PASSAGEN HEMSIDA — WEBBTEST | 2008XII18 | Senast uppdaterade version: 2012-10-09 ·

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F ·

 

 

 

WEBBTEST 2008-12-18

htm-original

I aktuell webbläsare:

–1

                                      Mörkt himmelsblå text på havsblå bakgrund med ljusgrått basstreck

 

0

y           = ò y dx

Vanlig enkel rak matematisk skrivning tillsammans med teckensnittet Symbol

(a+b)n = an[1+ m=0®nå [(b/a)(n–m)]m![(m+1)!]–1]

 

–1. Mörkt himmelsblå text på havsblå bakgrund med ljusgrått basstreck

0. Vanlig enkel rak matematisk skrivning tillsammans med teckensnittet Symbol

1. TabelldelVänster: Hel originalbild (.BMP) uppdelad i nio lika delbilder (.PNG) utan tabellmarginaler med mellanliggande 1pix bred ljusgrå linje

1. TabelldelHöger: ren originalbild

1a. Samma som 1 ovan men med mittbilden TabellVänster flytande med överlagrad fast summatecken i mitten storlek 16 Symbol

2. Två fasta lika originalbilder i följd (.PNG 19KB)

3. Två flytande lika originalbilder i följd (.PNG 19KB) med överlagrad text

1

1a.

å

2

3

(a+b)n = an[1+ m=0®nå [(b/a)(n–m)]m![(m+1)!]–1]

 

 

 

 

 

Resultatredovisning

med skärmdumpar (bildbredden begränsad, endast väsentliga partier visas) från respektive webbläsare

— ORIGINALET med direkt skärmdump från författarens arbetsdator (bör ses i Internet Explorer, endast den webbläsaren kan visa rena bildoriginal utan förvanskningar)

 

                                      Originalet | Internet Explorer | Google Chrome | Netscape | Mozilla Firefox | Opera | Safari

 

 

 

I Internet Explorer (.BMP till .PNG 95 KB):

originalet (.BMP till .PNG 94 KB):

 

 

 

I Google Chrome (.BMP till .PNG 114 KB):

originalet

 

 

 

I Netscape (.BMP till .PNG 114 KB):

originalet

 

 

 

I Firefox (.BMP till .PNG 114 KB):

originalet

 

 

 

I Opera (.BMP till .PNG 114 KB):

originalet

 

 

 

En ny version 4 av Safari har kommit till (Augusti 2009), se tillägg nedan

 

I Safari (.BMP till .PNG 125 KB):

originalet

 

Tillägg

I den nya versionen av Safari (4.0.3, Augusti 2009) har textutsmetningen, exemplet ovan, eliminerats och ersatts av samma goda läsbarhet som i de övriga webbläsarna. Dock kan fortfarande Safari inte läsa de symboltecken (teckensnittet Symbol) som används i den vanliga traditionella naturvetenskapliga litteraturen typ rotenUr, Summa, pi, gamma, etc,, Safari skriver dessa resp. som ÖSpg.

 

 

 

SUMMERING:

 

Av de sex testade webbläsarna 18 December 2008:

 

Ingen webbläsare kan återge originalet.

Alla webbläsare jävlas var och en på sitt sätt.

 

Är det OMÖJLIGT att få fram ett fungerande globalt presentationsprogram som kan förmedla författarens original?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbtest

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F ·

 

 

 

Webbtest

ämnesrubriker

                                     

 

innehåll

              WEBBTEST

 

                                     

 

                                                        

 

referenser

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2012-10-09

*END.

Stavningskontrollerat 2008-12-18 | 2009-08-21.

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.universumshistoria.se/AaPassagen/PassagenIndex.htm