] MED ÅÄÖ kan ta upp till TIO gånger längre söktid. Alla jämförande testexempel med SÖKTEXT i denna framställning utgår för DELPHI4Test2011:s del ifrån Exakt Text [E]: snabbaste vägen. OM du kan avvara ÅÄÖ i textsökningen [»Textinneh» istället för »Textinnehåll»], använd den möjligheten, det gör sökningen maximalt snabb — samt säkrar största möjliga täckning [en del textfiler har numera väldiga övningar med ÅÄÖ-kryptik, allt från »&aring» för å till »Ã¥»].

NOTERING 2. För rtf-filer [WordPad-dokument] och abw-filer [AbiWORD-dokument] finns ingen versaloberoende sökning i DELPHI4Test2011, endast Exakt Text gäller för sökning på dessa typer.

 

Textboxen [F]

 

 

DELPHI4Test2011 kan textsöka på samtliga möjliga filtyper — speciellt inkl. alla vanliga textdokument av typen txt och htm [gäller även html] samt de vanliga ordbehandlingsdokumenten typ wps (alla MS WORKS), doc (WORD), rtf (WordPad) och abw (AbiWORD) — men inte OpenOffice, typen odt (eller ods); OpenOffice-filerna är helkrypterade [»Kompimerade ZIP-kataloger»] och kräver särskilda upplåsningsprogram för att komma åt själva textmassan. Se utförligt i OpenOffice-formatet.

 

·          Återkalla senaste textsökningssträngen (LastText) med Alt+L

·          Välj bland de senaste tio textsökningssträngarna med Alt+pil|UPP|Ner

 

Textboxens tre zoner

SPECIELLA EGENHETER I DE TRE ZONERNA

Filnamnsfältet

:

SökTexten visas alltid automatiskt markerad vid textboxens visning för varje ny sökning [F] — för att medge direkt inmatning av annan text än föregående utan extra tangenttryckningar- texten raderas automatiskt med någon tryckning på en första QWERTY-tangent;

— Trycker man på någon av piltangenterna, t.ex. PilHöger, lämnas markeringstexten kvar, samt att markören också stannar kvar inom FindText-zonen — men endast om också markören fanns där före sökningen;

 

Om markören före sökningen lämnades utanför textsökningszonen, t.ex. i sista fältet [filnamnsfältet], återvänder den också dit med t.ex. PilHöger då FindText-markeringen bryts efter ett  nytt F-kommando.

 

 

Om markören står längst ut till höger och man försöker markera ALL text till vänster med normala textredigeringsfunktioner Ctrl+Shift+PilVänster, upphävs markeringen och markören flyttas till filboxens första position,

 

Anledningen är att hela imnatningsboxen består av TRE STRÄNGT AVGRÄNSADE textinmatningszoner E[1], FindText och Filboxen [baserade på en virtuell, helt kodskriven textbox uppdelad i tre, egentligen 4 pseudoboxar med textkänsligheten EAZ och filkategorin [01234] separerade] och som inte ska gå att överskrida inbördes. Enda sättet att hoppa mellan boxarna är via TAB-tangenten, eller genom musklick.

 

kan alltid tas fram separat med tangent F; göms med ESCape-tangenten. Hur textboxen kommer fram från programstart, se ovan i Uppstarten.

 

FILÄNDELSER:

Vilken filtyp ska jag söka på?

 

— Man kan DÖDA varje sökverktyg HELT genom att beordra sökverktyget att söka på ALLA filtyper

*.* — söker på alla typer av filer

— på ALLA kataloger.