DELPHI4Test2011HELP UNIVERSUMS HISTORIA | 2011V24 | enproduktion | Senast uppdaterade version: 2014-10-31

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F

 

 

Special för DELPHI4Test2011-hjälpen via OffLine Webbläsare

 

Se även

INLEDNINGSDOKUMENTET med installationsanvisning (uppdaterat Okt2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED DELPHI4Test2011 som aktuellt aktivt programfönster och vald komponent med F1|Pause:

 

 

Om datorn har en förvald Webbläsare:

 

 

— Tryck på Shift-tangenten leder till den mera utförliga beskrivningen i htm-manualen (separat htm-dokument öppnas).

 

 

NOTERA: inte alla DELPHI4Test2011-komponenter kopplar med Shift — de som gör det visar  som  vid F1|Pause

— Det är [ännu Jun2011] bara de allra viktigaste (främst tillgängliga)

— HELP-knappen, Image1, Flytbildsflaggorna och DriveUnits

— som har Shift-koppling.

Se även särskild notering nedan: Webbläsarnas olika fasoner, samt att operativsystemen (Windows) delvis skiljer sig på detaljer, gör att den ideala (önskade) helhetsfunktionen INTE (riktigt) når ända fram — vi måste (ev.) använda musen med klick i URL-boxen.

 

 

 

·         Håll Peken över aktuell komponent;

·         Tryck F1 eller Pause — en förkortad hjälptext visas: HelpOn visas i statusraden;

·         Tryck Shift;
DELPHI4Test2011 skickar med en länkadress till Urklipp:
Din/min förvalda Webbläsare (htm-dokument) öppnas;
Tryck
TAB för att flytta fokus till URL-boxen överst [eller F6 om det inte går — eller MusKlick direkt i URLboxen om inget annat fungerar, all text blåmarkerad];
Tryck
Ctrl+V — adressen till hjälpartikelns länkställe visas;
Tryck
ENTER för att komma dit;

 

TAB F6 Ctrl+V ENTER — särskild notering

— Testat OK [13Jun2011] i Windows Vista på Internet Explorer och Firefox;

— Windows 7 fungerar också OK, men bara på Internet Explorer; Firefox i Windows 7 vill inte koppla DIREKT, varken via TAB eller F6: man måste använda musen och klicka i URL-fönstret för att ge det fokus;

— Det visar sig ALLTSÅ svårt att få en heltäckande (snygg) funktion över samtliga webbläsare och samtliga Windows operativsystem (95|XP|Vista|7). Jag hoppas att Du är lika luttrad som jag och har överseende med »pågående vägarbete». Om framtida lösningar medger kommer en nyare version att ersätta dessa brister. Huvudsaken är att det FINNS NÅGON möjlighet öppen att länka direkt från DELPHI4Test2011 till manualen. För ev. vidare.

 

Peka, F1 — Shift, TAB, Ctrl+V, ENTER

eller: Peka, F1 — Shift, MusKlickURLboxen, Ctrl+V, ENTER

— åter till DELPHI med Alt+TAB

 

 

 

 

 

 

Set Personal Browser

Välj en särskild Webbläsare till DELPHI4Test2011-hjälpen

Vi kan välja en annan Webbläsare [som finns installerad på datorn] istället för den förvalda:

 

 

Ekvationsboxen till höger — intervallboxen i mitten, enhetsboxen till vänster: ta fram med QWERTY-tangent 0, GÖM med Esc

 

Ta fram ekvationsboxen med QWERTY-tangent 0:

Skriv in (byt ut) »Webber|Firefox.exe|MozillaUIWindowClass»

Tryck F11;

Raden lagras på rad4 i DATA.txt i DELPHI4Test2011-katalogen, den används sedan av DELPHI4Test2011 som kommando för att använda/öppna den angivna webbläsaren till DELPHI4Test2011-hjälpen.

Ta bort egenvald webbläsare:

— Skriv in bara »Webber» och tryck F11 om den separata webbläsaren inte önskas.

— Datorns förvalda webbläsare kommer då att användas.

 

»Firefox.exe»: uppgiften finns på webbläsarikonen (skrivbordet) med högerklick, Öppna filens sökväg;

Ctrl+W

»MozillaUIWindowClass»: uppgiften (ClassName) kopieras från DELPHI4Test2011 till Urklipp med följande:

Starta upp den aktuella webbläsaren; starta DELPHI4Test2011 (D); Tryck Ctrl+W [blinkande visning initieras], flytta (D) så att vänstersidans statusrad kan läsas i bakgrunden med webbläsaren i fokus; Växla till webbläsaren; Du/jag ser att (D) visar ett ClassName (här MozillaUIWindowClass); skriv in det namnet för hand — eller (säkrare) tryck på SHIFT-tangenten, det skickar namnet till Urklipp; ta in (i din ordbehandlare eller Anteckningar) med Ctrl+V. Åter till (D); Avsluta (ShiftEnable) med Ctrl+W.

 

 

 

 

 

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

DELPHI4Test2011HELP

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

          DELPHI4Test2011HELP

 

                         DELPHI4Test2011.htm — huvuddokument — HJÄLPDOKUMENT FÖR DELPHI4Test2011

 

                                      DELPHI4Test2011ref.htm — kompletterande

 

                         DELPHI4Test2011HELP.htm — särskild beskrivning

 

                                      Special för DELPHI4Test2011-hjälpen via OffLine Webbläsare

 

                                      Set Personal Browser — välj egen Webbläsare

 

                                      Ctrl+W

 

 

 

 

referenser

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2014-10-31.

*END.

Stavningskontrollerat 2011-06-08.

 

rester

*

 

DELPHI4Test2011HELP ·

 

 

√ τ π ħ ε UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

 

 

Åter till HuvudDokumentet DELPHI4Test2011

 

 

 

DELPHI4Test2011HELP.htm

Senast uppdaterade version: 31 oktober 2014 |  11:08:38 | 2014-10-31. [GMT+1]Solar[GMT+2]Industry

*